Töölehel väärtuste loendamine viisid

Loendamine versus summeerimine Loendamine on andmeanalüüsi lahutamatu osa, olgu siis tegemist teie ettevõtte osakonna inimeste arvuga või igas kvartalis müüdud kaupade arvuga. Excelis saab andmete lahtrite, ridade või veergude loendamiseks kasutada mitut viisi.

Et aidata teil teha sobivaim valik, on käesolevas artiklis esitatud põhjalik kokkuvõte erinevatest meetoditest, tugiteabest sobivaima viisi kiireks valikuks ning linkidest põhjalikumate artiklite juurde.

Loendamist ei tohiks segi ajada summeerimisega. Lisateabe saamiseks lahtrite, veergude ja ridade väärtuste summeerimise kohta lugege teemat Töölehel väärtuste summeerimise viisid.

Selle artikli teemad

Lihtne loendamine

Video: Lahtrite loendamine Exceli olekuribaga

Veeru või rea lahtrite loendamine sisseehitatud käsuga

Vahemiku lahtrite loendamine funktsiooniga COUNT

Veeru lahtrite loendamine liigenduse käsuga Vahekokkuvõte

Veeru või rea lahtrite loendamine PivotTable-liigendtabeliga

Loendi või Exceli tabeli veeru lahtrite loendamine funktsiooniga SUBTOTAL

Loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Video: Funktsioonide COUNT, COUNTIF ja COUNTA kasutamine

Vahemiku lahtrite loendamine ühe tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIF

Veeru lahtrite loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal funktsiooniga DCOUNT

Vahemiku lahtrite loendamine mitme tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIFS või funktsioonide COUNT ja IF kombinatsiooniga

Tühjade väärtustega andmete loendamine

Vahemiku mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooniga COUNTA

Loendi mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooniga DCOUNTA

Järjestikuse vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsiooniga COUNTBLANK

Mittejärjestikuse vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooniga

Väärtuste üheste esinemiste loendamine

Vahemiku üheste väärtuste loendamine PivotTable-liigendtabeli aruandega

Vahemiku üheste väärtuste loendamine ühe tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIF

Vahemiku üheste väärtuste loendamine mitme tingimuse põhjal funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooniga massiivivalemis

Loendiveerus üheste väärtuste loendamine täpsema filtriga

Vahemikus üheste ühele või mitmele tingimusele vastavate väärtuste loendamine liitvalemiga

Erijuhud (kõikide lahtrite loendamine, sõnade loendamine)

Vahemiku lahtrite koguarvu loendamine funktsioonidega ROWS ja COLUMNS

Vahemiku sõnade loendamine liitvalemiga

Arvutuste ja hulkade kuvamine olekuribal

Lihtne loendamine

Vahemiku väärtusi saate loendada lihtsa valemiga, nupu klõpsamisega või töölehe funktsiooniga.

Excelis saab valitud lahtrite arvu kuvada ka Exceli olekuribal. Olekuriba kasutamise kiirjuhiseid vaadake järgmisest tutvustavast videost. Lisateabe saamiseks lugege ka jaotist Arvutuste ja hulkade kuvamine olekuribal. Olekuribal kuvatavad väärtused on kasulikud siis, kui soovite kiiret ülevaadet oma andmetest ja teil pole valemite sisestamiseks aega.

Video: Lahtrite loendamine Exceli olekuribaga

Olekuribal loendamise tulemuste vaatamiseks juhiste saamiseks vaadake järgmist videot.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Lehe algusse

Veeru või rea lahtrite loendamine sisseehitatud käsuga

Valige automaatsumma käsu numbrite loendamise funktsiooni kasutamiseks vähemalt ühte arvväärtust sisaldavate lahtrite vahemik ja seejärel klõpsake vahekaardil Avaleht jaotises Redigeerimine käsu Automaatsumma kõrval olevat noolt. Seejärel klõpsake käsku Loenda arve. Excel esitab vahemiku arvväärtuste loendamise tulemuse teie valitud vahemiku kõrval olevas lahtris. Üldjuhul kuvatakse see tulemus horisontaalse vahemiku puhul paremal asuvas lahtris ja vertikaalse vahemiku puhul all olevas lahtris.

Automaatsumma käsu „Loenda arve” kasutamine

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine funktsiooniga COUNT

Vahemiku arvväärtuste loendamiseks kasutage valemis funktsiooni COUNT. Järgnevas näites sisaldab vahemik A2:A5 kolme arvväärtust (5, 32 ja 10) ning ühte tekstväärtust („tere”). Funktsiooni COUNT kasutate valemis järgmiselt: =COUNT(A2:A5). Vahemikus leitud arvväärtuste tulemus on 3.

1

2

3

4

5

6

A

Näidisväärtus

5

32

tere

10

=COUNT(A2:A5)

Lisateabe saamiseks lugege artikli Funktsioon COUNT jaotist „Järjestikuses reas või veerus mitte olevate arve sisaldavate lahtrite loendamine”.

Lehe algusse

Veeru lahtrite loendamine liigenduse käsuga Vahekokkuvõte

Andmeveeru rühmitamiseks ja sellest kokkuvõtte tegemiseks kasutage käsku Vahekokkuvõte (vahekaartAndmed, jaotis Liigendus).

Kui teie andmed on loendis ja te saate need loogiliselt veeruväärtuste kaupa rühmitada, saate andmete rühmitamiseks ja nendest kokkuvõtte tegemiseks luua liigenduse.

Andmete summeerimine liigendatud loendis käsu „Vahesumma” abil

Nagu sellel joonisel näha, on müügi koguarvud rühmitatud regiooni järgi ning nii ida kui ka lääne kohta on esitatud neli kvartalipõhist väärtust. Lisaks on väärtused iga regiooni puhul summeeritud ja arvutatud on ka üldine kogusumma.

Lisateavet leiate järgmistest artiklitest:

Lehe algusse

Veeru või rea lahtrite loendamine PivotTable-liigendtabeliga

Looge PivotTable-liigendtabeli aruanne, mis teeb teie andmetest kokkuvõtte ja võimaldab teil oma andmete vaatamiseks kategooriate valimisega analüüsi koostada.

PivotTable-liigendtabeli saate kiirelt luua, kui valite andmete vahemikus või Exceli tabelis lahtri ja klõpsate seejärel vahekaardil Lisa, jaotises Tabelid nuppu PivotTable-liigendtabel.

PivotTable-liigendtabeli võimaluste paremaks mõistmiseks vaadake järgmist näidet, kus müügiandmed sisaldavad suurt hulka ridu (tegelikult on andmeridu 40, kuid graafikul on üksnes osa neist). Puudub kokkuvõte andmetest ja arvutatud pole vahesummasid ega kogusummat.

PivotTable-liigendtabeli aruandes kasutatud andmed

Samadel andmetel põhinevast PivotTable-liigendtabeli aruandest saate kiirelt ülevaate vahesummadest ja kogusummadest ning kompaktse kokkuvõtte.

Andmete kokkuvõte ja summa PivotTable-liigendtabeli aruandes

PivotTable-liigendtabelite loomine ja nendega töötamine vajab teatavat andmete ettevalmistust ja teatavate põhimõtete mõistmist.

Üksikasjalikku teavet, mis aitavad teil tööd alustada, leiate järgmistest artiklitest.

Lehe algusse

Loendi või Exceli tabeli veeru lahtrite loendamine funktsiooniga SUBTOTAL

Exceli tabeli või lahtrite vahemiku väärtuste loendamiseks saate valemis kasutada funktsiooni SUBTOTAL.

Funktsiooni SUBTOTAL saate kasutada selle valimiseks, kas peidetud read kaasatakse tulemustesse või mitte. Funktsioon eirab alati filtreeritud ridu.

Funktsiooni kasutamine järgmise tabeli seitsme väärtuse puhul (lahtrid A2 kuni A8) annab tulemuseks 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Müüdud ühikud

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

Valemi osaga „2” on määratud, et funktsioon kasutab vahemiku A2:A8 väärtuste arvu esitamiseks funktsiooni SUM ning et peidetud read kaasatakse. Väärtuste arv (tulemus lahtris A9) on 7.

Kui olete näiteks read 4, 5 ja 6 peitnud ega soovi neid loendada, tuleb funktsiooni SUBTOTAL kasutada veidi teistmoodi. Väärtuse „2” asemel valemis peab olema „102”, mis annab Excelile käsu peidetud ridu eirata. Teie tööleht võib välja näha ligikaudu järgmine (peidetud ridadega 4, 5 ja 6):

1

2

3

7

8

9

A

Müüdud ühikud

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

Praegusel juhul annab funktsioon tulemuseks 4, mis on nende lahtrite arv veerus, mis ei ole peidetud ja mis sisaldavad väärtusi.

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon SUBTOTAL.

Lehe algusse

Loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Mitmeid töölehe funktsioone saate kasutada teie määratud tingimustele (ehk kriteeriumidele) vastavate lahtrite loendamiseks vahemikus.

Video: Funktsioonide COUNT, COUNTIF ja COUNTA kasutamine

Juhiste saamiseks funktsiooni COUNT kasutamiseks ja funktsioonide COUNTIF ning COUNTA kasutamiseks üksnes teie määratud tingimustele vastavate lahtrite loendamiseks vaadake järgmist videot.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine ühe tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIF

Funktsiooni COUNTIF saate kasutada ühele tingimusele (ehk kriteeriumile) vastavate lahtrite loendamiseks. Järgmises näites leitakse funktsiooniga vahemiku A2:A8 nende väärtuste arv, mis on suuremad kui 20 – see on 3. Pange tähele, et tingimus „>20,” peab olema jutumärkides.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Müüdud ühikud

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon COUNTIF.

Lehe algusse

Veeru lahtrite loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal funktsiooniga DCOUNT

Vastavuste leidmiseks enda määratavatele tingimustele kasutage andmebaasifunktsiooni DCOUNT.

Kasutage funktsiooni DCOUNT siis, kui teil on veeruloend ja pesastatud funktsiooni kasutamise asemel on teil lihtsam määrata enda tingimused eraldi lahtrivahemikus.

Järgmises näites oletame, et soovite teada saada nende kuude arvu koos märtsiga või sellest hiljem aastal 2008, mil müüdi üle 400 üksuse. Seda tabelit vaadates näeme, et nimetatud tingimuse täidavad kaks kuud: aprill (442) ja juuni (405).

Märkus. : Järgnev toimingute käik ei pruugi tunduda intuitiivne, kuid see töötab. Oluline on see, et järgiksite juhiseid täpselt ning korraldaksite oma andmed töölehel siin näidatud viisil. Andmed saate kopeerida tabelist ja kleepida töölehele lahtrisse A1. Tulemus peaks olema esitatud lahtris B13.

Lisate täiendava vahemiku lahtritest, mis on korraldatud samalaadselt lahtrites A1 kuni B7 olevate müügiandmetega. Täiendav lahtrivahemik koosneb lahtritest A10 kuni B11 ning sisaldab samu veerusilte („Müüdud ühikud” ja „Kuu lõpp”) ja tingimust iga veerusildi all oleval real (lahtrid A11 ja B11).

Sisestate mis tahes tühja lahtrisse valemi (selle asukoht pole oluline, kuid käesolevas näites on valem sisestatud lahtrisse B13). Selles näites on valemis kasutatud funktsiooni DCOUNT järgmiselt: =DCOUNT(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Müüdud ühikud

Kuu lõpp

339

31.1.2008

270

29.2.2008

314

31.03.2008

442

30.4.2008

336

31.5.2008

405

30.6.2008

Müüdud ühikud

Kuu lõpp

=">400"

=">=31.03.2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Funktsioon DCOUNT uurib vahemikus A2 kuni A7 olevaid andmeid, kohaldab vahemikus A11 kuni B11 leitud tingimused ning annab tulemuseks 2, mis on mõlemale tingimusele vastavate ridade arv (read 5 ja 7).

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon DCOUNT.

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine mitme tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIFS või funktsioonide COUNT ja IF kombinatsiooniga

Kasutage funktsiooni COUNTIFS või funktsioonide COUNT ja IF kombinatsiooni.

Funktsioon COUNTIF kasutamine lahtrivahemikus

Sellel joonisel on näha funktsiooni COUNTIFS kasutamine selliste sõiduautode kindlaks määramiseks, mille võimsus on üle 250 hobujõu, kuid kütusekulu maanteel vähem kui 11,5 liitrit 100 km kohta. Funktsioon annab tulemuseks 2, mis on mõlemale tingimusele vastavate ridade arv (read 3 ja 4).

Märkus. : Funktsioonid COUNTIFS peavad kõik tingimused olema jutumärkides ("") – näiteks "<250", ">25" või isegi "240".

Vahemikus ühe väärtuse esinemiste arvu teada saamiseks saate kasutada funktsiooni COUNTIF. Kui näiteks soovite teada, mitu korda esineb väärtus 70 vahemikus A2 kuni A40, kasutage valemit =COUNTIF(A2:A40,70).

Lisateabe saamiseks lugege artikleid Arvväärtuse esinemissageduse loendamine ja Funktsioon COUNTIFS.

Lehe algusse

Tühjade väärtustega andmete loendamine

Andmeid sisaldavaid või tühje lahtreid saate loendada töölehe funktsioonidega.

Vahemiku mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooniga COUNTA

Vahemikus ainult väärtusi sisaldavate lahtrite loendamiseks kasutage funktsiooni COUNTA.

Lahtreid loendades on mõnikord vaja tühjad lahtrid loendamisest välja arvata, sest vajalikud on ainult andmetega lahtrid. Näiteks võite soovida teada saada nende müügiesindajate arvu, kes teatavas regioonis vähemalt ühe müügitehingu on teinud.

Järgmises näites annab funktsiooni kasutamine lääneregiooni müügitulemuste veeru väärtuste puhul tulemuseks 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Müügiesindaja

Lääneregiooni müügitulemused

Lepp

24000

Kotka

Vaher

Koppel

31000

Allik

Vaino

8000

=COUNTA(B2:B7)

Kuna lahtrid B3, B4 ja B6 on tühjad, eirab funktsioon COUNTA neid. Arvesse võetakse üksnes väärtusi 24 000, 31 000 ja 8000 sisaldavad lahtrid. Väärtuste arv (tulemus lahtris B8) on 3.

Lisateabe saamiseks lugege artikleid Mittetühjade lahtrite loendamine ja Funktsioon COUNTA.

Lehe algusse

Loendi mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooniga DCOUNTA

Loendi või andmebaasi kirjeveerus määratud tingimustele vastavate mittetühjade lahtrite loendamiseks kasutage funktsiooni DCOUNTA.

Järgmistes näidetes on funktsiooni DCOUNTA kasutatud andmebaasi vahemikus A4:B9 olevate nende kirjete arvu saamiseks, mis vastavad kriteeriumivahemikus A1:B2 määratud kriteeriumidele. Tingimused on, et toote ID väärtus peab olema vähemalt 4000 ning et hinnangute väärtus peab olema vähemalt 50. Nendele tingimustele vastab ainult üks kirje, mis on real 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Toote ID

Hinnangud

=">=4000"

=">=50"

Toote ID

Hinnangud

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Hinnangud",A1:B2)

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon DCOUNTA.

Lehe algusse

Järjestikuse vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsiooniga COUNTBLANK

Kasutage funktsiooni COUNTBLANK, et saada teada tühjade lahtrite arv järjestikuses vahemikus (lahtrid on järjestikused, kui need on omavahel katkematu jadana ühendatud). Kui lahter sisaldab valemit, mis tagastab tühja teksti (""), on see lahter loendatud.

Märkus. : Lahtreid loendades võite mõnikord oluliste andmete saamiseks soovida loendada ka tühje lahtreid. Näiteks võite soovida teada saada kõikide müügiesindajate arvu, olenemata sellest, kas nad on müügitehinguid teinud.

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon COUNTBLANK.

Lehe algusse

Mittejärjestikuse vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooniga

Kasutage funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooni. Üldjuhul kasutate selleks funktsiooni IFmassiivivalemis, et teha kindlaks, kas iga viidatud lahter sisaldab väärtust, ning seejärel summeerite valemiga saadud väärtuste FALSE arvu.

Lisateabe saamiseks lugege teabebaasi artiklit XL: millal kasutada funktsiooni CountBlank() asemel funktsiooni SUM(IF()).

Lehe algusse

Väärtuste üheste esinemiste loendamine

Vahemiku üheste väärtuste loendamiseks saate kasutada PivotTable-liigendtabeli aruannet, funktsiooni COUNTIF, funktsioonide kombinatsiooni või dialoogiboksi Täpsem filter.

Vahemiku üheste väärtuste loendamine PivotTable-liigendtabeli aruandega

PivotTable-liigendtabeli aruanne võimaldab teil kuvada üheste väärtuste kogusummad ja loendada nende esinemiste korrad.

Lisateabe saamiseks lugege artikli Arvväärtuse esinemissageduse loendamine jaotist „Mitme väärtuse esinemissageduse loendamine PivotTable-liigendtabeli aruande abil”.

Lehe algusse

Vahemiku üheste väärtuste loendamine ühe tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIF

Kasutage funktsiooni COUNTIF, et teha kindlaks väärtuse esinemiskordade arv vahemikus.

Järgmises näites annab funktsioon COUNTIF tulemuseks 2, mis näitab, mitu korda väärtus 250 vahemikus A2:A7 esineb.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Müüdud ühikud

245

250

250

Pole saadaval

=COUNTIF(A2:A7,250)

Lisateabe saamiseks lugege artikli Arvväärtuse esinemissageduse loendamine jaotist „Ühe väärtuse esinemissageduse loendamine vahemikus”.

Lehe algusse

Vahemiku üheste väärtuste loendamine mitme tingimuse põhjal funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooniga massiivivalemis

Kasutage funktsiooni SUM koos funktsiooniga IF. Üldjuhul kasutate selleks funktsiooni IFmassiivivalemis, et teha kindlaks, kas mitmest tingimusest koosnevad kriteeriumid on täidetud, ning seejärel summeerite valemiga saadud väärtuste TRUE arvu.

Järgmises näites on funktsiooni IF kasutatud vahemiku A2:A10 iga lahtri uurimiseks ja kindlaks määramiseks, kas see sisaldab väärtust Lepp või Vaher. Tulemuseks väärtuse TRUE saamise kordade arv summeeritakse funktsiooniga SUM, mis annab tulemuseks 7. Selle näite saate kopeerida ja kleepida töölehe lahtrisse A1. Kui olete selle näite kleepinud, võite märgata, et lahter A11 sisaldab tõrketeadet #VALUE!. Valemi toimimiseks peate selle teisendama massiivivalemiks, vajutades klahvi F2 ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+ENTER. Seejärel kuvatakse lahtris A11 tulemus 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Müüja

Arve

Lepp

15 000

Vaher

11 000

Lepp

11 000

Vaher

4000

Allik

8000

Vaher

6000

Allik

14 000

Lepp

7000

12 000

Valem

Kirjeldus (tulem)

=SUM(IF((A2:A10="Lepp")+(A2:A10="Vaher"),1,0))

Müüjate Lepp või Vaher arvete arv (7)

Lisateabe saamiseks lugege artikli Arvväärtuse esinemissageduse loendamine jaotist „Mitme tekst- või arvväärtuse esinemissageduse loendamine funktsioonide abil”.

Täiendavate näpunäidete saamiseks lugege järgmiseid teabebaasi artikleid.

Lehe algusse

Loendiveerus üheste väärtuste loendamine täpsema filtriga

Üheste väärtuste leidmiseks andmeveerust kasutage dialoogiboksi Täpsem filter. Väärtused saate kas samas kohas filtreerida või need ekstraktida ja uude asukohta kleepida. Seejärel saate funktsiooni ROWS abil loendada uues vahemikus sisalduvaid üksusi.

Märkmed : 

 • Andmed saate samas kohas filtreerida, väärtuseid ei kustutata teie töölehelt – üks või mitu rida võib olla peidetud. Peidetud väärtuste uuesti kuvamiseks klõpsake vahekaardi Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Tühjenda.

 • Kui soovite kiirelt näha üksnes üheste väärtuste arvu, valige (filtreeritud või kopeeritud) andmed pärast täpsema filtri kasutamist ja vaadake olekuriba. Olekuribal olev hulga näitaja peaks olema võrdne üheste väärtuste arvuga.

Üheseid väärtusi näete, kui kasutate käsku Täpsem (vahekaartAndmed, jaotis Sortimine ja filtreerimine).

Järgmises näites on näha, kuidas kasutada täpsemat filtrit üksnes üheste väärtuste kopeerimiseks uude asukohta töölehel.

Täpsema filtri rakendamine teise loendi põhjal kordumatute väärtuste loendi loomiseks

Järgmises näites sisaldab veerg C viit ühest väärtust, mis on kopeeritud vahemikust veerus A.

Veerus A olevad algväärtused ja veerus C loodud veeru A kordumatud väärtused

Lisateabe saamiseks lugege artikli Üheste väärtuse loendamine duplikaatide hulgas jaotist „Üheste väärtuste loendamine filtri abil”.

Lehe algusse

Vahemikus üheste ühele või mitmele tingimusele vastavate väärtuste loendamine liitvalemiga

Kasutage funktsioonide IF, SUM, FREQUENCY, MATCH ja LEN erinevaid kombinatsioone.

Lisateabe saamiseks lugege artikli Üheste väärtuse loendamine duplikaatide hulgas jaotist „Üheste väärtuste loendamine funktsioonide abil”.

Lugege ka artiklit XL: üheste üksuste arvu kindlaksmääramine loendis.

Lehe algusse

Erijuhud (kõikide lahtrite loendamine, sõnade loendamine)

Vahemikus olevaid lahtreid või sõnu saate loendada töölehe funktsioonide erinevate kombinatsioonidega.

Vahemiku lahtrite koguarvu loendamine funktsioonidega ROWS ja COLUMNS

Oletame, et soovite kindlaks teha suure töölehe suurust, et otsustada, kas kasutada töövihikus käsitsi või automaatselt arvutamist. Vahemiku kõikide lahtrite loendamiseks kasutage valemit, mis korrutab funktsioonide ROWS ja COLUMNS tagastatavad väärtused.

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikriteema näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 4. Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite vaheldumisi kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Kuva valemid.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Piirkond

Kuu

Müük

Ida

Jaan

18 000 €

Ida

Veebr

23 000 €

Ida

Märts

19 000 €

Valem

Kirjeldus (tulem)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Vahemiku lahtrite koguarv (9)

Lehe algusse

Vahemiku sõnade loendamine liitvalemiga

Kasutage funktsioonide SUM, IF, LEN, ja SUBSTITUTE kombinatsiooni massiivivalemis. Järgmises näites on näha 7 lahtri (millest 3 on tühjad) suuruses vahemikus sõnade arvu leidmiseks kasutatud liitvalemi tulemust. Mõned neist lahtritest sisaldavad eel- või järeltühikuid – funktsioonid TRIM ja SUBSTITUTE eemaldavad enne arvutamist kõik liigsed tühikud.

Kopeerige järgmisest tabelist tekst lahtritest A2 kuni A11. Enne teksti kleepimist oma töölehe lahtrisse A1 muutke veeru A laius ligikaudu väärtusele 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekstistring

Kuus sõna ja neli järeltühikut    

   Kuus sõna ja neli eeltühikut

Kaheksa sõna, mõned komad ja kaks järeltühikut  

Teatavaid märke, näiteks komasid ja punkte, eiratakse.

Valem

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Pärast teksti kleepimist töölehe lahtrisse A1 valige valemi sisestamiseks massiivivalemina lahter A11, vajutage klahvi F2 ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT+CTRL+ENTER. Õige tulemus 29 peaks olema kuvatud lahtris A11.

Lehe algusse

Arvutuste ja hulkade kuvamine olekuribal

Kui valitud on üks või mitu lahtrit, kuvatakse teave nende lahtrite kohta Exceli olekuribal. Kui teie töölehel on valitud näiteks neli lahtrit ning need sisaldavad väärtusi 2, 3, tekstistring (näiteks „pilv”) ja 4, saab olekuribal korraga kuvada kõiki järgmiseid väärtusi: keskmine, hulk, arv, min, max ja summa. Nendest väärtustest mõne või nende kõikide kuvamiseks või peitmiseks paremklõpsake olekuriba. Need väärtused on kuvatud järgmises näites.

Arvutusi ja valitud lahtrite arvu kuvav olekuriba

Märkus. : Exceli varasemates versioonides saab olekuribal kuvada samu väärtusi, kuid ainult ühekaupa.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×