Töölehe ühilduvusprobleemid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Ühilduvuskontroll on leidnud vähemalt ühe töölehega seotud ühilduvusprobleemi.

NB! : Enne töövihiku varasemas failivormingus salvestamise jätkamist peaksite lahendama probleemid, millega kaasneb funktsionaalsuse märgatav vähenemine. Nii saate vältida andmete kaotsiminekut või töövihiku vale talitlust.

Probleeme, mis võivad põhjustada töökindluse väheolulist halvenemist, pole töövihiku salvestamiseks alati vaja tingimata lahendada – andmed ega funktsionaalsus ei lähe kaotsi, kuid töövihiku ilme ei pruugi selle avamisel mõnes Microsoft Exceli varasemas versioonis täpselt sarnaseks jääda.

Lisateavet ühilduvuskontrolli kohta leiate teemast Office Excel 2010 kasutamine Exceli varasemates versioonides loodud failidega.

Selle artikli teemad

Funktsionaalsuse märgatavat vähenemist põhjustavad probleemid

Töökindluse väheolulist vähenemist põhjustavad probleemid

Funktsionaalsuse märgatavat vähenemist põhjustavad probleemid

Probleem

Lahendus

Töövihik sisaldab andmeid väljaspool valitud failivormingu ridade ja veergude piirmäära asuvates lahtrites. Veerust 256 (IV) ja reast 65 536 kaugemale sisestatud andmeid ei salvestata. Valemiviited selle ala andmetele tagastavad vea #REF!.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 on töölehe suurus 16 384 veergu ja 1 048 576 rida, kuid Excel 97–2003 on töölehe suurus ainult 256 veergu ja 65 536 rida. Exceli versioonides 97–2003 lähevad sellest veergude ja ridade piirmäärast kaugemale sisestatud andmed kaotsi.

Mida teha?    Väljaspool ridade ja veergude piirmäära asuvate lahtrite ja vahemike leidmiseks valige need read ja veerud, klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ning paigutage need seejärel selle töölehe veergudesse ja ridadesse või mõnele muule töölehele. Selleks kasutage käske Lõika ja Kleebi.

Ühilduvuskontroll

Töövihik sisaldab stsenaariumeid, milles on viiteid väljaspool valitud failivormingu ridade ja veergude piirmäära asuvates lahtritele. Neid stsenaariume ei salvestata valitud failivormingus.

Mida see tähendab?    Töölehel olev stsenaarium viitab lahtrile, mis asub väljaspool Excel 97–2003 failivormingu ridade ja veergude piirmäära (256 veergu, 65 536 rida). See stsenaarium pole enam saadaval, kui salvestate töövihiku Exceli varasemas failivormingus.

Mida teha?    Otsige stsenaariumihalduris üles stsenaarium, mis sisaldab viidet Exceli varasemate versioonide veeru- ja reapiirmäärast väljaspool olevale lahtrile. Siis valige viite asukoht, mis jääb piirmäärade sisse.

Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Mõjuanalüüs ning seejärel käsku Stsenaariumihaldur. Otsige väljal Stsenaariumid üles stsenaarium, mis põhjustab ühilduvusprobleemi, ja siis redigeerige selle viidet.

Töövihik sisaldab kuupäevi, mida valitud kalendrivorming ei toeta. Need kuupäevad kuvatakse Gregoriuse vormingus.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 saate luua rahvusvahelisi kohandatud kalendrivormingud (nt heebrea kuukalender, jaapani kuukalender, hiina kuukalender, Saka ajastu kalender, hiina sodiaak, korea sodiaak, Rokuyou kuukalender ja korea kuukalender). Neid kalendrivorminguid Exceli versioonid 97–2003 ei toeta.

Mida teha?    Funktsionaalsuse vähenemise vältimiseks tuleb kalendrivorminguks valida mõni Exceli versioonide 97–2003 toetatud keel (või asukoht).

Töövihik sisaldab kuupäevi, mille kalendrivormingut valitud failivorming ei toeta. Neid kuupäevi tuleb redigeerida vastavalt Gregoriuse kalendrile.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 saate kasutada ka mitte-lääne kalendritüüpe (nt tai budistlikku või araabia hijri kalendrit). Exceli versioonides 97–2003 saab neid kalendritüüpe redigeerida vaid Gregoriuse kalendris.

Mida teha?    Funktsionaalsuse vähenemise vältimiseks tuleb kalendrivorminguks valida mõni Exceli versioonide 97–2003 toetatud keel (või asukoht).

See töövihik sisaldab rohkem andmetega lahtreid, kui Exceli varasemates versioonides toetatakse. Exceli varasemates versioonides seda töövihikut avada ei saa.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 piirab saadaolevate lahtriplokkide koguarvu saadaolev mälu. Exceli versioonides 97–2003 on saadaolevate lahtriplokkide piirarv 64 000 lahtriplokki ühes Exceli eksemplaris.

Lahtriplokk sisaldab 16 töölehe rida. Kui töölehe kõik read sisaldavad andmeid, on sellel töölehel 4096 lahtriplokki. Seega saab selliseid töölehti ühes Exceli eksemplaris olla vaid 16 (sõltumata Excelis avatud töövihikute arvust).

Mida teha?    Tagamaks, et töövihik ei ületaks lahtriplokkide piirarvu (64 000) ja seda saaks avada ka Exceli versioonides 97–2003, peaksite pärast töövihiku salvestamist Excel 97–2003 failivormingus töötama versiooni Excel 2010 ühilduvusrežiimis. Ühilduvusrežiimis jälgib Excel aktiivse töövihiku lahtriplokkide arvu.

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit sisaldavad minigraafikat. Minigraafikat ei salvestata.

Mida see tähendab?    Versioonides Excel 2007 ja Excel 97–2003 ei kuvata töölehel väärtustesarjade trende näitavat minigraafikuid.

Kuid minigraafikud jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse, kui töövihik avatakse uuesti versioonis Excel 2010.

Mida teha?    Minigraafikat sisaldavate lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja viige seejärel sisse vajalikud muudatused. Näiteks saate rakendada Exceli varasemates versioonides mittekuvatava minigraafika asemel või selle täienduseks tingimusvormingut.

See fail sisaldas algselt funktsioone, mida see Exceli versioon ei tunnustanud. Neid funktsioone ei salvestata.

Mida see tähendab?    Selles töövihikus kasutatud funktsioonid pole rakendusest Excel 2007 varasemates Exceli versioonides (Excel 97–2003) saadaval. Need funktsioonid lähevad kaotsi.

Mida teha?    Kui teate, millised funktsioonid võivad seda probleemi põhjustada, eemaldage või asendage need võimaluse korral ja seejärel salvestage fail soovitud failivormingus.

See fail sisaldas algselt funktsioone, mida see Exceli versioon ei tunnustanud. Neid funktsioone OpenXML-faili salvestamisel XLSB-failivormingus (ja vastupidi) ei säilitata.

Mida see tähendab?    Selles töövihikus kasutatud funktsioonid pole rakenduses Excel 2007 saadaval, kui salvestate OpenXML-faili Exceli binaartöövihikuna (.xlsb) või vastupidi. Kui jätkate faili salvestamist, lähevad funktsioonid kaotsi.

Mida teha?    Kui teate, millised funktsioonid võivad seda probleemi põhjustada, eemaldage või asendage need võimaluse korral ja seejärel salvestage fail soovitud failivormingus.

Lehe algusse

Töökindluse väheolulist vähenemist põhjustavad probleemid

Probleem

Lahendus

Exceli varasemates versioonides pole päise ega jaluse teksti värvivormingud toetatud. Exceli varasemates versioonides kuvatakse värvivormingu teave lihttekstina.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 saate päise ja jaluse tekstile rakendada värvivorminguid. Exceli versioonides 97–2003 päise ja jaluse tekstis värvivorminguid kasutada ei saa.

Mida teha?    Värvivormingu eemaldamiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Sobita.

Ühilduvuskontroll

See töövihik sisaldab töölehti, millel on esimesel leheküljel või paarislehekülgedel päised ja jalused. Neid leheküljepäiseid ja -jaluseid ei saa Exceli varasemates versioonides kuvada.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 saate kuvada paarislehekülgedel või esimesel leheküljel ülejäänutest erinevat päise- ja jaluseteksti. Exceli versioonides 97–2003 ei kuvata paarislehekülgede või esimese lehekülje päiseid ega jaluseid, kuid need jäävad kättesaadavaks ning kuvatakse siis, kui avate töölehe uuesti versioonis Excel 2010.

Mida teha?    Kui teil on vaja töövihikut tihti avada Exceli versioonides 97–2003, võiksite selles töövihikus paarislehekülgede või esimese lehekülje päiste või jaluste kasutamise lõpetada.

Selle töövihiku mõned lahtrid või laadid sisaldavad vormingut, mida valitud failivorming ei toeta. Need vormingud teisendatakse lähimaks saadaolevaks vorminguks.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 on saadaval erinevate lahtrivormingute ja -laadide suvandid (nt eriefektid ja varjud). Exceli versioonides 97–2003 neid suvandeid saadaval pole.

Mida teha?    Kui jätkate töövihiku salvestamist, siis Excel rakendab töövihikule sarnaseima saadaoleva vormingu, mis võib olla täpselt sama vorming, mille olete mujal rakendanud. Samade vormingute kasutamise vältimiseks võite enne töövihiku Excel 97–2003 failiks salvestamist neid lahtrivorminguid ja -laade, mida ei toetata, muuta või need eemaldada.

Tööleht sisaldab rohkem kordumatuid lahtrivorminguid, kui valitud failivorming toetab. Osa lahtrivorminguid jäetakse salvestamata.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 saate kasutada kuni 64 000 kordumatut lahtrivormingut, kuid Excel 97–2003 saate kasutada ainult kuni 4000 kordumatut lahtrivormingut. Kordumatu lahtrivorming on töövihikus rakendatud mis tahes vormingukombinatsioon.

Mida teha?    Teatud lahtrivormingute, mida soovite Exceli versioonides 97–2003 alles jätta, kaotamise vältimiseks võite mõned väheolulised lahtrivormingud eemaldada.

Tööleht sisaldab rohkem kordumatuid fondivorminguid, kui valitud failivorming toetab. Osa fondivorminguid jäetakse salvestamata.

Mida see tähendab?    Rakendustes Excel 2010 ja Excel 2007 on saadaval 1024 globaalset fonditüüpi. Ühes töövihikus saate kasutada kuni 512 fonditüüpi. Exceli versioonid 97–2003 toetavad vähem fondivorminguid.

Mida teha?    Teatud fondivormingute, mida soovite programmis Excel 97–2003 alles jätta, kaotamise vältimiseks võite mõned väheolulised fondivormingud eemaldada.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×