SmartArt-pildi täite või efekti lisamine või kustutamine

SmartArt-pildi ilme muutmiseks võite muuta selle teksti või kujundi täidet ja lisada ruumilisi efekte (nt varje, peegeldusi, sära, pehmeid servi, kaldlõikeid või pööramisi).

Selle artikli teemad

Täited, astmikud ja ruumilised efektid

Täite lisamine SmartArt-pildi kujundile

Täite lisamine SmartArt-pildi tekstile

Efekti rakendamine SmartArt-pildi kujundile

Efekti rakendamine SmartArt-pildi tekstile

SmartArt-pildi kujundite või teksti täite kustutamine

SmartArt-pildi kujundite või teksti efekti kustutamine

Täited, astmikud ja ruumilised efektid

Täide on kujundi sisemus. Vastavalt vajadusele saate kujundi täitevärvi muuta või kasutada täitena tekstuuri, pilti või astmikku. Astmik on järkjärgult muutuvate värvide ja varjude jada (enamasti üleminek ühest värvist või ühest sama värvi toonist teise).

SmartArt-pilt ühtlase täite ja astmiktäite kujundiga

Soovi korral saate luua esiletõstetud servade ja sügavusega kujundeid, mis on ruumiliselt pööratud.

Kui terve SmartArt-pilt on ruumiline (nn tegevuspaigaga seotud ruumilisus), saate redigeerida iga üksikkujundi teksti ja vormingut, ent kujundite paigutust või suurust saab muuta üksnes tasapinnalisel pildil.

Tasapinnalise ja ruumilise laadi vaheldumisi aktiveerimiseks klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming jaotises Kujundid nuppu Redigeeri tasapinnal. Nupp Redigeeri tasapinnal avab teie SmartArt-pildi ajutiselt redigeerimiseks ning te saate kujundite paigutust ja suurust muuta, kuid ruumiline efekt on endiselt teie SmartArt-pildile rakendatud ja kuvatakse uuesti, kui klõpsate järgmine kord nuppu Redigeeri tasapinnal.

Lehe algusesse

Täite lisamine SmartArt-pildi kujundile

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Täite lisamiseks ühele kujundile klõpsake kujundit.

  • Sama täite lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud kujundeid, millele soovite täite lisada.

  • Täite lisamiseks kõigile SmartArt-pildi kujunditele klõpsake SmartArt-pilti ja seejärel vajutage kõigi kujundite valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nupu Kujundi täide kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake nuppu Täiteta.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Täitepildi lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud varianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuuri.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Tervele SmartArt-pildile taustatäite lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Paremklõpsake SmartArt-pildi äärist ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda objekti.

 2. Klõpsake nuppu Täide ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Täite lisamine SmartArt-pildi tekstile

 1. Valige SmartArt-pildi kujundi tekst, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitme kujundi tekstile valige esimese kujundi tekst ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundite tekst.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake nuppu Täiteta.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Täitepildi lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Mitme mittesidusa tekstilõigu valimisel ja pilttäite rakendamisel täidetakse iga eraldi valik terve pildiga. Pilt ei ulatu üle valitud tekstilõikude.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud varianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuuri.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Efekti rakendamine SmartArt-pildi kujundile

Kiirlaadi rakendamisel saate oma SmartArt-pildile kiiresti ja lihtsasti lisada professionaalse kujundusega efektikombinatsiooni. SmartArt-piltide kiirlaadid (ehk SmartArt-laadid) hõlmavad servi, varje, joonelaade, astmikke ja ruumilisi perspektiive ning neid saab järgmiste juhiste abil rakendada nii tervele SmartArt-pildile kui ka üksikutele kujunditele. Üksikute kujundite kiirlaade nimetatakse kujundilaadideks ja terve SmartArt-pildi kiirlaade SmartArt-laadideks. Nii SmartArt-laadid kui ka kujundilaadid kuvatakse kiirlaadigaleriides pisipiltidena. Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie SmartArt-pilti või kujundit mõjutaks.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Efekti rakendamiseks ühele kujundile klõpsake kujundit, millele soovite efekti lisada.

  • Sama efekti lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud kujundeid, millele soovite efekti lisada.

  • Efekti rakendamiseks tervele SmartArt-pildile klõpsake SmartArt-pilti ja seejärel vajutage kõigi kujundite valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Kujundiefektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Efektide valmiskombinatsiooni lisamiseks või muutmiseks valige käsk Valmissäte ja klõpsake soovitud efekti.

   Valmisefekti kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Varjustuse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Vari ja klõpsake soovitud varjustust.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake soovitud peegeldusvarianti.

  • Läike ehk sära lisamiseks või muutmiseks valige käsk Sära ja klõpsake soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake esmalt käsku Veel säravärve ja seejärel soovitud värvi. Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel värve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pehmete servade lisamiseks või muutmiseks valige käsk Pehmed servad ja klõpsake soovitud suurust.

  • Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake soovitud serva.

   Serva kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake soovitud pööret.

   Pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

   Märkmed : 

   • Kui soovite luua mitmest üksikefektist koosneva kohandatud efekti, korrake 2. juhist. Samale kujundile ei saa mitut täiteefekti lisada, kuid soovi korral saate kujundile lisada täite ja mõne muu efekti (nt Sujuv serv või Kaldlõige).

   • Kui soovite efekti rakendada mitmele ühe suurema kujundi moodustavale kujundile (nt tüübi Loend paigutuses Rõhutatud pildiga loendi pööramine), valige enne efekti lisamist kõik seostuvad kujundid.

    Järgmises näites on valitud kõik suurema kujundi moodustavad seostuvad kujundid. Kui soovite efekti lisada üksnes ühele seostuvale kujundile (nt väikesele ringikujulisele kujundile ehk päikese ja mägedega kohatäitepildile), valige ainult see kujund. Kui aga soovite efekti lisada kogu suuremale kujundile, valige kõik seostuvad kujundid, nagu joonisel näidatud. Võtke arvesse, et efekt rakendatakse igale kujundile eraldi, mitte kujundite rühmale.

    SmartArt-pilt Pöördloend 1 valitud seostuvate kujunditega

   • Efekti lisamiseks terve SmartArt-pildi taustale toimige järgmiselt.

    1. Paremklõpsake SmartArt-pildi äärist ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda objekti.

    2. Klõpsake käsku Vari, Ruumiline vorming või Ruumiline pööre ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Efekti rakendamine SmartArt-pildi tekstile

Kiirlaadi rakendamisel saate oma SmartArt-pildi tekstile kiiresti ja lihtsasti lisada professionaalse kujundusega efektikombinatsiooni. Teksti kiirlaadid nimetatakse WordArt-laadideks. WordArt-laadid kuvatakse kiirlaadigaleriis pisipiltidena. Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas see WordArt-laad teie SmartArt-pildi teksti mõjutaks.

 1. Valige SmartArt-pildi kujundi tekst, millele soovite efekti lisada.

  Sama efekti lisamiseks mitmes kohas asuvale tekstile valige esimeses kohas asuv tekst ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kohtades asuv tekst.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Varjustuse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Vari ja klõpsake soovitud varjustust.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake soovitud peegeldusvarianti.

  • Läike ehk sära lisamiseks või muutmiseks valige käsk Sära ja klõpsake soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake esmalt käsku Veel säravärve ja seejärel soovitud värvi. Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel värve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Kui soovite tekstile anda sügavusefekti, lisades või muutes teksti servi, valige käsk Kaldlõige ja klõpsake soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake soovitud pööret.

   Ruumilise pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Teksti moonutuse või tee lisamiseks või muutmiseks valige käsk Transformatsioon ja klõpsake soovitud moonutust või teed.

Lehe algusesse

SmartArt-pildi kujundite või teksti täite kustutamine

 1. Klõpsake kujundit või teksti, mille täite soovite kustutada.

  Sama täite kustutamiseks mitmest kujundist või tekstilõigust klõpsake esimest kujundit või tekstilõiku ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid või tekstilõike.

 2. Tehke menüü SmartArt-riistad menüüs Vorming ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Kujundi täite kustutamiseks klõpsake jaotises Kujundilaadid nuppu Kujundi täide ja siis käsku Täiteta. Astmiktäite kustutamiseks valige käsk Astmik ja klõpsake käsku Astmikuta.

  • Teksti täite kustutamiseks klõpsake jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstitäide ja siis käsku Täiteta. Astmiktäite kustutamiseks valige käsk Astmik ja klõpsake käsku Astmikuta.

Lehe algusesse

SmartArt-pildi kujundite või teksti efekti kustutamine

 1. Klõpsake kujundit või teksti, mille efekti soovite kustutada.

  Sama efekti kustutamiseks mitmest kujundist või tekstilõigust klõpsake esimest kujundit või tekstilõiku ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid või tekstilõike.

 2. Tehke menüü SmartArt-riistad menüüs Vorming ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Kujundi efekti kustutamiseks klõpsake jaotises Kujundilaadid nuppu Kujundiefektid.

  • Teksti efekti kustutamiseks klõpsake jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektid.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundi efektide valmiskombinatsiooni kustutamiseks valige käsk Valmissäte ja klõpsake käsku Valmissätteid pole.

  • Varjustuse kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Sära kustutamiseks valige käsk Sära ja klõpsake käsku Särata.

  • Pehmete servade kustutamiseks valige käsk Pehmed servad ja klõpsake käsku Pehmete servadeta.

  • Serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Ruumilise pöörde kustutamiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake käsku Pööramiseta.

  • Teksti tee või moonutuse kustutamiseks valige käsk Transformatsioon ja klõpsake käsku Transformatsioonita.

Näpunäide. : Kui soovite kiiresti kustutada kõik kujundi kohandused, paremklõpsake kujundit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lähtesta kujund.

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×