SmartArt-pildi loomine

SmartArt-pildi abil saate visuaalselt edasi anda teavet ja ideesid. Kuna piltide loomisel saate paljude variantide jaoks valida just endale sobiva paigutuse, saate oma sõnumi väljendada kiiresti, hõlpsasti ja mõjukalt. SmartArt-pilte saate luua Excelis, Outlookis, PowerPointis ja Wordis.

Slaiditeksti ja paigutusegaleriiga SmartArt-pilt

Selle artikli teemad

SmartArt-pildi loomise ülevaade

Mida tuleks SmartArt-pildi loomisel arvesse võtta?

SmartArt-pildi loomine ja sellele teksti lisamine

SmartArt-pildile kujundite lisamine või sellelt kujundite eemaldamine

Terve SmartArt-pildi värvide muutmine

SmartArt-laadi rakendamine SmartArt-pildile

SmartArt-pildi loomise ülevaade

Enamik Microsoft Office 2010 rakenduste abil loodud sisust on tekstiline, ehkki illustratsioonide abil edasi antud sisu on sageli hõlpsam mõista ja meelde jätta ning sellest lähtudes tegutseda. Professionaalse mulje jätvate illustratsioonide loomine võib aga olla üsna keeruline, eriti juhul, kui te pole ise kujundaja või ei saa elukutselist disainerit palgata. Office 2007 varasemate Microsoft Office'i versioonide kasutamisel oleks ühesuuruste kujundite loomine ja täpne paigutamine, tekstile soovitud ilme andmine ning kujundite dokumendi üldilmega vastavusse viimiseks käsitsi vormindamine võtnud palju väärtuslikku aega. SmartArt-piltide abil saate aga nüüd luua profikvaliteediga illustratsioone üksnes mõne hiireklõpsuga.

SmartArt-pilte saate luua Excelis, Outlookis, PowerPointis ja Wordis. Ehkki teistes tarkvarakomplekti Office 2010 rakendustes ei saa SmartArt-pilte luua, saate neid neis rakendustes siiski tavapiltidena kopeerida ja kleepida.

SmartArt-pildi loomisel palutakse teil valida tüüp (nt Protsess, Hierarhia, Tsükkel või Seos). Iga SmartArt-pildi tüüp sisaldab mitut erinevat paigutust. Pärast paigutuse valimist on SmartArt-pildi paigutust või tüüpi lihtne vahetada. Enamik teksti ja muud sisu, värvid, laadid, efektid ning tekstivorming kantakse automaatselt uude paigutusse üle.

Kui lisate ja redigeerite tekstipaanil sisu, värskendatakse SmartArt-pilti automaatselt – kujundeid lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele.

Kujundeid võite paigutuse struktuuri kohendamiseks SmartArt-pilti lisada ja sealt eemaldada. Paigutus Tavaline joonis näiteks kuvatakse kolme kujundiga, ent teie protsessi jaoks võib vaja minna ainult kahte või hoopis viit kujundit. Kujundite lisamisel või eemaldamisel ja teksti redigeerimisel värskendatakse kujundite paigutust ning teksti pikkust kujundites automaatselt – SmartArt-pildi paigutuse algne kujundus ja ääris ei muutu.

Ainult rakenduses PowerPoint

Kuna PowerPoint 2010 esitlused sisaldavad sageli täpploenditega slaide, saate slaiditeksti kiiresti SmartArt-pildiks teisendada. Lisaks saate PowerPoint 2010 esitlustes SmartArt-pilte animeerida.

Paigutuse valimisel kuvatakse kohatäitetekst (nt [Tekst]), et näeksite, kuidas teie SmartArt-pilt välja näeb. Kohatäiteteksti ei kuvata slaidiseansi ajal. Kujundid seevastu kuvatakse ja prinditakse alati, kui te just ei otsusta neid kustutada. Kohatäiteteksti saate asendada endale meelepärase sisuga.

Lehe algusesse

Mida tuleks SmartArt-pildi loomisel arvesse võtta?

Enne SmartArt-pildi loomist kujutage vaimusilmas ette, milline tüüp ja paigutus võiks teie andmete esitamiseks kõige paremini sobida. Mida soovite oma SmartArt-pildiga edasi anda? Kas soovite pildile anda teatud kindlat ilmet? Kuna paigutuste vahetamine on lihtne ja kiire, võite proovida mitut erinevat (ja mitut tüüpi) paigutust, kuni leiate teie teavet kõige paremini illustreeriva variandi. Pilt peaks olema selge ja lihtsasti mõistetav. Mitmesuguste tüüpidega katsetamisel võite lähtuda järgmisest tabelist. Tabel on mõeldud teid üksnes abistama ega ole täielik.

Pildi otstarve

Pildi tüüp

Mittejärjestikuse teabe kuvamine

Loend

Protsessi või ajajoone etappide kuvamine

Protsess

Pideva protsessi kuvamine

Tsükkel

Otsusepuu kuvamine

Hierarhia

Organisatsiooniskeemi loomine

Hierarhia

Seoste illustreerimine

Seos

Osade ja terviku vahelise seose näitamine

Maatriks

Proportsionaalsete seoste kuvamine (suurim komponent ülal või all)

Püramiid

Piltide abil sugupuu joonistamine

Pilt

Võtke kindlasti arvesse ka teksti pikkust, kuna teksti pikkusel on sobivaima paigutuse leidmisel ja paigutuses vajaminevate kujundite arvu määratlemisel oluline osa. Üldjuhul on SmartArt-pildid kõige mõjusamad siis, kui kujundeid ja teksti kasutatakse üksnes põhiliste punktide edasiandmiseks. Suuremad tekstimassiivid võivad tähelepanu teie SmartArt-pildilt eemale tõmmata ja teha sõnumi visuaalse edasiandmise keeruliseks. Teatud paigutused (nt Trapetsloend; tüüp Loend) sobivad aga hästi ka pikema teksti korral.

Mõni SmartArt-piltide paigutus sisaldab kindlaksmääratud arvul kujundeid. Näiteks tüübi Seos paigutus Vastandnooled on mõeldud kahe vastandliku idee või kontseptsiooni esitamiseks. Ainult kaks kujundit võivad sisaldada teksti ja paigutust ei saa arvukamate ideede või kontseptsioonide esitamiseks muuta.

SmartArt-pilt paigutusega Vastandnooled.

Paigutus Vastandnooled koos kahe vastandliku ideega

Kui soovite edasi anda rohkem kui kahte mõtet, valige mõni muu paigutus, millel on teksti jaoks rohkem kui kaks kujundit – näiteks paigutus Lihtpüramiid (tüüp Püramiiddiagramm). Võtke arvesse, et paigutuse või tüübi vahetamine võib esitatava teabe mõtet muuta. Paremale osutavate nooltega paigutus (nt tüübi Protsess paigutus Põhiprotsess) näiteks kannab ringina paigutatud nooltega SmartArt-pildist (nt tüübi Tsükkel paigutus Pidev tsükkel) erinevat tähendust.

Lehe algusesse

SmartArt-pildi loomine ja sellele teksti lisamine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  *

  Näide. PowerPoint 2010 menüü Lisa jaotis Illustratsioonid

 2. Klõpsake dialoogiboksis SmartArt-pildi valimine soovitud tüüpi ja paigutust.

 3. Sisestage tekst, tehes ühte järgmistest.

  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohas või rakendusest, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja kleepige soovitud tekst.

   Märkmed : 

   • Kui tekstipaani ei kuvata, klõpsake juhtelementi.

    Tekstipaani juhtelement

   • Teksti lisamiseks suvalisse kohta (nt SmartArt-pildi lähedale või kohale) klõpsake tekstiväli lisamiseks menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiboks. Kui soovite, et kuvataks ainult tekstiboksi lisatud tekst, paremklõpsake tekstiboksi, klõpsake käsku Vorminda kujundit või Vorminda tekstiboksi ja määrake, et tekstiboksil poleks taustavärvi ega ääriseid.

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud boksi ja tippige tekst. Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud bokside lisamist.

Lehe algusesse

SmartArt-pildile kujundite lisamine või sellelt kujundite eemaldamine

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite kujundi lisada.

 2. Klõpsake uue kujundi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat kujundit.

 3. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Pildi loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt.

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundi järele klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundi ette klõpsake käsku Lisa kujund enne.

Märkus. : 

 • Kujundi lisamiseks tekstipaani kaudu klõpsake olemasolevat kujundit, viige hiirekursor teksti, kuhu soovite kujundi lisada, ette või järele ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 • SmartArt-pildil asuva teksti kustutamiseks klõpsake kustutatavat kujundit ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE). SmartArt-pildi kustutamiseks klõpsake SmartArt-pildi äärist ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusesse

Terve SmartArt-pildi värvide muutmine

SmartArt-pildi kujunditele saate rakendada kujunduse värvid tuletatud värvivariatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  Menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotis SmartArt-laadid

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 3. Klõpsake soovitud värvivariatsiooni.

Lehe algusesse

SmartArt-laadi rakendamine SmartArt-pildile

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline efekt), mille saate kordumatu ning professionaalse mulje jätva ilme loomiseks rakendada oma SmartArt-pildi kujunditele.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Veel  Nupu pilt.

Näpunäited    

 • Tühja paigutusega alustamiseks kustutage tekstipaanil kogu kohatäitetekst (nt [Tekst]) või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A ja seejärel kustutusklahvi (DELETE).

 • Kogu SmartArt-pildi suuruse muutmiseks klõpsake SmartArt-pildi äärist ja lohistage suurusepidemeid sisse- või väljapoole seni, kuni SmartArt-pilt on soovitud suurusega.

 • Kui PowerPointi slaid juba sisaldab teksti, saate slaiditeksti teisendada SmartArt-pildiks.

 • Kui kasutate PowerPointi, saate iga kujundi või hierarhilise taseme esiletõstmiseks oma SmartArt-pilti animeerida.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!