Skype'i ärirakenduse kiirklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Office’i hõlbustuskeskus > Hõlbustustugi Skype’i ärirakendusele

Selles artiklis on loetletud Skype’i ärirakenduskiirklahvid. Saate kohandada Skype’i ärirakendus toetama töötamist, sh viise, et täiustada oma kasutatavuse ekraanilugeja või muude hõlbustusvahenditega jaoks. Lisateavet leiate teemast Skype'i ärirakenduse hõlbustusfunktsioonid erivajadustega inimeste jaoks.

Artiklis kirjeldatud Skype’i ärirakendusi kiirklahvid on seotud Skype’i ärirakendusi kasutajaliidese funktsioonialadega. Seega saate kontaktikaardi paoklahvi (ESC) abil sulgeda siis, kui olete parajasti kontaktikaardil.

Märkmed : 

  • Siin kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutuse. Muude klahvipaigutuste võib vastavad täpselt USA klaviatuuri klahvid.

  • Lisateavet ekraanilugerite ja Skype’i ärirakendus üldiselt, vaadake ekraanilugeja Skype'i ärirakenduse kasutamise alustamine.

  • See teema eeldab, et ekraanilugeri JAWS kasutajad on virtuaalse menüülindi funktsiooni välja lülitanud.

Sageli kasutatavate kiirklahvide PC-arvutis

Järgmises tabelis on mugav viide Skype’i ärirakendussagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Põhiakna: kontakti otsimine

Ctrl + Shift + tühikuklahv

Kui on valitud kontakti: kuvada veel suvandeid, näiteks helistamine, alustada vestlust ja palju muud

Sisestusklahv (Enter)

Kui on valitud kontakti: kontekstitundliku menüü avamine

Shift+F10

Kõne või vestluse aktsepteerimine

Windowsi logoga klahv+ Shift+ O

Kõne või vestluse keeldumine

Windowsi logoga klahv + Paoklahv (ESC).

Heli vaigistamine või sisselülitamine teie mikrofon kõne

Windowsi logoga klahv + F4

Kui video on kõnes juba aktiveeritud kõne: minu kaamera sisse lülitada / Lülita kaamera välja

Windowsi logoga klahv + F5

Töölaua ühiskasutuse peatamine

ALT+T

Vestlusaken: saate kontakti olemasolevasse vestlusse kutsuda

ALT+V

Vestlusaken: vestluse lõpetamine

ALT+Q

Muud kiirklahvid

Üldine navigeerimine ja liikumine

Sõltumata sellest, kui fookus on järgmisi kiirklahve kasutada.

Toiming

Kiirklahvid

Sissetuleva kutseteatise kinnitada

Windowsi logoga klahv+ Shift+ O

Saate kutseteatisest keelduda.

Windowsi logoga klahv + ESC

Fookuse peale otsinguväljale Kontakti otsimine

Ctrl + Shift + tühikuklahv

Saate põhiakna avada ja Fookuse viimine väljale Otsi peale

Ctrl + Alt + Shift + 3

Kõne heli vaigistamine või sisselülitamine mikrofon

Windowsi logoga klahv + F4

Kui video on kõnes juba aktiveeritud kõne: minu kaamera sisse lülitada/Lülita kaamera välja

Windowsi logoga klahv + F5

Kõne ekraani ühiskasutuse peatamine

Ctrl+Shift+S

Võta juhtimine tagasi kõne Kuva ühiskasutuse korral

CTRL+ALT+tühikuklahv

Skype'i ärirakenduse põhiaken

Kui soovitud Skype’i ärirakendus põhiaken on esiplaanil, kasutage järgmisi klahvikombinatsioone.

Toiming

Kiirklahvid

Kontaktiloendi vahekaardile liikumine

Ctrl+1

Liikumine vahekaardile püsivestlus

Ctrl+2

Saate vahekaardile vestluseloend liikuda

Ctrl+3

Liikumine vahekaardile telefon

Ctrl+4

Liikumine vahekaardile koosolekud

Ctrl+5

Delegaadina kõne suunamine kellegi teise töönumber ümber. (Pole saadaval koos kõigi Office 365 tellimused.)

CTRL+1 või CTRL+SHIFT+1

Saate avada menüü süsteem . Alt avaneb menüüriba.

ALT+tühikuklahv

Avage menüü fail

Alt+F

Käivita koosolek alustamine

Alt+N

Saate avada menüü Tööriistad

ALT+T

Avage menüü Spikker

Alt+H

Akna põhipeatükki kiiresti liikuda

F6

Kontaktiloend

Kasutage järgmisi klahvikombinatsioone kontaktide loend.

Toiming

Kiirklahvid

Saate valitud kohandatud rühma või kontakti kustutada

Kustutusklahv (Delete)

Valitud rühma üles nihutada

Alt+ülesnool

Valitud rühma alla nihutada

Alt+allanool

Valitud kontakti või kontaktide kaart avamine menüü kiirklahvid

Alt+Enter

Valitud rühma laiendamine või ahendamine

Tühikuklahv (Space)

Eemalda valitud kontakti kontaktiloendist (ainult mitte levirühma mittekuuluvad liikmed)

SHIFT+DELETE

Kontaktikaart

Kasutage järgmisi klahvikombinatsioone kontaktikaardi. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Enter kontaktikaardi avamiseks.

Toiming

Kiirklahvid

Saate kontaktikaardi sulgeda

Paoklahv (Esc)

Kontaktikaardi allosas olevate vahekaartide vahel liikumine

Ctrl+Tab

Kontaktikaardi allosas olevate vahekaartide vahel vastupidises järjekorras liikuda

CTRL+SHIFT+TAB

Vestlusaken

Kasutage järgmisi klahvikombinatsioone vestlusaknas .

Toiming

Kiirklahvid

Avage menüü Spikker käsku Spikker Avaleht

F1

Täisekraanvaate vaatest väljuda. Muul juhul vestlusaknas suleb ainult siis, kui on pole heli, video- või ühiskasutuse jäävate.

Paoklahv (Esc)

Saate mis tahes kutsetaotluse kinnitada. Nende hulka kuuluvad heli-, video-, kõne- ja ühiskasutustaotlused.

ALT+C

Sulgege vestlusaken .

ALT+F4

Saate mis tahes kutsetaotlust eirata. Nende hulka kuuluvad heli-, video-, kõne- ja ühiskasutustaotlused.

ALT+l

Koosoleku heliga uuesti liituda

Alt+P

Vestlusaknas saadetud faili dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine

Alt+E

Saate kontakti olemasolevasse vestlusse kutsuda

ALT+V

Kiirsõnumivestluste ajaloo sisu salvestamine. Isikult-isikule vestlused Outlookkasutamisel toimib.

CTRL+S

Kuvada või peita kiirsõnumiala

CTRL+W

Faili saata või konverentsi kontekstis, lisada

Ctrl+F

OneNote märkmete kohta vestluse seansi käivitamine

Juhtklahv (Ctrl) + N

Osalejate loendi kuvamine või peitmine

Ctrl + R

Kui juhite teise kasutaja ühiskasutusse antud Kuva koosolekul: UI eelmise elemendi vestlusaknas vasakule liikumine

Ctrl + Shift + Alt + vasak nool

Kui juhite teise kasutaja ühiskasutusse antud Kuva koosolekul: UI järgmise elemendi vestlusaknas paremale liikumine

Ctrl + Shift + Alt + parem nool

Lisage või video lõpetamine

Ctrl + Shift + Enter

Hoidke all või poolelioleva Helivestluse jätkamine

Ctrl+Shift+H

Märgi vestluse, millel kõrge tähtsus. Isikult-isikule vestlused, koosolekute jaoks pole saadaval.

Ctrl+Shift+I

Kuvada või peita ühiskasutuse esitusala

Ctrl+Shift+Y

Kompaktse vaate aktiveerimine

Ctrl+Shift+P

Lisada või lõpetada heli

Ctrl+Enter

Lync 2013 ja Skype’i ärirakendus 2015 ainult: kui klõpsake nupu režiimis, saate avada vastava viikteksti

Ülesnool

Lync 2013 ja Skype’i ärirakendus 2015 ainult: kui fookus on režiimi nupule, vaiketoimingu on tehtud. Heli-, vaigistatud mikrofon või vaigistust. Video, alustab või astmed.

Tühikuklahv (Space)

Või peita mõne viikteksti või mulli, mis sisaldab klaviatuuri fookuse

Paoklahv (Esc)

Kuva ühiskasutuse korral määrake klaviatuuri fookuse peale määrata Kuva ühiskasutuse tööriistariba. Skype’i ärirakendus 2016, vajutage paoklahvi (ESC) fookuse tagasi vestlusaknasse.

Ctrl + Shift + tühik

Klõpsake Skype’i ärirakendus 2016 ainult: kiiresti liikuda akna põhipeatükki

F6

Kõne juhtelemendid (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve kõne juhtelementides partnerkõne ajal. See ei tööta konverentskõne ajal.

Toiming

Kiirklahvid

Vestluse või kõne lõpetamine

ALT+Q

Transfer: Avage Kontakt valija Võrdõigusvõrk – kõne ajal. (Pole saadaval koos kõigi Office 365 tellimused.)

Ctrl+Shift+T

Kõne ootele

Ctrl+Shift+H

Klahvistiku kuvamiseks

Ctrl+Shift+D

Video (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve vestlusaknas video töötamisel.

Toiming

Kiirklahvid

Saate kuvada vestlusakna täisekraanvaates

Klahv F5

Video täisekraanirežiimist väljumiseks

F5 (jaotises Skype’i ärirakendus 2016) või paoklahvi (ESC)

Hüpik Videogalerii; Pop- Video Galerii

Ctrl+Shift+O

Kõigi koosolekul oma video lukustada

Ctrl+Shift+L

Kiirsõnum (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve kellegagi kiirsõnumite vahetamisel.

Toiming

Kiirklahvid

Spikri avamine

F1

Kiirsõnumivestluse salvestada failina

F12

Kiirsõnumivestluse vestluste ajalugu salvestada

CTRL+S

Vestluse kogu sisu valimine

Ctrl+A

Valitud teksti lõikamine

CTRL+X

Kopeeritud teksti kleepimine

SHIFT+INSERT või CTRL+V

Valitud teksti kopeerimine

Ctrl+C

Valitud teksti muutmine paksus kirjas

Ctrl+B

Valitud teksti muutmine kursiiviks

CTRL+l

Valitud teksti alla kriipsutatud muutmine

Ctrl+U

Eelmise toimingu uuesti tegemine

Ctrl+Y

Eelmise toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Tipitud teksti värvi muutmine

Ctrl+Shift+F

Avage fail, mis on saadud Skype kaudu

ALT+E

Faili, mis on saadetud kaudu Skype keeldumine

Alt+D

Kiirsõnumi sisestusalale paigutamiseks liikumine

Ctrl+Shift+M

Uue rea alustamiseks pole veel saadetud meilisõnumi Kiirsõnumside

SHIFT+ENTER

Vestluse või koosoleku esitusala

Toiming

Kiirklahvid

Saate kuvada vestlusakna täisekraanvaates

Klahv F5

Täisekraanvaade väljumine

Paoklahv (Esc)

Ühiskasutuse lõpetamine

ALT+T

Saate hallata esitatavat sisu

Ctrl+Shift+E

Kuvada või peita ühiskasutuse esitusala

Ctrl+Shift+Y

Ootel L1-teatise jõustada kuvamine täisekraanvaates

Ctrl+Shift+A

Esineja vaate aktiveerimine

Ctrl+Shift+J

Galerii vaate aktiveerimine

CTRL+SHIFT+l

Kui juhite teise kasutaja ühiskasutusse antud Kuva koosolekul: UI eelmise elemendi vestlusaknas vasakule liikumine.

Ctrl + Shift + Alt + parem nool

Kui juhite teise kasutaja ühiskasutusse antud Kuva koosolekul: Liikuge järgmise elemendi UI vestlusaknas paremale.

Ctrl + Shift + Alt + vasak nool

Vestluskeskkond

Toiming

Kiirklahvid

Valitud üksuse kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Loendi algusse liikumine

Avaleht

Loendi lõppu liikumine

Klahv End

Liikumine ühe lehe võrra, mis on umbes 24 read

Klahv Page Up

Liikumine ühe lehe, mis on umbes 24 jooned alla

Klahv Page Down

Liikumine eelmisele kontakti vestluse alustamiseks

Ülesnool

Vestluse alustamiseks järgmise kontakti teisaldamine

Allanool

Vahekaartidega vestlused

Toiming

Kiirklahvid

Süsteemi menüü menüü akna avamine

ALT+tühikuklahv

Menüü üksuse vahekaartidega vestluse vahekaardiüksuse fookuse

Ctrl+Shift+T

(Järjest kõigi vahekaartide vahel) järgmise vahekaardi aktiveerimine

Ctrl+Tab

Aktiveerige menüü kindla arvu ja Fookuse viimine vestluse peale

CTRL+1,2…9

Dokkimine ja lahtidokkimine valitud vestluse või sealt menüü aken

Ctrl+O

Saate vahekaardi sulgeda

Paoklahv (Esc)

Püsivestlus

Püsivestluse aknas kasutab sama kiirklahve vestlusaknas ja Kiirsõnumside. See funktsioon pole saadaval Office 365 tellimused.

Vaata ka

Skype'i ärirakenduse hõlbustusfunktsioonid

Ekraanilugeri kasutamise alustamine Skype’i ärirakenduses

Ekraanilugeriga Skype’i ärirakenduse abil kõne tegemine või vastuvõtmine

Kuva ühiskasutus Skype’i ärirakenduses ekraanilugerit kasutades

Skype'i ärirakenduse Maci kiirklahvid

Lync for Mac 2011 kiirklahvid

Skype'i ärirakenduse Maci kiirklahvid

Saate kirjeldatud toiminguid saate sooritada tõhus Skype’i ärirakendus Mac-arvutis , kasutades järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Logige sisse või välja logida

KÄSK + G

Käivita koosolek

KÄSK + N

Kõne alustamine

SHIFT + KÄSK + R

Skype’i ärirakendus sulgemine

KÄSK + Q

Aktiivse akna minimeerimine

KÄSK + M

Aktiivse akna taastamine

KÄSK + 1

Aktiivse akna sulgemine

KÄSK + W

Liitu võrgukoosolekuga URL-i abil

ÜLESNOOL + KÄSK + O

Emojis ja sümbolid

SHIFT + KÄSK + tühik

Täisekraanvaatest väljuda töölaua vaatamise ajal

Paoklahv (ESC)

Eelistuste

KÄSK + koma

Kuva õigekirja ja grammatika kontroll

KÄSK + KOOLON

Probleemist teavitamine

ALT + KÄSK + B

Toru hargile panema

ÜLESNOOL + KÄSK + E

Pane kõne ootele

ÜLESNOOL + KÄSK + H

Vaigista mikrofon

ÜLESNOOL + KÄSK + M

Video käivitamine

ÜLESNOOL + KÄSK + V

Kuva jagamine

ÜLESNOOL + KÄSK + S

Kõne edastamine

ALT + KÄSK + T

Kõik ooteruumis ooteruumis

ÜLESNOOL + KÄSK + A

Vaigista publik.

SHIFT + KÄSK + M

Peida

KÄSK + H

Teised peitmine

ALT + KÄSK + H

Valimisklahvistik

KÄSK + 2

Lync for Mac 2011 kiirklahvid

Te saate teha toiminguid tõhus Lyncis, kasutades järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Logige sisse või välja logida

KÄSK + G

Logige sisse tühistamine

KÄSK + perioodi kohta.

Lync sulgemine

KÄSK + Q

Kontaktiloendi kuvamine

KÄSK + L

(Kontaktide loendi või sõnumi aken) aktiivse akna sulgemine

KÄSK + W

Kiirsõnumi salvestamine

KÄSK + S

Õigekirjakontroll

KÄSK + SHIFT + KOOLON (:)

Teksti tagasivõtmine

KÄSK + Z

Teksti lõikamine

KÄSK + X

Teksti kopeerimine

KÄSK + C

Teksti kleepimine

KÄSK + V

Valige kõik sõnumi aknas

KÄSK + A

Avage vestluste ajalugu

KÄSK + O

Valitud kontakti e-posti saatmine

KÄSK + E

Valige kontakt, avage vestlusaken

ENTER või SPACE

Lõpeta kõne

KÄSK + SHIFT + tagasi

Saate täiskuvast väljuda video

Paoklahv (ESC)

Paus täisekraanvaates video

Tühikuklahv

Kõne kohtuda

KÄSK + N

Liitu võrgukoosolekuga URL-i abil

ÜLESNOOL + KÄSK + N

Täisekraanvaatest väljuda töölaua vaatamise ajal

Paoklahv (ESC)

Vaata ka

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande hõlbustusfunktsioonid erivajadustega inimeste jaoks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×