Office
Logi sisse

SharePoint Online'i sihtrühmade haldamine

Sihtrühmad on kasutajate rühmitused, mille abil saate sisu oma asutuses kindlatele inimestele suunata. Rühmituste aluseks on kuuluvus Exchange Online'i levirühmadesse, kuuluvus SharePointi rühmadesse või reeglid, mille SharePoint Online'i administraator on SharePointi halduskeskuse kaudu konfigureerinud. SharePoint Online'i administraatorid saavad sihtrühmi SharePointi halduskeskuse kaudu lisada, redigeerida ja kustutada.

Märkus.: SharePointi halduskeskusse pääsemiseks ja artiklis kirjeldatud toimingute jaoks peavad teil olema Office 365 üldadministraatori õigused.

Sihtrühmade abil saavad ettevõtted sisu teatud kasutajatele suunata. Sihtrühmad saate sisule rakendada loendi või loendiüksuse tasemel.

SharePoint Online'is võib sihtrühmareeglite aluseks olla järgmiste hoidlate teave:

 • Office 365 kataloogiteenuse kasutajakonto, mis on Microsoft Azure'i Active Directory eksemplar;

 • kuuluvus mõnda identiteedihaldussüsteemi nt Active Directory domeeniteenused (AD DS);

 • asutuse aruandlusstruktuur (kui see teave on talletatud AD DS-is).

Sihtrühmad määratletakse ja talletatakse kasutajaprofiili teenuserakendustes.

Enne sisu suunamist kindlale sihtrühmale tuleb vastav sihtrühm koostada. Koostamisel analüüsitakse sihtrühma kuuluvuse tuvastamiseks identiteedihaldussüsteemi poolt kõige viimati edastatud andmeid. SharePoint Online'is konfigureeritakse sihtrühma koostamine teie eest ja see toimub regulaarselt Office 365 kataloogi poolt eelmääratletud intervalliga.

Turbeteade.: Sihtrühmad on mugav viis sisu esitamiseks teatud inimestest koosnevatele rühmadele. Sisu on saadaval ja nähtav kõigile vastavate õigustega kasutajatele. Lisateavet leiate teemast Õiguste strateegia kavandamine.

Sihtrühma lisamine, muutmine või kustutamine

Sihtrühmade abil rühmitatakse teie asutuses töötavad kasutajad nii, et saate teabe isikupärastada ja nende jaoks asjakohaseks muuta. Uue sihtrühma lisamisel saate lisada ka sihtrühmareegli, mis määratleb selle sihtrühma liikmekuuluvuse. Sihtrühmadel on alati vähemalt üks sihtrühmareegel. Sihtrühmareeglite kohta leiate lisateavet teemast "Sihtrühmareegli lisamine, muutmine või kustutamine".

Uue sihtrühma lisamisel saate valida ka sihtrühma omaniku. Omanik peaks olema inimene, kes mõistab sihtrühma loomise otstarvet ja kelle poole saaks pöörduda, kui sihtrühmaga tekib probleeme. Sageli määratakse sihtrühma omanikuks sihtrühma looja, kuid see pole tingimata vajalik. Sihtrühma omanikud on abiks eelkõige ettevõtetes, kus erinevad administraatorid on loonud palju sihtrühmi.

NB!: Uue sihtrühma lisamisel ei saa te selle liikmeid vaadata enne uue sihtrühma kompileerimist.

Lehe algusesse

Sihtrühma lisamine

Sihtrühma võite lisada näiteks siis, kui soovite filtreerida teatud sisu esitust, et see oleks nähtav ainult kindlatele kasutajatele.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

 6. Klõpsake lehel Sihtrühmade kuvamine nuppu Uus sihtrühm.

 7. Tippige uue sihtrühma nimi lehe Sihtrühma loomine jaotises Atribuudid väljale Nimi.

 8. Tippige uue sihtrühma üksikasjalik kirjeldus väljale Kirjeldus.

 9. Väljale Omanik tippige selle kasutaja kontonimi, kellele see sihtrühm kuulub ja kes seda haldab. Kui soovite kontrollida, kas tippisite nime õigesti, klõpsake nuppu Kontrolli nimesid. Kontonime otsimiseks võite ka klõpsata nuppu Sirvi.

 10. Sihtrühma liikmete määratlemiseks märkige ruut Täida kõik reeglid või Täida mõni reeglitest.

 11. Klõpsake nuppu OK.

 12. Tehke sihtrühma reegli lisamise lehel ühte järgmistest.

  • Kasutaja atribuutide alusel reegli lisamine

   1. Valige jaotises Operand suvand Kasutaja.

   2. Valige jaotises Tehtemärk suvand Aruanded kuuluvusega, et luua asutuse hierarhial põhinev reegel, või Liige rühmades, et luua sihtrühm rühma või leviloendi põhjal.

   3. Tippige või valige väljal Väärtus kasutaja, keda soovite selle reegli testimiseks kasutada.

    • Reegli Aruanded kuuluvusega korral valige inimene, kes on sihtrühma kaasatavate kasutajate ülemus.

    • Reegli Liige rühmades korral valige sihtrühmareeglisse kaasatav rühm või leviloend.

  • Kasutajaprofiili atribuudi põhise reegli lisamine

   1. Valige jaotises Operand suvand Atribuut ja seejärel valige loendist soovitud atribuut.

   2. Valige loendist Tehtemärk atribuudi jaoks soovitud tehtemärk. Ehkki igal atribuudil on veidi omamoodi tehtemärkide komplekt, on levinumate tehtemärkide seas näiteks = ja Sisaldab.

   3. Tippige jaotises Väärtus atribuudi selle reegliga võrdlemisel kasutatav väärtus.

 13. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sihtrühma muutmine

Sihtrühma nime, kirjeldust ja omanikku saate muuta. Samuti saate muuta seda, kas sihtrühma liikmed peavad vastama kõigile sihtrühmareeglitele või vähemalt ühele sihtrühmareeglile.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

 6. Osutage lehel Sihtrühmade kuvamine sihtrühmade loendis selle sihtrühma nimele, mida soovite muuta. Klõpsake kuvatavat noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri.

 7. Lehel Sihtrühma redigeerimine saate teha järgmisi muudatusi.

  • Jaotises Atribuudid saate muuta sihtrühma nime või kirjeldust.

  • Väljale Omanik saate tippida selle kasutaja kontonime, kellele see sihtrühm kuulub ja kes seda haldab. Kui soovite kontrollida, kas tippisite nime õigesti, klõpsake nuppu Kontrolli nimesid. Kontonime otsimiseks võite ka klõpsata nuppu Sirvi.

  • Sihtrühma liikmete määratlemiseks saate klõpsata raadionupul Täida kõik reeglid või Täida mõni reeglitest.

 8. Muudatuste rakendamiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sihtrühma kustutamine

Kui teil pole enam vajadust sisu mõne kindla sihtrühma kasutajatele ja rühmadele suunata, võite sihtrühma kustutada.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

 6. Valige lehel Sihtrühmade kuvamine sihtrühmade loendist kustutatav sihtrühm ja klõpsake siis nuppu Kustuta.

 7. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sihtrühmareegli lisamine, muutmine või kustutamine

Uue sihtrühma lisamisel loote ühtlasi sihtrühmareegli, mis määratleb selle sihtrühma liikmekuuluvuse. Sihtrühmadel on alati vähemalt üks sihtrühmareegel, kuid sihtrühmareegleid saate igal ajal muuta. Uued või muudetud sihtrühmareeglid rakendatakse alles pärast sihtrühma uuesti koostamist, Office 365 kataloogi järgmisel sünkroonimisel.

Iga sihtrühmareegel hõlmab järgmisi elemente:

 • Operand tähistab päringureeglisse kaasatavat kasutajat või atribuuti;

 • Tehtemärk määrab, kas väärtusega võrreldavad kasutajad kaasatakse sihtrühma või välistatakse sellest;

 • Väärtus on päringus kasutatav võrdlusväärtus.

Mitme reegliga sihtrühmade jaoks kasutatakse ühte järgmistest loogikakomplektidest.

 • Täida kõik reeglid: sihtrühma liikmeks saamiseks peavad kasutajad vastama kõigile reeglitele. Mida rohkem reegleid lisada, seda väiksemaks sihtrühm enamasti muutub.

 • Täida mõni reeglitest: sihtrühma liikmeks saamiseks peavad kasutajad vastama mõnele reeglile. Mida rohkem reegleid lisada, seda suuremaks sihtrühm enamasti muutub.

Lehe algusesse

Sihtrühmareegli lisamine

Sihtrühmareeglite lisamine on mõistlik näiteks järgmistes olukordades.

 • Operandi Kasutaja väärtuse muutmine.    Suunate sisu sihtrühmale liikmekuuluvuse või aruandlusstruktuuri alusel ja soovite lisada mõnele teisele juhatajale alluvaid või mõnest muust leviloendist pärinevaid kasutajaid.

 • Operandi Kasutaja tehtemärgi muutmine.    Suunate sisu praegu aruandlusstruktuuri alusel, kuid soovite sisu suunata leviloendi liikmetele.

 • Operandi muutmine.    Suunate sisu praegu sihtrühmale liikmekuuluvuse või aruandlusstruktuuri alusel, kuid soovite liikmekuuluvust mõne kasutajaprofiili atribuudi põhjal laiendada või ahendada.

 • Operandi Atribuut muutmine.    Suunate sisu sihtrühmale ühe atribuudi alusel, kuid soovite liikmekuuluvust mõne lisaatribuudi alusel laiendada või ahendada.

Sihtrühmareegli lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

 6. Osutage lehel Sihtrühmade kuvamine selle sihtrühma nimele, mida soovite konfigureerida. Klõpsake kuvatavat noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Kuva atribuudid.

 7. Klõpsake lehe Sihtrühma atribuutide kuvamine jaotises Sihtrühma reeglid nuppu Lisa reegel.

 8. Tehke sihtrühma reegli lisamise lehel ühte järgmistest.

  • Kasutajapõhise reegli lisamine

   1. Valige jaotises Operand suvand Kasutaja.

   2. Valige jaotises Tehtemärk suvand Aruanded kuuluvusega, et luua asutuse hierarhial põhinev reegel, või Liige rühmades, et luua sihtrühm rühma või leviloendi põhjal.

   3. Tippige või valige väljal Väärtus kasutaja, keda soovite selle reegli testimiseks kasutada.

    • Reegli Aruanded kuuluvusega korral valige inimene, kes on sihtrühma kaasatavate kasutajate ülemus.

    • Reegli Liige rühmades korral valige sihtrühmareeglisse kaasatav rühm või leviloend.

  • Kasutajaprofiili atribuudi põhise reegli lisamine

   1. Valige jaotises Operand suvand Atribuut ja seejärel valige loendist soovitud atribuut.

   2. Valige loendist Tehtemärk atribuudi jaoks soovitud tehtemärk. Ehkki igal atribuudil on veidi omamoodi tehtemärkide komplekt, on levinumate tehtemärkide seas näiteks = ja Sisaldab.

   3. Tippige jaotises Väärtus atribuudi selle reegliga võrdlemisel kasutatav väärtus.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sihtrühmareegli muutmine

Sihtrühmareegli muutmine on mõistlik näiteks järgmistes olukordades.

 • Operand    – selle muutmine on kõige vähem tõenäoline, kuna peaaegu alati on mõistlikum lisada uus reegel. Vahel aga võib teil tekkida vajadus asendada aruandlusstruktuuril või leviloendisse kuulumisel põhinev operand Kasutaja juhatajal või ametinimetusel põhineva operandiga Atribuut või mõne muu atribuudiga, et luua senisega sarnane, kuid täpsemini sihitud liikmetega sihtrühm.

 • Tehtemärk    – tehtemärki võite muuta näiteks juhul, kui loendi tegelik liikmelisus on kas liiga kitsas või liiga lai. Näiteks võite asendada tehtemärgi = (Võrdub) tehtemärgiga Sisaldab, et sihtrühma liikmete arvu suurendada.

 • Väärtus    – sihtrühmareegli sihtväärtust võite muuta näiteks juhul, kui olete küll väärtustanud õige kasutajaoperandi või atribuudi, kuid liikmete arv on soovitust suurem või väiksem või kui soovite ärivajaduste muutumise tõttu teatud kasutajaid või rühmi kaasata või välja jätta. Kui atribuudil on mitu väärtust, võite väärtusi ka lisada.

Märkus.:  Sihtrühmareeglite osas tehtud muudatused kajastuvad alles pärast seda, kui sihtrühm on SharePoint Online'is määratud regulaarse intervalli järel uuesti kompileeritud.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

 6. Osutage lehel Sihtrühmade kuvamine sellele sihtrühmale, mida soovite konfigureerida. Klõpsake kuvatavat noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Kuva atribuudid.

 7. Klõpsake lehe Sihtrühma atribuutide kuvamine jaotises Sihtrühma reeglid reeglit, mida soovite muuta.

 8. Tehke sihtrühma reegli redigeerimise lehel ühte järgmistest.

  • Kasutaja võtmine sihtrühma liikmelisuse aluseks

   1. Valige jaotises Operand suvand Kasutaja.

   2. Valige jaotises Tehtemärk suvand Aruanded kuuluvusega, et luua asutuse hierarhial põhinev reegel, või Liige rühmades, et luua sihtrühm rühma või leviloendi põhjal.

   3. Tippige või valige väljal Väärtus kasutaja, keda soovite selle reegli testimiseks kasutada.

    1. Reegli Aruanded kuuluvusega korral valige inimene, kes on sihtrühma kaasatavate kasutajate ülemus.

    2. Reegli Liige rühmades korral valige sihtrühmareeglisse kaasatav rühm või leviloend.

  • Kasutajaprofiili atribuudi võtmine sihtrühma liikmelisuse aluseks

   1. Valige jaotises Operand suvand Atribuut ja seejärel valige loendist soovitud atribuut.

   2. Valige loendist Tehtemärk atribuudi jaoks soovitud tehtemärk. Ehkki igal atribuudil on veidi omamoodi tehtemärkide komplekt, on levinumate tehtemärkide seas näiteks = ja Sisaldab.

   3. Tippige jaotises Väärtus atribuudi selle reegliga võrdlemisel kasutatav väärtus.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sihtrühmareegli kustutamine

Loendi liikmelisust saab sisu sihtimise ärivajaduste muutumisel laiendada või ahendada. Kui sihtrühm peab vastama kõigile reeglitele, laiendab mõne sihtrühmareegli kustutamine võimalike liikmete arvu. Kui aga sihtrühm peab vastama ainult mõnele reeglile, vähendab sihtrühmareegli kustutamine võimalike liikmete arvu. Kui sihtrühma pole enam vaja, võiksite konkreetsete reeglite kustutamise asemel kustutada terve sihtrühma.

Märkus.: Kustutatud reeglitele vastavad sihtrühmad jäävad sihtrühmade hulka alles seni, kuni kompileerimine on lõpule jõudnud.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

 6. Osutage lehel Sihtrühmade kuvamine sellele sihtrühmale, mida soovite konfigureerida. Klõpsake kuvatavat noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Kuva atribuudid.

 7. Klõpsake lehe Sihtrühma atribuutide kuvamine jaotises Sihtrühma reeglid reeglit, mida soovite kustutada.

 8. Klõpsake lehe Sihtrühma reegli redigeerimine allosas nuppu Kustuta.

 9. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sihtrühmade kuvamine

Kui soovite sihtrühma või sihtrühmareeglit muuta või kustutada, saate vastava sihtrühma või reegli valimiseks kuvada sihtrühmade loendi. Selle toiminguga saate kuvada kõik sihtrühmad.

 1. Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 2. Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Office 365 rakendusekäiviti ikoon . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 3. Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

 4. Valige Kasutajaprofiilid.

 5. Klõpsake jaotises Inimesed nuppu Halda sihtrühmi.

  SharePoint Online'i administreerimiskeskuse kuvatõmmis; valitud on kasutajaprofiilide leht.

 6. Sihtrühmade loendist kindla sihtrühma leidmiseks tippige sihtrühma nime algustähed väljale Leia sihtrühmad algusega ja klõpsake siis nuppu Otsi.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×