Suhtlusvõrguna Yammer Enterprise‘i kasutamise alustamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Yammer Basic on ettevõtte suhtlusvõrguteenus, mille abil töötajad saavad omavahel suhelda, teavet ühiskasutusse anda ja koostööd teha. See on tasuta teenus, mis annab ettevõtete ja nende töötajate käsutusse privaatse võrgu, kus postitada sõnumeid, laadida üles faile, märkida meeldivaks ja sildistada postitusi, jälgida konkreetseid isikuid, otsida sisu jm. Kui ettevõte registreerub teenuse Yammer Basic kasutajaks, saavad kõik selle ettevõtte töötajad, kellel on sobiv ettevõtte meiliaadress, liituda Yammeri võrguga. Yammer Basic on teenusekomplekti Office 365 osa.

Nõuetele vastavad Office 365 kliendid, kes soovivad suuremat kontrolli oma Yammeri võrgu ilme, sisu ja liikmete halduse või turvalisuse üle, saavad kasutusele võtta teenuse Yammer Enterprise. Yammer Enterprise pakub lisaks teenuse Yammer Basic funktsioonidele ka ettevõtte kaubamärgi, turvalisuse ja haldusega seotud funktsioone, mille abil privaatvõrku kohandada ja kaitsta. Funktsioonide hulka kuuluvad:

 • võimalus luua kohandatud kujundus, et ühtlustada oma võrgu ja ettevõtte ilmet;

 • täpsemad konfiguratsioonisätted, mis pakuvad üldisi kasutaja- ja sisuhaldusvõimalusi;

 • töökindlad turbemeetmed, mille abil hallata võrgule juurdepääsu ja selle turvalisust;

 • võimalus aruandluse, säilitamise ja analüüsimise eesmärgil võrguandmeid eksportida;

 • täpsem integreerimine kataloogisünkroonimise ja ühekordse sisselogimise funktsioonide abil.

  NB!: 

  • Yammer SSO ja Yammer DSync on iganenud ja toetab enam pärast 1. detsember 2016. Te ei saa luua uusi konfiguratsioone Yammer SSO ja DSync pärast 1. aprill 2016.

  • Lisateavet teenuse iganemise ja selle kohta, kuidas Yammer SSO ja Yammer DSynci pealt uuematele teenustele üle minna, leiate artiklist Yammer SSO ja DSynci iganemiseks valmistumine.

Üleminek

Teenuse Yammer Enterprise saate aktiveerida Office 365 haldusportaali kaudu. Selleks tehke järgmist.

 1. Avage Office 365 halduskeskus.

 2. Klõpsake kaasatud teenuste jaotises linki Jah, aktiveerige minu võrgu jaoks Yammer Enterprise.

 3. Täitke viisardi juhised.

Aktiveerimise käigus saavad teie Office 365 üldadministraatoritest vastava Yammeri võrgu administraatorid, kes saavad Yammerit kohandada ja hallata. Võtke arvesse, et Yammeri administraatoritel peab olema Yammeri võrgule vastav domeen. Näiteks võrgus contoso.com saavad Yammeri administraatoriteks ainult need Office 365 üldadministraatorid, kellel on meiliaadress @contoso.com. Samuti peab Yammeri administraatorikonto meiliaadress sisaldama sõna „admin“, „support“ (tugi) või „user“ (kasutaja).

Lisateavet teenusele Yammer Enterprise ülemineku kohta leiate teemast Yammeri lepingud ja hinnakirjad. Täpsemad juhised aktiveerimisprotsessi kohta leiate Yammeri aktiveerimisjuhendist.

Teenusele Yammer Enterprise ülemineku strateegia määratlemine

Teie Yammeri teenus sisaldab privaatvõrku või privaatvõrkude kogumit, mida korraldatakse meilidomeenide alusel. Yammer loob teie organisatsiooni iga kordumatu meilidomeeni jaoks võrgu, nii et kasutajad suunatakse sisselogimisel nende meiliaadressile vastavasse Yammeri võrku. Nt kasutaja john@contoso.com asuks võrgus contoso.com.

Mõnel ettevõttel on kõigi kasutajate jaoks ainult üks meilidomeen, suurtel organisatsioonidel on sageli mitu äriüksusel või asukohal põhinevat domeeni (nt contosoeurope.com, contosoasia.com jne). Kui teil on mitu domeeni, peate otsustama, millist strateegiat soovite Yammeri võrgu versioonitäienduse jaoks kasutada.

Kui valite üleminekustrateegiat, peate määratlema, millise olemasoleva Yammeri võrgu versiooni soovite täiendada, kas soovite luua hoopis uue võrgu või kuidas integreeritakse teie suhtlusvõrgulahendusse teisesed võrgud. Versiooni täiendamise ja võrkude kombineerimise viisist sõltub, kui palju saavad kasutajad koostööd teha, eriti juhul, kui töötajad on hajutatud erinevatesse äriüksustesse, tütarettevõtetesse või geograafilistesse piirkondadesse. Oluline on otsustada, kas soovite, et lõpptooteks oleks üks keskne Yammeri võrk, kuhu pääseb juurde enamik teie ettevõtte töötajaid, või mitu võrku, mis oleks segmenditud meilidomeenide alusel.

Olemasoleva võrgu versiooni täiendamine või uue võrgu loomine

Soovitatav on luua üks keskne Yammeri võrk, kuna see hõlbustab töötajate omavahelist suhtlemist ning võimaldab kutsuda teiste domeenide kasutajaid külalistena põhidomeeni kasutama. Lisaks saab üht võrku keskselt hallata, mis tagab poliitikate juurutamise ja haldamise, funktsioonide levitamise, ajastatud hoolduse ja muude toimingute süsteemsuse. Üht võrku on mõistlik kasutada siis, kui kõik töötajad asuvad ühes piirkonnas või on küll hajutatud, kuid jagavad ühist meiliaadressi.

Kui otsustate täiendada ühe võrgu versiooni, peate valima kas meilidomeeni, millele pääseb juurde enamik kasutajaid (selleks on enamasti ettevõtte peamine meilipseudonüüm), VÕI võrgu, mis sisaldab kõige rohkem andmeid, et säilitada väärtuslikku sisu. Nii jäetakse olemasoleva Yammeri võrgu versiooni täiendamisel alles asjakohane sisu ja aktiivsed kasutajad.

Enamikul organisatsioonidel on töötajate meiliaadresside jaoks põhidomeen, nii et kõige levinum lähenemine on võrgu versioonitäiendus või ühe uue võrgu loomine.

Mitme võrgu versiooni täiendamine

Kui teil on mitu Yammer võrku, soovitame konsolideerida sooritades võrgu migratsiooni organisatsiooni esmane võrguks väiksemaid võrgustikke (vt võrgu ränne: konsolideerida mitu Yammer võrku). Võrgustike konsolideerimist saate:

 • Vähendada Yammer halduse kulud:    Pärast konsolideerimise saate hallata ühe Yammer teenust, mitte üksikute Yammer võrkude haldamise.

 • Vähendada teabe silos organisatsioonis:    Olles konsolideeritud Yammer teenus, mida jagavad kõik kasutajad annab neile, et ühendada ning töötada kõigi teie asutuse.

 • Võimaldab Office 365 kasutajatele sign-in Yammer kergesti:    Kasutajatele saab sisselogimis-et Yammer oma Office 365 mandaadiga, ja lihtsalt juurde Yammer Office 365 app käivitaja. Vt Office 365 sign-in Yammer.

 • Sujuvalt hallata Yammer teenust Office 365:    Pärast konsolideerimise Yammer teenuse haldamist on lihtsustatud. Näiteks saate on ühekordse sisselogimise lahenduse, kui jõustada office 365 identiteedi Yammer kasutajateleja te saate hallata kasutajate ja administraatorite keskselt Office 365 kui te Yammer kasutajate alates Office 365 elutsükli haldamine.

Ühe võrgu versiooni täiendamine ja seostatud domeenide või olemasolevate võrkude ühendamine

Kui integreerite olemasoleva Yammeri võrguga meilidomeeni suuremasse emavõrku, nimetatakse seda võrkude ühendamiseks. Võrkude ühendamine on hea lahendus siis, kui organisatsioonil on mitu äriüksust või tütarettevõtet, kes soovivad kasutada Yammer Enterprise’i koostöö- ja haldusfunktsioone, kuid kellel pole ühist meilidomeeni. Sellisel juhul saavad kõik kasutajad liituda ühe võrguga võrguadministraatori loata ning alustada koostööd kohe pärast esimest sisselogimist.

Oletagem, et Contoso.com on rahvusvaheline ettevõte, millel on maailma suuremates linnades tütarettevõtted. Igal tütarettevõttel on erinevad tootesarjad, et täita vastava piirkonna klientide unikaalseid vajadusi. Töötaja meiliaadress kajastab tema tütarettevõtte nime (@contosoeurope, @contosoasia jne). Võrkude ühendamise korral liidetakse kõik tütarettevõtete domeenid Yammeri emavõrguga (nt @contoso.com) ja tütarettevõtte meiliaadressidega kasutajad marsruuditakse sisselogimisel Yammeri emavõrku.

Domeenide versioonitäienduse ja ühendamise korral soovitame teil emavõrguks valida kõige asjakohasema olemasoleva võrgu ehk võrgu, kus on kõige rohkem sisu või kasutajaid. Te peaksite selle võimaluse kasutamisel olema ettevaatlik, kuna meilidomeenide ühendamise korral kaotavad kasutajad juurdepääsu sisule, mille nad lõid oma algses Yammeri võrgus.

Võrkude ühendamise kava loomiseks pöörduge Yammer Enterprise’i toe poole.

Märkus.:  Yammeri võrguga mitteseotud meilidomeeni integreerimist suurema emavõrguga nimetatakse „domeeni lisamiseks“. Kuna sel juhul pole tegu olemasoleva Yammeri võrguga, ei lähe domeeni lisamise käigus mingit sisu kaotsi.

Kasutajate ettevalmistamine võrkude ühendamiseks

Iga kord, kui teete kättesaadavaks uue tehnoloogia või teenuse, on ülioluline teavitada sellest oma kasutajaid ning valmistada neid ette, eriti kui sellega kaasneb võrkude ühendamine. Nii ei anna te kasutajate kogukonnale mitte ainult võimalust hakata ideega harjuma, vaid ka võimaluse tutvuda uue tehnoloogiaga ja esitada sellega seotud küsimusi juba enne, kui tehnoloogia on kohale jõudnud. Selge, kaasahaarav ja hea ajastusega suhtlus on uue lahenduse eduka kasutuselevõtu jaoks ülioluline. Eduka ühendamise tagamiseks peaksite järgima järgmisi soovitusi.

 1. Enne ühendamist teavitage kasutajaid, kelle võrgud ühendatakse emavõrguga, sellest, millal on ühendamise kuupäev ja kellaaeg ning missugust mõju see avaldab. Selle suhtluse käigus andke teada, missugused on ühendamise põhjused, tooge välja selle eelised ja andke juhised erasõnumite, andmete, märkmete, failide ja muu arhiivimiseks. Andke kasutajatele teada, et need andmed pole pärast ühendamist enam kättesaadavad. Malli leiate suhtlusplaanist.

 2. Andke emavõrgu kasutajatele teada, et sellega liituvad uued kasutajad ja julgustage vanu olijaid uusi soojalt vastu võtma.

 3. Kaaluge enne ühendamist andmete eksporti, eriti kui teie ettevõttes kehtivad teatud kindlad andmesäilituspoliitikad. Andmete ekspordid peab läbi viima kinnitatud administraator.

Ressursid

Yammer pakub teenusele Yammer Enterprise ülemineku plaanimiseks ja rakendamiseks mitmesuguseid tööriistu, malle ja tugiressursse.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Ettevõtte suhtlusvõrgu valimine: Yammer või uudistekanal?

Tere tulemast kasutama rakendust Yammer

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×