Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kasutamise alustamine TalkBackiga

Skype’i ärirakenduse Androidi versioon töötab koos seadmesse integreeritud ekraanilugeriga TalkBack Androidi telefonidel ja tahvelarvutitel. See teema on nägemispuudega kasutajate jaoks, kes soovivad kasutada Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni, et teha ja vastu võtta heli- ja videokõnesid, vahetada kiirsõnumeid ning pidada võrgukoosolekuid.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni avamine esimest korda

Kui avate Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni esimest korda, peate sisestama profiiliteabe ja oma eelistused.

 1. Liikuge oma mobiiliseadme avakuvalt kuvale, kus asub Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni ikoon ja nihutage fookus sellele. Topeltpuudutage.

 2. Sisselogimise kuval nihutage fookus redigeerimisväljale Organisatsiooni sisselogimisaadress. Topeltpuudutage välja ja sisestage oma sisselogimisaadress, tavaliselt on see teie meiliaadress.

 3. Libistage allapoole kuva keskosa suunas, kuni leiate nupu Jätka. Topeltpuudutage.

 4. Järgmisel kuval on fookus redigeerimisväljal Parool. Topeltpuudutage välja ja sisestage oma parool. Libistage allapoole kuva keskosa suunas, kuni leiate nupu Jätka. Topeltpuudutage.

 5. Järgmisel kuval sisestage valikus Mis on teie telefoninumber? telefoninumber, mida soovite kasutada, et teha ja vastu võtta töökõnesid ning liituda koosolekutega Skype’i ärirakenduse Androidi versioonist.

 6. Veenduge, et samal kuval oleks valitud märkeruut Sünkrooni kontaktid. See ühendab teie Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kontaktid teie mobiiliseadme kontaktiloendiga.

 7. Nihutage fookus nupule Jätka ja topeltpuudutage seda.

 8. Skype’i kontaktide, peatselt saabuvate koosolekute ja vestluse kohta teabe kuulmiseks libistage kuval ülevalt alla. Järgmisele kuvale liikumiseks nipsake kahe sõrmega paremalt vasakule.

 9. Kontaktidega töötamise kohta lisateabe kuulmiseks libistage sellel kuval ülevalt alla. Järgmisele kuvale liikumiseks nipsake kahe sõrmega paremalt vasakule.

 10. Kalendriga töötamise kohta teabe kuulmiseks libistage sellel kuval ülevalt alla. Järgmisele kuvale liikumiseks liikuge alumises parempoolses nurgas nupu Jätka juurde ja topeltpuudutage seda.
  Ilmub Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kuva, kus kuvatakse väli kontaktide otsimiseks teie ettevõtte kataloogis, peatselt saabuvad kohtumised ja hiljutised vestlused.

Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni avamine ja sisselogimine

 1. Liikuge oma mobiiliseadme avakuvalt kuvale, kus asub Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni ikoon ja nihutage fookus sellele. Topeltpuudutage.

 2. Libistage kuval allapoole, kuni kuulete oma nime ja sisselogimisaadressi. Topeltpuudutage.
  Avaneb Skype’i ärirakenduse Androidi versioon.

  Näpunäide. : Kui te ei loginud viimasel kasutamiskorral Skype’i ärirakenduse Androidi versioonist välja, avaneb rakendus, ilma et teil palutaks sisse logida.

Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kasutajaliidesega tutvumine

Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kuval on neli jaotist.

Esimene jaotis on pealkiri kuva ülaosas. Selle pealkirja vasakus servas asub teie profiil. Kui liigutate fookuse oma profiilile, kuulete sõnu „Kuva profiili menüü Sätted, nupp”. Profiili avamiseks topeltpuudutage nuppu. Avaneb menüü, kus saate määrata oma kättesaadavuse oleku, muuta Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni sätteid, hankida abi, anda tagasisidet ja logida välja. Menüü eemaldamiseks nipsake kahe sõrmega paremalt vasakule.

Pealkirja paremas servas asuvad nupud Koosolekud ja Kontaktid. Koosolekute loendi kuvamiseks või kontaktide haldamiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage nuppu. Kuva Koosolekud või Kontaktid eemaldamiseks nihutage fookus ülemises vasakpoolses nurgas nupule Mine tagasi ja topeltpuudutage seda.

Otse pealkirja all asub teine jaotis: otsinguväli, mida saate kasutada inimeste leidmiseks ettevõtte kataloogis. Nihutage fookus otsinguväljale ja topeltpuudutage seda. Avaneb ekraaniklaviatuur. Sisestage või öelge isiku nimi, keda soovite leida.

Otsinguvälja all on kolmas jaotis: teie tulevased üritused ja kohtumised.

Selle all on neljas jaotis: teie hiljuti kasutatud kontaktide loend. See loend kuvab kontaktide nimed koos hiljutiste vestluste või koosolekute kuupäevadega.

Töötamine ekraanilugeri TalkBack abil

Skype’i ärirakenduse Androidi versioon töötab koos seadmesse integreeritud ekraanilugeriga TalkBack. Kui Androidi TalkBack on sisse lülitatud, kuulete häälekirjeldust kõige kohta, mida te oma seadmes puudutate, valite või aktiveerite. See hõlmab käske, asukohti, aseteksti ja Skype’i ärirakenduse kuvade ja menüüde sisu.

TalkBacki sisselülitamine

 1. Liikuge oma mobiiliseadme avakuvalt kuvale, kus asub nupp Sätted ja puudutage seda selle avamiseks.

 2. Puudutage jaotist Hõlbustus.

 3. Puudutage valikut TalkBack.

 4. Puudutage liugurit ja libistage see asendisse Sees.

 5. Puudutage valikut OK.

TalkBacki kasutades žestide abil navigeerimine

Kui TalkBack on sisse lülitatud, libistage käskude, asukohtade ja sisu otsimiseks sõrme mööda ekraani. Käsu või mõne muu ekraanil kuvatava elemendi valimiseks või aktiveerimiseks topeltpuudutage seda. Üles, alla, vasakule või paremale kerimiseks, nipsake kahe sõrmega selles suunas.

TalkBacki eelistuste määramine

Vaadake loendist kiiržeste, mida saate kasutada, kui TalkBack on sisse lülitatud, ning palju teisi valikuid, mis võimaldavad kohandada, kuidas teie seade TalkBackiga töötab.

 1. Avakuvale naasmiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi seadme avakuvanuppu.

 2. Liikuge avakuvalt kuvale, kus asub nupp Sätted ja nihutage fookus sellele. Topeltpuudutage.

 3. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse Süsteem, kuni kuulete sõna „Hõlbustus”, ja siis topeltpuudutage.

 4. Kuval Hõlbustus nihutage fookus valikule TalkBack, mis on tavaliselt loendis esimene. Kuulete sõnu „TalkBack, sisse lülitatud”. Topeltpuudutage.

 5. Kuval TalkBack nihutage fookus kuva paremas ülanurgas olevale menüüle Sätted ja topeltpuudutage seda. Kuulete midagi taolist: „TalkBacki sätted, kuvatakse kolmteist üksust kolmekümnest”.

 6. Libistage kuval allapoole, kuni fookus on valikul Žestide haldamine. Topeltpuudutage.

 7. Libistage ekraanil allapoole, et näha žestide loendit, mida saate sisse lülitada või kohandada.

 8. Žesti aktiveerimiseks topeltpuudutage seda. Järgmisel kuval libistage alla žesti tõlgendamise valikutele.

 9. Tutvuge mõne muu saadaoleva valikuga menüüs Sätted:

  • Kõne helitugevus

  • Kasuta helikõrguse muutusi

  • Klaviatuuri kaja

  • Pideva lugemise alustamiseks raputage

  • Helinatagasiside

  • Puudutusega uurimine

  • Kuva kontekstimenüü loendina

  • TalkBacki peatamise ja jätkamise otsetee

 10. Mõne saadaoleva valiku kohta lisateabe saamiseks topeltpuudutage seda. Valiku sisse või välja lülitamiseks liikuge lülitile Sees/väljas ja topeltpuudutage seda.

TalkBacki väljalülitamine

 1. Avakuvale naasmiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi seadme avakuvanuppu.

 2. Liikuge avakuvalt kuvale, kus asub nupp Sätted. Nihutage fookus sellele ja topeltpuudutage seda.

 3. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse Süsteem, kuni kuulete sõna „Hõlbustus”, ja siis topeltpuudutage.

 4. Kuval Hõlbustus nihutage fookus valikule TalkBack, mis on tavaliselt loendis esimene. Kuulete sõnu „TalkBack, sisse lülitatud”. Topeltpuudutage.

 5. Liikuge lülitile Sees/väljas ja topeltpuudutage seda. Kuulete sõnu „Teade, TalkBacki peatamine”.

 6. Liikuge nupule OK ja topeltpuudutage seda.

Lisateavet leiate teemast TalkBacki kasutamise alustamine Androidis.

Töötamine muude hõlbustusfunktsioonide abil

Androidi seadme kasutamise hõlbustamiseks saate peale TalkBacki sisselülitamise häälestada ka teisi kuval Hõlbustus olevaid funktsioone.

 1. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi seadme avakuvanuppu.

 2. Liikuge avakuvalt kuvale, kus asub nupp Sätted. Nihutage fookus sellele ja topeltpuudutage seda.

 3. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse Süsteem, kuni kuulete sõna „Hõlbustus”, ja siis topeltpuudutage.

 4. Liikuge kuval Hõlbustus allapoole jaotisse Süsteem. Allpool on loetletud osa saadaolevatest valikutest.

  • Tiitrid – lisab kõigi piltide alla keskele pildiallkirja. Saate muuta pildiallkirja teksti suurust. Samuti saate määrata pildiallkirja laadi (nt valge mustal või kollane sinisel).

  • Suurendamisliigutused – lubab selle funktsiooni, et saaksite kuva suurendada ja vähendada teatud liigutuste abil (neid selgitatakse).

  • Suur kiri – muudab kogu seadmes kuvatava teksti suuremaks.

  • Suure kontrastsusega tekst – kuvab teksti, eriti nuppude oma, suure kontrastsusega.

  • Paroolide lausumine – lubab selle funktsiooni, et saaksite tippimise asemel paroole öelda.

Ekraanilugeri TalkBack kiirklahvide leidmine

Kui kasutate Skype’i ärirakenduse Androidi versiooniga välist klaviatuuri, saate rakenduses liikuda tabeldusklahviga (Tab), klahvikombinatsiooniga Shift + Tab, nooleklahvidega, paoklahviga (Esc), nupuga Tagasi ja sisestusklahviga. (Lisateabe saamiseks vaadake Skype‘i ärirakenduse Androidi versiooni kiirklahve.) Lisaks, kui kasutate TalkBacki Androidi seadmes, on saadaval veel paarkümmend kiirklahvi.

 1. Avakuvale naasmiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi seadme avakuvanuppu.

 2. Liikuge avakuvalt kuvale, kus asub nupp Sätted, nihutage fookus sellele ja topeltpuudutage seda.

 3. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse Süsteem, kuni kuulete sõna „Hõlbustus”, ja siis topeltpuudutage.

 4. Kuval Hõlbustus nihutage fookus valikule TalkBack, mis on tavaliselt loendis esimene. Kuulete sõnu „TalkBack, sisse lülitatud”. Topeltpuudutage.

 5. Kuval TalkBack nihutage fookus menüüle Sätted ja topeltpuudutage seda. Kuulete midagi taolist: „TalkBacki sätted, kuvatakse üksused üks kuni kolmteist kolmekümne kahest”.

 6. Loendis allapoole kerimiseks nipsake kahe sõrmega üles. Libistage kuval allapoole, kuni fookus on valikul Kiirklahvide haldamine. Topeltpuudutage.

 7. Libistage kuval allapoole, et tutvuda saadaolevate kiirklahvidega, mida saate kasutada, kui TalkBack on sisse lülitatud. Loendis allapoole kerimiseks nipsake kahe sõrmega üles.

 8. Kiirklahvi kuulmiseks libistage selleni. Kuulete midagi taolist: „Avakuva, Alt + Shift + H” või „Peata või jätka TalkBacki kasutamist, Alt + Shift + Z”.

 9. Kuvalt Kiirklahvide haldamine väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc) või nuppu Tagasi. Või nihutage seadmes fookus valikule Avakuva ja topeltpuudutage seda.

Skype’i ärirakenduse Androidi versioonist väljalogimine

 1. Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kuva ülemises vasakpoolses nurgas nihutage fookus oma profiilile. Kuulete sõnu „Kuva profiili menüü Sätted, nupp.” Topeltpuudutage.

 2. Libistage oma profiili alla, kuni kuulete sõnu „Logi välja”. Topeltpuudutage. Kuulete sõnu „Skype’i ärirakendusest väljalogimine.”

Lisateave

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×