Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Office’i hõlbustuskeskus

Office’i rakendused töötavad enamiku seadmete hõlbustusfunktsioonidega. Need sätted võivad muuta rakenduste kasutust lihtsamaks. Näiteks saate ekraani paremini nägemiseks värvid ümber pöörata või värvikontrasti muuta. Saate veel näiteks kasutada seadet hiire asemel klaviatuuri abil jne.

Neid sätteid saate valida olenevalt oma seadmest (Windows, Mac, iOS või Android).

Windows 10 pakub hõlbustuskeskuses palju sisseehitatud funktsioone erivajadusega inimeste toetamiseks. Leiate põhilised hõlbustussätted menüüs Sätted > Hõlbustus. Saate hõlbustussätetes käivitada ka hõlbustusfunktsioone nagu Jutustaja või Luup.

Paani Hõlbustus kiiresti kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + U. Teise võimalusena saab tippida otsinguväljale sõna „Hõlbustus”.

Jutustaja kasutamine

Jutustaja on ekraaniluger, mis on opsüsteemi Windows 10 sisse ehitatud ja Office 365 rakendused on jutustajaga kasutamiseks optimeeritud. Alustamiseks avage leht Jutustaja kasutamisega alustamine.

Kõrge kontrastsusega värvi kasutamine

Kui teil on vaja rohkem värvikontrasti, et teksti ja üksuseid ekraanil paremini näha ning silmasõbralikumaks muuta, saate sisse lülitada kõrge kontrastsusega režiimi. Lisajuhised leiate lehelt Suure kontrastsusega režiimi sisse- või väljalülitamine Windowsis.

Ekraani sisu suurendamine

Saate ekraanil olevat sisu tööriista Luup abil suurendada. Saate Luubi häälestada täisekraaniks või Lensi paanile.

 • Luubi kiiresti käivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + plussmärk (+).

 • Suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + plussmärk (+). Vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + miinusmärk (-).

 • Kui fookus on Luubil, saate muuta selle sätteid tööriistaribal Luup. Tööriistaribal liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Suvandi või suvandiloendi valimiseks vajutage tühikuklahvi. Suvandist või suvandiloendist väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Luubist väljumiseks ja tööriista sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Esc.

Lisateavet leiate lehelt Luubi kasutamine kuval olevate üksuste vaatamiseks.

Teksti suuruse muutmine

Saate teksti suurust ekraanil muuta ilma ekraani eraldusvõimet muutmata.

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi otsinguvälja avamiseks.

 2. Tippige otsinguväljale tekst „Suurendamine”. Vajutage sisestusklahvi (Enter) lehe Kuva kohandamine avamiseks.

 3. Liigutage liuguril Teksti, rakenduste ja muude üksuste suuruse muutmine indikaatorit paremale.

 4. Saate reguleerida ka menüüribade teksti, tiitlite jms teksti. Nende juhtelementide avamiseks lehelt „Kuva kohandamine” valige link Täpsemad kuvasätted ja seejärel Teksti ja muude üksuste suuruse muutmise täpsemad võimalused.

Hiirekursori suuruse muutmine

Saate hiire hõlpsamaks kasutamiseks hiirekursori suurust ja värvi muuta.

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi.

 2. Tippige otsinguväljale sõna „hiir”.

 3. Klõpsake linki Täpsemad hiiresuvandid.

 4. Valige dialoogiboksis Hiir: atribuudid soovitud suvandi vahekaart, seejärel valige sealt suvandid.

Cortana kasutamine

Cortana kasutamiseks, virtuaalse hääle kontrollida sisselogimisabimehe lihtsa ülesannete täitmiseks. Cortana ja kuidas seda häälestada kohta lisateabe saamiseks vaadake mis on Cortana. Cortana on saadaval ainult teatud riikides ja regioonides.

Näpunäide. : Kui kasutate Cortanat hääljuhtimisega esimest korda, palub ta teilt luba küsida paar küsimust selle kohta, mis on teile oluline. Kui see teile sobib, vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete „Accept” („Aktsepteeri”), seejärel vajutage sisestusklahvi. Kui te ei soovi küsimustele vastata, vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete „No thanks” („Ei, aitäh”), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Windowsi kõnetuvastuse kasutamine

Kui kasutate kõnetuvastust esimest korda, tuleb see häälestada.

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi.

 2. Tippige otsinguväljale sõna „speech” („kõne”). Seejärel vajutage häälestusviisardi avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Järgige viisardi juhiseid.

 4. Kui häälestus on lõpule jõudnud, saate läbida häälkäskude õpetuse ja harjutada arvutit teie häält ära tundma.

 5. Kõnetuvastuse käskude kohta leiate lisateavet teemast Windowsi kõnetuvastuse käsud

Kui kasutate Office for Maci, on teil kasu opsüsteemi Mac OS X hõlpsa juurdepääsu funktsioonidest. Hõlpsa juurdepääsu funktsioonid võimaldavad suurendada, kiirklahve kasutada ja lugeda ette menüükäske või dokumendis olevat teksti.

Lisateavet leiate artiklist Accessibility Mac/iPad/iPhone/Watch/TV.

Täieliku klaviatuuripääsu siselülitamine

Kui täielik klaviatuuripääs on sisse lülitatud, saate klaviatuuril tabeldusklahvi (TAB) vajutades liikuda kõigi akendes ja dialoogiboksides kuvatavate juhtelementide vahel.

 1. Klõpsake Apple’imenüüs valikut System Preferences (Süsteemieelistused).

 2. Jaotises Hardware (Riistvara) klõpsake valikut Keyboard (Klaviatuur).

 3. Vahekaardi Keyboard Shortcuts (Kiirklahvid) jaotises Full Keyboard Access (Täielik klaviatuuripääs) klõpsake valikut All controls (Kõik juhtelemendid).

Kiirklahvide abil Office’i rakenduses liikumine

Saate mis tahes Office’i rakenduses kasutada järgmisi kiirklahve.

 • Menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + F2.

 • Tööriistariba aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + F10.

Office’i funktsiooniklahvidena saate kasutada klahve F1, F2 jne.

Mac-arvutis täidavad ülemise rea funktsiooniklahvid spetsiaalseid (riistvaraga seotud) funktsioone. Siiski töötavad need tarkvarakomplektis Office 2016 for Mac tavapäraste funktsiooniklahvidena, kui vajutate koos funktsiooniklahviga klahvi Fn (funktsioon).

Kui te ei soovi funktsiooniklahvi kasutamisel iga kord klahvi Fn vajutada, saate muuta oma Apple’i süsteemieelistusi.

Märkus. : Enne kui saate seda sätet klaviatuuriga muuta, lülitage sisse täielik klaviatuuripääs ja aktiveerige VoiceOver (vajutage klahvikombinatsiooni käsuklahv + F5).

 1. Valige Apple’i menüüs System Preferences (Süsteemieelistused).

 2. Seejärel valige Keyboard (Klaviatuur).

 3. Valige vahekaardil Keyboard (Klaviatuur) märkeruut Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Otsetee eelistuse muutmine

Mõned spikriteemades loetletud konkreetsete tarkvarakomplekti Office for Mac 2016 rakenduste kiirklahvid ei pruugi Mac OS-i vaikeklahvidega ühtida. Nende kiirklahvide kasutamiseks tuleb teil võib-olla muuta Maci klaviatuurisätteid.

Märkus. : Enne kui saate seda sätet klaviatuuriga muuta, lülitage sisse täielik klaviatuuripääs ja aktiveerige VoiceOver (vajutage klahvikombinatsiooni käsuklahv + F5).

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni käsuklahv + tühikuklahv.

 2. Tippige sõna „sys” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Return).

 3. Tippige a-täht ja seejärel vajutage allanooleklahvi, et avada aken Accessibility (Hõlbustus), kus saate määrata eelistused.

 4. Valige Keyboard (Klaviatuur) > Keyboard Preferences (Klaviatuurieelistused).

 5. Seejärel valige vahekaart Shortcuts (Kiirklahvid).

 6. Valige kategooriatabelis Shortcuts (Kiirklahvid) Mission Control (Juhtimiskeskus).

 7. Otsige määratud kiirklahvi, mida soovite asendada.

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni käsuklahv + W.

Opsüsteemi Mac OS X hõlpsa juurdepääsu funktsioonide sisselülitamine

Saate muuta kontrasti, suurendustaseme jm funktsioonide sätteid.

Avage System Preferences (Süsteemieelistused) ja valige sätted järgmisest tabelist.

Määratav eelistus

Soovitatavad toimingud

Kontrast: mustade ekraanielementide kuvamine valgel taustal või valgete ekraanielementide kuvamine mustal taustal või muul moel kontrastsuse reguleerimine

Klõpsake vahekaardi Seeing (Nägemine) jaotises Display (Kuva) soovitud suvandeid.

Teatised: ekraani vilkumine märguandeheli kõlamisel

Vahekaardil Hearing (Kuulmine) valige märkeruut Flash the screen when an alert sound occurs (Ekraan vilgub märguandeheli kõlamisel).

Nakkeklahvid: nakkeklahvide sisselülitamine, et saaksite vajutada mitut klahvi ja kuvada vajutatud klahvid ekraanil

Vahekaardil Keyboard (Klaviatuur) klõpsake suvandi Sticky Keys (Nakkeklahvid) juures valikut On (Sees).

Aeglased klahvid: aeglaste klahvide sisselülitamine, et reguleerida klahvivajutuse ja klahvi aktiveerimise vahelise aja pikkust

Vahekaardil Keyboard (Klaviatuur) klõpsake suvandi Slow Keys (Aeglased klahvid) juures valikut On (Sees).

Hiireklahvid: hiireklahvide sisselülitamine, et juhtida kursorit numbriklahvistiku abil

Vahekaardil Mouse (Hiir) klõpsake suvandi Mouse Keys (Hiireklahvid) juures valikut On (Sees).

Kursori suurus: parema nähtavuse huvides kursori suuremaks muutmine

Vahekaardi Mouse (Hiir) suvandi Cursor Size (Kursori suurus) juures nihutage kursori suurendamiseks liugurit paremale.

Suum: ekraanil olevate üksuste suurendamine või vähendamine

 1. Klõpsake Apple’i menüüs valikut System Preferences (Süsteemi-eelistused).

 2. Klõpsake jaotises System (Süsteem) nuppu Universal Access (Hõlbus juurdepääs).

 3. Vahekaardi Seeing (Nägemine) jaotises Zoom (Suumimine) klõpsake valikut On (Sees).

Funktsiooni VoiceOver sisselülitamine

VoiceOver on Maci, iPadi ja iPhone’i sisseehitatud ekraaniluger. Selle funktsiooni abil saate kuulata enamikke menüükäske, dialoogibokside suvandeid ja muid arvutiekraanil kuvatavaid elemente etteloetuna.

Märkus. : VoiceOver ei toimi dokumendi põhiakna (nt dokumendi teksti) ega lindi sisu puhul.

 1. Klõpsake Apple’i menüüs valikut System Preferences (Süsteemi-eelistused).

 2. Klõpsake jaotises System (Süsteem) nuppu Universal Access (Hõlbus juurdepääs).

 3. Vahekaardi Seeing (Nägemine) jaotises VoiceOver klõpsake valikut On (Sees).

Valitud teksti kuulamine funktsiooni Speak abil

Saate Speaki abil kuulata mis tahes valitud teksti (nt dokumendi pealkirja). Kui soovite kuulata enamikke menüükäske, dialoogibokside suvandeid ja muid arvutiekraanil kuvatavaid elemente etteloetuna, kasutage funktsiooni VoiceOver.

 1. Klõpsake Apple’i menüüs valikut System Preferences (Süsteemi-eelistused).

 2. Jaotises System (Süsteem) klõpsake nuppu Speech (Kõne).

 3. Vahekaardil Text to Speech (Tekst kõneks) valige märkeruut Speak selected text when the key is pressed (Klahvi vajutamisel esita valitud tekst).

 4. Klõpsake käsku Set Key (Määra klahv) ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni, mida soovite kasutada teksti ettelugemiseks, ning klõpsake nuppu OK.

 5. Kui soovite mis tahes Office’i rakenduses kuulata teksti etteloetuna, valige soovitud tekst ja seejärel vajutage määratud kiirklahvi.

Office for iOS töötab teie seadme hõlbustusfunktsioonidega (nt VoiceOver, Speak Screen, Dictation, Zoom, Invert Colors ja Dynamic Type). Saate kasutada rakendusi isegi koos Siriga. Näiteks saate Siril paluda käivitada rakendus: „Hey Siri, start Excel” („Hei Siri, käivita Excel”). Kui teil on väline klaviatuur, toetavad Office’i rakendused ka kiirklahve ekraanil ringi liikumiseks.

Saate luua otsetee Office’i rakenduste kõige sagedamini kasutatavatele funktsioonidele (nt VoiceOver). Otsetee määramine

 1. Avage Settings (Sätted), valige General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus) > Accessibility Shortcut (Hõlbustusvahendite otseteed).

 2. Otsetee aktiveerimiseks puudutage nuppu Home (Avakuva) kolm korda.

Ekraani sisu suurendamine Zoomi abil

Ekraanisuurendi kasutamiseks Office’i rakendustega lülitage Zoom sisse.

 1. Vajutage nuppu Home (Avakuva).

 2. Avage Settings (Sätted), valige General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus) > Zoom.

 3. Suurendi kuvamiseks või peitmiseks topeltpuudutage kolme sõrmega.

Teksti suurendamine Dynamic Type’i abil

Office’i menüüde teksti suurendamiseks lülitage sisse Dynamic Type. Outlookis suurendatakse sellega terve sisendkaust. Excelis, OneNote’is, PowerPointis ja Wordis suurendatakse ainult menüüd, aga saate dokumendi suurendamiseks sõrmi kokku suruda või lahku viia.

 1. Vajutage nuppu Home (Avakuva).

 2. Avage Settings (Sätted), valige General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus) > Larger Type (Suurem tekst).

 3. Lülitage sisse suvand Larger Accessibility Sizes (Suuremad hõlbustussuurused).

Värvide ümberpööramine parema kontrasti jaoks

Paremaks nähtavuseks saate seadme värvid ümber pöörata. Näiteks saate Excelis ja Wordis kuvada valge teksti mustal taustal.

 1. Vajutage nuppu Home (Avakuva).

 2. Avage Settings (Sätted), valige General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus).

 3. Lülitage sisse Invert Colors (Värvide ümberpööramine).

Teksti sisestamine funktsiooni Dictation (dikteerimine) abil

Märkus. : Kui klaviatuuril pole mikrofoniklahvi, ei toeta tekstiala dikteerimist.

Saate Office’i rakendustes teksti dikteerida.

 • Kui järjepunkt on Exceli, OneNote’i, PowerPointi või Wordi tekstialas, saate puudutada ekraaniklaviatuuril tühikuklahvist vasakul paiknevat mikrofoninuppu ja seejärel öelda teksti.

 • Kui olete dikteerimise lõpetanud, puudutage ekraani keskme alaosas nuppu Done (Valmis). Kui VoiceOver on samuti sisse lülitatud, topeltpuudutage nuppu Done.

VoiceOveri kasutamine

VoiceOver on iPadi ja iPhone’i sisseehitatud ekraaniluger.

Funktsiooni VoiceOver sisselülitamine

VoiceOveri sisselülitamiseks puudutage nuppu Avakuva. Kui see ei toimi, paluge Sirit: „Hey Siri, turn on VoiceOver” („Hei Siri, lülita VoiceOver sisse”). Teise võimalusena tehke järgmist.

 1. Vajutage nuppu Home (Avakuva).

 2. Avage Settings (Sätted), valige General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus) > VoiceOver.

 3. Lülitage VoiceOver sisse.

Office’i rakenduse avamine VoiceOveri abil

Libistage sõrmega üle rakenduste, nipsates vajaduse korral kuvade vahetamiseks. VoiceOver teatab rakenduste nimed, kui nende ikoone puudutate. Kui nimetatakse soovitud rakendus, topeltpuudutage seda avamiseks.

VoiceOveri abil Office for iPadi rakendustes navigeerimine

Kui kasutate VoiceOverit Office’i rakenduses navigeerimiseks saate kasutada kas ainult liigutusi või liigutuste ja kiirklahvide kombinatsiooni (kui teil on väline klaviatuur).

Lindi kasutamine sisselülitatud VoiceOveriga

Enamiku Office for iOS-i rakenduste kuva keskosas on juhtnuppudega lint. Kui libistate sõrmega üle lindi või vajutate klahvikombinatsiooni VO + vasak- või paremnooleklahv, kuulete menüü nime, nt „Home tab” („Menüü Avaleht”). Kui kuulete ka sõna „Selected” („Valitud”), nt „Home tab, Selected” („Menüü Avaleht valitud”), kuvatakse lindinupud.

 • Menüü nuppude kuvamiseks lindil topeltpuudutage ekraanil mis tahes kohta või vajutage klahvikombinatsiooni VO + tühikuklahv.

 • Teise menüüsse liikumiseks libistage sõrmega paremale või vasakule või klahvikombinatsiooni VO + vasak- või paremnooleklahv seni, kuni kuulete soovitud menüü nime, nt „Insert tab” („Menüü Lisa”). Topeltpuudutage või vajutage klahvikombinatsiooni VO + tühikuklahv.

 • Avatud menüü all oleva nupu valimiseks libistage sõrmega alla nuppude nimede kuulmiseks. Kui kuulete soovitud suvandit, topeltpuudutage nuppu. Teise võimalusena saate vajutada klahvikombinatsiooni VO + vasaknooleklahv seni, kuni kuulete suvandeid.

 • Lindi nuppude kuvamiseks või peitmiseks topeltpuudutage linti või menüüd.

Office for Android töötab Androidi seadmete sisseehitatud hõlbustusfunktsioonidega, ekraanilugeriga TalkBak ja funktsiooniga Android Speech Recognition (Androidi kõnetuvastus).

TalkBacki sisselülitamine

Kui TalkBack on sisse lülitatud, kuulete häälekirjeldust kõige kohta, mida oma seadmes valite või aktiveerite. See hõlmab peale kuvade, menüüde ja hüpikakende sisu ka käske, asukohti, loendeid ja nuppe.

TalkBacki sisselülitamine

 1. Valige Settings (Sätted) > Accessibility (Hõlbustus) > TalkBack.

 2. Puudutage tumblernuppu ja lülitage see asendisse ON (Sees).

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Avakuvale naasmiseks puudutage nuppu Home (Avakuva) ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Märkmed : 

TalkBacki kasutades žestide abil navigeerimine

 • Kui TalkBack on sisse lülitatud, võite käskude, asukohtade ja sisu leidmiseks sõrme üle ekraani lohistada. TalkBack teavitab teid ikoonidest, nuppudest ja muudest üksustest, kui neist sõrme üle lohistate.

 • Üles, alla, vasakule või paremale kerimiseks nipsake kahe sõrmega vastavas suunas.

 • Praeguse käsu või mõne muu ekraanil kuvatava elemendi valimiseks või aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • Samuti saate paremale või vasakule nipsata ekraanil järgmisele või eelmisele üksusele liikumiseks.

TalkBacki žestide kasutamine

Vaadake loendist kiiržeste, mida saate kasutada, kui TalkBack on sisse lülitatud, ning palju teisi valikuid, mis võimaldavad kohandada, kuidas teie seade TalkBackiga töötab.

 • Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 • Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete sõna „Settings” („Seaded”).

 • Nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Settings” („Seaded”), ja topeltpuudutage ekraani.

 • Nipsake kahe sõrmega üles, et kerida allapoole umbes poole loendi peale. Kui nipsamise lõpetate, ütleb TalkBack, kus te asute. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Manage gestures” („Halda žeste”). Topeltpuudutage ekraani.

 • Nipsake paremale, et vaadata saadaolevate žestide loendit. TalkBack nimetab iga žesti ja sellega seotud toimingu. Menüüsse TalkBacki sätted naasmiseks lohistage sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Back button (Nupp „Tagasi”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

TalkBacki väljalülitamine

 1. Avakuvale naasmiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi avakuvanuppu.

 2. Avakuval nihutage fookus nupule Settings (Seaded) ja topeltpuudutage seda.

 3. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse System (Süsteem), kuni kuulete teksti „Accessibility” („Hõlbustatus”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nihutage kuval Accessibility (Hõlbustus) fookus valikule TalkBack. Kuulete sõnu „TalkBack, On” („TalkBack, sisse lülitatud”). Topeltpuudutage.

 5. Liikuge lülitile On/Off (Sees/väljas) ja topeltpuudutage seda. Kuulete sõnu „Alert, Stop TalkBack” („Teatis, TalkBacki peatamine”).

 6. Liikuge nupule OK ja topeltpuudutage seda.

Androidi hõlbustussätete kasutamine

Androidi seadme kasutamise hõlbustamiseks saate peale TalkBacki sisselülitamise häälestada ka teisi kuval Hõlbustus olevaid funktsioone.

 1. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage Androidi seadme avakuvanuppu.

 2. Nihutage avakuval fookus nupule Settings (Seaded) ja topeltpuudutage seda.

 3. Nihutage jaotises Preferences (eelistused) fookus valikule Accessibility (Hõlbustusfunktsioonid) ja topeltpuudutage seda.

 4. Liikuge kuval Accessibility jaotisse System (Süsteem) ja valige järgmiste suvandite seast.

  • Suvand Captions (Pealdised) lisab kõikide piltide allserva keskele pealdised. Saate teksti suurust ja pealdise laadi muuta.

  • Valik Magnification (Suurendamisliigutused) lubab funktsiooni, millega saate teatud žestide abil kuva suurendada ja vähendada. Žestide selgituste kuulmiseks nipsake paremale tumblernupust mööda.

  • Valik Fondi suurus võimaldab suurendada kogu seadmes kuvatavat teksti.

  • Valik Display size (Kuvasuurus) võimaldab suurendada failis olevaid elemente.

  • Valik Paroolide lausumine võimaldab tippimise asemel paroole öelda.

Värvide ümberpööramine parema kontrasti jaoks

Saate sisu hõlpsamaks lugemiseks ja valimiseks seadmes kontrastsust suurendada või värve ümber pöörata.

Märkus. : Värvikontrasti muutmine ja värvide ümberpööramine on katsetatavad funktsioonid. Need ei pruugi kõikide nuppude ja pindadega töötada.

 • Avage rakendus. Nihutage pealkirjaalal fookus nupule Sätted ja topeltpuudutage seda.

 • Ekraanil allapoole kerimiseks nipsake kahe sõrmega ülespoole. Jaotises Eelistused nihutage fookus valikule Hõlbustusfunktsioonid ja topeltpuudutage seda.

 • Kuval Hõlbustusfunktsioonid liikuge käsu Suurenda kontrastsust kõrval olevale lülitile Sees ja topeltpuudutage seda.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×