SmartArt-piltidega koos kasutatava tekstipaani ülevaade

Tekstipaan on SmartArt-pildist vasakul asuv paan, kus saate sisestada ja redigeerida SmartArt-pildil kuvatavat teksti.

Selle artikli teemad

Tekstipaani tutvustus

Mida tähistavad tekstipaani täpid?

Teksti vormindamine tekstipaanil

Kiirklahvid

Tekstipaani tutvustus

Tekstipaani abil saate keskenduda edasiantava sõnumi sisule ega pea muretsema SmartArt-pildi ilme pärast. SmartArt-pildi loomisel asustatakse nii SmartArt-pilt kui ka tekstipaan kohatäitetekstiga, mida saate redigeerida ja mille saate asendada endale vajaliku teabega. Tekstipaani ülemises osas saate redigeerida SmartArt-pildil kuvatavat teksti. Tekstipaani alumises osas saate vaadata SmartArt-pildi lisateavet (nt seda, mis tüüpi teabe jaoks see pilt kõige paremini sobib). Kui tekstipaani alumises osas pole teavet näha, osutage tekstipaani allservas SmartArt-pildi nimele või lohistage tekstipaani suurendamiseks paani äärist.

Ehkki tekstipaanile ei saa teksti lohistada, saate tekstipaanil asuvat teksti kopeerida ja kleepida. Samuti saate teksti tekstipaanilt mõnda versiooni Microsoft Office System 2007 dokumenti või mõnest versiooni Office 2007 dokumendist tekstipaanile kopeerida. Kui olete sisu tekstipaanil valmis kirjutanud, saate katsetada mitmesuguseid paigutusi ja SmartArt-pilti kohandada.

Tekstipaan, millel on kuvatud 1. taseme ja 2. taseme tekst

Üldjuhul on SmartArt-pildid kõige mõjukamad juhul, kui need ei sisalda eriti palju teksti. Pikemad tekstimassiivid võivad tähelepanu teie SmartArt-pildilt eemale tõmmata ja teha sõnumi visuaalse edasiandmise keeruliseks. Teatud paigutused (nt Trapetsloend; tüüp Loend) sobivad aga hästi ka pikema teksti korral. Teise võimalusena võite lisateavet kaasata küll SmartArt-pildist väljaspool, ent siiski samas versiooni Office 2007 dokumendis, või täiendava teabe ettekande ajal suuliselt edasi anda.

Teatud SmartArt-piltidel kuvatakse üksnes osa tekstipaani tekstist, kuna vastava SmartArt-pildi paigutus sisaldab fikseeritud arvul kujundeid. Tekst, pildid ja muu sisu, mida ei kuvata, on tekstipaanil tähistatud punase X-iga. Sisu, mida ei kuvata, on mõne teise paigutuse valimisel teile siiski kättesaadav, ent kui otsustate sama paigutuse alles jätta ja sulete selle, siis teie privaatsuse kaitsmiseks teavet ei salvestata.

Tekstipaan punaste X-idega

Tekstipaan kaob ekraanilt alati, kui klõpsate väljaspool SmartArt-pilti. Kui te pole tekstipaani peitnud, kuvatakse paan SmartArt-pildi klõpsamisel uuesti. Tekstipaani sulgemiseks klõpsake tekstipaani parempoolses ülanurgas asuvat nuppu Sule. Tekstipaani kuvamiseks klõpsake nuppu Tekstipaani juhtelement.

Tekstipaanil saate kontrollida teksti õigekirja ja teksti suurust muuta või teksti nihutada.

Lehe algusesse

Mida tähistavad tekstipaani täpid?

Tekstipaan toimib liigenduse või täpploendina, mis vastendab teavet täpselt SmartArt-pildiga. Iga SmartArt-pilt määratleb ise oma tekstipaani loenditäppide ja SmartArt-pildi kujundikomplekti vahelise vastenduse.

Tekstipaanil uue täpploendirea loomiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Rea taandamiseks tekstipaanil valige taandatav rida ja klõpsake siis menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Liigenda vasakule. Rea negatiivseks taandamiseks klõpsake nuppu Liigenda paremale. Tekstipaanil võite taandamiseks vajutada ka tabeldusklahvi (TAB) ja negatiivseks taandamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB. Iga sellise toimingu korral viiakse tekstipaani täpid SmartArt-pildi paigutuse kujunditega automaatselt uuesti vastavusse. Teksti saab sellele eelneva tekstireaga võrreldes paremale liigendada ainult ühe taseme võrra; ülataseme kujundit ei saa paremale liigendada.

Märkus.   Sõltuvalt SmartArt-pildi jaoks valitud paigutusest tähistatakse tekstipaani iga täpp SmartArt-pildil kas uue kujundi või kujundi sees asuva täpina. Pöörake tähelepanu näiteks sellele, kuidas sama tekst on kahel järgmisel SmartArt-pildil erinevalt vastendatud. Esimeses näites on alamtäpid kujutatud eraldi kujunditena. Teises näites on alamtäpid kujutatud kujundi sees asuvate täppidena.

Hierarhialoendi SmartArt-pilt: täpid on kuvatud tekstipaanil, kuid mitte kujundites.

Protsessi SmartArt-pilt: tekstipaani täpid on ka kujundis kuvatud täppidena.

Kui kasutate organisatsiooniskeemi paigutust koos abi kujundiga, osutab joonega täpp abi kujundile.

Tekstipaan, kus on kuvatud juhataja, alluva ja abi kujundite täpid.

Lehe algusesse

Teksti vormindamine tekstipaanil

Ehkki tekstipaanil saab tekstile rakendada märgivormingu (nt muuta fonti või fondi suurust või kasutada paksu või kursiivkirja või allakriipsutust), ei kuvata märgivormingut tekstipaanil. Küll aga kajastuvad kõik vormingumuudatused teie SmartArt-pildil.

Lehe algusesse

Kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Teksti taandamine

Tabeldusklahv (TAB) või ALT+SHIFT+paremnool

Teksti negatiivne taandamine

SHIFT+TAB või ALT+SHIFT+vasaknool

Tabeldusmärgi lisamine

CTRL+TAB

Uue tekstirea loomine

Sisestusklahv (ENTER)

Teksti õigekirjakontroll

F7

Kahe tekstirea ühendamine

Kustutusklahv (DELETE) esimese tekstirea lõpus

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Tekstipaani ülemise osa ja alumises osas asuva lingi Lisateavet SmartArt-piltide kohta vahel liikumine

CTRL+SHIFT+F1

SmartArt-pildi ja tekstipaani vahel liikumine

CTRL+SHIFT+F2

Tekstipaani sulgemine

ALT+F4

Tekstipaani asemel SmartArt-pildi äärise aktiveerimine

Paoklahv (ESC)

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt