Slaididele siirete lisamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Slaidisiirded on animeeritud efektid, mis ilmuvad siis, kui liigute esitluse ajal ühelt slaidilt teisele. Saate reguleerida siirdeefektide kiirust, lisada neile heli ja kohandada nende atribuute.

Märkus. : Kui soovite teavet selle kohta, kuidas ühe slaidi tekstielemente või objekte animeerida, lugege teemat Teksti või objektide animeerimine.

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Klõpsake pisipiltide paanil seda slaidi, millele soovite siirde rakendada või millel siiret muuta. Siirdesuvand määrab, kuidas see slaid siseneb ja eelmine väljub. Näiteks, kui lisada meie järgmises näites siire 3. slaidile, määrab see, kuidas 2. slaid väljub ja 3. slaid siseneb.

  Näitab PowerPointis slaidipaani, kus on valitud kolmas slaid

 2. Leidke menüü Üleminekud üleminekute galeriist soovitud efekt. Kogu galerii vaatamiseks klõpsake nuppu Veel Nupu pilt . Slaidi jaoks efekti valimiseks või selle eelvaate kuvamiseks klõpsake soovitud efekti.

 3. Siirde esinemisviisi (näiteks slaidi sisenemissuuna) muutmiseks klõpsake nuppu Efektisuvandid.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist.

  • Sisestage väljale Kestus aeg, mis määrab, kui kiiresti siire toimub. Siirde aeglasemaks toimumiseks sisestage suurem arv. Lisateavet siirete ajastamise kohta vt Siirete kiiruse ja ajastuse seadmine.

  • Heli lisamiseks oma ülemineku, valige heli heli väljale või valige Muu heli valimiseks wav-fail oma arvutist.

  • Sama siirde rakendamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake nuppu Rakenda kõigile.

 5. Selleks, et näha, milline siire kõigi määratud sätetega välja näeb, klõpsake nuppu Eelvaade.

Siirde eemaldamine

Pidage meeles, et siire rakendub slaidi sisenemisele, mitte väljumisele. Seega, kui soovite 2. slaidi väljumisefekte eemaldada, siis eemaldage siire 3. slaidilt.

 • Klõpsake slaidi, mida soovite kasutada ilma siirdeta. Seejärel klõpsake menüü Üleminekud üleminekute galeriis suvandit Pole.

  Näitab üleminekute menüüd PowerPointi lindil

  Meie näite puhul: kui 3. slaidil pole siiret, siis kuvatakse see kohe, kui 2. slaid kaob.

 • Siirde eemaldamiseks kõikidelt slaididelt valige pisipildipaanil esitluse kõik slaidid (Ctrl+A) ja seejärel klõpsake menüü Üleminekud üleminekute galeriis suvandit Pole.

Tõrkeotsing

Kui valitud siirete asemel kuvatakse vilkuv must ekraan, tehke järgmist.

 1. Valige Fail > Suvandid > Täpsemalt.

 2. Jaotises Kuvamine valige Keela slaidiseansi riistvaraline graafikakiirendus.

Märkus. : Kui soovite teavet selle kohta, kuidas lisada tekstielementidele või objektidele siirdeid, lugege teemat Teksti või objektide animeerimine.

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde rakendada või millel siiret muuta.

 3. Klõpsake menüüs Üleminekud jaotises Siire sellele slaidile slaidisiirdeefekti.

  Kui soovite, et kuvataks rohkem siirdeefekte, kõpsake nuppu Rohkem Nupu pilt .

 4. Praeguse ja järgmise slaidi ülemineku kestuse määramiseks tippige või valige sobiv aeg menüü Üleminekud jaotise Ajastus väljal Kestus.

  Määramaks, mitme sekundi pärast praegune slaid vahetub järgmise vastu, tehke järgmist.

  • Slaidi vahetamiseks klõpsamisega märkige jaotises Ajastus ruut Hiireklõpsul.

  • Slaidi vahetamiseks teatud aja möödumisel sisestage jaotises Ajastus väljale Pärast soovitud sekundid.

 5. Soovi korral saate lisaks teha järgmist.

  • Sama siirde rakendamiseks kogu esitlusele klõpsake jaotises Ajastus nuppu Rakenda kõigile.

  • Kohandatavate siirdeatribuutide rakendamiseks, mis on saadaval enamikule (kuid mitte kõigile) siiretele, klõpsake jaotises Siire sellele slaidile nuppu Efektisuvandid ja valige sobiv suvand.

Heli lisamine slaidisiiretele

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde heli lisada.

 3. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Ajastus nupu Heli kõrval olevat noolt ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Loendist heli lisamiseks valige sobiv heli.

  • Loendis mitte leiduva heli lisamiseks valige Muu heli..., otsige üles vastav helifail ja klõpsake nuppu Ava.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Sama siirdeheli lisamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake jaotises Siire sellele slaidile nuppu Rakenda kõigile.

Siirdeefektide eemaldamine

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millelt soovite siirde eemaldada.

 3. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Siire sellele slaidile nuppu Pole.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Siirete eemaldamiseks kogu esitlusest klõpsake jaotises Siire sellele slaidile nuppu Rakenda kõigile.

Märkus. : Kui soovite teavet selle kohta, kuidas lisada tekstielementidele või objektidele siirdeid, lugege teemat Teksti või objektide animeerimine.

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde rakendada või millel siiret muuta.

 3. Klõpsake menüüs Animatsioonid jaotises Siire sellele slaidile slaidisiirdeefekti.

  Kui soovite, et kuvataks rohkem siirdeefekte, kõpsake nuppu Rohkem Nupu pilt .

 4. Slaidide vahelise slaidisiirde kiiruse määramiseks klõpsake jaotises Siire sellele slaidile noolt nupu Siirde kiirus kõrval ja valige sobiv kiirus.

  Määramaks, mitme sekundi pärast praegune slaid vahetub järgmise vastu, tehke järgmist.

  • Slaidi vahetamiseks klõpsamisega märkige menüü Animatsioonid jaotises Siire sellele slaidile ruut Hiireklõpsul.

  • Slaidi vahetamiseks teatud aja möödumisel sisestage menüü Animatsioonid jaotises Siire sellele slaidile väljale Automaatselt pärast soovitud sekundid.

 5. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Sama siirde rakendamiseks kogu esitlusele klõpsake jaotises Siire sellele slaidile nuppu Rakenda kõigile.

Heli lisamine slaidisiiretele

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde heli lisada.

 3. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Siire sellele slaidile nupu Siirde heli kõrval olevat noolt ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Loendist heli lisamiseks valige sobiv heli.

  • Loendis mitte leiduva heli lisamiseks valige Muu heli..., otsige üles vastav helifail ja klõpsake nuppu OK.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Sama siirdeheli lisamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake jaotises Siire sellele slaidile nuppu Rakenda kõigile.

Siirdeefektide eemaldamine

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millelt soovite siirde eemaldada.

 3. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Siire sellele slaidile nuppu Siirdeta.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Siirete eemaldamiseks kogu esitlusest klõpsake jaotises Siire sellele slaidile nuppu Rakenda kõigile.

Märkus. : Kui soovite teavet selle kohta, kuidas ühe slaidi tekstielemente või objekte animeerida, lugege teemat Loendipunktide animeerimine või Slaidil oleva pildi animeerimine.

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Klõpsake pisipiltide paanil seda slaidi, millele soovite siirde rakendada või millel siiret muuta. Siirdesuvand määrab, kuidas see slaid siseneb ja eelmine väljub. Näiteks, kui lisada meie järgmises näites siire 3. slaidile, määrab see, kuidas 2. slaid väljub ja 3. slaid siseneb.

  Näitab PowerPointis slaidipaani, kus on valitud kolmas slaid

 2. Leidke menüüs Üleminekud üleminekute galeriist sobiv efekt.

 3. Siirde esinemisviisi määramiseks klõpsake nuppu Efektisuvandid.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist.

  • Sisestage lindil väljale Kestus aeg, mis määrab, kui kiiresti siire toimub. Siirde aeglasemaks toimumiseks sisestage suurem arv. Lisateavet siirete ajastamise kohta vt Siirete kiiruse ja ajastuse seadmine.

  • Sama siirde rakendamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake nuppu Rakenda kõigile.

 5. Siirde vaatamiseks valige slaid, millel siire algab, ja klõpsake brauseriakna paremal allnurgas asuvat Slaidiseansi ikooni Nupp Alusta slaidiseanssi .

  Slaidiseansi alustamiseks praeguselt slaidilt klõpsake brauseri paremas allnurgas nuppu Slaidiseanss.

  (See nupp käivitab slaidiseansi hetkel valitud slaidilt, mitte esitluse algusest.)

Siirde eemaldamine

Pidage meeles, et siire rakendub slaidi sisenemisele, mitte väljumisele. Seega, kui soovite eemaldada näiteks 2. slaidi väljumisefekte, siis eemaldage siire 3. slaidilt.

 • Klõpsake slaidi, mida soovite kasutada ilma siirdeta. Seejärel klõpsake menüü Üleminekud üleminekute galeriis suvandit Pole.

  Näitab üleminekute menüüd PowerPointi lindil

  Meie näite puhul: kui 3. slaidil pole siiret, siis kuvatakse see kohe, kui 2. slaid kaob.

  Kui soovite eemaldada siirded kõikidelt slaididelt, siis klõpsake pärast suvandi Pole klõpsamist lindil nuppu Rakenda kõigile.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×