Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kõnekvaliteedi armatuurlaua sisselülitamine ja kasutamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Saate teada, kuidas konfigureerida oma asutuse Office 365 kõne kvaliteedi jälgimine kõne kvaliteeti armatuurlaua abil.

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kõnekvaliteedi armatuurlaua (Call Quality Dashboard – CQD) Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne abil saate ülevaate Skype’i ärirakenduse teenuste kaudu tehtavate kõnede kvaliteedist. Selles teemas kirjeldatakse, mida peate tegema andmekogumise alustamiseks.

Märkus. : CQD üksikasjalikud aruanded on praegu saadaval tehnilise eelvaatena, aga on saadaval kõigile klientidele.

Viimased muudatused ja uuendused

Siin on loend CQD viimastest muudatustest:

 • IP-aadressid kasutavad nüüd standardset esitusformaati. Mis tahes kohandatud detailseid raporteid, mis kasutavaid neid aadresse filtritena, tuleks käsitsi uuendada.

 • Kõne seadistamise tõrke põhjuse dimensioon sisaldab nüüd lihtsamini arusaadavat põhjust, miks seanssi ei saanud luua.

Sellest artiklist leiate nimekirja Dimensioonid ja meetmed, mis on saadaval Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kõnekvaliteedi armatuurlauale.

Märkus. : Teavet armatuurlaua värskenduste ja muudatuste kohta leiate, kui klõpsate armatuurlaual linki Head uudised!. Võite avada Kõnekvaliteedi armatuurlaua.

Skype’i kõnekvaliteedi armatuurlaua (CQD) kokkuvõtlike aruannete aktiveerimine

Enne CQD kasutamist peate aktiveerima oma Office 365 keskkonna.

 1. Logige administraatorikonto abil sisse oma Office 365 keskkonda ja valige halduskeskuse avamiseks paan Haldus.

 2. Tehke Skype’i ärirakenduse halduskeskuse avamiseks vasakpaani jaotises Haldus valik Skype’i ärirakendus.

 3. Valige Skype’i ärirakenduse halduskeskuse vasakpaanil soovitud tööriistad ja seejärel valige Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kõnekvaliteedi armatuurlaud.

  Skype’i ärirakenduse tööriistad

 4. Klõpsake avataval lehel linki Logige sisse oma üldadministraatori kontoga ja sisestage vajaduse korral konto identimisteave.

  Kõnekvaliteedi armatuurlaud – sisselogimine

Kui olete sisse loginud ja kui CQD on aktiveeritud, hakkab see andmeid koguma ja töötlema.

Märkus. : Selleks et rakendus jõuaks asjakohaste tulemuste kuvamiseks töödelda piisavalt andmeid, võib kuluda mitu tundi.

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kõnekvaliteedi armatuurlaua funktsioonid

CQD kokkuvõtlikud aruanded sisaldavad osa üksikasjalike aruannete jaoks plaanitud funktsioonidest. Allpool on ülevaade kahe väljaande erinevustest.

Funktsioon

Kokkuvõtlikud aruanded

Üksikasjalikud aruanded

Rakenduse ühiskasutuse mõõdik

Ei

Jah

Kliendi hooneteabe tugi

Jah

Jah

Süvaanalüüsi tugi

Ei

Jah

Kandja töökindluse mõõdikud

Ei

Jah

Valmisaruanded

Jah

Jah

Ülevaatearuanded

Jah

Jah

Kasutajakohaste aruannete kogu

Ei

Jah

Aruandekogu kohandamine (lisamine, kustutamine, aruannete muutmine)

Ei

Jah

Videopõhise ekraani ühiskasutuse mõõdikud

Ei

Jah

Videomõõdikud

Ei

Jah

Saadaval olevate andmete maht

Viimased kuus kuud

Viimased kuus kuud

Valmisaruanded

CQD mõlemad väljaanded on valmislahendused, mis sisaldavad kõnekvaliteedi hindamiseks vajalikke mõõdikuid, ilma et peaksite looma uusi aruandeid. Kui andmed on tagasüsteemis töödeldud, hakatakse aruannetes kuvama kõnekvaliteedi andmeid.

Ülevaatearuanded

CQD mõlemad väljaanded on keskne koht, kust otsida kõnekvaliteediga seotud teavet, kuid andmete esitamise viis on kokkuvõtlikes ja üksikasjalikes aruannetes erinev.

Koondaruanded annavad aruandevaate lihtsustatud vahekaartidega lehena, mis võimaldab kasutajatel kiiresti sirvida ja mõista üldist kõne kvaliteeti, olekut ja trende.

Neli vahekaarti sisaldavad järgmist.

 • Üldine kõnekvaliteet – annab teavet kõigi voogude kohta (nii serveri-kliendi ja kliendi-kliendi voogude koondteavet kui ka eraldi serveri-kliendi ja kliendi-kliendi voogude teavet) ja esitab selle kuu- ja päevatrendide vormis.

 • Server – klient – annab täiendavaid andmeid serveri-kliendi vaheliste voogude kohta.

 • Klient – klient – annab täiendavaid andmeid kahe kliendi vaheliste voogude kohta.

 • Hääle kvaliteedi SLA – annab teavet kõnede kohta, mis sisalduvad Skype’i ärirakenduse veebiväljaande hääle kvaliteedi SLA-s

Vahekaart Üldine kõnekvaliteet

Sellel vahekaardil kuvatavate andmete abil saate voogude arvu ja kehva kvaliteediga kõnede protsendi järgi hinnata kõnekvaliteedi olukorda ning trende. Legend paremas ülanurgas näitab, milliste värvide ja visuaalsete elementidega need mõõdikud esitatakse.

Kõnekvaliteedi armatuurlaud – andmevõti

Vood jagatakse kolme rühma: head, kehvad ja liigitamata. Samuti arvutatakse välja kehvade kõnede %, mis näitab suhet kehvaks kvalifitseeruvate kõnevoogude ja voogude koguhulga vahel. Kuna valem on järgmine: Kehv % = Kehvad kõned / (Kehvad kõned + Head kõned) * 100, tähendab see, et väärtus Kehv % ei muutu, kui mitu kõnevoogu on kvalifitseeritud kui Liigitamata. Teavet selle kohta, kuidas kõnevoogu kehvaks või heaks liigitada, vaadake lingilt https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Kõnede arvu hindamiseks kasutage vasakpoolset skaalat.

Kõnekvaliteedi armatuurlaud – andmehulk

Kehva kvaliteediga kõnede protsendi hindamiseks kasutage parempoolset skaalat.

Kõnekvaliteedi armatuurlaud – andmeprotsent

Kui viite kursori riba kohale, kuvatakse täpsed arvväärtused.

Märkus. : Järgmine näide põhineb väga väiksel andmekogumil ja selle väärtused pole tegeliku juurutuse jaoks realistlikud.

Kõnekvaliteedi armatuurlaud – arvandmed

Kõnevoogude üldarv on oluline tegur, mille abil määratleda, kas arvutatud kehva kvaliteediga kõnevoogude protsendid on asjakohased. Mida väiksem on kõnede üldarv, seda vähem usaldusväärsed on aruandes esitatud kehvade kõnede protsendi väärtused.

Vahekaardid Server-klient ja Klient-klient

Need kaks vahekaarti annavad täiendavaid andmeid voogude kohta, mis toimusid nende lõpp-punktide vahelistes stsenaariumides. Mõlemal vahekaardil on neli ahendatavat osa, mis tähistavad nelja stsenaariumi, mille alusel kandjate vood liiguvad.

 • juhtmega ühendus, sees

 • juhtmega ühendus, väljas

 • WiFi, sees

 • WiFi, väljas

Sisetest

Töötluse ajal liigitab CQD tagasüsteem hooneteabe põhjal (kui see on olemas) voo kategooriasse Sees või Väljas. Iga voo lõpp-punktid seostatakse alamvõrgu aadressiga. Kui alamvõrk asub üleslaaditud hooneteabe alamvõrkude loendis, siis liigitatakse see kategooriasse Sees. Kui hooneteavet ei ole veel üles laaditud, liigitab sisetest vood alati kategooriasse Väljas. Võtke arvesse, et serveri-kliendi stsenaariumi sisetest võtab arvesse ainult kliendi lõpp-punkti. Kuna serverid asuvad kliendi poolt vaadatuna alati väljas, ei võeta seda testis arvesse.

Juhtmega vs. WiFi

Nagu nimigi viitab, põhinevad need liigituskriteeriumid kliendi ühendusetüübil. Server on alati juhtmega ühenduse kategoorias ja seda arvutustesse ei kaasata.

Märkus. : Kui üks lõpp-punktidest on ühendatud WiFi-võrguga, siis ligitatakse see CQD-s WiFi-ks.

Hooneteabe üleslaadimine

CQD kokkuvõtvate aruannete armatuurlaud sisaldab lehte Rentniku andmete üleslaadimine   , millele pääseb juurde paremas ülanurgas asuva lingisildi Rentniku andmete üleslaadimine kaudu. Sellele lehele saavad administraatorid üles laadida oma teavet (nt IP-aadressi ja geograafilise teabe vastenduse, kõigi juhtmevabade AP-de ja nende MAC-aadresside vastenduse jne).

Kõnekvaliteedi armatuurlaud
 1. Valige lehe Rentniku andmete üleslaadimine rippmenüüst üleslaaditava andmefaili tüüp. Faili andmetüüp tähistab faili sisu (nt „Hoone” viitab IP-aadressi ja hoone vastendusele ning muule geograafilisele teabele). Praegu toetame ainult andmetüüpi „Hoone”. Järgmistes väljaannetes lisatakse andmetüüpe juurde.

 2. Pärast faili andmetüübi valimist klõpsake andmefaili valimiseks nuppu Sirvi.

  • Andmefail peab olema TSV- (tabeleraldusega väärtused) või CSV- (komaeraldusega väärtused) fail. CSV-faili kasutamisel peavad kõik koma sisaldavad väljad sisaldama jutumärke või koma tuleb eemaldada. Näiteks kui hoone nimi on NY,NY, tuleb see sisestada CSV-faili kujul „NY,NY”.

  • Andmefaili maht ei tohi ületada 50 MB.

  • Andmefaili iga failiveerg peab vastama eelmääratletud andmetüübile. Seda selgitatakse selle teema järgmises jaotistes.

 3. Pärast andmefaili valimist määrake alguskuupäev ja soovi korral lõppkuupäev.

 4. Pärast alguskuupäeva määramist klõpsake faili CQD-serverisse üleslaadimiseks nuppu Laadi üles.

  Enne faili üleslaadimist see valideeritakse. Pärast valideerimist salvestatakse see Azure’i bloobi. Kui valideerimine nurjub või faili ei saa Azure’i bloobi salvestada, kuvatakse tõrketeade, kus palutakse fail parandada. Järgmisel joonisel on tõrketeade, mis kuvatakse siis, kui andmefaili veergude arv ei ole õige.

  Kõnekvaliteedi armatuurlaud – üleslaadimise valideerimise tõrge
 5. Kui valideerimisel tõrkeid ei ilmne, laaditakse fail üles. Seejärel kuvatakse üleslaaditud andmefail tabelis Minu üleslaaditud failid ja lehe allosas kuvatakse praeguse rentniku üleslaaditud failide täielik loend.

  Iga kirje kohta kuvatakse üks üleslaaditud rentnikuandmefail ja failitüübi, viimase üleslaadimise aja, perioodi, kirjelduse, eemaldamise ja allalaadimise ikoon. Faili eemaldamiseks klõpsake tabelis prügikastiikooni. Faili allalaadimiseks klõpsake tabeli veerus Allalaadimine allalaadimisikooni.

  Kõnekvaliteedi armatuurlaud – üleslaadimiste tabel

Rentnikuandmefaili vorming ja hooneandmefaili struktuur

Üleslaaditava andmefaili vorming peab üleslaadimisele eelneva valideerimiskontrolli läbimiseks vastama järgmistele nõuetele.

 • Fail peab olema kas TSV-fail, mis tähendab, et igas reas on veerud eraldatud TABELDUSMÄRGIGA, või CSV-fail, kus iga veerg on eraldatud komaga.

 • Andmefaili sisu ei hõlma tabelipäiseid. See tähendab, et andmefaili esimene rida peab sisaldama reaalseid andmeid, mitte päiseid (nt „Võrk“ vms).

 • Iga veeru andmetüüp saab olla ainult string, arv või kahendmuutuja. Kui see on arv, peab väärtus olema arvväärtus; kui see on kahendmuutuja, peab väärtus olema 0 või 1.

 • Iga veeru puhul, kui andmetüüp on string, võivad andmed olla tühjad (aga peavad olema siiski sobiva eraldajaga (tabeldusmärgi või komaga) eraldatud). See määrab lihtsalt sellele väljale tühja stringi väärtuse.

 • Iga rea kohta peab olema 14 veergu ja igas veerus peab olema järgmine andmetüüp ning veerud peavad olema järgmises tabelis loetletud järjekorras.

Veeru nimi

Andmetüüp

Näide

Võrk

String

192.168.1.0

Võrgu nimi

String

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Võrgu ulatus

Arv

26

Hoone nimi

String

SEATTLE-SEA-1

Omanditüüp

String

Contoso

Hoone tüüp

String

IT lõpetamine

Hoone osakonna tüüp

String

Tehnika

Linn

String

Seattle

Sihtnumber

String

98001

Riik

String

USA

Osariik

String

WA

Regioon

String

MSUS

Asutusesisene

Kahendmuutuja

1

ExpressRoute

Kahendmuutuja

0

NB! : 

 • Võrgu ulatust saab kasutada supersõlme (mitme ühe marsruutimisprefiksiga alamvõrgu kombinatsiooni) tähistamiseks. Kõiki uue hoone üleslaadimisi kontrollitakse, et neis poleks kattuvaid vahemikke. Kui olete varem hoone faili üles laadinud, tuleks praegune fail alla laadida ja laadida see uuesti üles, et tuvastada kattuvused ja kõrvaldada probleemid enne uut üleslaadimist. Kattumine varem üles laaditud failidega võib tekitada aruannetes olevatele hoonetele valed vastendused või alamvõrgud.

 • Mõni VPN-rakendus ei raporteeri alamvõrgu teavet päris täpselt. Lisades VPN-alamvõrgu hoonefailile, selle asemel, et lisada alamvõrgu jaoks üks kirje, on soovitatav lisada eraldi kirjed igale aadressile VPN-alamvõrgus eraldiseisva 32 biti võrguna. Igal real võivad olla sama hoone metaandmed. Näiteks: ühe rea 172.16.18.0/24 asemel peaks olema 256 rida, üks rida iga aadressi jaoks 172.16.18.0/32 ja 172.16.18.255/32 (k.a) vahel.

Kandja tüübi valimine üksikasjalikes aruannetes

Üksikasjalikud aruanded toetavad kvaliteedi ja kandjate töökindluse vaatamist heli, video, rakenduse ühiskasutuse ja videopõhise kuva ühiskasutuse kandjatüüpide puhul. Üksikule kandjatüübile omaste dimensioonide, mõõtmete ja filtrite eesliide on Audio, Video, AppSharing või VBSS.

Kõnekvaliteedi armatuurlaua dimensioonid.

Kui soovite vaadata dimensioone ja mõõtmeid üksiku kandjatüübi kohta, võib olla vajalik uue dimensiooni MediaType ja filtri kasutamine. Näiteks selleks, et saada aruanne, mis kuvab seansside arvu kokku erinevate kandjatüüpide kohta, tuleks lisada dimensioon MediaType.

Kõnekvaliteedi armatuurlaua voogude arv kokku.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×