Skype’i ärirakenduse ja Lynci kliendi kasutajaliideste vahel vahetamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Skype’i ärirakenduse veebiväljaannet kasutavad asutused saavad Office 365 kaug-PowerShelli abil lubada oma Skype’i ärirakenduse kasutajatel kasutada kas Skype’i ärirakenduse kliendi või Skype’i ärirakenduse (Lynci) kliendi kasutajaliidest. Vaikesättena kasutavad kasutajad Skype’i ärirakenduse kliendi kasutajaliidest. Kui eelistate kasutada Lynci klientrakendust, saate allpool olevate juhiste järgi hallata klientrakenduse esmakasutuskäitumist, nii et see kuvaks Lynci kasutajaliidese.

Märkus. : Lync 2013 liidest ei saa Skype’i ärirakenduse 2016 kliendiversioonide puhul rakendada. Enne kui proovite kliendikeskkonda konfigureerida Lync 2013 kliendi kasutamiseks, veenduge, et kliendiversioon ei algaks numbriga 16, nt 16.x.x.x.

Näpunäide. : Kui soovite kasutajaliidest hõlpsalt vahetada ega soovi teha seda käsitsi, uurige Microsofti allalaadimiskeskusest teavet PowerShelli skripti kohta, mis seda vahetust lihtsustab.

Skype’i ärirakenduse kasutajaliidese vahetamine kasutajate jaoks

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande jaoks loodud Windows PowerShelli mooduli abil saate luua Windows PowerShelli kaugseansi, mis loob ühenduse Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega. Selle mooduli (mida toetatakse ainult 64-bitistes arvutites) saate alla laadida Microsofti allalaadimiskeskuse lehelt Skype’i ärirakenduse jaoks loodud Windows PowerShelli moodul. Lisateavet leiate teemast Arvuti konfigureerimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaande haldamiseks.

NB! : Kasutajaliidese vahetamise Global poliitikasätet ei rakendata sellele kasutajale, kelle jaoks on juba rakendatud kohandatud poliitika. Kasutajaliidese vahetamiseks peate kõigi kohandatud poliitikat kasutavate kasutajate puhul käivitama järgmise käsu:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Ettevaatust! : Poliitikasäte ClientPolicyEnableSkypeUI asendab kasutaja olemasoleva kohandatud poliitikasätte.

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse kasutamise kõigi oma asutuse kasutajate jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kui poliitika on õigesti määratud, kuvatakse järgmine tekst:

PowerShelli: SkypeUIEnabled

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutamise kõigi oma asutuse kasutajate jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kui poliitika on õigesti määratud, kuvatakse järgmine tekst:

PowerShelli: SkypeUIDisabled

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse kasutamise ühe oma asutuse kasutaja jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Kui poliitika on õigesti määratud, kuvatakse järgmine tekst:

Skype'i ärirakenduse luba võrgus - UI

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutamise ühe oma asutuse kasutaja jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Kui poliitika on õigesti määratud, kuvatakse järgmine tekst:

Skype'i ärirakenduse Online - UI keelatud

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse kasutamise mitme oma asutuse kasutaja jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutamise mitme oma asutuse kasutaja jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse kasutamise oma asutuse kasutajate rühma jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kui soovite lubada Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutamise oma asutuse kasutajate rühma jaoks, avage kaug-PowerShell ja tippige järgmine käsk:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Märkmed : Kasutajanimi on selle kasutaja kontonimi, kellele poliitika tuleb määrata. Kasutaja kontonime võib sisestada mõnes järgmises vormingus:

 • kasutaja SIP-aadress

 • kasutaja turvasubjektinimi (UPN)

 • kasutaja domeeni-/kasutajanimi

 • kasutaja Active Directory kuvatav nimi

Windows PowerShelli kasutamine Lync Online’i haldamiseks

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande poliitikasätted

Selles tabelis on kuvatud kasutaja võimalused, kui poliitika esimest korda kasutajatele rakendatakse.

Administraatori poliitikasäte

Kasutajaliidese kuvamine

Poliitikat pole määratud.

Kasutaja kasutab ka edaspidi Skype’i ärirakenduse kasutajaliidest.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kasutaja kasutab ka edaspidi Skype’i ärirakenduse kasutajaliidest.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kasutajal palutakse kasutusele võtta Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutajaliides. Seda saab hiljem muuta.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Kasutaja hakkab kasutama Skype’i ärirakenduse kasutajaliidest.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Kasutajal palutakse kasutusele võtta Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutajaliides. Administraator saab seda sätet tulevikus muuta, et võimaldada uuesti kasutusele võtta Skype’i ärirakenduse kasutajaliides.

Selles tabelis on kuvatud kasutaja võimalused, kui poliitikat muudetakse.

Administraatori poliitikasäte

Skype'i ärirakenduse (Lynci) kasutajaliides

Skype'i ärirakenduse kasutajaliides

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kasutajal palutakse kasutusele võtta Skype’i ärirakenduse kasutajaliides.

Kasutaja kasutab ka edaspidi Skype’i ärirakenduse kasutajaliidest.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kasutaja kasutab ka edaspidi Skype’i ärirakenduse (Lynci) liidest.

Kasutajal palutakse kasutusele võtta Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutajaliides.

Poliitikat pole määratud.

Kui poliitika pole määratud, ei kuvata kasutajale Skype’i ärirakenduse (Lynci) kasutajaliidest. Kasutaja kasutab alati Skype’i ärirakenduse kasutajaliidest.

Kasutaja kasutab ka edaspidi Skype’i ärirakenduse kasutajaliidest.

Selles tabelis on kõik saadaolevad kohandatud võrgupoliitikad. Need uued poliitikad loodi selleks, et administraatoritel oleks paindlikumad võimalused vana kohandatud poliitika säilitamisel, kui nad vahetavad lippe EnableSkypeUI. Kasutage ülalpool olevaid cmdlet-käske, et anda kasutajatele järgmisi poliitikaid.

Poliitika nimi

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Windows PowerShelli kasutamise alustamiseks lugege järgmisi teemasid.

Klientrakenduse käitumised esimesel käivitamisel

Vaikimisi kuvatakse kasutajatele Skype’i ärirakenduse esmakäivitusel Skype’i ärirakenduse kasutajaliides ka siis, kui olete valinud Lynci kasutajaliidese ja määranud eelnevalt kirjeldatud viisil kliendi poliitikas Lynci kasutajaliidese (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI). Mõne minuti pärast palutakse kasutajatel aktiveerida Lynci režiim.

Kui soovite, et Skype’i ärirakenduse esmakordsel käivitamisel kuvatakse kasutajale Lynci kasutajaliides, tehke enne värskendatud rakenduse esmakäivitamist järgmist.

 1. Järgige selles artiklis eelnevalt kirjeldatud juhiseid ja kinnitage, et kliendi poliitikas on määratud Skype’i ärirakenduse kasutajaliidese inaktiveerimine.

 2. Värskendage kasutaja arvuti süsteemiregistrit. Seda tuleks teha vaid ühe korra ja enne seda, kui kasutaja käivitab esmakordselt Skype’i ärirakenduse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua rühmapoliitika objekti domeeniga ühendatud arvuti registri värskendamiseks, leiate selle artikli allpool olevast jaotisest.

  Looge võtmes [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    uus binaarväärtus.

  Väärtuse nimi peab olema EnableSkypeUI    ja väärtuse andmeteks tuleb määrata 00 00 00 00   .

  Võti peaks välja nägema umbes selline:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Nüüd kuvatakse kasutajale Skype’i ärirakenduse esmakordsel käivitamisel Lynci kasutajaliides.

Tervituskuva kuvamise haldamise õpetus

Kui kasutajad avavad Skype’i ärirakenduse, kuvatakse neile vaikimisi tervituskuva, mis sisaldab teemat 7 sagedamini kasutatavat kiirnäpunäidet. Saate tervituskuva välja lülitada, kuid lubada kasutajal siiski näpunäidetelejuurde pääseda. Selleks lisage klientarvutisse järgmine registriväärtus.

Looge võtmes [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    uus DWORD-i (32-bitine) väärtus   . Väärtuse nimi    peab olema IsBasicTutorialSeenByUser   , ja väärtuse andmeteks    tuleb määrata 1   .

Võti peaks välja nägema umbes selline:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Kliendi õpetuse väljalülitamine

Kui te ei soovi, et kasutajad pääseksid näpunäidetele juurde, saate kliendi õpetuse järgmise registriväärtuse abil välja lülitada.

Looge võtmes [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    uus DWORD-i (32-bitine) väärtus   . Väärtuse nimi    peab olema TutorialFeatureEnabled    ja väärtuse andmeteks    tuleb sisestada 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Õpetuse sisselülitamiseks määrake väärtuse andmeteks    väärtus 1   .

Rühmapoliitika objekti loomine domeeniga ühendatud arvuti registri muutmiseks

Registrit on vaja värskendada vaid ühe korra, et Skype’i ärirakenduse esmakordsel käivitamisel kuvataks kasutajale Lynci kasutajaliides. Kui kasutate registri värskendamiseks rühmapoliitika objekti (GPO – Group Policy Object), tuleb uue väärtuse loomiseks väärtuse andmete värskendamise asemel määratleda objekt. Kui GPO rakendamisel uut väärtust veel pole, loob GPO selle ise ja määratleb selle väärtuseks 0.

Järgmine toiming kirjeldab, kuidas muuta registrit nii, et Skype’i ärirakenduse esmakordsel käivitamisel kuvatakse kasutajale Lynci kasutajaliides. Seda toimingut saab kasutada ka registri värskendamiseks siis, kui soovite välja lülitada ülal kirjeldatud tervituskuva õpetuse.

GPO loomiseks tehke järgmist.
 1. Käivitage rühmapoliitika halduskonsool.

  Lisateavet rühmapoliitika halduskonsooli kasutamise kohta vt artiklist Rühmapoliitika halduskonsool.

 2. Paremklõpsake sõlme Rühmapoliitika objektid ja klõpsake menüüs käsku Uus.

 3. Sisestage dialoogiboksis Uus GPO GPO nimi (nt MakeLyncDefaultUI) ja klõpsake siis nuppu OK.

 4. Paremklõpsake vastloodud uut GPO-d ja klõpsake menüüs käsku Redigeeri.

 5. Laiendage rühmapoliitika halduskonsoolis kaust Kasutaja konfiguratsioon, laiendage kaust Eelistused, laiendage kaust Windowsi sätted ja seejärel valige sõlm Register.

 6. Paremklõpsake sõlme Register ja seejärel valige Uus > Registriüksus.

 7. Värskendage dialoogiboksis Uue registri atribuudid järgmist.

  Väli

  Väärtus, mis tuleb valida või sisestada

  Tegevus

  Loo

  Taru

  HKEY_CURRENT_USER

  Võtme tee

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Väärtuse nimi

  EnableSkypeUI

  Väärtuse tüüp

  REG_BINARY

  Väärtuseandmed

  00000000

 8. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu OK. Seejärel sulgege GPO.

Järgmiseks tuleb teil loodud GPO linkida kasutajarühmaga (nt organisatsiooniüksusega), mille puhul soovite poliitika rakendada.

GPO abil poliitika määramine
 1. Paremklõpsake rühmapoliitika halduskonsoolis organisatsiooniüksust, millele soovite poliitika määrata, ja seejärel valige Lingi olemasoleva GPO-ga.

 2. Valige dialoogiboksis GPO valimine GPO, mille lõite, ja seejärel valige OK.

 3. Avage kasutaja sihtarvutis käsuviip ja sisestage järgmine käsk:

  gpupdate /target:user   

  GPO rakendamise ajal kuvatakse teade „Poliitika värskendamine…“. Kui värskendamine on lõpule viidud, kuvatakse teade „Kasutaja poliitika värskendamine on lõpule viidud“.

 4. Sisestage käsuviibale järgmine käsk:

  gpresult /r   

  Kuvatakse tekst „Määratud rühmapoliitika objektid“, mille all on loodud GPO nimi.

Soovi korral võite kontrollida, kas GPO värskendas kasutaja arvutis registrit korrektselt. Selleks uurige registrit. Avage registriredaktor ja liikuge võtmeni [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Kui GPO on registri korrektselt värskendanud, kuvatakse EnableSkypeUI väärtusega 0.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×