Office
Logi sisse

Stsenaariumide abil vaheldumisi erinevate väärtustekomplektide kasutamine

Stsenaarium on komplekt väärtusi, mille Microsoft Office Excel salvestab ning mida saab töölehel automaatselt asendada. Ühel töölehel saate luua ja stsenaariumidena salvestada mitu erinevat väärtustekomplekti, kasutamaks siis erinevate tulemite kuvamiseks neid stsenaariume vaheldumisi.

Kui mitmel inimesel on konkreetset teavet, mida soovite stsenaariumides kasutada, saate teabe koguda eraldi töövihikutesse ning erinevates töövihikutes leiduvad stsenaariumid siis ühendada.

Kui teil on kõik vajalikud stsenaariumid olemas, saate koostada stsenaariumide kokkuvõttearuande, mis koondab kõigi stsenaariumide teavet.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Stsenaariumi loomine

Stsenaariumi kuvamine

Stsenaariumide ühendamine

Stsenaariumide kokkuvõttearuande loomine

Ülevaade

Stsenaariumid on osa käskude komplektist, mida nimetatakse mõjuanalüüsi tööriistadeks. Stsenaariumide kasutamisel tegelete mõjuanalüüsiga.

Mõjuanalüüs kujutab endast lahtris asuvate väärtuste muutmist, et näha, kuidas need muudatused mõjutavad töölehel asuvate valemite tulemusi. Stsenaariumide abil saate luua ja salvestada erinevaid väärtustekomplekte ning neid siis vaheldumisi kasutada. Samuti võite koostada stsenaariumide kokkuvõttearuandeid, mis koondavad kõik stsenaariumid ühele töölehele. Näiteks võite luua mitu erinevat eelarvestsenaariumi, mis võrdlevad võimalikke tulusid ja kulusid, ning seejärel koostada aruande, mis võimaldab teil neid stsenaariume kõrvutada.

Mõjuanalüüsi liigid.    Excelis on kolme liiki mõjuanalüüsi tööriistu: stsenaariumid, andmetabelid ja sihiotsing. Stsenaariumid ja andmetabelid võtavad sisendväärtuste komplekti ja määratlevad võimalikud tulemused edasisuunas prognoosides. Sihiotsing erineb stsenaariumidest ja andmetabelitest – sihiotsing võtab tulemuse ja määratleb selle tulemuse saamiseks tagasisuunas prognoosides võimalikud sisendväärtused.

Sarnaselt andmetabelitega aitavad stsenaariumid teil analüüsida võimalike tulemuste kogumit. Erinevalt andmetabelitest saab mitmelt töölehelt või töövihikust pärinevaid stsenaariume omavahel ühendada. Stsenaariumide abil on mugav koguda võimalike tulemuste jaoks andmeid paljudest allikatest ning need andmed seejärel ühendada.

Iga stsenaarium võib sisaldada kuni 32 muutujaväärtust. Kui soovite analüüsida rohkem kui 32 väärtust ning need väärtused esindavad ainult ühte või kahte muutujat, võite kasutada andmetabeleid. Ehkki andmetabel on piiratud ainult ühe või kahe muutujaga (üks reasisendlahtri ja üks veerusisendlahtri jaoks), saate sellesse kaasata täpselt nii palju erinevaid muutujaväärtusi, kui soovite. Stsenaarium seevastu võib hõlmata ainult kuni 32 erinevat väärtust, kuid loodavate stsenaariumide arv pole piiratud.

Muude mõjuanalüüsi tööriistade kohta leiate teavet jaotise Vt ka kaudu.

Stsenaariumide põhialused

Stsenaariumide loomine.     Oletagem, et soovite koostada eelarvet, kuid pole kindel, kui suur tulu teil kasutada on. Stsenaariumide abil saate tulu jaoks määratleda erinevaid võimalikke väärtusi. Seejärel saate stsenaariume vaheldumisi kasutades teha mõjuanalüüse.

Märkus.: Käesolevas jaotises kirjeldatakse, kuidas stsenaariume kasutada. Lisaks pakutakse näidisandmeid ja näidatakse, milline on neid andmeid kasutavate stsenaariumide rakendamise tagajärg. See jaotis ei sisalda üksikasjalikke juhiseid. Üksikasjalike juhiste saamiseks lugege artiklis allpool asuvat jaotist Stsenaariumi loomine.

Oletagem näiteks, et teie musta eelarvestsenaariumi korral on brutotulu 50 000 kr ja müüdud kaupade kulu 13 200 kr, mis jätaks brutokasumiks 36 800 kr. Selle väärtustekomplekti määratlemiseks stsenaariumina peate väärtused esmalt töölehele sisestama (vt järgmist joonist).

Must stsenaarium

1. Muutuvates lahtrites on väärtused, mille tipite sinna teie.

2. Tulemilahter sisaldab muutuvatel lahtritel põhinevat valemit (sellel joonisel =B1-B2).

Seejärel saate need väärtused dialoogiboksis Stsenaariumihaldur stsenaariumina salvestada, panna stsenaariumile nimeks Must stsenaarium ning määrata, et lahtrid B1 ja B2 on stsenaariumiti muutuvad väärtused.

Märkus.: Ehkki selles näites on ainult kaks muutuvat lahtrit (B1 ja B2), võib stsenaarium sisaldada kuni 32 lahtrit.

Oletagem, et teie parimas eelarvestsenaariumis on brutotulu 150 000 kr ning müüdud kaupade kulu 26 000 kr, mis jätab brutokasumiks 124 000 kr. Selle väärtustekomplekti määratlemiseks stsenaariumina peate looma uue stsenaariumi, panema sellele nimeks Parim stsenaarium ning sisestama uued väärtused lahtritesse B1 (150 000) ja B2 (26 000). Kuna brutokasum (lahter B3) on valem (tulu (B1) ja kulu (B2) vahe), pole teil vaja parimas stsenaariumis lahtri B3 väärtust muuta.  

Pärast stsenaariumi salvestamist on see kättesaadav mõjuanalüüside jaoks kasutatavate stsenaariumide loendis. Kui kasutusel on eelneva joonise väärtused ja otsustate kuvada parima stsenaariumi, muutuvad töölehel leiduvad väärtused sarnaseks järgmisel joonisel kujutatutega.

parim stsenaarium

1. Muutuvad lahtrid

2. Tulemilahter

Stsenaariumide ühendamine.    Sageli on kogu teave, mida läheb kõigi soovitud stsenaariumide loomiseks tarvis, juba ühel töölehel või töövihikus koos. Vahel aga juhtub, et soovite stsenaariumiteavet koguda ka muudest allikatest. Oletagem näiteks, et proovite koostada suure ettevõtte eelarvet. Sel juhul võite stsenaariume koguda erinevatest osakondadest (nt palgaarvestusest, tootmisest, turundusest ja juristilt), kuna kõigil neil allikatel on stsenaariumide loomiseks kasutada erinevat teavet.

Mitme stsenaariumi koondamiseks ühele töölehele saate kasutada käsku Ühenda. Iga allikas võib anda täpselt nii palju või vähe muutuvaid lahtriväärtusi, kui soovite. Näiteks võite soovida, et iga osakond esitaks teile oma kuluprognoosi, kuid tuluprognoosi vajate üksnes mõnelt osakonnalt.

Stsenaariumide kogumisel mitmest allikast peaksite igas töövihikus kasutama sama lahtristruktuuri. Tulu võiks näiteks olla alati lahtris B2 ja kulu lahtris B3. Kui kasutate eri allikatest pärinevate stsenaariumide jaoks erinevat struktuuri, võib tulemite ühendamine kujuneda keeruliseks.

Näpunäide.: Esmalt võiksite ise sobiva stsenaariumi luua, saatmaks töökaaslastele siis seda stsenaariumi sisaldava töövihiku koopia. Nii on kergem tagada, et kõik stsenaariumid on sarnase ülesehitusega.

Stsenaariumide kokkuvõttearuanne.     Mitme stsenaariumi võrdlemiseks saate luua aruande, mis võtab kõik stsenaariumid ühel lehel kokku. Aruanne võib reastada stsenaariumid kõrvuti või summeerida need PivotTable-liigendtabeli aruanne. Kahel eelneval näidisstsenaariumil põhinev stsenaariumide kokkuvõttearuanne näeks välja umbes järgmine.

Exceli stsenaariumide kokkuvõtte aruannet

Märkus.: Vaikimisi kasutatakse kokkuvõttearuandes muutuvate lahtrite ja tulemilahtrite tuvastamiseks lahtriviiteid. Käesolevas näites on nende lahtrite jaoks loodud nimed, et kokkuvõttearuannet oleks lihtsam lugeda. Kui loote lahtrite jaoks nimed enne kokkuvõttearuande käitamist, sisaldab aruanne lahtriviidete asemel nimesid.

Kokkuvõttearuande lõpus kuvatakse märkus, mis selgitab, et veerg Praegused väärtused kajastab muutuvate lahtrite väärtusi stsenaariumide kokkuvõttearuande loomise seisuga ning et iga stsenaariumi korral muudetud lahtrid on halliga esile tõstetud.

Stsenaariumide kokkuvõttearuande loomise kohta leiate lisateavet jaotisest Stsenaariumide kokkuvõttearuande loomine.

Lehe algusesse

Stsenaariumi loomine

Enne stsenaariumi loomist peaks teil töölehel juba olema algne väärtustekomplekt. Et stsenaariumide kokkuvõttearuandeid oleks hõlpsam lugeda, võiksite stsenaariumides kasutatavatele lahtritele nimed panna. Lahtritele nimede andmise kohta leiate teavet spikriteemast Nimede kasutamine valemite äratundmiseks.

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Tingimusanalüüs ning seejärel käsku Stsenaariumihaldur.

 2. Klõpsake nuppu Lisa.

 3. Tippige stsenaariumi nimi väljale Stsenaariumi nimi.

 4. Tippige nende lahtrite viited, mida soovite stsenaariumis määrata, väljale Muutuvad lahtrid. Kui soovite näiteks näha, kuidas lahtrite B1 ja B2 väärtuste muutmine mõjutab nendel lahtritel põhineva valemi tulemust, sisestage B1;B2.

  Märkus.: Muutuvate lahtrite algväärtuste säilitamiseks lisage enne teistsuguseid väärtusi kasutavate stsenaariumide loomist neid algväärtusi kasutav stsenaarium.

 5. Klõpsake jaotises Kaitse soovitud suvandeid.

  Märkus.: Need suvandid kehtivad ainult kaitstud töölehtedel. Kaitstud töölehtede kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

  • Kui soovite takistada stsenaariumi redigeerimist kaitstud töölehel, valige suvand Välista muutused.

  • Kui soovite takistada stsenaariumi kuvamist kaitstud töölehel, valige suvand Peidetud.

 6. Klõpsake nuppu OK.

 7. Tippige dialoogiboksi Stsenaariumiväärtused vastavale väljale selle stsenaariumi muutuvate lahtrite jaoks soovitud väärtused.

 8. Stsenaariumi loomiseks klõpsake nuppu OK.

 9. Lisastsenaariumide loomiseks korrake juhiseid 2–8. Kui olete stsenaariumide loomise lõpetanud, klõpsake nuppu OK ja seejärel dialoogiboksi Stsenaariumihaldur nuppu Sule.

Lehe algusesse

Stsenaariumi kuvamine

Stsenaariumi kuvamisel aktiveeritakse väärtustekomplekt, mis on selle stsenaariumi raames salvestatud. Stsenaariumi väärtused kuvatakse lisaks tulemilahtritele lahtrites, mis on stsenaariumiti erinevad. Eeltoodud stsenaariumide korral näiteks kuvatakse parima stsenaariumi valimisel lahtris B1 väärtus 150000, lahtris B2 väärtus 26000 ja lahtris B3 väärtus 124000.

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Tingimusanalüüs ning seejärel käsku Stsenaariumihaldur.

 2. Klõpsake selle stsenaariumi nime, mida soovite kuvada.

 3. Klõpsake nuppu Kuva.

  Märkus.: Pärast dialoogiboksi Stsenaariumihaldur sulgemist jäävad viimati kuvatud stsenaariumi väärtused töölehele. Kui olete ka algväärtused stsenaariumina salvestanud, saate need väärtused kuvada enne dialoogiboksi Stsenaariumihaldur sulgemist.

Lehe algusesse

Stsenaariumide ühendamine

 1. Valige tööleht, kus soovite ühendatud stsenaariumide tulemid talletada.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Tingimusanalüüs ning seejärel käsku Stsenaariumihaldur.

 3. Klõpsake nuppu Ühenda.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Stsenaariumide ühendamine nupu Vihik kõrval asuvat noolt ja valige töövihik, kus leiduvaid stsenaariume soovite tulemites ühendada.

 5. Tippige väljale Leht selle töölehe nimi, mis sisaldab ühendatavaid stsenaariume.

 6. Stsenaariumide ühendamiseks valitud töölehelt praegusele töölehele klõpsake nuppu OK.

  Dialoogiboks Stsenaariumide ühendamine suletakse ning ühendatud stsenaariumid kuvatakse nüüd dialoogiboksis Stsenaariumihaldur.

 7. Korrake nelja eelmist juhist seni, kuni olete kõik soovitud stsenaariumid ühendanud.

  Kui olete valmis, on kõigist ühendatud stsenaariumidest saanud osa praegusest töölehest. Võite dialoogiboksi Stsenaariumihaldur sulgeda või analüüsi jätkamiseks avatuks jätta.

Lehe algusesse

Stsenaariumide kokkuvõttearuande loomine

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Tingimusanalüüs ning seejärel käsku Stsenaariumihaldur.

 2. Klõpsake nuppu Kokkuvõte.

 3. Klõpsake raadionuppu Stsenaariumide kokkuvõte või Stsenaariumiaruanne PivotTable-liigendtabelina.

 4. Tippige väljale Tulemilahtrid viited lahtritele, mille viidatavate lahtrite väärtusi stsenaariumid muudavad. Eraldage viited komadega.

  Märkused: 

  • Stsenaariumiaruandeid ei arvutata automaatselt ümber. Kui muudate mõne stsenaariumi väärtusi, ei kajastu need muudatused olemasolevas kokkuvõttearuandes. Küll aga kuvatakse need uue kokkuvõttearuande loomisel.

  • Stsenaariumi kokkuvõttearuande loomiseks pole tulemilahtreid vaja, kuid need on vajalikud stsenaariumi PivotTable-liigendtabeli aruande jaoks.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×