SharePoint Server 2007 kasutusea lõpu teejuht

10. oktoobril 2017 saabub Microsoft Office SharePoint Server 2007 kasutusea lõpp. Kui te pole migreerimist SharePoint Server 2007 keskkonnast Office 365 või SharePoint Serveri uuema versiooni keskkonda alustanud, on nüüd aeg seda kavandada. Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult ressursse, mille abil saab andmeid SharePoint Online’i migreerida või kohapealse SharePoint Serveri versiooni täiendada.

Mida tähendab kasutusea lõpp?

Nagu peaaegu kõigil muudel Microsofti toodetel, on ka SharePoint Serveril kindel elutsükkel, mille jooksul me veaparandusi, turbevärskendusi ja muud pakume. Enamasti kestab elutsükkel 10 aastat alates toote väljaandmisest. Selle lõppu nimetatakse kasutusea lõpuks. Kasutusea lõppedes ei paku Microsoft enam järgmisi tugiteenuseid:

  • tehnilist tuge võimalike probleemide lahendamiseks;

  • veaparandusi serverite stabiilsust ja kasutatavust mõjutavate ilmnenud probleemide lahendamiseks;

  • turbeparandusi servereid turbemurrete suhtes haavatavaks tegevate nõrkuste kõrvaldamiseks;

  • ajavööndivärskendusi.

SharePoint Server 2007 serveripark töötab edasi ka pärast 10. oktoobrit 2017, kuid tootevärskendusi, -paiku ega -parandusi (sh turbepaiku ja -parandusi) enam ei edastata ja Microsofti tugiteenus keskendub täielikult toote uuemate versioonide toele. Kuna teie installi enam ei toetata ega paigata, tuleks kasutusea lõppedes toodet täiendada või olulised andmed migreerida.

Näpunäide. : Kui te pole versioonitäiendust ega migreerimist veel kavandanud, leiate teemast Arvestatavad SharePoint 2007 migratsioonivõimalused (inglise keeles) mõned näited selle kohta, millest alustada. Samuti saate otsida Microsofti partnereid, kes saaksid versioonitäienduse või Office 365 migreerimise (või mõlema) korral abiks olla.

Office 2007 serverite toe aegumise kohta leiate lisateavet artiklist Office 2007 serverite versioonitäienduse kavandamine (inglise keeles).

Millised on võimalused?

Võiksite alustada toote elutsükli saidilt. Kui teil on aeguv kohapealne Microsofti toode, tuleks kontrollida selle kasutusea lõppkuupäeva, nii et saate aasta (või teie migreerimisteks tavaliselt kuluva ajaperioodi võrra) varem ajastada versioonitäienduse või migreerimised. Järgmise toimingu valimisel võib olla kasulik mõelda selle peale, mis on tootefunktsioonide puhul piisavalt hea, mis on parem ja mis on parim. Järgnevalt on toodud üks näide.

Hea

Parem

Parim

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePointi hübriidkeskkond

SharePoint Server 2016

SharePointi hübriidkeskkond

Kui valite nendest variantidest esimese (piisavalt hea), siis arvestage, et peate hakkama kavandama versioonitäiendust üsna varsti pärast seda, kui migreerimine SharePoint Server 2007 keskkonnast on valmis (SharePoint Server 2007 kasutusea lõpp on 10. oktoobril 2017, SharePoint Server 2010 kasutusea lõpp on plaanitud 10. juuliks 2022; arvestage, et need kuupäevad võivad muutuda; vaadake toote elutsükli saiti).

Mida peaks nüüd tegema?

Saate installida SharePoint Serveri oma kohapealsetesse serveritesse või kasutada SharePoint Online’i, teenusekomplekti Microsoft Office 365 kuuluvat võrguteenust. Saate teha järgmist.

  • Sisu migreerimine SharePoint Online’i

  • Kohapealse SharePoint Serveri versiooni täiendamine

  • Mõlemad nimetatud variandid

  • SharePointi hübriidjuurutuse rakendamine

Arvestage, et serveripargi kasutuse jätkamisega, kohandatud lahenduste allesjätmise või migreerimisega ning SharePoint Serveriga seotud riistvara värskendamisega kaasnevad varjatud kulud. Kohapealset SharePoint Serverite parki on mõtet kasutada siis, kui see on tõesti hädavajalik; aga kui käitate oma serveriparki SharePointi pärandserverites ilma oluliste kohandusteta, toob teile kavandatud SharePoint Online’i migreerimine rohkem kasu.

NB! : Kui SharePoint 2007 sisu ei kasutata sageli, on olemas ka teine võimalus. Mõned SharePointi administraatorid võivad valida Office 365 tellimise, häälestada uue SharePoint Online’i saidi ja seejärel lõpetada SharePoint 2007 kasutamise täielikult, võttes uutele SharePoint Online’i saitidele kaasa ainult kõige hädavajalikumad dokumendid. Seal saab andmed SharePoint 2007 saidilt arhiivi üle kanda. Mõelge järele, kuidas teie SharePoint 2007 installi puhul andmeid kasutatakse. Probleemi lahendusele võib läheneda loominguliselt!

SharePoint Online (SPO)

Kohapealne SharePoint Server

Suur ajakulu (kava/teostus/kontroll)

Suur ajakulu (kava/teostus/kontroll)

Väiksem rahaline kulu (riistvara juurde ei osteta)

Suurem rahaline kulu (riistvara + arendus / administraatorid)

Ühekordne migreerimiskulu

Ühekordne kulu iga edasise migreerimise kohta

Väiksem omanduse ja hooldusega seotud kogukulu

Suurem omanduse ja hooldusega seotud kogukulu

Office 365 keskkonda migreerimisel on ühekordse teisaldamise korral kohesed kulud suuremad, kui korraldate andmeid ja püüate otsustada, mida pilvkeskkonda viia ja mida mitte. Ent versioonitäiendused on sellest hetkest peale automaatsed: enam pole vaja riistvara- ega tarkvaravärskendusi hallata ja serveripargi töövõimeaeg tagatakse Microsofti teenindustaseme lepinguga (SLA).

Sisu migreerimine SharePoint Online’i

Veendumaks, et SharePoint Online’il oleksid kõik vajalikud funktsioonid, vaadake vastav teenusekirjeldus läbi. Siin on link kõigile Office 365 teenusekirjeldustele:

Office 365 teenuste kirjeldused

SharePoint 2007-st SharePoint Online’i migreerimiseks otseteed pole; teisaldus SharePoint Online'i peaks toimuma käsitsi. Kui lähete üle versioonile SharePoint Server 2013 või SharePoint Server 2016, võib teisaldus hõlmata ka SharePoint Migration API kasutamist (nt teabe migreerimiseks OneDrive for Businessisse).

Online’i eelised

Online’i puudused

Microsoft hoolitseb SPO riistvara ja kogu riistvarahalduse eest.

Kohapealses SharePoint Serveris ja SPO-s saadaolevad funktsioonid võivad erineda.

Olete tellimuse üldadministraator ning saate SPO saitidele administraatoreid määrata.

Mõned kohapealses SharePoint Serveris serveripargi administraatorile saadaolevad toimingud puuduvad (või pole vajalikud) Office 365 SharePointi administraatori rolli puhul.

Microsoft rakendab aluseks olevale riist- ja tarkvarale paiku, parandusi ja värskendusi.

Kuna teenuse aluseks olevale failisüsteemile juurdepääs puudub, on mõned kohandused piiratud.

Microsoft avaldab teenusetaseme lepinguid ja töötab kiiresti teenusetaseme juhtumite lahendamiseks.

Varundus ja taaste ning muud taastamisvõimalused on SharePoint Online’is automaatsed: kasutamata varukoopiad kirjutatakse üle.

Microsoft teeb turbetestid ja parandab serveri jõudlust teenuses pidevalt.

Kasutajaliidese jm SharePointi funktsioonide muudatused installitakse teenuses automaatselt ja neid võib olla vaja sisse või välja lülitada.

Office 365 vastab paljudele valdkonnastandarditele: Office 365 nõuetele vastavus.

FastTracki abi migreerimiseks on piiratud. Täpsemat teavet leiate artiklist SharePoint 2013 migreerimispakkumise KKK (inglise keeles).

Suur osa versioonitäiendustest tehakse käsitsi või SPO Migration API kaudu, nagu on kirjeldatud SharePoint Online’i ja OneDrive’i migreerimise teejuhis (inglise keeles).

Ei Microsofti tugitehnikutel ega andmekeskuse töötajatel pole teie tellimusele piiramatut administraatoripääsu.

Kui riistvarataristut tuleb täiendada SharePointi uuema versiooni toe võimaldamiseks või kui täiendamiseks läheb vaja teist serveriparki, võivad esineda lisakulud.

Andmete ühekordsel migreerimisel SharePoint Online’i võivad partnerid aidata.

Võrgutooteid värskendatakse teenuses automaatselt, st kuigi funktsioonid võivad iganeda, siis tegelikult kasutuseal lõppu pole.

Kui olete otsustanud luua uue Office 365 saidi ja migreerite sinna andmed vajaduse järgi käsitsi, saate vaadata Office 365 võimalusi siit:

Office 365 lepingute võimalused

Kohapealse SharePoint Serveri versiooni täiendamine

SharePointi täiendamisel pole versioone võimalik vahele jätta, vähemalt mitte SharePoint Server 2016 väljaandmiskuupäeva seisuga. See tähendab, et versioonitäiendused lähevad järjest:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Terve tee läbimine SharePoint 2007-st SharePoint Server 2016-ni nõuab märkimisväärset ajakulu ja samuti täiendatud riistvara, tarkvara ja haldusega seotud kulusid (arvestage, et SQL-i servereid tuleb samuti täiendada). Kohandused tuleb täiendada või hüljata olenevalt funktsiooni vajalikkusest.

Märkus. : On võimalik säilitada lõppeva kasutuseaga SharePoint 2007 serveripark, installida SharePoint 2016 serveripark uude riistvarasse (nii et eraldi serveripargid töötavad kõrvuti) ning seejärel kavandada ja käivitada sisu migreerimine käsitsi (nt sisu alla- ja siis uuesti üleslaadimiseks). Arvestage mõnede käsitsiteisaldamise komistuskivide (nt dokumentide teisaldused, millega asendatakse viimati muudetud konto käsitsi teisaldava konto pseudonüümiga) ja tööga, mis tuleb ette ära teha (nt saitide, alamsaitide, õigusetasemete ja loendistruktuuride taasloomine). Jällegi on käes aeg otsustada, millised andmed talletada ja milliseid enam ei vajata: nii saate migreerimise sujuvamaks muuta.
Mõlemal juhul tuleks keskkonda enne versioonitäiendust puhastada. Veenduge, et olemasolev serveripark enne versioonitäiendust ja (kindlasti) enne eemaldamist toimiks!

Vaadake kindlasti üle toetatud ja toetamata versioonitäiendusteed:

Kohanduste korral on ülioluline, et teil oleks versioonitäienduskava migreerimistee iga etapi jaoks.

Kohapealse versiooni eelised

Kohapealse versiooni puudused

Täielik kontroll kõigi SharePointi serveripargi funktsioonide üle serveri riistvarast tarkvarani.

Kõik seisakud ja parandused on teie ettevõtte vastutusel (kui toote kasutusiga pole lõppemas, saate kasutada tasulist Microsofti tuge).

Kohapealse SharePoint Serveri täielikud funktsioonid koos võimalusega luua ühendus kohapealse serveripargi ja SharePoint Online’i tellimuse vahel hübriidjuurutuse abil.

SharePoint Serveri versioonitäiendused, paigad, turbeparandused ja kogu hooldus toimub kohapeal.

Täielik juurdepääs rohkemate kohandusvõimaluste jaoks.

Office 365 toetatud vastavusstandardid tuleb kohapeal käsitsi konfigureerida.

Turbetestimine ja serveri jõudluse parandamine toimub kohapeal (see on teie juhtida).

Office 365 võib teha SharePoint Online’is kättesaadavaks funktsioonid, mis ei toimi kohapealse SharePoint Serveriga.

Partnerid saavad olla abiks andmete migreerimisel SharePoint Serveri järgmisse (ja sellest omakorda järgmisse) versiooni.

SharePoint Serveri saitidel ei kasutata SSL/TLS-sertifikaate automaatselt nagu SharePoint Online’is.

Täielik kontroll nimetamispõhimõtete, varunduse ja taaste jm varundamisvõimaluste üle kohapealses SharePoint Serveris.

Kohapealne SharePoint Server on toote elutsüklite suhtes tundlikum.

Versioonitäienduse ressursid

Alustuseks veenduge, et riist- ja tarkvaranõuded oleks täidetud, ning seejärel kasutage toetatud versioonitäiendusviise.

SharePoint Online’i ja kohapealset keskkonda hõlmava SharePointi hübriidlahenduse loomine

Kui teile sobib mõni ise hallatava kohapealse keskkonna ja väiksema omanduse kogukuluga SharePoint Online’i vahepealne migreerimislahendus, saate ühendada SharePoint Server 2013 või 2016 serveripargi SharePoint Online’iga hübriidjuurutuse abil. Teave SharePointi hübriidlahenduste kohta

Kui otsustate, et SharePoint Serveri hübriidpargist on teie ettevõttele kasu, tutvuge olemasolevate hübriidlahendustega ja uurige, kuidas konfigureerida kohapealse SharePointi serveripargi ja Office 365 tellimuse vahelist ühendust.

Üks võimalus vaadata, kuidas see toimib, on Office 365 arendus- ja testimiskeskkonna loomine. Kui teil on Office 365 prooviversioon või ostetud tellimus, saate juba kohe luua SharePoint Online’is saidikogumeid, veebe ja dokumenditeeke, kuhu saate andmeid migreerida (kas migreerimise API abil käsitsi, või kui soovite isikliku saidi sisu OneDrive for Businessisse migreerida, siis hübriidiviisardi abil).

Märkus. : Arvestage, et SharePoint 2007 serveripargi versioon tuleb kohapealse hübriidlahenduse kasutamiseks täiendada kas SharePoint Server 2013-ks või 2016-ks.

Seotud teemad

Versioonitäienduse tõrkeotsing ja jätkamine (Office SharePoint Server 2007)
Versioonitäienduse tõrkeotsing (SharePoint Server 2010)
SharePoint 2013 andmebaasitäienduse tõrkeotsing
Microsofti partnerid, kes saavad versiooni täiendamisel aidata
Office 2007 serverite versioonitäienduse kavandamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×