Sissejuhatus Accessi programmeerimisse

Uue andmebaasi loomist alustatakse tavaliselt sellest, et luuakse mitu andmebaasiobjekti (nt tabelid, vormid ja aruanded). Ühel hetkel jõutakse selleni, et teatud protsesside automatiseerimiseks või andmebaasiobjektide sidumiseks on vaja kasutada programmeerimist. See artikkel aitab orienteeruda Access 2010 programmeerimistööriistades.

Märkus. : Saate lisada veebiandmebaasi VBA (Visual Basic for Applications) koodi, kuid andmebaasi käitamisel veebibrauseris ei saa te seda koodi käivitada. Kui teie veebiandmebaas sisaldab VBA koodi, peate enne koodi käivitamist avama veebiandmebaasi Accessi abil. Veebiandmebaasis programmeerimistoimingute tegemiseks kasutage pigem Accessi makrosid.

Veebiandmebaaside kohta leiate lisateavet artiklist Veebis ühiskasutatava andmebaasi koostamine.

Selle artikli teemad

Mis on programmeerimine?

Kas kasutada makrosid või VBA-koodi?

Käsunupuviisardi abil levinumate programmeerimistoimingute tegemine

Makrode mõistmine

VBA-koodi mõistmine

Makrode teisendamine VBA-koodiks

Spikrisüsteemi kasutamine

Mis on programmeerimine?

Accessis on programmeerimine Accessi makrode või VBA (Visual Basic for Applications) koodi abil andmebaasile funktsionaalsuse lisamine. Oletagem, et olete loonud vormi ja aruande ning soovite lisada vormile käsunuppu, mis avab klõpsamisel aruande. Sel juhul on programmeerimine makro või VBA-protseduuri loomine ning seejärel käsunupu sündmuseatribuudi OnClick seadmine nõnda, et nupu klõpsamisel käivitaks see makro või VBA-protseduuri. Lihtsate toimingute (nt aruande avamise) jaoks saate kasutada käsunupuviisardit, kuid te võite viisardi ka välja lülitada ja programmeerimistöö ise ära teha.

Märkus. : Paljudes Microsofti Office'i programmides kasutatakse VBA-koodile viitamiseks terminit "makro". See võib Accessi kasutajate jaoks olla eksitav, sest Accessis tähendab "makro" makrokoosturi abil nimeliseks komplektiks koondatud makrotoiminguid. Accessi makrotoimingud moodustavad ainult osa VBA koosseisus olevaist käskudest. Makrokoostur pakub struktureeritumat kasutajaliidest kui Visual Basic Editor ning võimaldab juhtelemente ja objekte programmeerida ilma VBA-koodi õppimata. Pidage meeles, et Accessi spikrites viidatakse Accessi makrodele kui makrodele ja VBA-koodile viidatakse kui VBA-le, koodile, funktsioonile või protseduurile. VBA-kood paikneb klassimoodulites (mis on iga eraldi vormi või aruande osa ja mis sisaldab tavaliselt koodi ainult nende objektide jaoks) ja mooduleis (mis pole seotud kindlate objektidega ja mis tavaliselt sisaldavad üldist koodi, mida saab kasutada kogu andmebaasis).

Objektidel (nt vormid ja aruanded) ja juhtelementidel (nt käsunupud ja tekstiväljad) on mitmesugused sündmuseatribuudid, millega saab makrosid või protseduure siduda. Iga sündmuseatribuut on seotud kindla sündmusega, näiteks hiire klõpsamisega, vormi avamisega või tekstiväljal olevate andmete muutmisega. Sündmusi saavad vallandada ka Accessi välised tegurid nagu näiteks süsteemisündmused või muude sündmustega seotud makrod või protseduurid. Suure hulga makrode või protseduuride lisamine mitmele sündmuseatribuudile võib andmebaasi keerukaks muuta, kuid tavaliselt saab soovitud tulemusi saavutada väga vähese programmeerimisega.

Lehe algusesse

Kas kasutada makrosid või VBA-koodi?

Otsus kasutada kas makrosid, VBA-d või mõlemat sõltub peamiselt sellest, kuidas te soovite andmebaasi juurutada või levitada. Näiteks kui andmebaas talletatakse teie arvutis ja teie olete selle ainus kasutaja ning olete VBA koodi kasutamisega tuttav, võite otsustada enamiku programmeerimisülesannete jaoks kasutada VBA koodi. Kuid kui kavatsete oma andmebaasi anda teistega ühiskasutusse seda serverisse paigutades, võite soovida turbekaalutlustel loobuda VBA kasutamisest. Kui plaanite avaldada andmebaasi Accessi veebirakendusena, peate programmeerimisel kasutama VBA asemel makrosid, sest VBA ei ühildu veebis avaldamise funktsiooniga.

Accessi veebirakendused.    Accessi veebirakendused on Access 2010 uus funktsioon, mis võimaldab rakendusi avaldada Microsoft SharePointi serveris, kus on kasutuses Access Services. See võimaldab teistel kasutada teie rakendust tavalise veebibrauseri abil, selle asemel, et installida Access oma arvutitesse. Kuna VBA kood ei ühildu veebis avaldamise funktsiooniga, tuleb Accessi veebirakenduste programmeerimine teha makrode abil.

Uue Accessi veebirakenduse loomiseks tuleb Accessi esmasel käivitamisel klõpsata nuppu Tühi veebiandmebaas. See piirab andmebaasi loomisel saadaolevaid funktsioone, tagades sellega veebirakenduse probleemivaba avaldamise.

Klientrakendused.    Kui te ei plaani oma rakendust avaldada teenuse Access Services serveris, peaksite makrode või VBA kasuks otsuse langetamisel kaaluma turvalisust ja soovitavaid funktsioone. Turvalisus võib osutuda probleemiks, sest VBA abil on võimalik luua koodi, mis ohustab andmete turvalisust või kahjustab arvutis olevaid faile. Kasutades kellegi teise, mitte teie enda poolt loodud andmebaasi, peaksite VBA-koodi lubama ainult juhul, kui andmebaas pärineb usaldusväärsest allikast. Luues andmebaasi, mida hakkavad kasutama teised, peaksite püüdma vältida programmeerimisvahendeid, mis nõuavad kasutajailt andmebaasi usaldusväärsuse kinnitamist. Levinumad moodused selleks leiate selles jaotises veidi allpool.

Andmebaasi turvalisuse tagamiseks peaksite võimaluse korral kasutama makrosid ja kasutama VBA-koodi ainult nende toimingute jaoks, mida pole makrotoimingutega võimalik teostada. Veelgi enam, peaksite püüdma kasutada ainult neid makrotoiminguid, mis ei nõua käivitamiseks andmebaasi usaldusväärseks tunnistamist. Sellisel moel makrode kasutamise piiramine annab kasutajaile kindlustunde, et programmeerimine nende arvutis olevaid andmeid või faile ei ohusta.

Mida makrode kasutamisel arvesse võtta

Access 2010 sisaldab paljusid uusi makrotoiminguid, mis võimaldavad teil koostada palju võimsamaid makrosid, kui seda võimaldasid Accessi varasemad versioonid. Näiteks saate nüüd makrotoimingute abil luua ja kasutada globaalseid ajutisi muutujaid ning nüüd on võimalik uute tõrketöötluseks mõeldud makrotoimingute abil tõrkeid palju paindlikumalt töödelda. Varasemates Accessi versioonides oli see funktsioon kasutatav ainult VBA-koodi abil. Lisaks sellele saate makrot manustada otse objekti või juhtelemendi sündmuseatribuudile. Manustatud makro saab objekti või juhtelemendi osaks ja jääb sellega seotuks ka siis, kui objekti või juhtelementi teisaldada või kopeerida.

Makrod pakuvad lihtsat moodust mitmete programmeerimistoimingute teostamiseks, nagu näiteks vormide avamine ja sulgemine ning aruannete käivitamine. Minimaalne meeldejäetav süntaks teeb andmebaasiobjektide (vormid, aruanded jne) sidumise kiireks ja lihtsaks. Iga toimingu argumendid kuvatakse makrokoosturis.

Lisaks makrode pakutavale suurenenud turvalisusele ja lihtsusele peate makrosid kasutama ka siis, kui soovite teha järgmisi toiminguid.

 • Omistada klahvile toimingut või toimingukomplekti. See eeldab AutoKeys-nimelise makrorühma loomist.

 • Läbi viia toimingut või rida toiminguid andmebaasi esmasel avamisel. See eeldab AutoExec-nimelise makrorühma loomist.

  Märkus. :  Makro AutoExec käivitub enne muid makrosid või VBA-koodi, sh enne dialoogiboksis Accessi suvandid määratletud käivitusvormi sündmustega OnOpen või OnLoad seotud makrosid või VBA-koodi.

Makrode koostamise kohta leiate lisateavet jaotisest Makrode mõistmine.

Mida VBA kasutamisel arvesse võtta

Peaksite makrode asemel kasutama VBA-koodi, kui soovite teha mõnda järgmistest.

 • Sisseehitatud funktsioonide kasutamine või oma funktsioonide loomine.    Access sisaldab paljusid sisseehitatud funktsioone, nt funktsioon IPmt, mis arvutab intressimäära. Te saate vältida vajadust luua keerukaid avaldisi ja kasutada arvutuste tegemiseks neid sisseehitatud funktsioone. VBA-koodi abil saate luua ka oma funktsioone, mis teostavad arvutusi, mida pole võimalik esitada avaldistena või mis asendavad keerukaid avaldisi. Lisaks saate avaldistes loodud funktsioonide abil rakendada tavatoiminguid mitmele objektile.

 • Objektide loomine ja töötlemine.    Tavaliselt leiate, et lihtsaim viis objekti luua ja muuta on teha seda selle objekti kujundusvaates. Võimalik, et soovite mõnes olukorras muuta objekti kirjeldust koodi abil. VBA abil on võimalik töödelda lisaks andmebaasile endale ka kõiki andmebaasi objekte.

 • Süsteemitaseme toimingute teostamine.    Makros saate kasutada toimingut RunApp mõne muu programmi (nt Microsoft Excel) käivitamiseks Accessist, aga te ei saa makrode abil väljaspool Accessi midagi muud teha. VBA abil on võimalik kontrollida faili olemasolu arvutis, kasutada automatiseerimist või dünaamilist andmevahetust (DDE) muude Microsoft Windowsi programmidega (nt Excel) suhtlemiseks ja kutsuda Windowsi lingitavate teekide (DLL) funktsioone.

 • Kirjete ükshaaval töötlemine.    VBA abil on võimalik töödelda kirjeid sammukaupa, üks kirje korraga, ning rakendada toimingut igale kirjele. Makrod võimaldavad töötada korraga ainult tervete kirjekomplektidega.

Lehe algusesse

Käsunupuviisardi abil levinumate programmeerimistoimingute tegemine

Kui lisate vormile käsunuppu, saab käsunupuviisard aidata teil programmeerimisega algust teha. Viisardi abil saate luua kindlat toimingut teostava käsunupu. Viisard loob Access 2010 (.accdb) failis käsunupu atribuudi OnClick juurde manustatud makro. Mdp- või adp-failides loob viisard VBA koodi, sest nende failivormingute puhul pole manustatud makrod saadaval. Kummalgi juhul saate seejärel makrot või VBA koodi oma äranägemise järgi täiustada.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi, millele soovite käsunuppu lisada, ja klõpsake seejärel nuppu Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus noolt, et kuvada galerii Juhtelemendid, ja veenduge, et märgitud oleks ruut Kasuta juhtelemendi-viisardeid.

 3. Klõpsake menüü Kujundus galerii Juhtelemendid nuppu Nupp.

 4. Klõpsake vormi kujundusruudustikus kohta, kus soovite käsunupu kuvada.

  Käivitatakse käsunupuviisard.

 5. Klõpsake viisardi esimesel lehel loendi Kategooriad iga kategooriat, et näha, milliseid toiminguid viisard käsunupule külge programmeerida saab. Valige loendis Toimingud soovitud toiming ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 6. Klõpsake suvandit Tekst või Pilt, sõltuvalt sellest, kas soovite nupul kuvada teksti või pildi.

  • Kui soovite kuvada teksti, võite teksti redigeerida suvandi Tekst kõrval oleval väljal.

  • Kui soovite kuvada pildi, pakub viisard loendist mõnda pilti. Kui soovite valida mõne muu pildi, märkige Accessis pakutavate kõigi käsunupupiltide loendi kuvamiseks ruut Kuva kõik pildid või klõpsake nuppu Sirvi, et valida pilt muust asukohast.

   Klõpsake nuppu Edasi.

 7. Sisestage käsunupu jaoks mõistlik nimi. See on valikuline ja seda nime käsunupul ei kuvata. Siiski on hea kasutada mõistlikku nime, et hiljem (nt vormi vahekaartide järjekorra määramisel) oleks lihtne viidata just sellele nupule teiste seast. Näiteks, kui käsunupp suleb vormi, võiks nupu nimi olla käskSulge või KäskSulge.

 8. Klõpsake nuppu Valmis.

  Käsunupp paigutatakse vormile.

 9. Kui soovite näha, mida viisard teie jaoks valmis "programmeeris", järgige järgmisi valikulisi juhiseid.

  1. Kui atribuudileht pole juba kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

  2. Klõpsake atribuudilehel vahekaarti Sündmus.

  3. Klõpsake atribuudivälja On Click kõrval asuvat nuppu Koosta Nupu pilt .

   Access käivitab makrokoosturi ja kuvab viisardi loodud makro. Soovi korral saate makrot redigeerida (lisateavet makrode redigeerimise kohta leiate jaotisest Makrode mõistmine). Kui olete lõpetanud, klõpsake makrokoosturi sulgemiseks menüü Kujundus jaotises Sule nuppu Sule. Kui Access palub teil muudatused salvestada ja atribuuti värskendada, klõpsake muudatuste salvestamiseks nuppu Jah või muudatuste hülgamiseks nuppu Ei.

 10. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Vormivaade. Klõpsake uut käsunuppu veendumaks, et see töötab ootuspäraselt.

Lehe algusesse

Makrode mõistmine

Makro on tööriist toimingute automatiseerimiseks ja funktsionaalsuse lisamiseks vormidele, aruannetele ja juhtelementidele. Näiteks vormile nupu lisamisel seotakse nupu sündmuseatribuut OnClick makroga, mis sisaldab igal nupu klõpsamisel täidetavaid käske.

Accessi makrosid saab võrrelda lihtsustatud programmeerimiskeelega, milles loote koodi toiming loendi koostamise teel. Makro koostamisel valite toimingud ripploendist ja sisestate iga toimingu kohta vajaliku teabe. Makrod võimaldavad lisada vormidele, aruannetele ja juhtelementidele funktsionaalsust ilma programmis VBA-koodi kirjutamiseta. Makrod sisaldavad VBA-käsustiku alamhulka ning makro koostamine tundub paljudele lihtsam kui VBA-koodi kirjutamine.

Makro luuakse järgmisel illustratsioonil esitatud makrokoosturi abil.

Access 2010 makrokoostur

Makrokoosturi kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Makrod ja kood nuppu Makro.

Lehe algusesse

VBA-koodi mõistmine

Sarnaselt makrodega võimaldab VBA teil lisada oma Accessi rakendusse automaatseid ja muid funktsioone. VBA-d saate laiendada muude tootjate juhtelementide abil ja samuti saate oma vajaduste tarbeks kirjutada oma funktsioone ja protseduure.

Märkus. : Saate lisada veebiandmebaasi VBA (Visual Basic for Applications) koodi, kuid andmebaasi käitamisel veebibrauseris ei saa te seda koodi käivitada. Kui teie veebiandmebaas sisaldab VBA koodi, peate enne koodi käivitamist avama veebiandmebaasi Accessi abil. Veebiandmebaasis programmeerimistoimingute tegemiseks kasutage pigem Accessi makrosid.

Veebiandmebaaside kohta leiate lisateavet artiklist Veebis ühiskasutatava andmebaasi koostamine.

Kiire moodus VBA programmeerimisega alustada on luua esmalt Accessi makro ja see VBA-koodiks teisendada. Vastavad juhised leiate jaotisest Makrode teisendamine VBA-koodiks. Selle toiminguga loote VBA mooduli, mis teostab makrole vastavaid toiminguid. See toiming avab ühtlasi ka Visual Basic Editori, et saaksite hakata protseduuri muutma. Visual Basic Editoris töötades saate võtmesõna klõpsamise ja klahvi F1 vajutamise teel käivitada Accessi arendaja spikri ja lugeda võtmesõna kohta täpsemat teavet. Seejärel saate Accessi arendaja spikrit edasi uurida ja avastada soovitud programmeerimisülesannete lahendamiseks sobivaid uusi käske.

Lehe algusesse

Makrode teisendamine VBA-koodiks

Access 2010 abil saate te makrosid automaatselt teisendada VBA-mooduliteks või klassimooduliteks. Saate teisendada vormi või aruande juurde kuuluvaid makrosid, olenemata sellest, kas need on liidetud eraldi objektidena või manustatud. Teisendada saab ka globaalseid makrosid, mis pole seotud ühegi kindla vormi ega aruandega.

Märkus. : Saate lisada veebiandmebaasi VBA (Visual Basic for Applications) koodi, kuid andmebaasi käitamisel veebibrauseris ei saa te seda koodi käivitada. Kui teie veebiandmebaas sisaldab VBA koodi, peate enne koodi käivitamist avama veebiandmebaasi Accessi abil. Veebiandmebaasis programmeerimistoimingute tegemiseks kasutage pigem Accessi makrosid.

Veebiandmebaaside kohta leiate lisateavet artiklist Veebis ühiskasutatava andmebaasi koostamine.

Vormile või aruandele manustatud makrode teisendamine

See protsess teisendab kõik makrod, mis on vormile või aruandele manustatud või millele on vormilt või aruandelt viidatud, VBA koodiks, mis lisatakse vormi või aruande klassimoodulile. Klassimoodul saab vormi või aruande osaks ja liigub vormi või aruandega selle teisaldamisel või kopeerimisel kaasa.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet ja klõpsake seejärel käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad kas nuppu Teisenda vormi makrod Visual Basicusse või nuppu Teisenda aruande makrod Visual Basicusse.

 3. Valige dialoogiboksis Teisenda vormi makrod või Teisenda aruande makrod, kas soovite, et Access lisaks genereeritavale funktsioonile ka tõrketöötluse koodi. Kui teie makrodes on kommentaare, määrake ka see, kas soovite need kaasata funktsiooni kommentaaridesse. Jätkamiseks klõpsake nuppu Teisenda.

  Kui sellel vormil või aruandel klassimooduleid pole, loob Access ühe ja lisab sinna iga vormi või aruandega seotud makro jaoks ühe protseduuri. Access muudab ka vormi või aruande sündmuseatribuuti selliselt, et see käivitaks makrode asemel uusi VBA protseduure.

 4. VBA-koodi vaatamine ja redigeerimine

  1. Kui vorm või aruanne on veel kujundusvaates avatud, aga atribuudileht pole kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

  2. Klõpsake atribuudilehe vahekaardil Sündmus suvalist atribuudivälja, millel on tekst [Event Procedure] ja klõpsake seejärel koostenuppu Nupu pilt . Kindla juhtelemendi sündmuseatribuutide nägemiseks klõpsake seda selle valimiseks. Kogu vormi või aruande sündmuseatribuutide kuvamiseks valige atribuudilehe ülaservas olevas loendis väärtus Vorm või Aruanne.

   Access avab Visual Basic Editori ja kuvab sündmuse protseduuri selle oma klassimoodulis. Saate üles-alla kerides vaadata ka selle klassimooduli muid protseduure.

Globaalsete makrode teisendamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil selle makro nime, mida soovite teisendada, ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Makrode teisendamine Visual Basicusse.

 3. Valige dialoogiboksis Makrode teisendamine soovitud suvandid ja klõpsake seejärel nuppu Teisenda.

  Access teisendab makro ja avab Visual Basic Editori.

 4. VBA-koodi vaatamine ja redigeerimine.

  1. Kui Visual Basic Editoris Project Exploreri paani näha pole, klõpsake menüü Vaade nuppu Project Explorer.

  2. Laiendage selle andmebaasi all olevat puud, millega te parajasti töötate.

  3. Topeltklõpsake jaotises Moodulid moodulit Teisendatud makro- makro nimi.

   Visual Basic Editor avab mooduli.

VBA-funktsiooni manustamine sündmuse atribuudile

Globaalse makro teisendamisel VBA-ks asetatakse VBA-kood standardmoodulisse. Erinevalt klassimoodulist ei ole see vormi või aruande osa. Tõenäoliselt soovite te siduda funktsiooni mõne vormi või aruande sündmuseatribuudiga, et kood käivituks just seal, kus te seda soovite. Selle tegemiseks võite kopeerida VBA-koodi klassimoodulisse ja siis selle sündmuseatribuudiga siduda või kasutada sündmuseatribuudi erikutset standardmoodulisse järgmise protseduuri abil.

 1. Jätke Visual Basic Editoris meelde funktsiooni nimi. Näiteks kui teisendasite makro nimega MinuMakro, on funktsiooni nimeks MinuMakro().

 2. Sulgege Visual Basic Editor.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, mille funktsiooni soovite siduda, ja klõpsake seejärel nuppu Kujundusvaade.

 4. Klõpsake juhtelementi või jaotist, mida soovite funktsiooniga siduda.

 5. Kui atribuudileht pole juba kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 6. Klõpsake atribuudilehe vahekaardil Sündmus sündmuse atribuudivälja, mida soovite funktsiooniga siduda.

 7. Tippige atribuudiväljale võrdusmärk = ja selle järele funktsiooni nimi, nt=MinuMakro(). Kindlasti peavad seal olema sulud.

 8. Salvestage vorm või aruanne, klõpsates kiirpääsuribal nuppu Salvesta.

 9. Topeltklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet testimaks, kas kood käivitub õigesti.

Nüüd teate põhilisi samme andmebaasile VBA-koodi lisamiseks. Selles artiklis kirjeldatakse vaid alustamiseks vajalikke põhijuhiseid, programmeerimisoskuste lihvimiseks on saadaval palju suurepäraseid käsiraamatuid ja veebiressursse.

Lehe algusesse

Spikrisüsteemi kasutamine

Access 2010 pakub programmeerimise kohta abi mitmel moel. Igal ajal saate vaadata spikrit, klõpsates Accessi akna ülemises paremas nurgas olevat nuppu Spikker.

Nupp Spikker

Kuvatakse Accessi spikriaken.

Koostades makrot või VBA-protseduuri saate enamusel juhtudel kuvada Accessi spikriteabe valitud objekti kohta, klõpsates makrotoimingut, võtmesõna või sisseehitatud funktsiooni nime ja seejärel vajutades klahvi F1.

Avatud spikriaknas saate lehtede vahel liikuda tööriistariba navigeerimisnuppude abil.

Spikrivaaturi tööriistaribad

Näiteks sisukorra nägemiseks klõpsake nuppu Avaleht ja teemade vahel liikumiseks või teema taaslaadimiseks klõpsake nuppe Tagasi, Edasi, Peata või Värskenda. Spikrist saab otsida ka kindlat teavet, sisestades otsisõna tööriistariba all olevale otsinguväljale ja seejärel vajutades sisestusklahvi (ENTER) või klõpsates nuppu Otsi.

Programmeerimise kohta teavet otsides on tavaliselt kasulik lisaks Accessi spikrile uurida ka Accessi arendaja spikrit.

Accessi arendaja spikrisse lülitumine

 1. Klõpsake nupu Otsi kõrval olevat ripploendi noolt.

  Otsingunupp spikris

  Spikriaknas kuvatakse loend saadaolevaist spikriteemadest, mida saate sirvida.

  Spikri otsinguloend

 2. Internetiühenduse olemasolul klõpsake jaotises Sisu veebisaidilt Office.com käsku Arendajaviide. Soovitame kasutada just seda meetodit, sest veebisaidi Office.com sisu on alati kõige värskem. Kui teil puudub veebiühendus või kui süsteemiadministraator on keelanud spikri sisu otsimise veebist, saate Accessi arendaja spikrit sirvida, klõpsates jaotises Sisu ainult sellest arvutist nuppu Arendajaviide.

 3. Spikrit saate sirvida sisukorra linkide abil või sisestades tööriistariba all olevale väljale otsisõnu ja vajutades sisestusklahvi (ENTER).

 4. Accessi spikrisse naasmiseks klõpsake nupu Otsi kõrval olevat noolt ja klõpsake seejärel jaotises Sisu veebisaidilt Office.com või jaotises Sisu ainult sellest arvutist kuvatavat linki Accessi spikker.

Lisateabe saamiseks ühenduseta spikri või veebispikri kasutamise kohta klõpsake spikriakna alumises paremas nurgas menüüd Ühenduse olek ja seejärel klõpsake käsku Võimaluste selgitus.

Ühenduse oleku teade spikrivaaturis

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×