SmartArt-pildi loomine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

SmartArt-pildi on visuaalseks kujutamiseks saate kiiresti ja kerge vaevaga luua, valides lindilt eri paigutuste tõhusalt suhelda oma sõnumit või ideede teave. SmartArt-piltide saate luua Excel, Outlook, PowerPoint ja Word.

Slaiditeksti ja paigutusegaleriiga SmartArt-pilt

Selle artikli teemad

SmartArt-pildi loomise ülevaade

Mida tuleks SmartArt-pildi loomisel arvesse võtta?

SmartArt-pildi loomine ja sellele teksti lisamine

SmartArt-pildile kujundite lisamine või sellelt kujundite eemaldamine

Terve SmartArt-pildi värvide muutmine

SmartArt-laadi rakendamine SmartArt-pildile

SmartArt-pildi loomise ülevaade

Enamik sisu, mis on loodud, kasutades Microsoft Office 2010 programmid on teksti, ehkki illustratsioonid kasutamine parandab mõistmine ja mälu ja soodustab toiming. Luua professionaalse ilmega illustratsioone võib olla keeruline, eriti siis, kui te ei ole professionaalne disainer või ei saa olla professionaalne kujundaja palgata. Kui kasutate Microsoft Office'i varasemate versioonidega kui Office 2007, saab kulutada palju aega saada kujundite olema sama suuruse ja kohandata õigesti, tekstile soovitud ilmega ja käsitsi vormindamine kujundid ühti selle dokumendi üldine laad. SmartArt-graafika abil saate luua professionaalse ilmega illustratsioonid hiire abil vaid mõne klõpsuga.

SmartArt-pildi saate luua Excel, Outlook, PowerPoint ja Word. Kuigi te ei saa luua Office 2010 kõige muudes programmides, saab kopeerida ja kleepida nende programmide SmartArt-piltide, piltidena.

SmartArt-pildi loomisel palutakse teil valida tüüp (nt Protsess, Hierarhia, Tsükkel või Seos). Iga SmartArt-pildi tüüp sisaldab mitut erinevat paigutust. Pärast paigutuse valimist on SmartArt-pildi paigutust või tüüpi lihtne vahetada. Enamik teksti ja muud sisu, värvid, laadid, efektid ning tekstivorming kantakse automaatselt uude paigutusse üle.

Kui lisate ja redigeerite tekstipaanil sisu, värskendatakse SmartArt-pilti automaatselt – kujundeid lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele.

Kujundeid võite paigutuse struktuuri kohendamiseks SmartArt-pilti lisada ja sealt eemaldada. Paigutus Tavaline joonis näiteks kuvatakse kolme kujundiga, ent teie protsessi jaoks võib vaja minna ainult kahte või hoopis viit kujundit. Kujundite lisamisel või eemaldamisel ja teksti redigeerimisel värskendatakse kujundite paigutust ning teksti pikkust kujundites automaatselt – SmartArt-pildi paigutuse algne kujundus ja ääris ei muutu.

Kehtib PowerPoint 2010   PowerPoint 2010 esitlused sisaldavad tihti täpploenditega slaide, saate kiiresti slaidi teksti SmartArt-pildiks teisendada. Lisaks saate oma SmartArt-pilti animeeridaPowerPoint 2010 esitlused.

Paigutuse valimisel kuvatakse kohatäitetekst (nt [Tekst]), et näeksite, kuidas teie SmartArt-pilt välja näeb. Kohatäiteteksti ei kuvata slaidiseansi ajal. Kujundid seevastu kuvatakse ja prinditakse alati, kui te just ei otsusta neid kustutada. Kohatäiteteksti saate asendada endale meelepärase sisuga.

Lehe algusse

Mida tuleks SmartArt-pildi loomisel arvesse võtta?

Enne SmartArt-pildi loomist kujutage vaimusilmas ette, milline tüüp ja paigutus võiks teie andmete esitamiseks kõige paremini sobida. Mida soovite oma SmartArt-pildiga edasi anda? Kas soovite pildile anda teatud kindlat ilmet? Kuna paigutuste vahetamine on lihtne ja kiire, võite proovida mitut erinevat (ja mitut tüüpi) paigutust, kuni leiate teie teavet kõige paremini illustreeriva variandi. Pilt peaks olema selge ja lihtsasti mõistetav. Mitmesuguste tüüpidega katsetamisel võite lähtuda järgmisest tabelist. Tabel on mõeldud teid üksnes abistama ega ole täielik.

Pildi otstarve

Pildi tüüp

Mittejärjestikuse teabe kuvamine

Loend

Protsessi või ajajoone etappide kuvamine

Protsess

Pideva protsessi kuvamine

Tsükkel

Otsusepuu kuvamine

Hierarhia

Organisatsiooniskeemi loomine

Hierarhia

Seoste illustreerimine

Seos

Osade ja terviku vahelise seose näitamine

Maatriks

Proportsionaalsete seoste kuvamine (suurim komponent ülal või all)

Püramiid

Piltide abil sugupuu joonistamine

Pilt

Võtke kindlasti arvesse ka teksti pikkust, kuna teksti pikkusel on sobivaima paigutuse leidmisel ja paigutuses vajaminevate kujundite arvu määratlemisel oluline osa. Üldjuhul on SmartArt-pildid kõige mõjusamad siis, kui kujundeid ja teksti kasutatakse üksnes põhiliste punktide edasiandmiseks. Suuremad tekstimassiivid võivad tähelepanu teie SmartArt-pildilt eemale tõmmata ja teha sõnumi visuaalse edasiandmise keeruliseks. Teatud paigutused (nt Trapetsloend; tüüp Loend) sobivad aga hästi ka pikema teksti korral.

Mõni SmartArt-piltide paigutus sisaldab kindlaksmääratud arvul kujundeid. Näiteks tüübi Seos paigutus Vastandnooled on mõeldud kahe vastandliku idee või kontseptsiooni esitamiseks. Ainult kaks kujundit võivad sisaldada teksti ja paigutust ei saa arvukamate ideede või kontseptsioonide esitamiseks muuta.

*
Paigutus Vastandnooled koos kahe vastandliku ideega

Kui soovite edasi anda rohkem kui kahte mõtet, valige mõni muu paigutus, millel on teksti jaoks rohkem kui kaks kujundit – näiteks paigutus Lihtpüramiid (tüüp Püramiiddiagramm). Võtke arvesse, et paigutuse või tüübi vahetamine võib esitatava teabe mõtet muuta. Paremale osutavate nooltega paigutus (nt tüübi Protsess paigutus Põhiprotsess) näiteks kannab ringina paigutatud nooltega SmartArt-pildist (nt tüübi Tsükkel paigutus Pidev tsükkel) erinevat tähendust.

Lehe algusse

SmartArt-pildi loomine ja sellele teksti lisamine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  *
  näide illustratsioonid. Klõpsake menüü Lisa rakenduses PowerPoint 2010

 2. Klõpsake dialoogiboksis SmartArt-pildi valimine soovitud tüüpi ja paigutust.

 3. Sisestage tekst, tehes ühte järgmistest.

  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja kleepige tekst.

   Märkmed : 

   • Kui tekstipaani ei kuvata, klõpsake juhtelementi.

    teksti paani juhtelement

   • Teksti lisamiseks suvalisse kohta SmartArt-pildi juurde või peale klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli, et lisada tekstiväli. Kui soovite kuvada ainult tekstivälja teksti, paremklõpsake tekstivälja, valige Vorminda kujundit või Vorminda tekstivälja ja siis kohandage tekstivälja nii, et sellel ei oleks taustavärvi ega äärist.

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud boksi ja tippige tekst. Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud bokside lisamist.

Lehe algusse

SmartArt-pildile kujundite lisamine või sellelt kujundite eemaldamine

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite kujundi lisada.

 2. Klõpsake uue kujundi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat kujundit.

 3. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Pildi loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt.

  Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises pildi loomine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundi järele klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundi ette klõpsake käsku Lisa kujund enne.

Märkus. : 

 • Kujundi lisamiseks tekstipaani kaudu klõpsake olemasolevat kujundit, viige hiirekursor teksti, kuhu soovite kujundi lisada, ette või järele ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 • SmartArt-pildil asuva teksti kustutamiseks klõpsake kustutatavat kujundit ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE). SmartArt-pildi kustutamiseks klõpsake SmartArt-pildi äärist ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

Terve SmartArt-pildi värvide muutmine

SmartArt-pildi kujunditele saate rakendada kujunduse värvid tuletatud värvivariatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  *

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 3. Klõpsake soovitud värvivariatsiooni.

Lehe algusse

SmartArt-laadi rakendamine SmartArt-pildile

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline efekt), mille saate kordumatu ning professionaalse mulje jätva ilme loomiseks rakendada oma SmartArt-pildi kujunditele.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Veel  Viiktekst 1 .

Näpunäited   

 • Tühja paigutusega alustamiseks kustutage tekstipaanil kogu kohatäitetekst (nt [Tekst]) või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A ja seejärel kustutusklahvi (DELETE).

 • Kogu SmartArt-pildi suuruse muutmiseks klõpsake SmartArt-pildi äärist ja lohistage suurusepidemeid sisse- või väljapoole seni, kuni SmartArt-pilt on soovitud suurusega.

 • Kui PowerPointi slaid juba sisaldab teksti, saate slaiditeksti teisendada SmartArt-pildiks.

 • Kui kasutate PowerPointi, saate iga kujundi või hierarhilise taseme esiletõstmiseks oma SmartArt-pilti animeerida.

Lehe algusse

Try Office 2010 today!

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!