Sissejuhatus sisutüüpidesse ja sisutüübi avaldamisse

Sisutüüpide abil saate saitide sisu ühtselt korraldada, hallata ja käsitleda. Teatud tüüpi dokumentidele või teabetoodetele sisutüüpide määratlemisel võite olla kindel, et kõiki sisurühmi hallatakse ühtsel viisil. See artikkel seletab sisutüüpide põhimõisteid ja kuidas sisutüübi avaldamise abil saab sisutüüpe saidikogumites ühiselt kasutada.

Selle artikli teemad

Mis on sisutüüp?

Sisutüübi pärimise tööpõhimõte

Saidi sisutüüpide pärimise tööpõhimõte

Loendi sisutüüpide pärimise tööpõhimõte

Sisutüübi avaldamine

Mis on sisutüüp?

Töö käigus toodab tavaline ettevõte mitut erinevat tüüpi sisu: nt õiguslikud lepingud, turunduspakkumised, toote kujundusandmed, tootmisprotsessi dokumendid jne. Kuigi need erinevad dokumenditüübid võivad väikest ühiste atribuutide kogumit ühiselt kasutada, on igal sisutüübil kordumatud atribuudid ja iga sisutüübi loomiseks, kasutamiseks, ühiselt kasutamiseks ja säilitamiseks võivad olla erinevad võimalused. Näiteks soovib ettevõte erinevate sisutüüpide jaoks erinevat tüüpi metaandmeid hallata või neile erinevaid säilitus- või konfidentsiaalsuspoliitikaid rakendada.

Ettevõtted saavad määratleda kõik need erinevad dokumendikogumid sisutüübina. Sisutüüp on rühm korduvkasutatavaid sätteid, mis kirjeldavad teatud tüüpi sisu ühiseid atribuute ja käitumisi. Sisutüüpe saab määratleda suvalise üksusetüübi (sh dokumentide, loendiüksuste, meediumifailide ja kaustade) jaoks.

Saate iga sisutüübi jaoks määrata järgmised atribuudid.

  • Veerud (metaandmed), mida soovite seda tüüpi üksustele määrata.

  • Selle sisutüübiga kasutatavad kohandatud vormid Uus, Redigeeri ja Kuva.

  • Seda sisutüüpi üksustele saadaolevad töövood.

  • Seda sisutüüpi üksustega seotud kohandatud lahendused või funktsioonid.

  • Seda sisutüüpi üksustega seotud teabehalduspoliitikad.

  • Dokumenditeabe paneel, mis kuvatakse seda sisutüüpi üksuste ühilduvates Microsoft Office'i programmides.

  • Seda tüüpi uute üksuste dokumendimall (vaid dokumendi sisutüübid).

  • Seda sisutüüpi üksustele saadaolevad dokumenditeisendused (vaid dokumendi sisutüübid).

Sisutüüpide abil saavad ettevõtted saitidel, loendites ja teekides ühtselt sisu hallata ja kasutada. Lisaks saab üksik loend või teek mitut üksusetüüpi või dokumenditüüpi sisaldada.

Kui teek on seadistatud toetama mitut sisutüüpi, esitab menüü Uus dokument kasutajatele saadaolevate sisutüüpide loendi ja kasutajad saavad valida tüübi, mis vastab loodavale dokumendile.

Sisutüüpide kuva loendi või teegi menüüs Uus.

Lehe algusesse

Sisutüübi pärimise tööpõhimõte

Sisutüübid on korraldatud hierarhiana, milles üks sisutüüp saab pärida teise sisutüübi omadused. Nii saab terves ettevõttes kasutada kõigi dokumendikategooriate jaoks samu atribuute, andes meeskondadele samas võimaluse neid atribuute kindlate saitide ja loendite tarbeks kohandada.

Sisutüüpe on kahte põhitüüpi: saidi sisutüübid ja loendi sisutüübid.

Saidi sisutüübid.    Saiditasemel määratletud sisutüüpe nimetatakse saidi sisutüüpideks ja neid hallatakse saidisisutüüpide galeriis. Saidisisutüübid on kasutuseks saadaval iga saidi alamsaidil, millele nad on määratletud. Kui saidisisutüüp on määratud saidikogumi ülatasemesaidi saidisisutüüpide galeriis, saab seda kasutada kõigis selle saidikogumi saitide loendites ja teekides. Kui sisutüübi avaldamine on konfigureeritud ja see saidikogum on sisutüübi avaldamise jaotur, siis need saidisisutüübid saab tellivatele saidikogumitele ja veebirakendustele avaldada. Saidisisutüüpe saab eraldi lisada loenditesse või teekidesse ja neis kasutamiseks kohandada.

Loendi sisutüübid.    Kui loendisse või teeki lisatakse saidisisutüüp, nimetatakse seda loendisisutüübiks. Loendisisutüübid on nende loomiseks kasutatud saidisisutüüpide tütred.

Lehe algusesse

Saidi sisutüüpide pärimise tööpõhimõte

Saidi saidisisutüüpide galeriis uue kohandatud saidisisutüübi määratlemisel valige esmalt saidisisutüüpide galeriis olemasoleva emasaidi sisutüübi, millest saab teie lähtepunkt. Pääsete juurde paljudele saidi vaikesisutüüpidele, mida saate oma kohandatud saidisisutüüpide loomiseks kasutada. Loodav uus saidisisutüüp pärib kõik tüübi emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte või veerud). Pärast uue saidisisutüübi loomist saate kõiki neid atribuute muuta.

Saidi sisutüübis muudatuste tegemisel saate alati määrata, kas soovite värskendada ka tütarsaidi või loendi sisutüübid, mis pärivad oma atribuudid värskendatavast saidisisutüübist. Saate värskendada vaid neid atribuute, mis on tütarsaidil või loendi sisutüüpidel emasaidi sisutüübiga ühised. Kui tütarsaidi sisutüüpi on kohandatud lisatribuutidega, mida emasaidi sisutüübil pole (nt lisaveerud), ei kirjutata neid kohandusi tütarsaidi sisutüübi värskendamisel üle. Saidi sisutüübis tehtud muudatused ei mõjuta emasaidi sisutüüpi, millest see loodi.

Järgmisel joonisel on esitatud sisutüübi pärimise tööpõhimõte. Selle ülataseme saidi saidisisutüüpide galerii sisaldab kolme saidisisutüüpi: Dokument, Kujundusandmed ja Memo. Sisutüübid Kujundusandmed ja Memo on sisutüübi Dokument tütred ja mõlemad kasutavad ühiselt veergu Autor, sest see päritakse sisutüübist Dokument. Sisutüübi Kujundusandmed abil on saidikogumi alamsaidil loodud uus tütarsaidi sisutüüp nimega Toote X andmed, mis sisaldab lisaveergu. Uue saidisisutüübi Toote X andmed ja saidisisutüübi Memo eksemplarid lisatakse teeki, kus nad töötavad loendisisutüüpidena. Teek kuvab mõlema sisutüübi kohased veerud (sh veeru Autor, mida mõlemad sisutüübid ühiselt kasutavad).

Sisutüübi pärimise skeem

1. Saidi sisutüüp kursiivkirjas tekstiga esitatud veergudega.

2. Loendi sisutüüp

3. Teek, kuhu on lisatud mõlemad sisutüübid, kuvab mõlema sisutüübi kohased veerud ja mõlema sisutüübi üksuste kohastes veergudes on metaandmed.

Lehe algusesse

Loendi sisutüüpide pärimise tööpõhimõte

Kui teie loend või teek on seadistatud lubama mitut sisutüüpi, saate loendile või teegile teie saidi jaoks saadaolevate saidisisutüüpide rühmast sisutüüpe lisada.

Kui lisate loendisse või teeki sisutüübi, võib see loend või teek seda tüüpi üksusi sisaldada. Kasutajad saavad käsu Uus üksus või Uus dokument abil selles loendis või teegis seda tüüpi uusi üksusi luua. Loendi ja teegi sisutüübi üks peamisi eeliseid on ühes loendis või teegis mitme üksuse- või dokumenditüübi lubamine. Igal lubataval tüübil võivad olla kordumatud metaandmed, poliitika või käitumine.

Kui lisate saidisisutüübi loendisse või teeki, et sisutüüp selles asukohas kasutamiseks saadaolevaks muuta, nimetatakse seda loendisisutüübiks ja see on sisutüübi loomise aluseks oleva saidisisutüübi tütar. Loendisisutüüp pärib kõik selle emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte, töövood ja veerud).

Saate kohandada loendisisutüübi selle loendi või teegi jaoks, millele sisutüübi lisasite. Need kohandamised ei mõjuta emasaidi sisutüüpi. Loendisisutüübi emasaidi sisutüübi värskendamisel pärib teie loendisisutüüp need muudatused (kui saidisisutüüpi haldav isik valib värskenduste kõigile tütartaseme sisutüüpidele rakendamise). Kui olete kohandanud atribuute, mida loendisisutüüp oma emasaidi sisuga ühiselt kasutab, kirjutatakse kohandused üle juhul, kui emasaidi sisutüübi värskendused surutakse läbi kõigi pärivate sisutüüpide. Kui kohandate loendisisutüüpi lisades atribuute, mida emasaidi sisutüübil pole (nt lisaveerud), ei kirjutata neid kohandusi üle juhul, kui emasaidi sisutüübi värskendused surutakse läbi kõigi pärivate sisutüüpide.

Lehe algusesse

Sisutüübi avaldamine

Ettevõtted saavad teenuserakenduse Hallatavad metaandmed abil sisutüübi avaldamise seadistamise kaudu oma juurutuse saidikogumites sisutüüpe ühiselt kasutada. Sisutüübi avaldamise abil saavad ettevõtted sisu ja metaandmeid saitidel ühtselt hallata, kuna sisutüüpe saab keskselt luua ja värskendada ning värskendusi saab mitmele tellivale saidikogumile või veebirakendusele avaldada.

Sisutüübi avaldamise seadistamiseks peab serveripargi administraator looma teenuse Hallatavad metaandmed ja konfigureerima selle nii, et teenus määraks teatud saidikogumi sisutüübi avaldamise jaoturina. Pärast teenuse Hallatavad metaandmed loomist ja konfigureerimist avaldab serveripargi administraator selle. Serveripargi administraator saab selle avaldatud URL-i abil Hallatavad metaandmed teenuserakenduse ja muude veebirakenduste vahel ühenduse luua ja selle sisutüüpe tellida.

Teie ettevõte saab mitme saidikogumi sisutüüpide ühiskasutuseks mitu Hallatavad metaandmed teenust seadistada. Üksikutel veebirakendustel võivad samuti olla ühendused mitme Hallatavad metaandmed teenusega ja nad saavad mitmelt jaoturisaidilt sisutüüpe tellida.

Teenuse Hallatavad metaandmed peab konfigureerima administraator.

Kui administraator on sisutüübi avaldamise teenuse Hallatavad metaandmed jaoks konfigureerinud, saate sisutüüpe jaoturisaidikogumi saidisisutüüpide galeriist muudes tellivates saidikogumites avaldada. Sisutüüp muutub pärast avaldamist tellivatel saitidel kirjutuskaitstuks (kuigi kasutajad saavad kirjutuskaitstuse olekut muuta ja värskendusi teha). Tellivate saitide saidiomanikud saavad sisutüüpi praegusel kujul kasutada – seda loenditesse või teekidesse lisada või sisutüüpi laiendada, luues sisutüübil põhinevad uued saidi- või loendisisutüübid.

Kui avaldatud sisutüüpi jaoturisaidi saidisisutüüpide galeriis värskendatakse, saab värskendused uuesti tellivatele saitidele avaldada. Sisutüübi avaldamist haldab ajastitöö, mida teie administraator saab konfigureerida. Sõltuvalt sellest, milline on ajastitöö seadistatud käitamissagedus, võib värskendatud sisutüübi avaldamise ja tellivate saitide poolt värskenduste vastuvõtmise vahel olla viivitus.

Avaldatud sisutüüpide kohalikud versioonid on tellivatel saitidel kirjutuskaitstud (kuigi kasutajad saavad kirjutuskaitstuse olekut muuta ja värskendusi teha). Selle abil saavad ettevõtted sisutüübi avaldamisega saitidel ühtset sisuhaldust toetada. Kui kustutate avaldatud sisutüübi jaoturisaidi saidisisutüüpide galeriis, siis sisutüübi avaldatud versioone tellivatel saitidel ei kustutata. Sisutüüp lihtsalt kaotab kirjutuskaitstuse oleku ja muutub redigeeritavaks.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×