Saidisisutüübi muutmine

Selle artikli teemad

Dokumendimalli seostamine saidisisutüübiga

Töövoo lisamine saidisisutüüpi

Töövoo eemaldamine sisutüübilt

Olemasoleva veeru lisamine saidisisutüüpi

Uue veeru lisamine saidisisutüüpi

Saidisisutüübi veergude järjestuse muutmine

Dokumenditeabe paneeli sätete muutmine

Teabehalduspoliitika lisamine

Dokumenditeisenduste haldamine

Saidisisutüüp kirjeldab dokumendi, kausta või loendiüksuse atribuute. Saidisisutüübiga saab määratleda järgmised omadused.

 • Atribuutide komplekt

 • Vormid atribuutide redigeerimiseks ja kuvamiseks

 • Dokumendi või loendiüksuse jaoks saadaolevad töövood

 • Kasutatav dokumendimall

Saidi Saidi nimi omanike rühma liikmed saavad muuta saidi sisutüüpe. Vaikimisi värskendatakse ka kõiki muudetavast sisutüübist pärinevaid sisutüüpe.

Dokumendimalli seostamine saidisisutüübiga

Märkus.: Dokumendimalle saab seostada ainult dokumendi sisutüüpide, mitte kaustade, loendite ega arutelutahvlitega.

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 3. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mille soovite konfigureerida.

 4. Klõpsake jaotise Sätted linki Täpsemad sätted.

 5. Tippige jaotises Dokumendimall olemasoleva dokumendimalli URL või laadige üles uus dokumendimall. Järgmises tabelis on loetletud kasutatavate URL-ide tüübid. Näited põhinevad saidisisutüüpide ressursikaustal (kaust, mis sisaldab saidisisutüüpide faile), asukohaga http://contoso/_cts/Sisutüübi nimi/, dokumendimalli nimi on docname.doc.

  Märkus.: Ressursikaust _cts/Sisutüübi nimi (kus Sisutüübi nimi on saidisisutüübi nimi) asub iga saidi juurkataloogis.

URL-i nimi

Näide

Serveri suhtaadress

/_cts/sisutüübi_nimi/doknimi.doc

Absoluutne

http://contoso/_cts/sisutüübi_nimi/doknimi.doc

Ressursikausta suhtaadress

doknimi.doc

Saidi suhtaadress

~/sait/TeegiNimi/doknimi.doc

 1. Valige jaotises Kirjutuskaitstud, kas lubada sisutüübi muutmist või rakendada sellele kirjutuskaitset.

 2. Määrake jaotises Saitide ja loendite värskendamine, kas sellest saidisisutüübist pärinevad sisutüübid värskendatakse, kui sisutüübis tehakse muudatusi.

  Kui valite Jah, siis sellest sisutüübist pärinevad sisutüübid (tütarsisutüübid) pärivad tehtud muudatused.

Lehe algusse

Töövoo lisamine saidisisutüübile

Sisutüübile töövoo lisamine võimaldab lõppkasutajatel käivitada loendi või teegi piires töövoo kõigile sisutüübi eksemplaridele. Töövood saab lisada kõigile sisutüüpidele, sh peidetud ja kohandatud sisutüüpidele. Kui sisutüüp lisatakse loendisse või teeki, siis kopeeritakse sinna ka kõik selle töövooseosed ja seostatakse sisutüübi üksustega.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 sisaldab äriprotsesside jaoks mitut töövoomalli. Kolm töövoogu (kinnitamine, tagasiside kogumine ja allkirjade kogumine) on dokumendi sisutüübiga automaatselt seostatud. Süsteemiadministraator saab luua ka kohandatud töövooge.

Märkus.: Töövoog peab enne saidisisutüüpi lisamist olema saidikogumis juurutatud. Kui lisatav töövoog pole saadaval, siis pöörduge oma serveriadministraatori poole.

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid ja valige sisutüüp, millele soovite lisada töövoo.

 3. Klõpsake lehe Saidi sisutüüp jaotises Sätted käsku Töövoo sätted.

 4. Klõpsake lehel Töövoo sätete muutmine käsku Lisa töövoog.

 5. Valige lehel Töövoo lisamine kasutatav töövoomall ja tippige nimi, mis eristab töövoo sisutüübi jaoks.

  Nimi kuvatakse kasutajatele töövoo käivitamisel ja töövoo oleku kuvamisel, seega on soovitatav lühike, äriprotsessi kirjeldav nimi.

 6. Töövoo sätete konfigureerimise juhised leiate teemast Saidisisutüübi töövoosätete muutmine.

 7. Kui lisataval töövool on leht Töövoo kohandamine, siis klõpsake sellele lehele Töövoo kohandamine liikumiseks nuppu Edasi, valige soovitud sätted ja klõpsake nuppu OK.

  Kui lisataval töövool pole lehte Töövoo kohandamine, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Töövoo eemaldamine sisutüübilt

Töövoo eemaldamisel sisutüübilt lõpetatakse kõik pooleliolevad töövoo eksemplarid, ning nende ajalugu ja tööülesanded kustutatakse. Soovi korral saate lubada pooleliolevate töövoo eksemplaride lõpuleviimise, takistades samas uute eksemplaride alustamist.

Kui kustutate töövoo seosed sisutüübiga, millest ülejäänud sisutüübid (tütarsisutüübid) pärivad sätteid, siis ei kustutata mitte ainult tütarsisutüüpide töövoog, vaid lõpetatakse kohe ka kõik seostatud pooleliolevad töövooeksemplarid ning nende ajalugu ja tööülesanded kustutatakse.

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid ja valige sisutüüp, millele soovite lisada töövoo.

 3. Klõpsake lehe Saidi sisutüüp jaotises Sätted käsku Töövoo sätted.

 4. Klõpsake lehel Töövoo sätete muutmine käsku Eemalda töövoog.

 5. Leidke lehelt Töövoogude eemaldamine töövoog, mille soovite eemaldada, ja tehke üht järgmistest.

  • Töövoo eemaldamiseks ja kõigi pooleliolevate töövooeksemplaride lõpetamiseks klõpsake töövoo kõrval asuvat käsku Eemalda.

  • Kui soovite lubada pooleliolevate eksemplaride lõpuleviimise, aga takistada uute eksemplaride alustamist, siis klõpsake töövoo kõrval asuvat käsku Keela uued eksemplarid.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Kui küsitakse muudatuste rakendamise kohta kõigile sellest sisutüübist pärinevatele sisutüüpidele, siis tehke ühte järgmistest:

  • Töövoo eemaldamiseks sisutüübilt, kuid mitte sellest pärinevatelt sisutüüpidelt (tütarsisutüübid), klõpsake nuppu Loobu. Tütarsisutüüpide jaoks jääb töövoog saadavaks.

  • Töövoo seoste eemaldamiseks kõigilt tütarsisutüüpidelt ja kõigi sellel töövooseosel põhinevate aktiivsete töövoogude kustutamiseks klõpsake nuppu OK. Selle toimingu kiirus sõltub saidikogumi suurusest ja aktiivsete töövoogude arvust.

Lehe algusse

Olemasoleva veeru lisamine saidisisutüüpi

Siinseid juhiseid järgides saate lisada saidisisutüüpi saidil või emasaidil varem määratletud veeru.

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii seda saidisisutüüpi, mille soovite konfigureerida.

 5. Klõpsake lehe Saidi sisutüüp jaotises Veerud käsku Lisa olemasolevatest saidiveergudest.

  Kuvatakse leht Veergude lisamine saidisisutüüpi.

 6. Valige jaotise Vali veerud loendist Vali veerud asukohastrühm, mida soovite filtreerida.

  Järgnevas tabelis kirjeldatakse vaikimisi saadaolevaid veerurühmi ja neis sisalduvaid veerutüüpe.

Valik

Kuvatakse

Kõik rühmad

Kõik veerud, mis on saadaval kõikidele rühmadele.

Põhiveerud

Mitut tüüpi loendite ja teekide jaoks sobivad veerud

Kontaktide ja kalendri põhiveerud

Veerud, mis sobivad kontakti- ja kalendriloendite korral. Neid veerge kasutatakse tavaliselt kliendi kontakti- ja kalendrirakendustest (nt Microsoft Office Outlook 2007) pärit metaandmete sünkroonimiseks.

Dokumendi põhiveerud

Dokumendi standardveerud Dublini põhiliste metaandmete kogumist. Paljud neist veergudest kuuluvad Microsoft Office'i põhiatribuutide kogumisse.

Tööülesannete ja probleemide põhiveerud

Veerud, mis on abiks tööülesannete ja probleemide loendites. Neid veerge kasutatakse tavaliselt kliendi tööülesannete ja probleemide programmidest (nt Office Outlook 2007) pärit metaandmete sünkroonimiseks.

Laiendatud veerud

Kindla otstarbega veergude komplekt.

 1. Valige loendist Saadaolevad veerud lisatav veerg ja klõpsake nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Mitme veerutüübi kiireks lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake saadaolevaid veerge, mida soovite lisada.

 2. Määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

 3. Pärast soovitud veergude lisamist klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Uue veeru lisamine saidisisutüübile

Alltoodud juhiseid järgides saate määratleda uue veeru ja lisada selle saidisisutüübile. Pidage meeles, et loodav veerg on saadaval loomissaidil ja selle kõigil tütarsaitidel. Pärast uue veeru loomist saate selle lisada muudele sisutüüpidele ning loenditele ja teekidele. Kui te ei soovi, et uut veergu kasutaksid teised, siis saate selle peita, lisades selle rühma nimega "_peidetud."

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii seda saidisisutüüpi, mille soovite konfigureerida.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

 4. Klõpsake jaotises Veerud linki Lisa uuest saidiveerust.

 5. Sisestage lehe Uus saidiveerg jaotises Nimi ja tüüp uue veerutüübi nimi ja valige selles veerus talletatava teabe tüüp.

  Näpunäide.: Veerunimed pole tõstutundlikud. Näiteks kui saidikogumil on juba määratletud veerg nimega Kirjeldus, siis ei saa luua uut veergu nimega kirjeldus.

 6. Valige jaotises Rühm olemasolev rühm või tippige nimi uue rühma jaoks, kuhu soovite uue veeru salvestada.

 7. Määrake jaotises Muud veerusätted kõik soovitud veeru lisasätted. Näiteks saate tippida veerukirjelduse, määrata veeru andmed kohustuslikuks, otsustada veergu salvestatava maksimaalse märgiarvu ja veeru vaikeväärtuse.

 8. Määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

 9. Pärast soovitud veergude lisamist klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Saidisisutüübi veergude järjestuse muutmine

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mille soovite konfigureerida.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

 4. Klõpsake jaotises Veerud käsku Veergude järjestus.

 5. Veergude järjestust saate soovi korral muuta veeru Järjekorranumber ripploenditest.

 6. Määrake jaotises Saitide ja loendite värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

Lehe algusse

Dokumenditeabe paneeli sätete muutmine

Dokumenditeabe paneel võimaldab kasutajatel kuvada ja muuta sisutüübi atribuute otse rakendusekomplekti Microsoft Office System 2007 dokumendis. Näiteks kui saidikogumi dokumendisisutüübil on veerg Olek, siis kuvatakse lõppkasutajatele dokumendi teabepaanil atribuut Olek, ning kasutajad saavad muuta oleku Mustand olekuks Lõplik. Kui dokument salvestatakse uuesti serverisse, siis värskendatakse tehtud muudatusega veergu Olek.

Dokumenditeabe paneel on Microsoft Office InfoPathi vorm, mis luuakse automaatselt programmikomplekti Office 2007 dokumentides ja mis kajastab dokumendi serveris redigeeritavaid atribuute. Sisutüübi konfigureerimisel saate genereerida InfoPathi vormi, mis põhineb sisutüübi atribuutidel. Seejärel saate vormi kohandada ja juurutada sarnaselt muudele InfoPathi vormidele. Kohandatud vormile viidatakse dokumendis. Lõppkasutajad saavad lihtsal viisil kuvada ja redigeerida dokumendi atribuute Office'i dokumendi ülaosas kuvatava Dokumenditeabe paneeli abil.

 1. Klõpsake saidikogumi avalehel nuppu Saiditoimingud, valige käsk Saidisätted, ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisustüübi linki, millega dokumenditeabe paneel on seostatud.

 4. Klõpsake lehe Saidi sisutüüp jaotises Sätted käsku Dokumenditeabe paneeli sätted.

 5. Määrake lehel Dokumenditeabe paneeli sätted, millist malli soovite dokumenditeabe paneeli jaoks kasutada.

  • Kui sobivat malli pole, saate InfoPathis luua kohandatud malli, klõpsates käsku Loo uus kohandatud mall.

  • Olemasoleva kohandatud malli kasutamiseks saate selle üles laadida käsuga Sirvi või sellele viidata ühiskasutusega asukohast UNC-tee abil. Tee kaasatakse dokumenti ja selle abil viidatakse dokumendi avamisel dokumendi teabepaanile.

  • Automaatselt loodud vaikemalli kasutamise jätkamiseks või sellele naasmiseks valige käsk Kasuta Microsoft Office'i rakenduste jaoks vaikemalli.

   Microsoft Office'i vaikemallis loetletakse sisutüübile määratletud veerud.

 6. Märkige ruut jaotises Kuva alati, kui soovite kuvada dokumendi teabepaani iga selle sisutüübiga loodud dokumendi jaoks.

  See säte tagab, et selle sisutüübiga dokumendi avamisel ja esmakordsel salvestamisel kuvatakse dokumendi teabepaan. Vaikimisi kuvatakse teabepaan alati, kui saidikogumis luuakse uus dokument või kui dokument nimetatakse ümber ja salvestatakse samasse asukohta.

 7. Dokumendi teabepaani muudatuste lubamiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Teabehalduspoliitika lisamine

Sisutüübile teabehalduspoliitika lisamine hõlbustab poliitikafunktsioonide seostamist mitme loendi või teegiga. Soovi korral saate sisutüübile lisada olemasoleva teabehalduspoliitika või koostada üksikule sisutüübile vastava kordumatu poliitika.

Märkus.: Saate lisada teabehalduspoliitika sisutüübile, mis on mingile loendile eriomane. Sel viisil saate rakendada poliitika ainult neile loendiüksustele, mis kasutavad seda sisutüüpi.

 1. Klõpsake saidikogumi avalehel nuppu Saiditoimingud, valige käsk Saidisätted, ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Valige lehel Saidisisutüüpide galerii sisutüüp, millele soovite lisada poliitika.

 4. Klõpsake lehe Saidi sisutüüp jaotises Sätted käsku Teabehalduspoliitika sätted.

 5. Määrake lehel Teabehalduspoliitika sätted, millist poliitikat soovite kasutada.

  • Sisutüübile olemasoleva poliitika rakendamiseks valige käsk Kasuta saidikogumi poliitikat, valige loendist soovitud poliitika nimi ja klõpsake nuppu OK.

  • Sisutüübile kordumatu poliitika loomiseks järgige alltoodud juhiseid.

   1. Valige käsk Määratle poliitika ja klõpsake nuppu OK.

   2. Tippige lehele Poliitika redigeerimine poliitika nimi ja kirjeldus ning kirjutage lühike poliitikaavaldus, mis selgitab kasutajatele poliitika eesmärke. Poliitikaavalduse pikkus on kuni 512 märki.

   3. Täpsemat teavet poliitikaga seostatavate funktsioonide seadmisest leiate teemast Teabehalduspoliitika funktsioonide konfigureerimine.

Lehe algusse

Dokumenditeisenduste haldamine

Saidiadministraatorid saavad lubada dokumenditeisenduse, mis võimaldab lõppkasutajatel teisendada dokumente ühest failivormingust teise. Saidisisutüüpide dokumenditeisenduse määratlemine võimaldab saidiadministraatoritel konfigureerida sisutüüpe säilitama sätteid, mis määratlevad saadaolevad muundurid ja nende töö kindla sisutüübiga dokumentide korral. Tarkvarapaketiga Office SharePoint Server 2007 on kaasas valik dokumendimuundureid. Samuti saate kasutada oma asutusele omaseid kohandatud muundureid. Pärast dokumenditeisenduste lubamist administreerimiskeskuses on muundurid vaikimisi saadaval kõigile dokumenditeegis kasutatavatele sisutüüpidele. Kasutatavad sisutüübid on järgmised.

 • Dokumendisisutüübid: põhileht, dokument, vorm ja pilt

 • Leheküljendi sisutüübid: artiklileht, ümbersuunamisleht ja tervitusleht

Lõppkasutajad saavad lubatud muundureid kasutada, kui valivad antud sisutüübiga dokumendi ja seejärel klõpsavad kontekstmenüü käsku Teisenda dokument. Loendis kuvatakse ainult dokumendifailile eriomased muundurid (nt .docx).

Kui failitüübi jaoks (nt XML) on mitu muundurit, siis võib osutuda vajalikuks redigeerida muundurite loendit selliselt, et kasutajad näeksid ainult neid muundureid, mis on selle sisutüübiga dokumentidele asjakohased. Samuti saate vajadusel muuta muunduri konfiguratsioonisuvandeid. Mõlemal juhul saate dokumendimuundurites muudatuste tegemiseks kasutada järgnevaid juhiseid.

 1. Valige saidikogumi avalehe menüüs Saiditoimingud käsk Saidisätted ja seejärel klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Valige lehel Saidisisutüüpide galerii sisutüüp, mille dokumenditeisendusi soovite hallata.

 4. Klõpsake lehe Saidi sisutüüp jaotises Sätted käsku Halda selle sisutüübi dokumenditeisendust.

  Märkus.: Dokumendimuundurid on saadaval ainult dokumendisisutüüpidele.

 5. Tühjendage kõigi muundurite ruudud, mida te ei soovi lõppkasutajatele kuvada. Veenduge, et valitud oleksid kõik need muundurid, mida soovite kuvada. Klõpsake nuppu Rakenda.

 6. Kui soovite kasutada muundurit, mille kõrval on suvand Konfigureeri, saate seda klõpsates määratleda uued teisendussätted.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×