Office
Logi sisse

Sissetuleva e-posti tutvustus

Teenuse Windows SharePoint Services 3.0 puhul saate saidiomanikuna oma saitidele integreerida sissetuleva e-posti funktsiooni. See uus funktsioon võimaldab meeskondadel koondada SharePointi loendites ja teekides olevaid meilisõnumeid. Nii saavad saidiliikmed teistele rühmaliikmetele saadetud e-posti arhiivida, ilma et nad peaksid lisatoiminguna avama SharePointi saidi ja saadetud e-posti sisu üles laadima. See on võimalik seetõttu, et igale loendi- ja teegitüübile saab teenuses Windows SharePoint Services 3.0 määrata kordumatu meiliaadressi. Saidiliikmed saavad e-posti saatmisel lisada nende loendite meiliaadressid oma e-posti klientrakenduse väljadele Adressaat või Koopia või nad saavad e-posti saata leviloendisse, mis sisaldab nii nende loendite kui ka teiste saidiliikmete meiliaadresse.

E-posti tugi on administreerimiskeskuses lubatud veebirakenduse tasandil. Sellel tasandil lubatuna on e-posti tugi vaikimisi lubatud ka saidikogumi tasandil, kuid viimase saab ülataseme saidi omanik saidikogumi tasandil keelata. Kõik e-posti toega saidikogumis loodud uued saidid on samuti e-posti toega. Alamsaidil loodud loenditele e-posti toe vaikimisi lubamine sõltub valikutest, mida te alamsaiti luues teete. Igaüks, kel on loendi loomise luba, saab e-posti toega saidil loendit luues valida sellele ka meiliaadressi.

Märkus.: Ülasaidi omanikuna saate lubada või keelata sissetuleva e-posti kogu saidi jaoks, klõpsates jaotises Saidikogumi administreerimine lehel Saidi sätted linki E-post. Kui e-posti tugi on veebirakenduse tasandil keelatud, siis ei kuvata kõrgema tasandi saidi lehel Saidi sätted linki E-post.

Pärast sissetuleva e-posti lubamist administreerimiskeskuses ja saidikogumi tasandil saate oma saidil lubada ja konfigureerida e-posti toe järgmistele loendi- ja teegitüüpide jaoks: dokumenditeegid, pilditeegid, vormiteegid, teadaannete loendid, kalendriloendid, ajaveebid ja arutelutahvlid. Võtke arvesse, et e-posti saatmisega ei saa lisada koosolekute tööruumide loenditesse uut sisu.

Selle artikli teemad

Praktilisi näiteid sissetuleva e-posti kohta

Uue saidi loomise lühiülevaade

Meiliohjurid

Turvalisus

E-posti marsruutimine läbi muu serveri

Praktilisi näiteid sissetuleva e-posti kohta

Meeskonnad saavad sissetulevat e-posti kasutada tõhusamaks suhtlemiseks. Järgnevalt mõned näited selle kohta, kuidas meeskonnad saavad SharePointi saidi sissetuleva e-posti funktsiooni abil omavahelist suhtlust tõhustada ja parandada.

Meeskonna e-posti arhiivimine    Pärast meeskonnaga liitumist avab uus liige saidi ja näeb viimaseid arutelusid, mis sisaldavad nii liikmete otseseid postitusi kui ka e-posti klientrakenduse (nt Microsoft Office Outlooki) poolt arutelutahvlile saadetud sisu. Samuti saab saidiliige tuvastada meeskonna kõige tähtsamad teemad ja ülesanded ning klõpsata aruteludes seotud linke, et tutvuda tähtsamate teemade ajalooga.

Kui saidiliige vastab meilisõnumile ja kaasab vastusesse loendi meiliaadressi, arhiivitakse vastus arutelutahvlil ja seotakse algselt arhiivitud meilisõnumiga. Nii saab SharePointi saidil arhiivitud teavet vaatav saidiliige siduda selle teabe kindla meililõngaga.

Veebiklubi loomine    Saidiomanik loob asutuse jalgratturite jaoks uue leviloendi. Kasutaja liigub asutuse avalehele ja klõpsab veebiklubi linki. Kasutaja läbib lühikese viisardi, kus nõutakse nime leviloendi jaoks, kirjeldust SharePointi veebiklubisaidi jaoks ja veebiklubi algliikmete loendit. Seejärel liigub kasutaja uue veebiklubi saidile.

Ühise teabevahetuse loomine    Saidiliige liigub asutuse veebilehe avasaidi veebiklubijaotisse ja kasutab saidi otsingufunktsiooni küsimuste esitamiseks. Vähem kui sekundiga kuvatakse tulemus jalgratturite veebiklubi kohta. Saidiliige klõpsab vastuseks saadud linki ja ta viiakse veebiklubisaidi avalehele. Sagedamini esitatud küsimuste loend sisaldab jalgrattapoodide loendit. Kuna aga ükski loendis nimetatud jalgrattapoodidest ei asu lähedal, saadab saidiliige veebiklubile meilisõnumi küsimusega kohalike jalgrattapoodide kohta. Veebiklubi liige saadab talle vastuse teabega ühe hea lähedalasuva rattapoe kohta.

Tehnilise toe saamine või pakkumine    Saidiliige läheb avalehele, leiab kataloogi tehnilise toe loendiga ja klõpsab uue meilisõnumi loomiseks linki. Pärast sõnumi saatmist saadetakse saidiliikmele jälitamisnumber, mida saab kasutada tehnilise toe taotluse oleku jälgimiseks. Saidiliikmele tellitakse automaatselt tehniline tugi ja teda teavitatakse iga kord, kui taotluse olek muutub. Saidiliige saab kiire vastuse, sest taotlus suunatakse vormil leiduva teabe põhjal otse õigele inimesele. Arvestage, et sellise stsenaariumi puhul on vajalik kohandatud kood. Windows SharePoint Services 3.0 ei anna vormil leiduva teabe põhjal automaatselt jälitusnumbreid ega korralda sõnumimarsruutimist.

Lehe algusesse

Uue saidi loomise lühiülevaade

Kõik e-posti toega saidikogumis loodud uued alamsaidid on automaatselt samuti e-posti toega. Kui otsustate saidi loomisel kasutada olemasolevat rühma, seotakse emasaidi leviloend (kui see on saadaval) uue saidiga.

Märkus.: Leviloendid on saadaval ainult siis, kui administreerimiskeskuses on lubatud SharePointi kataloogihaldusteenus.

Kui olete olemasoleva rühma kasutamise asemel otsustanud luua uue rühma, sooritab Windows SharePoint Services 3.0 järgmised toimingud.

  • Kui SharePointi kataloogihaldusteenus on administreerimiskeskuses lubatud, saate luua e-posti leviloendi ja määrata uuele loendile meiliaadressi.

  • Kõik uude rühma lisatud saidiliikmed kaasatakse meeskonnasaidil rühma Liikmed. Kui administreerimiskeskuses on SharePointi kataloogihaldusteenus lubatud, lisatakse need saidiliikmed automaatselt leviloendisse, mida hoitakse rühmaga Liikmed sünkroonis, nii et ühes kohas tehtud muudatused sünkroonitakse automaatselt teisega.

  • Kui administreerimiskeskuses on SharePointi kataloogihaldusteenus lubatud, on meeskonna saidi arutelutahvel ja kalender e-posti toega ja automaatselt määratud meiliaadressidega. Need meiliaadressid lisatakse automaatselt meeskonna leviloendisse.

    Märkus.: Vaikimisi on nende kahe loendi meiliaadressid järgmises vormingus: Rühma-Aadress.arutelu ja Rühma-Aadress.kalender.

Kui kaasate leviloendisse arutelutahvli ja kalendri meiliaadressid, arhiivitakse kõik leviloendisse saadetud meilisõnumid ja koosolekukutsed meeskonna saidil.

Lehe algusesse

Meiliohjurid

Windows SharePoint Services 3.0 kasutab meiliohjurit, et marsruutida ükskõik milliselt e-posti klientrakenduselt tulev e-post teie SharePointi saidi loendisse. Iga e-posti toega loend on seotud kordumatu meiliaadressiga ja iga meiliohjur on seotud kindla loenditüübiga.

Windows SharePoint Services 3.0 sisaldab sisseehitatud meiliohjurit järgmiste loenditüüpide jaoks: arutelutahvlid, teadaanded, kalendrid, dokumenditeegid, pilditeegid, vormiteegid ja ajaveebid. Kui lubate e-posti toe neist loenditüüpidest ühe puhul, kasutatakse teenuses Windows SharePoint Services 3.0 sisalduvat meiliohjurit vaikimisi. Meiliohjurid sõeluvad sissetulevat e-posti, teevad sõnumite väljavastendamist ja, olenevalt konfigureerimissätetest, arhiivivad sõnumeid ja manuseid loendis, mis on seotud meiliaadressiga, kuhu sõnumid saadeti.

Meilisõnumist vastendatakse loendisse järgmised väljad: meilisõnumi saatja, meilisõnumi adressaat, meilisõnumi koopia, meilisõnumi teema, sõnumi sisu ja manused.

Märkus.: Kui teile ei meeldi viis, kuidas sisseehitatud meiliohjurid teevad väljavastendamist, saate vaikemeiliohjurite asemel kasutada kohandatud meiliohjureid. Selleks peab arendaja kirjutama kohandatud meiliohjuri ja serveri administraator peab selle sündmuseohjurina kasutusele võtma.

Loendi jaoks e-posti tuge lubades ja konfigureerides saab saidiomanik valida mitmesuguste suvandite vahel. Näiteks saate valida, kas algne meilisõnum arhiivitakse EML-failina või kas manused ja koosolekukutsed arhiivitakse teie konfigureeritavas loendis. Saadaolevad suvandid varieeruvad loenditüübiti.

Turvalisus

Kindla loendi või teegi e-posti turvasätete konfigureerimisel saate määrata, kas loendisse arhiivitakse ainult nende kasutajate e-post, kes saavad loendisse kirjutada, või kõigi kasutajate e-post. Kõikide saatjate e-posti arhiivimine võimaldab kõigil (k. a autentimata kasutajatel) teie loendisse või teeki kirjutada. Võimaliku turvariski tõttu peaksite selle suvandi lubamist hoolikalt kaaluma.

Lehe algusesse

E-posti marsruutimine läbi muu serveri

Kuigi sissetuleva e-posti serveri aadress moodustatakse administreerimiskeskuses, on võib-olla hea teada, kas sissetulev e-post marsruuditakse läbi mõne muu serveri või saadetakse otse teie serverisse, kus töötab Windows SharePoint Services 3.0. Küsimuste tekkimisel pöörduge keskadministraatori poole.

Peamised eelised marsruutimaks e-posti läbi muu serveri (nt Microsoft Exchange Serveri) on järgmised.

Kasutaja autentimine     SMTP-teenus ei saa autentida kasutajat, kes saadab teie saidile meilisõnumi, kuid Exchange'i server saab. Serveri administraator saab kasutada administreerimiskeskust, et otsustada, kas võtta e-posti vastu ainult autenditud kasutajatelt ja ainult siis, kui e-post saadeti läbi Exchange'i serveri.

Rämpsposti filtreerimine    Exchange'i serverid võimaldavad rämpsposti filtreerimist, et eemaldada soovimatud reklaamsõnumid enne, kui need saadetakse edasi sihtkohta (nt serverisse, kus töötab Windows SharePoint Services 3.0). Teine võimalus rämpsposti vähendamiseks on lubada ainult saidi meeskonna liikmetel arhiivida e-posti loendites, mille jaoks olete neile andnud kirjutamisõiguse.

Viirusetõrje    Exchange'i serverid pakuvad Exchange'i serveri kaudu marsruuditud e-postile kaitset viiruste eest.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×