Skype’i ärirakenduse kiirklahvid

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis Skype’i ärirakendusi kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi Skype’i ärirakendusis.

Märkused: 

  • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

  • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab korraga kahe või enama klahvi vajutamist, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Selle artikli teemad

Sageli kasutatavad kiirklahvid PC-arvutis

Järgmises tabelis on käepäraselt toodud Skype’i ärirakenduses sageli kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Põhiaken: kontakti otsimine

F6 (võimalik, et tuleb vajutada 2–3 korda)

Kui kontakt on valitud: kuva veel valikuid, nt kõne alustamine, vestluse alustamine jne

Sisestusklahv (Enter)

Kui kontakt on valitud: kontekstitundliku menüü avamine

Shift + F10

Sissetuleva kõne või vestluse vastuvõtmine

Windowsi logoga klahv + Shift + O

Sissetulevast kõnest või vestlusest keeldumine

Windowsi logoga klahv + paoklahv (Esc)

Kõne ajal mikrofoni vaigistamine või sisselülitamine

Windowsi logoga klahv + F4

Kui video on kõnes juba aktiveeritud: kaamera sisse või välja lülitamine

Windowsi logoga klahv + F5

Töölaua ühiskasutuse lõpetamine

Alt + T

Vestlusaken: kontakti kutsumine olemasolevasse vestlusesse

Alt + V

Vestlusaken: vestluse lõpetamine

Alt + Q

Üldine navigeerimine ja liikumine

Olenemata sellest, milline piirkond on parasjagu aktiivne, saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Saabuva kutseteatise kinnitamine

Windowsi logoga klahv + Shift + O

Kutseteatisest keeldumine

Windowsi logoga klahv + Esc

Otsinguvälja Otsi kontakti aktiveerimine

Ctrl + Shift + tühikuklahv

Põhiakna avamine ja otsinguvälja aktiveerimine

Ctrl + Alt + Shift + 3

Kõne ajal mikrofoni vaigistamine või sisselülitamine

Windowsi logoga klahv + F4

Kui video on kõnes juba aktiveeritud: kaamera sisselülitamine / kaamera väljalülitamine

Windowsi logoga klahv + F5

Kõne ajal kuva ühiskasutuse peatamine

Ctrl + Shift + S

Kõne ajal kuva ühiskasutuse korral juhtimise tagasivõtmine

Ctrl + Alt + tühikuklahv

Skype'i ärirakenduse põhiaken

Kui Skype’i ärirakenduse põhiaken on esiplaanil, kasutage järgmisi klahvikombinatsioone.

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine vahekaardile Kontaktid

Ctrl + 1

Liikumine püsivestluse vahekaardile

Ctrl + 2

Liikumine vahekaardile Vestluseloend

Ctrl + 3

Liikumine vahekaardile Telefon

Ctrl + 4

Liikumine vahekaardile Koosolekud

Ctrl + 5

Delegaadina kõne edastamine mõne muu kasutaja töötelefoninumbrile. (Ei ole kõigi teenusekomplekti Office 365 tellimuste puhul saadaval.)

Ctrl + 1 või Ctrl + Shift + 1

Menüü Süsteem avamine. Klahvi Alt vajutamisel avatakse menüüriba.

Alt + tühikuklahv

Menüü Fail avamine

Alt + F

Koosoleku kohe alustamine

Alt + M

Menüü Tööriistad avamine

Alt + T

Menüü Spikker avamine

Alt + H

Kiire liikumine akna ühest põhijaotisest teise

F6

Kontaktiloend

Kontaktiloendis saate kasutada neid klahvikombinatsioone.

Toiming

Kiirklahvid

Valitud kohandatud rühma või kontakti kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Valitud rühma nihutamine üles

Alt + ülesnooleklahv

Valitud rühma nihutamine alla

Alt + allanooleklahv

Valitud kontakti või rühma kontaktikaardi avamine kiirmenüü kaudu

Alt + sisestusklahv (Enter)

Valitud rühma ahendamine või laiendamine

Tühikuklahv

Valitud kontakti kontaktiloendist eemaldamine (vaid levirühma mittekuuluvad liikmed)

Shift + kustutusklahv (Delete)

Kontaktikaart

Kasutage neid kiirklahve kontaktikaardil. Kontaktikaardi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Enter.

Toiming

Kiirklahvid

Kontaktikaardi sulgemine

Paoklahv (Esc)

Kontaktikaardi allosas vahekaartide sirvimine

Ctrl + Tab

Kontaktikaardi allosas vahekaartide sirvimine vastupidises järjestuses

Ctrl + Shift + Tab

Vestlusaken

Neid kiirklahve saate kasutada vestlusaknas.

Toiming

Kiirklahvid

Spikri avalehe avamine spikrimenüüs

F1

Täisekraanvaatest väljumine. Vastasel korral sulgub vestlusaken vaid heli, video või ühiskasutuse puudumisel.

Paoklahv (Esc)

Mis tahes kutsetaotluse kinnitamine. Nende hulka kuuluvad heli-, video-, kõne- ja ühiskasutustaotlused.

Alt + C

Vestlusakna sulgemine.

Alt + F4

Mis tahes kutsetaotluse eiramine. Nende hulka kuuluvad heli-, video-, kõne- ja ühiskasutustaotlused.

Alt + l

Koosolekul heliga uuesti liitumine

Alt + R

Dialoogiboksi Salvesta nimega avamine vestlusaknas saadetud faili salvestamiseks

Alt + S

Kontakti kutsumine olemasolevasse vestlusesse

Alt + V

Kiirsõnumiajaloo sisu salvestamine. Töötab vahetu vestluse korral siis, kui kasutate Outlooki.

Ctrl + S

Kiirsõnumiala kuvamine või peitmine

Ctrl + W

Faili saatmine või konverentsi kontekstis koosolekumanuse lisamine

Ctrl + F

Rakenduse OneNote käivitamine vestlusseansi kohta märkmete tegemiseks

Ctrl + N

Osalejate loendi kuvamine või peitmine

Ctrl + R

Kui juhite koosolekul teise kasutaja jagatud kuva: vestlusaknas vasakule eelmisele kasutajaliideseelemendile liikumine

Ctrl + Shift + Alt + vasaknooleklahv

Kui juhite koosolekul teise kasutaja jagatud kuva: vestlusaknas vasakule eelmisele kasutajaliideseelemendile liikumine

Ctrl + Shift + Alt + paremnooleklahv

Video lisamine või lõpetamine

Ctrl + Shift + Enter

Poolelioleva helivestluse peatamine või jätkamine

Ctrl + Shift + H

Vestluse märkimine kõrge tähtsusega olevaks. Toimib eravestluste puhul, kuid pole koosolekutes saadaval.

Ctrl + Shift + I

Ühiskasutuse esitusala kuvamine või peitmine

Ctrl + Shift + Y

Kompaktse vaate aktiveerimine

Ctrl + Shift + P

Heli lisamine või lõpetamine

Ctrl + Enter

Ainult rakendustes Lync 2013 ja Skype’i ärirakendus 2015: režiiminupul vastava viikteksti avamine

Ülesnooleklahv

Ainult rakendustes Lync 2013 ja Skype’i ärirakendus 2015: kui fookus on režiiminupul, teostatakse vaiketoiming – heli korral heli vaigistamine või vaigistuse tühistamine, video korral kaamera käivitamine või peatamine.

Tühikuklahv

Klaviatuurifookusega viikteksti või mulli eiramine või peitmine

Paoklahv (Esc)

Kuva jagamise korral klaviatuurifookuse seadmine tööriistaribale, et juhtida kuva jagamist. Rakenduses Skype’i ärirakendus 2016 vajutage fookuse tagasi vestlusaknasse viimiseks paoklahvi (Esc).

Ctrl + Shift + tühikuklahv

Ainult rakenduses Skype’i ärirakendus 2016: kiire liikumine akna ühest põhijaotisest teise

F6

Kõne juhtelemendid (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve kõne juhtelementides partnerkõne ajal. See ei tööta konverentskõne ajal.

Toiming

Kiirklahvid

Kõne või vestluse lõpetamine

Alt + Q

Ümbersuunamine: partneritevahelise kõne ajal kontaktivalija avamine. (Ei ole kõigi teenusekomplekti Office 365 tellimuste korral saadaval.)

Ctrl + Shift + T

Kõne ootelepanek

Ctrl + Shift + H

Valimisklahvistiku kuvamine

Ctrl + Shift + D

Video (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve vestlusaknas videoga töötamisel.

Toiming

Kiirklahvid

Vestlusakna kuvamine koosoleku esitusalal täisekraanvaates

F5

Täisekraanvaates videost väljumine

F5 (rakenduses Skype’i ärirakendus 2016) või Esc

Videogalerii uues aknas kuvamine; videogalerii põhiaknas kuvamine

Ctrl + Shift + O

Video lukustamine kõigi jaoks koosolekul

Ctrl + Shift + L

Kiirsõnum (vestlusaken)

Kasutage neid kiirklahve kellegagi kiirsõnumite vahetamisel.

Toiming

Kiirklahvid

Spikri avamine

F1

Kiirsõnumivestluse salvestamine faili

F12

Kiirsõnumivestluse salvestamine vestluste ajalukku

Ctrl + S

Vestluse kogu sisu valimine

Ctrl + A

Valitud teksti lõikamine

Ctrl + X

Kopeeritud teksti kleepimine

Shift + Insert või Ctrl + V

Valitud teksti kopeerimine

Ctrl + C

Valitud teksti muutmine paksuks kirjaks

Ctrl + B

Valitud teksti muutmine kaldkirjaks

Ctrl + l

Valitud teksti muutmine allakriipsutatud kirjaks

Ctrl + U

Viimase toimingu uuesti tegemine

Ctrl + Y

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl + Z

Tipitud teksti värvi muutmine

Ctrl + Shift + F

Skype’i teel saadud faili avamine

Alt + P

Skype’i teel saadetud faili vastuvõtmisest keeldumine

Alt + D

Fookuse viimine kiirsõnumi sisestusalale

Ctrl + Shift + M

Uue rea alustamine veel saatmata kiirsõnumis

Shift + Enter

Vestluse või koosoleku esitusala

Toiming

Kiirklahvid

Vestlusakna kuvamine täisekraanvaates

F5

Täisekraanvaatest väljumine

Paoklahv (Esc)

Jagamise lõpetamine

Alt + T

Esitatava sisu haldamine

Ctrl + Shift + E

Ühiskasutuse esitusala kuvamine või peitmine

Ctrl + Shift + Y

Täiskuval ooteloleva L1-teatise vaatesse jõustamine

Ctrl + Shift + A

Ettekandjavaate aktiveerimine

Ctrl + Shift + J

Galeriivaate aktiveerimine

Ctrl + Shift + l

Kui juhite koosolekul teise kasutaja jagatud kuva: vestlusaknas vasakule eelmisele kasutajaliideseelemendile liikumine

Ctrl + Shift + Alt + paremnooleklahv

Kui juhite koosolekul teise kasutaja jagatud kuva: vestlusaknas paremale järgmisele kasutajaliideseelemendile liikumine

Ctrl + Shift + Alt + vasaknooleklahv

Vestluskeskkond

Toiming

Kiirklahvid

Valitud üksuste kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Loendi algusesse liikumine

Klahv Home

Loendi lõppu liikumine

Klahv End

Ühe lehe võrra üles liikumine (umbes 24 rida)

Klahv Page Up

Ühe lehe võrra alla liikumine (umbes 24 rida)

Klahv Page Down

Vestluse alustamiseks eelmisele kontaktile liikumine

Ülesnooleklahv

Vestluse alustamiseks allapoole järgmisele kontaktile liikumine

Allanooleklahv

Vahekaartidega vestlused

Toiming

Kiirklahvid

Vahekaardi süsteemimenüü avamine

Alt + tühikuklahv

Vahekaartidega vestluse vaates fookuse vahekaardiüksusele viimine

Ctrl + Shift + T

Järgmise vahekaardi aktiveerimine (järjest kõigile vahekaartidele liikumine)

Ctrl + Tab

Kindla numbriga vahekaardile liikumine ja fookuse sellele vestlusele seadmine

Ctrl + 1, 2 … 9

Valitud vestluse dokkimine vahekaardiaknale või dokkimise tühistamine

Ctrl + O

Vahekaardi sulgemine

Paoklahv (Esc)

Püsivestlus

Püsivestluse jututoa aknas saate kasutada samu kiirklahve nagu vestlus- ja kiirsõnumiaknas. Teenusekomplekti Office 365 tellimustele pole see funktsioon saadaval.

Vaadake ka

Õppige Skype'i ärirakenduses hõlbustusfunktsioonide abil navigeerima

Ekraanilugeja kasutamise alustamine Skype’i ärirakendusega

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×