Sissejuhatus päringutesse

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite läbi vaadata, lisada, muuta või kustutada andmeid oma andmebaasi kaaluge päringu.

Päringu abil saate vastata väga spetsiifilistele küsimustele oma andmete kohta, millele oleks otse tabeliandmete põhjal raske vastata. Päringute abil saate oma andmeid filtreerida, summeerida ja nendega arvutada. Samuti saate päringute abil automatiseerida paljusid andmehaldusülesandeid ja enne kinnitamist andmemuudatusi läbi vaadata.

Märkus. : Aggregate päringu, on näiteks funktsioonid Sum või Count, ei ole saadaval päringuid.

Päringute kasutamine muudab paljud andmebaasiülesanded hõlpsamaks

Selle artikli teemad

Ülevaade

Tabeli andmete alamhulga vaatamine

Mitme tabeli andmete samaaegne läbivaatamine

Paluge variatsioonid küsimusele parameetrite abil

Arvutamine andmete põhjal

Summeeritud ja kokkuvõtlike andmete vaatamine

Uue tabeli loomine muude tabelite andmetest

Andmete lisamine tabelisse muude tabelite andmetest

Andmete automaatne muutmine

Andmete automaatne kustutamine

Ülevaade

See artikkel sisaldab põhiteavet päringud ja antakse ülevaade eri tüüpi päringud.

Päring on andmetulemite, toiminguandmete või mõlema taotlemine. Päringu abil saate vastata lihtsale küsimusele, arvutada, kombineerida erinevate tabelite andmeid või isegi tabeliandmeid lisada, muuta või kustutada. Päringuid, mille abil toote tabelist andmeid või arvutate, nimetatakse valikpäringuteks. Päringuid, mille abil lisate, muudate või kustutate andmeid, nimetatakse toimingupäringuteks.

Päringu abil saate koguda andmeid vormi või aruande jaoks. Hästi kujundatud andmebaasis asuvad vormi või aruande abil esitatavad andmed sageli mitmes erinevas tabelis. Päringu abil saate enne vormi või aruande kujundamist kasutatavad andmed koondada.

Lisateavet päringu abil vormide ja aruannete jaoks andmete kogumise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu või spikrist.

Olemasoleva päringu avamine

Kui te pole tuttav navigeerimispaaniga, ei pruugi te teada, kuidas avada olemasolevat päringut. Navigeerimispaan on funktsioon, mis asendas rakendusest Access 2007 varasemate versioonide andmebaasiakna. Navigeerimispaani näete kuva vasakul küljel.

Mis tahes andmebaasiobjekti (sh päringu) avamiseks topeltklõpsake soovitud objekti navigeerimispaanil.

Andmebaasi Põhjatuul kasutamine näidisena

Märkus. : Selle artikli näited pärinevad andmebaasimalli Põhjatuul 2010 abil loodud andmebaasist.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Uus.

 2. Klõpsake keskmisel paanil jaotises Saadaolevad mallid väärtust Näidismallid ja seejärel väärtust Põhjatuul.

 3. Vaadake parempoolsel paanil läbi väljal Faili nimi olev andmebaasifaili nimi ja soovi korral muutke seda. Võite otsida ka mõnda muud failiasukohta, klõpsates kaustaikooni.

 4. Klõpsake nuppu Loo.

 5. Järgige andmebaasi avamiseks lehe Põhjatuule kaupmehed juhiseid (objektivahekaardil Tiitelkuva) ja seejärel sulgege sisselogimise dialoogiaken.

Lehe algusesse

Tabeli andmete alamhulga vaatamine

Mõnikord soovite läbi vaadata kogu tabeli andmeid, teinekord on teil aga vaja vaid teatud väljade andmeid või teatud kriteeriumidele vastavate väljade andmeid. Tabeli valitud andmete läbivaatamiseks kasutage valikpäringut.

Oletame, et soovite läbi vaadata toodete ja nende hindade loendit. Järgmise toimingu abil saate luua päringu, mis tagastab toote- ja hinnateabe.

 1. Avage järgmiste juhiste abil varem seadistatud andmebaas Põhjatuul.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksi Tabeli kuvamine vahekaardil Tabelid väärtust Tooted.

 4. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 5. Topeltklõpsake tabelis tooted Tootenimi ja hinnakirja hind lisada need väljad päringu kujundusruudustik.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring käivitub ja seejärel kuvab toodete ja nende hindade loendi.

Lehe algusesse

Mitme tabeli andmete samaaegne läbivaatamine

Hästi kujundatud andmebaasis olema loogiline seosed teineteisega. Nende seoste olemas väljad, mille tabelid ühised alusel. Kui soovite läbi vaadata seotud tabeli andmete, kasutage valikpäringu.

Oletame, et soovite läbi vaadata mingi kindla linna elavate klientide tellimusi. Kahe tabeli samas andmebaasis on talletatud andmed tellimuste kohta ja klientide. Igas tabelis oleks Tellijaid välja, mis on aluseks üks-mitmele-seos kahe tabeli vahel. Saate luua päring, mis tagastab klientide tellimusi mingi kindla linna, näiteks Las Vegas, kasutades järgmist:

 1. Avage järgmiste juhiste abil varem seadistatud andmebaas Põhjatuul.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksi Tabeli kuvamine vahekaardil Tabelid väärtust Kliendid ja Tellimused.

 4. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

  Pange tähele joont, mida nimetatakse liitmisjooneks ja mis ühendab tabeli Kliendid välja ID ja tabeli Tellimused välja Kliendi ID. See joon näitab kahe tabeli vahelist seost.

 5. Topeltklõpsake tabelis Kliendid välju Ettevõte ja Linn, et lisada need väljad päringu kujundusruudustikku.

 6. Päringu kujundusruudustiku veerus linn , tühjendage märkeruut Kuva rida.

 7. Tippige veeru Linn reale Kriteeriumid tekst Las Vegas.

  Tühjendada ruudu Kuva takistab Päringu tulemites linna kuvamist ja tippides realt kriteeriumidväärtus Las Vegas saate määrata, et soovite näha ainult need kirjed, kus välja linn väärtus Las Vegas. Sel juhul päring tagastab ainult kliendid, mis asuvad Las Vegas – ettevõtte L ja ettevõtte AA.

  Arvestage, et välja kasutamiseks kriteeriumiga ei pea te seda välja kuvama.

 8. Topeltklõpsake tabelis Tellimused välju Tellimuse ID ja Tellimuse kuupäev, et lisada need väljad päringu kujundusruudustikku kahte järgmisse veergu.

 9. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring käivitub ja seejärel kuvab Las Vegase klientide tellimuste loendi.

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Kuvatakse dialoogiboks Nimega salvestamine.

 11. Tippige väljale Päringu nimi tekst Tellimused linna järgi ja klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse

Paluge variatsioonidest küsimuse parameetrite abil

Mõnikord võib tekkida vajadus käitada päringut, mis erineb vaid pisut olemasolevast päringust. Saate uute kriteeriumide kasutamiseks algset päringut muuta, kuid kui soovite kindla päringu variatsioone sageli käitada, on soovitatav kasutada parameetripäringut. Parameetripäringu käivitamisel palutakse teil sisestada väljaväärtused ja seejärel loob päring nende väärtuste abil kriteeriumid.

Eelmises näites lõite päringu, mis tagastab Las Vegases asuvate klientide tellimused. Järgmise toimingu abil saate seda päringut muuta, et see paluks teil määrata linn igal päringu käivitamisel.

 1. Avage järgmiste juhiste abil varem seadistatud andmebaas Põhjatuul.

 2. Vajutage navigeerimispaani kuvamiseks klahvi F11.

  Märkus. : Kui navigeerimispaan on juba kuvatud, siis ignoreerige seda juhist.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut nimega Tellimused linna järgi (mille lõite eelmises jaotises) ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 4. Päringu kujundusruudustiku veeru linn reale kriteeriumidväärtus LasVegas ja seejärel tippige tekst [milline city?].

  String [mis city?] jaoks on oma parameetriviip. Nurksulgude märkida, et paluda sisestus- ja tekst (sel juhul, jaoks päring milline linn?) on küsimus, mis kuvatakse viip parameeter.

  Märkus. : Parameetriviiba tekstis ei tohi kasutada punkti (.) ega hüüumärki (!).

 5. Märkige veeru Linn real Kuva märkeruut, et päringu tulemites kuvataks linn.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring kuvab viiba, kus teil palutakse sisestada parameetri Linn väärtus.

 7. Tippige tekst New York ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

  Päring käivitub ja seejärel kuvatakse New Yorgi klientide tellimused.

  Kuid mis teha juhul, kui te ei tea, millised väärtused saate määrata? Parameetri paindlikumaks muutmiseks saate viiba osana kasutada metamärke.

 8. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 9. Tippige päringu kujundusruudustiku veeru Linn reale Kriteeriumid tekst Like [Milline linn?]&"*".

  Selle parameetri Küsi, nt märksõna, ampersandi (&), ja tärni (*) jutumärkides võimaldab kasutajal tippige kombinatsioon märki, sh metamärkide erinevate tulemite tagastamiseks. Näiteks, kui kasutaja tipib *, päring tagastab kõigi linnade; Kui kasutaja tipib L, päring tagastab kõigi linnade, mis algavad tähega "L;" ja kui kasutaja tipib * s *, päring tagastab kõigi linnade, mis sisaldavad tähe "s".

 10. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Tippige päringuviibale tekst iisreset ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 11. Päring käivitub ja seejärel kuvab New Yorgi klientide tellimused.

Parameetri andmetüüpide määramine

Saate määrata ka seda, mis tüüpi andmeid peab parameeter aktsepteerima. Saate seada kõigi parameetrite andmetüübi, kuid eriti oluline on seada andmetüüp arv-, valuuta- ja kuupäeva-/kellaajaandmetele. Kui määrate andmetüübi, mida parameeter peab aktsepteerima, kuvatakse kasutajatele valet tüüpi andmete sisestamisel (nt teksti sisestamisel valuuta asemel) palju sisukam tõrketeade.

Märkus. : Kui parameeter on seatud aktsepteerima tekstandmeid, tõlgendatakse kõiki sisestatud andmeid tekstina ja tõrketeadet ei kuvata.

Päringu parameetrite andmetüüpi saate määrata järgmise toimingu abil.

 1. Klõpsake kujundusvaates avatud päringu menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Parameetrid.

 2. Tippige dialoogiboksi Päringu parameetrid veergu Parameeter iga sellise parameetri viip, mille andmetüüpi soovite määrata. Veenduge, et iga parameeter vastab päringu kujundusruudustiku real Kriteeriumid kasutatavale viibale.

 3. Valige veerust Andmetüüp iga parameetri andmetüüp.

Lehe algusesse

Arvutamine andmete põhjal

Enamasti ei talletata tabelites sama andmebaasi andmetel põhinevaid arvutatud väärtusi. Näiteks andmebaasi Põhjatuul 2007 tabelis Tellimuse üksikasjad ei talletata toodete vahesummasid, kuna need arvutatakse tabeli Tellimuse üksikasjad väljadel Kogus, Ühiku hind ja Allahindlus talletatavate andmete abil.

Mõnikord võivad arvutatud väärtused aeguda, kuna nende aluseks olevaid väärtusi muudetakse. Näiteks pole soovitatav talletada tabelis inimese vanust, kuna igal aastal tuleks seda väärtust värskendada. Selle asemel tuleks talletada sünnikuupäev ja seejärel arvutada päringuavaldise abil inimese vanus.

Looge järgmise toimingu abil päring, mis arvutab tabeli Tellimuse üksikasjad andmete põhjal toodete vahesummad.

 1. Avage järgmiste juhiste abil varem seadistatud andmebaas Põhjatuul.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksi Tabeli kuvamine vahekaardil Tabelid väärtust Tellimuse üksikasjad.

 4. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 5. Topeltklõpsake tabelis Tellimuse üksikasjad välja Toote ID, et lisada see väli päringu kujundusruudustiku esimesse veergu.

 6. Paremklõpsake ruudustiku teises veerus rida Väli ja seejärel kiirmenüü käsku Suum.

 7. Tippige või kleepige väljale Suum järgmine avaldis:

  Vahesumma: ([Kogus]*[Ühiku hind])-([Kogus]*[Ühiku hind]*[Allahindlus])

  Klõpsake nuppu OK.

  See on arvutatud väli. Arvutatud välja korrutab iga kogus toote ühikuhind just selle toote jaoks korrutab iga toote kogus ühiku hind ja allahindlus just selle toote jaoks, ning lahutab siis sellest kogu allahindluse kokku müügihinnast.

 8. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring käivitub ja seejärel kuvab tellimuste toodete ja vahesummade loendi.

 9. Vajutage päringu salvestamiseks klahvikombinatsiooni CTRL + S ja seejärel nime päring Toodete vahesummad.

Lehe algusesse

Summeeritud ja kokkuvõtlike andmete vaatamine

Kui talletate toiminguid või regulaarselt esinevaid arvandmeid tabelites, on soovitatav luua nende andmete läbivaatamiseks kokkuvõte (nt summade või keskmistena).

Access võimaldab teil läbi vaadata lihtsa andmete liitmine mis tahes andmeleht , lisades rida kogusumma. Rida kogusumma on rea saab kuvada jooksva kokkuvõttena või muude kogumaksumus andmelehe allservas.

Märkus. : Veebipäringu andmelehele ei saa rida Kokku lisada.

Järgmise toimingu abil saate lisada rea Kokku päringusse Toodete vahesummad, mille lõite eelmises näites.

 1. Käivitage päring Toodete vahesummad ja jätke tulemid andmelehevaade avatuks.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kogusummad.

  Andmelehe allosas kuvatakse uus rida, mille esimeses veerus on sõna Kokku.

 3. Klõpsake andmelehe viimase rea lahtrit nimega Kokku.

  Lahtris kuvatakse nool.

 4. Saadaolevate kokkuvõttefunktsioonide kuvamiseks klõpsake seda noolt.

  Kuna veerg sisaldab tekstandmeid, pakutakse ainult kahte valikut: Pole ja Kogus.

 5. Valige väärtus Kogus.

  Lahtri sisu väärtus Kokku muutub veeruväärtuste summaks.

 6. Klõpsake kõrvallahtrit (teist veergu).

  Lahtris kuvatakse nool.

 7. Klõpsake noolt ja seejärel väärtust Summa.

  Väljal kuvatakse veeruväärtuste summa.

 8. Jätke päring andmelehevaates avatuks.

Kogupäringu loomine keerukamate kokkuvõtete jaoks

Rida kogusumma andmelehel on väga kasulik, kuid keerukamaid küsimusi, siis kasutada kogupäringu. Kokkuvõttepäring on päring, mis võimaldab rühmitada ja summeerida andmeid. Oletame näiteks, et soovite kogu müügist toote kuvamiseks. Kogupäringu, saate summa, mis kokkuvõttefunktsioonkuvamiseks kogumüük toote kohta.

Märkus. : Veebipäringus ei saa kokkuvõttefunktsioone kasutada.

Järgmiste toimingute abil saate päringut Toodete vahesummad muuta, et see summeeriks toodete vahesummad toodete kaupa.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

  Päring Toodete vahesummad avaneb kujundusvaates.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kogusummad.

  Päringu kujundusruudustikus kuvatakse rida Kogusummad.

  Märkus. : Kuigi kujundusruudustiku real Kogusummad ja andmelehe real Kokku on sarnased nimed, pole need siiski samad väärtused:

  • kujundusruudustiku rea Kogusummad abil saate rühmitada väljaväärtuste järgi;

  • andmelehe rea Kokku saate lisada kogupäringu tulemitesse;

  • kui kasutate kujundusruudustiku rida Kogusummad, peate valima iga välja jaoks kokkuvõttefunktsiooni. Kui te ei soovi mõne välja põhjal arvutada, saate selle välja järgi rühmitada.

 3. Valige kujundusruudustiku teise veeru rea Kokku ripploendist väärtus Sum.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring käivitub ja seejärel kuvab toodete loendi koos vahesummadega.

 5. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S. Jätke päring avatuks.

Ristpäringu loomine täiendava rühmitustaseme lisamiseks

Oletame nüüd, et soovite läbi vaadata toodete vahesummasid, kuid samuti soovite kuukokkuvõtet – et igal real kuvataks toote vahesummad ja igas veerus toote vahesummad kindla kuu kohta. Toote vahesummade ja kuu tootevahesummade kuvamiseks kasutage ristpäring.

Märkus. : Ristpäringu ei saa brauseris kuvada.

Saate päringut Toodete vahesummad uuesti muuta, et päring tagastaks toodete vahesummade read ja kuu vahesummade veerud.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake jaotises Päringu seadistus nuppu Kuva tabel.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtust Tellimused ja seejärel nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Ristpäring.

  Kujundusruudustikus peidetakse rida Kuva ja kuvatakse rida Ristpäring.

 5. Paremklõpsake kujundusruudustiku kolmandas veerus rida Väli ja seejärel kiirmenüü käsku Suum. Avaneb väli Suum.

 6. Tippige või kleepige väljale Suum järgmine avaldis:

  Kuu: "Kuu " & DatePart("m", [Tellimuse kuupäev])

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Valige rea Ristpäring ripploendist järgmised väärtused: esimese veeru jaoks Reapäis, teise veeru jaoks Väärtus ja kolmanda veeru jaoks Veerupäis.

 9. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring käivitub ja seejärel kuvab toodete vahesummade kuu kokkuvõtted.

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lehe algusesse

Uue tabeli loomine muude tabelite andmetest

Tabelikoostepäringu abil saate luua muudes tabelites talletatavatest andmetest uue tabeli.

Märkus. : Mõne Tabelikoostepäringu ei saa käivitada veebibrauseris.

Oletame näiteks, et soovite saata Chicago tellimuste andmeid Chicago äripartnerile, kes valmistab aruandeid ette Accessi abil. Te ei soovi saata kõiki tellimuseandmeid, vaid ainult Chicago tellimuste andmed.

Järgmise toiminguga saate koostada Chicago tellimuste andmeid sisaldava valikpäringu ja seejärel luua selle päringu abil uue tabeli.

 1. Avage järgmiste juhiste abil varem seadistatud andmebaas Põhjatuul.

 2. Võimalik, et peate tabelikoostepäringu käivitamiseks lubama andmebaasisisu teateriba abil, mis kuvatakse ebausaldusväärse andmebaasi avamisel lindi all.

  Andmebaasi lubamine

  • Klõpsake teateribal käsku Luba sisu.

  Kui teie andmebaas asub usaldusväärses asukohas, siis teateriba ei kuvata ja sisu pole vaja lubada.

 3. Sulgege sisselogimisdialoogi vorm.

 4. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 5. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtust Tellimuse üksikasjad ja seejärel nuppu Tellimused.

 6. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 7. Topeltklõpsake tabelis Tellimused välju Kliendi ID ja Tarne linn, et lisada need väljad kujundusruudustikku.

 8. Topeltklõpsake tabelis Tellimuse üksikasjad välju Tellimuse ID, Toote ID, Kogus, Ühiku hind ja Allahindlus, et lisada need väljad kujundusruudustikku.

 9. Tühjendage kujundusruudustiku veeru Tarne linn real Kuva märkeruut. Tippige reale Kriteeriumid tekst 'Chicago' (sisestage ka ülakomad).

  Enne päringu tulemite abil tabeli loomist kontrollige neid.

 10. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

 11. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Kuvatakse dialoogiboks Nimega salvestamine.

 12. Tippige väljale Päringu nimi tekst Chicago tellimuste päring ja klõpsake siis nuppu OK.

 13. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 14. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Päringu tüüp nuppu Loo tabel.

  Kuvatakse dialoogiboks Tabeli koostamine.

 15. Tippige dialoogiboksi Tabeli loomine väljale Tabeli nimi tekst Chicago tellimused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 16. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

 17. Kinnitamise dialoogiboksi kuvamisel klõpsake kinnitamiseks nuppu Jah.

  Luuakse uus tabel ja kuvatakse see navigeerimispaanil.

  Märkus. : Kui mõnel tabelil on juba teie määratud nimi, siis see tabel kustutatakse enne päringu käivitamist.

 18. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Kuna tabel Chicago tellimused on juba olemas, kuvatakse hoiatuse dialoogiboks.

 19. Toimingu tühistamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu Ei.

Lehe algusesse

Andmete lisamine tabelisse muude tabelite andmetest

Lisanduspäringu abil saate tuua andmeid ühest või mitmest tabelist ja lisada need andmed mõnda muusse tabelisse.

Märkus. : Lisanduspäringu ei saa käivitada veebibrauseris.

Oletame, et olete loonud tabeli, mida soovite Chicago äripartneriga ühiskasutada, kuid teie äripartneril on kliente ka Milwaukee piirkonnas. Soovite enne tabeli ühiskasutusse andmist lisada sinna ka Milwaukee piirkonna andmeid sisaldavad read.

Järgmise toimingu abil saate lisada Milwaukee piirkonna andmed tabelisse Chicago tellimused, mille lõite eelmises näites.

 1. Avage päring nimega Chicago tellimuste päring kujundusvaates.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu tüüp nuppu Lisa. Avaneb dialoogiboks Lisamine.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Lisamine välja Tabeli nimi noolt ja seejärel valige ripploendist väärtus Chicago tellimused.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Dialoogiboks Lisamine suletakse. Kujundusruudustikust kaob rida Kuva ja kuvatakse rida Lisa.

 5. Kustutage kujundusruudustiku veeru Tarne linn realt Kriteeriumid väärtus 'Chicago' ja seejärel tippige väärtus 'Milwaukee'.

 6. Valige real Lisa iga veeru jaoks sobiv väli.

  Selle näite puhul peaks rea Lisa väärtused kattuma rea Väli väärtustega, kuid see pole lisanduspäringute töötamise eelduseks.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

Märkus. :  Suure hulga andmeid tagastava päringu käitamisel võidakse kuvada tõrketeade, mis näitab, et päringut ei saa tagasi võtta. Proovige suurendada mälusegmendi limiiti 3 MB-ni, et päring õnnestuks.

Lehe algusesse

Andmete automaatne muutmine

Värskenduspäringu abil saate muuta tabeliandmeid ja sisestada kriteeriume, et määrata, millised read tuleb värskendada. Värskenduspäring võimaldab teil enne värskendamist värskendatavad andmed läbi vaadata.

NB! : Toimingupäringut ei saa tagasi võtta. Soovitatav on teha värskenduspäringu abil kõigist värskendatavatest tabelitest varukoopia.

Märkus. : Värskenduspäringu ei saa käivitada veebibrauseris.

Eelmises näites lisasite ridu tabelisse Chicago tellimused. Tabeli Chicago tellimused väljal Toote ID kuvatakse arvväärtus. Andmete kohandamiseks aruannete jaoks on soovitatav toote-ID-d asendada tootenimedega. Toote-ID-de asendamiseks peate esmalt muutma tabeli Chicago tellimused välja Toote ID andmetüübi Arv tüübiks Tekst, et väli Toote ID aktsepteeriks tootenimesid.

Järgmise toimingu abil saate värskendada tabeli Chicago tellimused väärtusi.

 1. Avage tabel Chicago tellimused kujundusvaates.

 2. Muutke real Toote ID andmetüüp Arv andmetüübiks Tekst.

 3. Salvestage ja sulgege tabel Chicago tellimused.

 4. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 5. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtusi Chicago tellimused ja Tooted.

 6. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Värskenda.

  Kujundusruudustikust kaovad read Sordi ja Kuva ning kuvatakse rida Värskenda.

 8. Topeltklõpsake tabelis Chicago tellimused välja Toote ID, et lisada see kujundusruudustikku.

 9. Kujundusruudustiku reale Värskenda veeru Toote ID , tippige või kleepige soovitud pärast:

  [Tooted].[Tootenimi]

  Näpunäide. : Värskenduspäringuga saate kustutada väljaväärtusi tühja stringi ("") või real Värskenda kuvatava väärtuse NULL abil.

 10. Tippige või kleepige reale Kriteeriumid järgmine avaldis:

  [Toote ID] Like ([Tooted].[ID])

  Märksõna nagu on vaja, kuna väljad, mida teil on võrrelda sisaldada erinevaid andmetüüpe (toote ID on tekstandmeid, ID on arvulised andmed).

 11. Saate vaadata, milliseid väärtusi värskenduspäring muudab, kuvades päringu andmelehevaates.

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Vaade ja siis nuppu Andmelehevaade.

  Päring tagastab värskendatavate Toote-ID-de loendi.

 12. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Tabeli Chicago tellimused avamisel näete, et välja Toote ID arvväärtused on asendatud tabeli Tooted tootenimedega.

Lehe algusesse

Andmete automaatne kustutamine

Kustutuspäringu abil saate kustutada oma tabelitest andmeid ja sisestada kriteeriume kustutatavate ridade määramiseks. Kustutuspäring võimaldab teil enne ridade kustutamist kustutatavad read üle vaadata.

Märkus. : Kustutuspäringu ei saa käivitada veebibrauseris.

Oletame, et valmistate tabelit Chicago tellimused (mida värskendasite eelmises näites) ette Chicago äripartnerile saatmiseks. Märkate, et mõni rida sisaldab tühje välju. Soovite enne tabeli saatmist tühje välju sisaldavad read eemaldada. Võite tabeli avada ja read käsitsi kustutada, kuid kui kustutatavaid ridu on palju ja soovite neid kustutada kindlate kriteeriumide alusel, võib olla abi kustutuspäringust.

Järgmist toimingut kasutades saate päringu abil kustutada tabelist Chicago tellimused ridu, mille väljal Tellimuse ID pole väärtust.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtust Chicago tellimused.

 3. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Kustuta.

  Kujundusruudustikust kaovad read Sordi ja Kuva ning kuvatakse rida Kustuta.

 5. Topeltklõpsake tabelis Chicago tellimused välja Tellimuse ID, et lisada see ruudustikku.

 6. Tippige kujundusruudustiku veeru Tellimuse ID reale Kriteeriumid tekst Is Null.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×