SmartArt-piltide kirjeldused

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Loend

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Plokkloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Tavaline plokkloend pilt

Rõhutatud pildiga loendi pööramine

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Väikesed ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti illustreerimiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Looklev pilt Rõhutatud pildiga kujundus

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade näitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse pidev Piltloend pilt

Üksikasjalik protsess

Sobib kasutamiseks koos pika 2. taseme tekstiga, et näidata edenemist ühest etapist teise.

Paigutuse üksikasjalik protsess pilt

Rühmitatud loend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade ja alamrühmade või edenemisetappide ja alametappide esitamiseks. 1. taseme tekst vastab ülataseme horisontaalsetele kujunditele ja 2. taseme tekst vastab iga seostuva ülataseme kujundi vertikaalsetele alametappidele. Seda sobib kasutada alamrühmade, alametappide, hierarhilise teabe või mitme teabeloendi esiletõstmiseks.

Rühmitatud paigutuse pilt

Hierarhiline loend

Sobib rühmadevaheliste hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda võib kasutada ka teabe rühmitamiseks või loendina esitamiseks.

Paigutuse hierarhiline loend pilt

Horisontaalne täpploend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeloendite esitamiseks. Sobib hästi pikkade tekstide jaoks. Kõik tekstid on sama tähtsusastmega ja suunale ei osutata.

Paigutuse Horisontaalne täpploend pilt

Horisontaalne piltloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks, rõhutades seostuvaid pilte. Ülemised kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutus horisontaalne Piltloend

Rõhutatud pildiga loend

Sobib rühmitatud või seostuva teabe näitamiseks. Ülanurkades asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide jaoks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Pildi Järgnevusloend paigutuse pilt

Pealdistega pildid

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Ülemised kujundid on mõeldud piltide lisamiseks ja rõhk on pigem piltidel kui tekstil. Sobib hästi selliste piltide korral kasutamiseks, millel on lühikesed tekstkirjeldused.

Pildile pealdise paigutuse pilt

Püramiidloend

Sobib proportsionaalsete, omavahel ühendatud või hierarhiliste seoste näitamiseks. Tekst kuvatakse püramiidikujulisele taustale paigutatud ristkülikutes.

Püramiidloendi paigutuse pilt

Segmenditud protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Rõhk on 2. taseme tekstil, kuna iga rida kuvatakse eraldi kujundis.

Paigutuse segmenditud protsess pilt

Virnloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade või etappide esitamiseks. Ringid sisaldavad 1. taseme teksti ja neile vastavad ristkülikud 2. taseme teksti. Sobib eelkõige juhul, kui teave on üksikasjalik ja 1. taseme teksti on vähe.

Virnastatud paigutuse pilt

Hierarhiline tabel

Sobib ülalt alla koostatud teaberühmade ja rühmasiseste hierarhiate näitamiseks. Selles paigutuses pole ühendusjooni.

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Tabelloend

Sobib sama tähtsusega rühmitatud või seotud teabe esitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab ülemisele kujundile, 2. taseme teksti kasutatakse järgnevates loendites.

Paigutuse Tabelloend pilt

Märklaudloend

Sobib omavahel seotud või kattuva teabe näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida kuvatakse ristkülikukujulises kujundis. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti jaoks.

Paigutuse Märklaudloend pilt

Trapetsloend

Sobib sama tähtsusega rühmitatud või seotud teabe esitamiseks. Hea valik pikkade tekstide jaoks.

Paigutuse Trapetsloend pilt

Vertikaalne boksloend

Sobib kasutada mitme teaberühma esitamiseks, eriti juhul, kui need sisaldavad pikki 2. taseme tekste. Hea valik täpploendina esitatava teabe jaoks.

Paigutuse Vertikaalne boksloend pilt

Vertikaalne plokkloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade või etappide esitamiseks. Hea valik pikkade 2. taseme tekstide jaoks. Eriti sobilik tekstidele, millel on üks põhiidee ja mitu alamideed.

Paigutuse Vertikaalne plokkloend pilt

Vertikaalne täpploend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Hea valik selliste loendite jaoks, millel on pikad pealkirjad või ülataseme teave.

Paigutuse Vertikaalne täpploend pilt

Vertikaalne rööpnoolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutus vertikaalne rööpnoolloend

Vertikaalne rõhutatud pildiga loend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Väikesed ringid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse „Vertikaalne rõhupiltidega loend” pilt

Vertikaalne piltloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Vasakul asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutus vertikaalne Piltloend

Vertikaalne noolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo ühise eesmärgi poole liikuva jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Hea valik täpploendina esitatava teabe jaoks.

Paigutus vertikaalne noolloend

Lehe algusse

Protsess

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Rõhutatud protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada, ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti illustreerimiseks.

Paigutuse Rõhutatud protsess pilt

Vahelduvvoog

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade või järjestikuste etappide näitamiseks. Põhirõhk on teaberühmade omavahelistel seostel ja suhetel.

Vahelduvad meilivoo paigutuse pilt

Noolelint

Sobib omavahel seotud või vastandlike, ent siiski mingil viisil seotud mõtete (nt vastasjõudude) näitamiseks. Esimesed kaks 1. taseme teksti rida on kasutusel nooletekstidena. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Noolelint pilt

Looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Looklev protsess pilt

Rööpnoolprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada, ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. 1. taseme tekst kuvatakse noolekujundi sees, 2. taseme tekst noolekujundite all.

Tavaline rööpnooljoonis paigutuse pilt

Protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks.

Protsessipaigutuse pilt

Ajaskaala

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide või ajaskaalateabe näitamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti jaoks.

Ajaskaalapaigutuse pilt

Rööpnoolloend

Sobib tervikliku töövoo moodustava protsessist protsessi edenemise näitamiseks. Hea valik ka selgelt eristuvate protsesside iseloomustamiseks. 1. taseme tekst vastab vasakult esimesele noolekujundile, 2. taseme tekst aga vastab iga 1. taseme teksti sisaldava kujundi horisontaalsetele alamastmetele.

Rööpnool paigutuse pilt

Looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo pika või mittelineaarse etappide jada esitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse „Looklev protsess” pilt

Suletud rööpnoolprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada, ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. Põhirõhk on esimeses kujundis oleval teabel. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Suletud rööpnooljoonis paigutuse pilt

Pidevnoolprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks. Parima tulemuse annab 1. taseme teksti kasutamine, sest iga 1. taseme teksti rida kuvatakse noolekujundi sees. 2. taseme tekst kuvatakse väljaspool noolekujundit.

Paigutuse pidev nooljoonis pilt

Pidev plokkprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Parima tulemuse annab minimaalne 1. ja 2. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Pidev plokkprotsess pilt

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade näitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse pidev Piltloend pilt

Koonduvad nooled

Sobib ühte kesksesse punkti koonduvate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Koonduvad nooled paigutuse pilt

Üksikasjalik protsess

Sobib kasutamiseks koos pika 2. taseme tekstiga, et näidata edenemist ühest etapist teise.

Paigutuse üksikasjalik protsess pilt

Lahknevad nooled

Sobib keskpunktist väljapoole lahknevate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Lahknevad nooled paigutuse pilt

Võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast võrdusmärki (=). Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Võrrandi paigutuse pilt

Lehter

Sobib teabe filtreerimise või osade üheks tervikuks koondumise näitamiseks. Põhirõhk on lõpptulemusel. Võib sisaldada kuni nelja rida 1. taseme teksti, millest viimane kuvatakse lehtri all ja ülejäänud vastavad ringikujulisele kujundile. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Müügilehter paigutuse pilt

Hammasratas

Sobib omavahel seotud ideede näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida kuvatakse hammasrattana, neile ridadele vastav 2. taseme tekst kuvatakse hammasratta kõrval asuvates ristkülikutes. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Hammasratas pilt

Vastandnooled

Sobib kahe vastandliku idee või keskpunktist lahknevate ideede näitamiseks. Kumbki 1. taseme teksti rida vastab ühele noolele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse pilt vastu

Rõhutatud pildiga protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide näitamiseks. Taustal asuvad ristkülikud on mõeldud piltide lisamiseks.

Pildi paigutuse rõhutatud protsess pilt

Protsessi nooled

Sobib protsessi või töövoogu iseloomustava teabe näitamiseks. 1. taseme tekst kuvatakse ringides ja 2. taseme tekst noolekujundites. Parima tulemuse annab vähese teksti kasutamine ja liikumise või suuna rõhutamine.

Paigutuse „Protsessi nooled” pilt

Protsessloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo mitme teaberühma või edenemisetappide ja alametappide näitamiseks. 1. taseme tekst vastab ülemistele horisontaalsetele kujunditele ja 2. taseme tekst vastab iga seostuva ülataseme kujundi vertikaalsetele alametappidele.

Paigutuse Protsessloend pilt

Korduv looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Korduv looklev protsess pilt

Segmenditud protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Rõhk on 2. taseme tekstil, kuna iga rida kuvatakse eraldi kujundis.

Paigutuse segmenditud protsess pilt

Järkjärguline protsess

Sobib etapiviisilise allapoole suunatud edenemise näitamiseks. Esimesed viis 1. taseme teksti rida vastavad ristkülikutele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Järkjärguline protsess pilt

Tõusev nool

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo edenemise või ülespoole suunatud etappide näitamiseks. 1. taseme teksti viis esimest rida vastavad noolel omaette punktidele. Parima tulemuse annab lühikeste tekstide kasutamine. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Tõusev nool paigutuse pilt

Vertikaalne noolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo ühise eesmärgi poole liikuva jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Hea valik täpploendina esitatava teabe jaoks.

Paigutus vertikaalne noolloend

Vertikaalne looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala. Kujundite vahelisi seoseid rõhutatakse rohkem kui suunda või liikumist.

Paigutuse „Vertikaalne looklev protsess” pilt

Vertikaalne rööpnoolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutus vertikaalne rööpnoolloend

Vertikaalne võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast noolt. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutus vertikaalne võrrand

Vertikaalne protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks (ülevalt alla). Parima tulemuse annab 1. taseme teksti kasutamine, kuna vertikaalsuunas on ruumi vähe.

Paigutuse „Vertikaalne protsess” pilt

Lehe algusse

Tsükkel

La yout nimi

Kirjeldus

Pilt

Tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on pigem etappidel ja astmetel kui nooltel ja vool. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Tsükkeldiagrammi paigutuse pilt

Sektordiagramm

Sobib terviku moodustavate üksikosade näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad võrdselt jaotatud diagrammi sektoritele. Ülemine 1. taseme teksti kujund asub teksti rõhutamiseks väljaspool diagrammi. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Sektordiagramm pilt

Radiaaldiagramm

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme tekst aga vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Radiaaldiagrammi paigutuse pilt

Plokk-tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on pigem etappidel ja astmetel kui nooltel ja vool.

Paigutuse Plokk-tsükkeldiagramm pilt

Pidev tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on komponentide vahelistel seostel. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Pidev tsükkeldiagramm pilt

Maatriks-tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks tsüklilise edenemise korral. Neli esimest 1. taseme teksti rida vastavad diagrammisektoritele, 2. taseme tekst seevastu kuvatakse diagrammisektori kujundi kõrval asuvas ristkülikus. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Maatriks-tsükkeldiagramm pilt

Lahknevad kiired

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab kesksele ringikujulisele kujundile. Keskse idee asemel on rõhutatud pigem seda ümbritsevad ringid. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Lahknevad kiired pilt

Hammasratas

Sobib omavahel seotud ideede näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida kuvatakse hammasrattana, neile ridadele vastav 2. taseme tekst kuvatakse hammasratta kõrval asuvates ristkülikutes. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Hammasratas pilt

Mitmesuunaline tsükkeldiagramm

Sobib mis tahes suunas kulgevate etappide, tööülesannete või sündmuste pideva jada näitamiseks.

Paigutuse Mitmesuunaline tsükkeldiagramm pilt

Suunamata tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Kõik kujundid on sama tähtsusastmega. Seda paigutust võib kasutada juhul, kui suunda pole vaja näidata.

Paigutuse Suunamata tsükkeldiagramm pilt

Radiaalne tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks. Rõhk on nii keskmises ringis leiduval teabel kui ka sellel, kuidas seda ümbritsevates ringides asuv teave on seotud keskse ideega. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele ringile, 2. taseme tekst seevastu vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse radiaalne tsükkeldiagramm pilt

Radiaalne Venni diagramm

Sobib nii kattuvate seoste kui ka tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme teksti read aga vastavad seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Radiaalne Venni diagramm pilt

Sektor-tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste edenemise või jada näitamiseks. Rõhutatakse omavahel seotud osi. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad sektordiagrammi sektoritele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse segmenditud tsükkeldiagramm pilt

Tekst-tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on pigem nooltel ja vool kui etappidel või astmetel. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Teksti paigutuse tsükkeldiagramm pilt

Lehe algusse

Hierarhia

Paigutus nimi

Kirjeldus

Pilt

Hierarhia

Sobib ülevalt alla suunatud hierarhiliste seoste näitamiseks.

Paigutuse hierarhiline pilt

Hierarhiline loend

Sobib rühmadevaheliste hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda võib kasutada ka teabe rühmitamiseks või loendina esitamiseks.

Paigutuse hierarhiline loend pilt

Horisontaalne hierarhia

Sobib horisontaalsete hierarhiliste seoste näitamiseks. Hea valik otsusepuude jaoks.

Paigutus horisontaalne hierarhia

Horisontaalne sildistatud hierarhia

Sobib horisontaalsete ja hierarhiliselt rühmitatud hierarhiliste seoste näitamiseks. Põhirõhk langeb pealkirjale või 1. taseme tekstile. Esimene 1. taseme teksti rida kuvatakse hierarhia alguses olevas kujundis, teine ja kõik järgmised 1. taseme teksti read kuvatakse pikkade ristkülikute ülaosas.

Paigutuse „Siltidega horisontaalne hierarhia” pilt

Sildistatud hierarhia

Sobib ülevalt alla suunatud ja hierarhiliselt rühmitatud hierarhiliste seoste näitamiseks. Põhirõhk langeb pealkirjale või 1. taseme tekstile. Esimene 1. taseme teksti rida kuvatakse hierarhia alguses olevas kujundis, kõik järgmised 1. taseme teksti read aga pikkadest ristkülikutest vasakul.

Siltidega hierarhia paigutuse pilt

Organisatsiooniskeem

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste esitamiseks. Selle paigutuse valimisel saab kasutada ka abi kujundit ja organisatsiooniskeemi taandpaigutusi.

Organisatsiooniskeemi paigutuse pilt

Hierarhiline tabel

Sobib ülalt alla koostatud teaberühmade ja rühmasiseste hierarhiate näitamiseks. Selles paigutuses pole ühendusjooni.

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Lehe algusse

Seos

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Noolelint

Sobib omavahel seotud või vastandlike, ent siiski mingil viisil seotud mõtete (nt vastasjõudude) näitamiseks. Esimesed kaks 1. taseme teksti rida on kasutusel nooletekstidena. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Noolelint pilt

Tasakaal

Sobib kahe idee võrdlemiseks või nendevahelise seose näitamiseks. Kumbki 1. taseme teksti rida vastab keskpunktist ühele poole jäävale ülemisele tekstile. Rõhutatud 2. taseme tekst on piiratud keskpunktist kummalegi poole jääva nelja kujundiga. Kaal kaldub sellele poolele, kus asub rohkem 2. taseme teksti sisaldavaid kujundeid. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Saldo paigutuse pilt

Sektordiagramm

Sobib terviku moodustavate üksikosade näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad võrdselt jaotatud diagrammi sektoritele. Ülemine 1. taseme teksti kujund asub teksti rõhutamiseks väljaspool diagrammi. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Sektordiagramm pilt

Radiaaldiagramm

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme tekst aga vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Radiaaldiagrammi paigutuse pilt

Märklaud

Sobib ohjeldamise, astmestike või hierarhiliste seoste näitamiseks. Esimesed viis 1. taseme teksti rida on seotud märklaua ringidega. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Märklaudpaigutuse pilt

Venni diagramm

Sobib kattuvate või omavaheliste seoste näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad ringidele. Kui 1. taseme teksti ridu on neli või vähem, siis kuvatakse tekst ringide sees. Kui 1. taseme teksti ridu on rohkem kui neli, siis kuvatakse tekst ringidest väljaspool. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Venni diagrammi paigutuse pilt

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade näitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse pidev Piltloend pilt

Koonduvad nooled

Sobib ühte kesksesse punkti koonduvate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Koonduvad nooled paigutuse pilt

Koonduvad kiired

Sobib kontseptsiooni või komponentide ja tsükli keskse idee vaheliste seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele ringikujulisele kujundile, 2. taseme teksti read aga vastavad seda ümbritsevatele ristkülikukujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse „Koonduvad kiired” pilt

Tasakaalunooled

Sobib kahe vastandliku idee või kontseptsiooni näitamiseks. Kumbki 1. taseme esimesest kahest tekstireast vastab ühele noolele ja sobib hästi koos 2. taseme tekstiga kasutamiseks. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Tasakaalunooled pilt

Maatriks-tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks tsüklilise edenemise korral. Neli esimest 1. taseme teksti rida vastavad diagrammisektoritele, 2. taseme tekst seevastu kuvatakse diagrammisektori kujundi kõrval asuvas ristkülikus. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Maatriks-tsükkeldiagramm pilt

Lahknevad nooled

Sobib keskpunktist väljapoole lahknevate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Lahknevad nooled paigutuse pilt

Lahknevad kiired

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab kesksele ringikujulisele kujundile. Keskse idee asemel on rõhutatud pigem seda ümbritsevad ringid. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Lahknevad kiired pilt

Võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast võrdusmärki (=). Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Võrrandi paigutuse pilt

Lehter

Sobib teabe filtreerimise või osade üheks tervikuks koondumise näitamiseks. Põhirõhk on lõpptulemusel. Võib sisaldada kuni nelja rida 1. taseme teksti, millest viimane kuvatakse lehtri all ja ülejäänud vastavad ringikujulisele kujundile. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Müügilehter paigutuse pilt

Hammasratas

Sobib omavahel seotud ideede näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida kuvatakse hammasrattana, neile ridadele vastav 2. taseme tekst kuvatakse hammasratta kõrval asuvates ristkülikutes. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Hammasratas pilt

Rühmitatud loend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade ja alamrühmade või edenemisetappide ja alametappide esitamiseks. 1. taseme tekst vastab ülataseme horisontaalsetele kujunditele ja 2. taseme tekst vastab iga seostuva ülataseme kujundi vertikaalsetele alametappidele. Seda sobib kasutada alamrühmade, alametappide, hierarhilise teabe või mitme teabeloendi esiletõstmiseks.

Rühmitatud paigutuse pilt

Hierarhiline loend

Sobib rühmadevaheliste hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda võib kasutada ka teabe rühmitamiseks või loendina esitamiseks.

Paigutuse hierarhiline loend pilt

Lineaarne Venni diagramm

Sobib kattuvate seoste esitamiseks jadana. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Lineaarne Venni diagramm pilt

Pesastatud märklaud

Sobib ohjeldusseoste näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida vastavad kujundites ülal vasakul asuvatele tekstidele, 2. taseme tekstid vastavad väiksematele kujunditele. Parima tulemuse annab minimaalne 2. taseme teksti kasutamine. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Pesastatud märklaud pilt

Suunamata tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Kõik kujundid on sama tähtsusastmega. Seda paigutust võib kasutada juhul, kui suunda pole vaja näidata.

Paigutuse Suunamata tsükkeldiagramm pilt

Vastandnooled

Sobib kahe vastandliku idee või keskpunktist lahknevate ideede näitamiseks. Kumbki 1. taseme teksti rida vastab ühele noolele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse pilt vastu

Rõhutatud pildiga loend

Sobib rühmitatud või seostuva teabe näitamiseks. Ülanurkades asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide jaoks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Pildi Järgnevusloend paigutuse pilt

Radiaalne tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks. Rõhk on nii keskmises ringis leiduval teabel kui ka sellel, kuidas seda ümbritsevates ringides asuv teave on seotud keskse ideega. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele ringile, 2. taseme tekst seevastu vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse radiaalne tsükkeldiagramm pilt

Radiaalloend

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Keskmine kujund võib sisaldada pilti. 1. taseme tekst kuvatakse väikestes ringides, seostuv 2. taseme tekst kuvatakse vastavate väikeste ringide kõrval.

Paigutuse radiaalne pilt

Radiaalne Venni diagramm

Sobib nii kattuvate seoste kui ka tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme teksti read aga vastavad seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Radiaalne Venni diagramm pilt

Segmenditud püramiid

Sobib ohjeldamis-, proportsionaalsete või omavaheliste seoste näitamiseks. Esimesed üheksa 1. taseme teksti rida kuvatakse kolmnurksetes kujundites. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Segmenditud püramiid pilt

Virnastatud Venni diagramm

Sobib kattuvate seoste näitamiseks. Hea valik kasvu või astmike rõhutamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse virnastatud Venni diagramm pilt

Hierarhiline tabel

Sobib ülalt alla koostatud teaberühmade ja rühmasiseste hierarhiate näitamiseks. Selles paigutuses pole ühendusjooni.

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Märklaudloend

Sobib omavahel seotud või kattuva teabe näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida kuvatakse ristkülikukujulises kujundis. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti jaoks.

Paigutuse Märklaudloend pilt

Vertikaalne võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast noolt. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutus vertikaalne võrrand

Lehe algusse

Maatriks

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Maatriks

Sobib komponentide ja terviku vaheliste seoste esitamiseks kvadrantidena. Esimesed neli 1. taseme teksti rida kuvatakse kvadrantides. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Maatrikspaigutuse pilt

Võrkmaatriks

Sobib kontseptsioonide esitamiseks kahele teljele paigutatuna. Terviku asemel rõhutatakse pigem üksikuid komponente. Esimesed neli 1. taseme teksti rida kuvatakse kvadrantides. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Võrkmaatriks pilt

Pealkirjastatud maatriks

Sobib nelja kvadrandi ja terviku vaheliste seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab kesksele kujundile, esimesed neli 2. taseme teksti rida kuvatakse kvadrantides. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Pealkirjastatud maatriks pilt

Lehe algusse

Püramiid

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Püramiid

Sobib proportsionaalsete, omavahel seotud või hierarhiliste seoste esitamiseks. Suurim komponent on kõige all, püramiid kitseneb ülespoole. 1. taseme tekst kuvatakse püramiidi segmentides ja 2. taseme tekst iga segmendi kõrval asuvas kujundis.

Püramiidpaigutuse pilt

Pööratud püramiid

Sobib proportsionaalsete, omavahel seotud või hierarhiliste seoste esitamiseks. Suurim komponent on kõige üleval, püramiid kitseneb allapoole. 1. taseme tekst kuvatakse püramiidi segmentides ja 2. taseme tekst iga segmendi kõrval asuvas kujundis.

Paigutuse Pööratud püramiid pilt

Püramiidloend

Sobib proportsionaalsete, omavahel ühendatud või hierarhiliste seoste näitamiseks. Tekst kuvatakse püramiidikujulisele taustale paigutatud ristkülikutes.

Püramiidloendi paigutuse pilt

Segmenditud püramiid

Sobib ohjeldamis-, proportsionaalsete või omavaheliste seoste näitamiseks. Esimesed üheksa 1. taseme teksti rida kuvatakse kolmnurksetes kujundites. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Segmenditud püramiid pilt

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×