Töö ühenduseta kuubifailidega

ühenduseta kuubifail (.cub) talletab andmeid OLAP-kuubina (OLAP – Online Analytical Processing). Need andmed võivad olla osa OLAP-serveris asuvast OLAP-andmebaasist, kuid need võivad olla loodud ka OLAP-andmebaasidest sõltumatult. Ühenduseta kuubifaili abil saate PivotTable-liigendtabeli aruanne ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanne aruannetega tööd jätkata ka juhul, kui server pole saadaval või kui võrguühendus puudub.

Turbeteade.:  Kui ühenduseta kuubifail sisaldab tundliku või eraviisilise sisuga teavet, olge selle kasutamisel või levitamisel ettevaatlik. Kuubifaili asemel võiksite andmeid säilitada töövihikus – nii saate õiguste halduse abil määrata, kellel on õigus neile juurde pääseda.

Lisateavet leiate teemast Teabeõiguste haldus tarkvarakomplektis Microsoft Office 2007.

Märkus.: Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste ühenduseta kuubifailide loomine ja kasutamine põhineb Microsoft OLAP OLE DB pakkujal ning selle osas kehtivad teie Microsoft SQL Serveri tingimused ja litsents.

Lisateavet leiate artiklist SQL Server 2005 litsentsimine: korduma kippuvad küsimused.

Selle artikli teemad

Lisateavet ühenduseta kuupide kohta

Ühenduseta kuubifaili loomine OLAP-serveri andmebaasist

Ühenduseta kuubifaili ja OLAP-serveri andmebaasi ühenduse taastamine

Ühenduseta kuubifaili värskendamine ja taasloomine

Teistsuguste andmete kaasamine ühenduseta kuubifaili

Ühenduseta kuubifaili kustutamine

Lisateavet ühenduseta kuupide kohta

OLAP-serveri lähteandmetel põhineva PivotTable-liigendtabeli aruanne või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne aruandega töötamisel saate kasutada ühenduseta kuubi viisardit ning kopeerida lähteandmed arvutis asuvasse eraldi ühenduseta kuubifaili. Ühenduseta failide loomiseks peab teie OLAP-andmete pakkuja seda võimalust toetama ning teie arvutisse peab olema installitud Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste (Analysis Services) funktsioon MSOLAP.

Ühenduseta kuubi viisardi kasutamine

Ühenduseta kuubifaili loomiseks saate ühenduseta kuubi viisardis valida OLAP-andmebaasist soovitud andmete alamhulga ning selle alamhulga siis salvestada. Aruandesse pole vaja kaasata kõiki faili kaasatavaid välju ning valida saate kõik soovitud ühenduseta kuubifailmõõde ja andmeväljad, mis on OLAP-andmebaasis saadaval. Faili mahu vähendamiseks võite kaasata ainult need andmed, mida soovite aruandes kuvada. Vastavalt vajadusele saate välja jätta nii terveid mõõtmeid kui ka (enamiku mõõtmete puhul) madalama taseme üksikasju ja ülataseme üksus, mida te ei soovi aruandes kuvada. Ühenduseta faili salvestatakse ka kõigi kaasatavate üksuste jaoks andmebaasis saadaolevad ühenduseta kuubifailmõõdeatribuudiväljad.

Andmete viimine vallasrežiimi ja ühenduse taastamine

Selleks peate esmalt looma serveriandmebaasil põhineva PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande ning seejärel looma aruande põhjal ühenduseta kuubifaili. Siis saate aruannet vaheldumisi kasutada nii serveriandmebaasi kui ka ühenduseta faili põhjal; näiteks võite kodus töötades või reisil olles kasutada sülearvutit ning arvuti hiljem taas võrku ühendada.

Järgmine toiming juhendab teid nii andmete vallasrežiimi viimisel kui ka andmeühenduse taastamisel.

 1. Looge või avage PivotTable-liigendtabeli aruanne või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne aruanne, mille aluseks olevatele OLAP-andmetele soovite ühenduseta juurde pääseda.

 2. Looge arvutis ühenduseta kuubifail. Lugege jaotist Ühenduseta kuubifaili loomine OLAP-serveri andmebaasist.

 3. Katkestage võrguühendus ja töötage ühenduseta kuubifailiga.

 4. Taastage nii võrguühendus kui ka ühenduseta kuubifaili ühendus. Lugege jaotist Ühenduseta kuubifaili ja OLAP-serveri andmebaasi ühenduse taastamine.

 5. Värskendage ühenduseta kuubifaili uute andmetega ja looge siis ühenduseta kuubifail uuesti. Lugege jaotist Ühenduseta kuubifaili värskendamine ja taasloomine.

 6. Korrake seda toimingut (alustades 3. juhisega).

Lehe algusesse

Ühenduseta kuubifaili loomine OLAP-serveri andmebaasist

Märkus.: Kui OLAP-andmebaas on mahukas ja soovite kuubifaili abil juurde pääseda suurtele andmealamhulkadele, siis peab arvuti kõvakettal olema piisavalt vaba ruumi ja faili salvestamine võib olla aeganõudev. Jõudluse parendamiseks võite ühenduseta kuubifaili loomiseks kasutada MDX-skripti.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli aruannet, mille jaoks soovite ühenduseta kuubifaili luua, või PivotChart-liigenddiagrammi aruandega seostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne. 

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotise Tööriistad nuppu OLAP-riistad ning seejärel käsku Ühenduseta OLAP.

  Outlook Ribbon Image

  Kuvatakse dialoogiboks Ühenduseta OLAP-sätted.

  Märkus.: Kui teie OLAP-teenuse pakkuja ei toeta ühenduseta kuubifaile, pole käsk Ühenduseta OLAP saadaval. Lisateavet saate oma OLAP-teenuse pakkujalt.

 3. Klõpsake nuppu Loo ühenduseta andmefail või juhul, kui aruandel on ühenduseta kuubifail juba olemas, nuppu Redigeeri ühenduseta andmefaili.

  Kuvatakse ühenduseta kuubi viisard.

 4. Ühenduseta kuubi viisardi juhises 1 klõpsake nuppu Edasi.

 5. Viisardi juhises 2 valige oma serveri kuubi kõik ühenduseta kuubifailmõõde , mis sisaldavad ühenduseta kuubifaili kaasatavaid andmeid. Klõpsake iga sellise mõõtme kõrval olevat ruutu Väli Pluss ja valige ühenduseta kuubifailmõõdeatribuudiväljadtase, mida soovite kaasata.

  Märkus.: 

  • Mõõtmesiseseid vahetasemeid ei saa vahele jätta.

  • Kuubifaili mahu vähendamiseks jätke vahele madalamad tasemed, mida teil pole vaja aruandes kuvada.

  • Kaasake kindlasti kõik mõõtmed, kus olete üksusi rühmitanud. Sel moel saab Microsoft Office Excel serveri andmebaasi ja ühenduseta faili vaheldamisel need rühmitused säilitada.

  • Mõõtmed, millel puuduvad ruudud Väli Pluss , ei luba teil tasemeid välja jätta. Sellist tüüpi mõõtme saate kaasata või välja jätta ainult tervenisti.

 6. Klõpsake viisardi 3. juhises väärtuse Mõõtmed kõrval asuvat ruutu Väli Pluss ja valige väljad, mida soovite kasutada aruande ühenduseta kuubifailmõõdeatribuudiväljadtaseandmeväli. Peate valima vähemalt ühe mõõtme, sest vastasel korral ei sisalda mõõtmega seotud mõõtmed ehk dimensioonid andmeid. Klõpsake iga jaotises Mõõtmed loetletud mõõtme kõrval asuvat ruutu Väli Pluss ja valige ülataseme üksus, mida soovite ühenduseta kuubifaili kaasata.

  • Kuubifaili mahu piiramiseks (et vältida kettaruumi otsasaamist ning vähendada faili salvestamiseks kuluvat aega) valige ainult need üksused, mida soovite kindlasti aruandes kuvada. Kuupi kaasatakse automaatselt kõik teie valitud üksuste jaoks saadaolevad ühenduseta kuubifailmõõdeatribuudiväljad.

  • Kui te ei leia soovitud üksusi, siis on võimalik, et jätsite eelmises juhises kaasamata neid sisaldava mõõtme. Klõpsake viisardis nuppu Tagasi ning valige puuduv mõõde 2. juhises. Seejärel naaske 3. juhise juurde.

   Märkus.: OLAP-kuubi viisardis on andmeväljade jaoks saadaval ainult järgmised kokkuvõttefunktsioonid: Sum, Count, Min ja Max.

 7. Viisardi 4. juhises määrake cub-faili nimi ja asukoht ning seejärel klõpsake nuppu Valmis.

  Faili salvestamisest loobumiseks klõpsake dialoogiboksis Kuubifaili loomine – edenemine nuppu Peata.

 8. Kui Excel on ühenduseta kuubifaili loomisega lõpule jõudnud, klõpsake dialoogiboksis Ühenduseta OLAP-sätted nuppu OK.

 Probleem: arvutis sai kuubi salvestamise ajal kettaruum otsa

Kuna OLAP-andmebaasid on ette nähtud väga suurte ja üksikasjalike andmehulkade haldamiseks, võib serveriandmebaas võtta enda alla palju rohkem kettaruumi kui arvuti kohalikul kõvakettal ruumi jätkub. Kui määrate ühenduseta kuubifaili jaoks nende andmete suure alamhulga, võib teie arvuti kõvakettal vaba ruum otsa saada. Järgmiste juhiste abil saate ühenduseta kuubifaili mahtu vähendada.

Tehke kettal ruumi juurde või leidke uus ketas.    Enne kuubifaili salvestamist kustutage kõvakettalt failid, mida te enam ei vaja, või salvestage fail võrgukettale.

Kaasake ühenduseta kuubifaili vähem andmeid.    Mõelge järele, kas saate faili kaasatavate andmete hulka vähendada, säilitades samas siiski kõik oma PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande jaoks vajalikud andmed. Proovige teha järgmist.

 • Elimineerige osa mõõtmeid.    Valige ühenduseta kuubi viisardi 2. juhises ainult need mõõtmed, mis on teie PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruandes tegelikult väljadena kuvatud.

 • Elimineerige osa üksikasjatasemeid.     Klõpsake viisardi 2. juhises iga valitud mõõtme kõrval asuvat ruutu Väli Pluss ning tühjendage teie aruandes kuvatavatest tasemetest madalamate tasemete märkeruudud.

 • Elimineerige osa andmevälju.    Klõpsake viisardi 3. juhises väärtuse Mõõtmed kõrval asuvat ruutu Väli Pluss ning valige siis ainult need ühenduseta kuubifailmõõdeatribuudiväljadtaseandmeväli, mida soovite aruandes kasutada.

 • Elimineerige osa andmeüksusi.    Klõpsake 3. juhises iga mõõtme kõrval asuvat ruutu Väli Pluss ning tühjendage siis nende üksuste märkeruudud, mida te ei soovi aruandesse kaasata.

Lehe algusesse

Ühenduseta kuubifaili ja OLAP-serveri andmebaasi ühenduse taastamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli aruanne või PivotChart-liigenddiagrammi aruanneseostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotise Tööriistad nuppu OLAP-riistad ning seejärel käsku Ühenduseta OLAP.

  Outlook Ribbon Image

 3. Klõpsake nuppu Ühendusega OLAP ja siis nuppu OK.

 4. Kui teil palutakse andmeallikas üles otsida, klõpsake nuppu Browse (Sirvi) ja otsige siis OLAP-server võrgus üles.

Lehe algusesse

Ühenduseta kuubifaili värskendamine ja taasloomine

ühenduseta kuubifailvärskendamine, mis täiendab faili värskeimate serverikuubist või uuest ühenduseta kuubifailist pärit andmetega, võib võtta palju aega ja nõuda palju ajutist kettamahtu. Käivitage see toiming siis, kui teil pole vaja kohe juurde pääseda muudele failidele. Veenduge kindlasti, et teil oleks faili uuesti salvestamiseks piisavalt kettaruumi.

 1. Klõpsake ühenduseta kuubifailil põhinevat PivotTable-liigendtabeli aruannet.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotise Ühendused nupu Värskenda kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Värskenda.

  Exceli lindi pilt

 Probleem: aruande värskendamisel ei kuvata uusi andmeid

Veenduge, et algne andmebaas oleks saadaval.    Võib juhtuda, et ühenduseta kuubifail ei saa uute andmete toomiseks algse serveriandmebaasiga ühendust. Veenduge, et kuupi andmetega varustanud algset serveriandmebaasi poleks ümber nimetatud ega teisaldatud. Veenduge, et server oleks saadaval ning et saaksite sellega ühenduse luua.

Veenduge, et uued andmed oleksid saadaval.    Küsige andmebaasi administraatorilt järele, kas andmebaasi on teie aruandesse kaasatud valdkondade osas värskendatud.

Veenduge, et andmebaasi korraldust poleks muudetud.    Kui mõni OLAP-serveri kuup on uuesti loodud, peate oma aruande arvatavasti reorganiseerima või looma muudetud andmetele juurdepääsuks uue ühenduseta kuubifaili või OLAP-kuubi viisardi. Andmebaasis tehtud muudatuste kohta saate teavet andmebaasi administraatorilt.

Lehe algusesse

Teistsuguste andmete kaasamine ühenduseta kuubifaili

Muudetud ühenduseta kuubifaili salvestamine võib võtta aega ning faili salvestamise ajal ei saa Excelis muud tööd teha. Valige selle toimingu käivitamiseks aeg, kui teil pole vaja muid faile kasutada, ning veenduge, et teil oleks faili taassalvestamiseks piisavalt kettaruumi.

 1. Veenduge, et võrguühendus oleks aktiivne ning et teil oleks juurdepääs algsele OLAP-serveri andmebaasile, kust ühenduseta kuubifaili andmed pärinevad.

 2. Klõpsake ühenduseta kuubifailil põhinevat PivotTable-liigendtabeli aruannet või PivotChart-liigenddiagrammi aruandega seostatud PivotTable-liigendtabeli aruannet.

 3. Klõpsake menüü Suvandid jaotise Tööriistad nuppu OLAP-riistad ning seejärel käsku Ühenduseta OLAP.

 4. Klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP ja siis nuppu Redigeeri ühenduseta andmefaili.

 5. Täitke faili jaoks uute andmete valimiseks ühenduseta kuubi viisardis toodud juhised. Viimases etapis määrake sama nimi ja asukoht nagu olemasoleval failil, mida muudate.

Märkus.: Faili salvestamisest loobumiseks klõpsake dialoogiboksis Kuubifaili loomine – edenemine nuppu Peata.

Lehe algusesse

Ühenduseta kuubifaili kustutamine

Hoiatus.: Kui kustutate mõne aruande ühenduseta kuubifaili, ei saa te aruannet enam vallasrežiimis kasutada ega aruande jaoks uut ühenduseta kuubifaili luua.

 1. Sulgege kõik ühenduseta kuubifaili kasutavaid aruandeid sisaldavad töövihikud või veenduge, et kõik sellised aruanded oleksid kustutatud.

 2. Otsige ühenduseta kuubifail (.cub) Windowsis üles ja kustutage.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×