Saidil navigeerimise konfigureerimine

Saidil navigeerimise funktsioonid on kiirkäivitus ja ülemine lingiriba. Nende abil on teie saidi kasutajatel hõlpsam leida vajalikku teavet. Teabe leidmise hõlbustamine on teie saidi edu võti.

Saidil navigeerimise konfigureerimiseks on palju erinevaid võimalusi. Sellest artiklist leiate teavet üksuste kiirkäivitusalale ja ülemisele lingiribale lisamise ja sealt eemaldamise kohta. Artiklis kirjeldatakse ka seda, kuidas saidi sisu ja hierarhia näitamiseks kuvada puuvaadet.

Selle artikli teemad

Enne alustamist

Saidi konfiguratsioon ja õigused

Lingireal navigeerimine

Kiirkäivitusala konfigureerimine

Kiirkäivitusala kuvamine või peitmine

Loendi või teegi kiirkäivitusalale lisamine või sealt eemaldamine

Kiirkäivitusala päise lisamine, redigeerimine ja kustutamine

Lingi lisamine kiirkäivitusalale

Kiirkäivitusala lingi redigeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Üksuste järjestuse muutmine kiirkäivitusalal

Ülemise lingiriba konfigureerimine

Saidi ülemise lingiriba konfigureerimine

Ülemise lingiriba lingi lisamine, redigeerimine ja eemaldamine

Ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Puuvaate kuvamine või peitmine

Enne alustamist

Saidi konfiguratsioon ja õigused

Saidi navigeerimisvõimaluste konfigureerimist mõjutavad nii see, kuidas teie sait installimisel konfigureeriti, kui ka õigused, mis teil oma saidil on.

Teil on vajalik õigus oma saidi navigeerimise konfigureerimiseks juhul, kui mõlemad järgmised tingimused on täidetud.

 • Menüüs Saidi toimingud Menüü Saiditoimingud on käsk Saidi sätted

  Saidimenüü Saidi sätted .

 • Saidi sätete lehe jaotises Ilme ja olemus
  Ilme ja olemus on käsud Ülemine lingiriba, Kiirkäivitusala ja Puuvaade.

Lingireal navigeerimine

Te ei saa lingireal navigeerimist konfigureerida. Lingireal navigeerimise näide on järgmine:
Lingirida .

Lehe algusesse

Kiirkäivitusala konfigureerimine

Kiirkäivitusala kuvatakse vaikimisi enamiku saidilehtede küljel. See sisaldab linke saidil esile tõstetud loendite ja teekide juurde. See võib sisaldada ka linke praeguse saidi alamsaitidele.

Kiirkäivitus

Iga loendi või teegi sätete lehel saate valida kiirkäivitusribal kuvatavad loendid ja teegid. Saate muuta linkide järjestust, lisada ja eemaldada linke ilma loendisse või teeki minemata. Samuti saate lisada või kustutada jaotisi. Seda kõike saate teha SharePointi tehnoloogiatega ühilduva brauseri kaudu. Saate isegi lisada linke saitidele, lehtedele, oma ettevõtte sisevõrgu ja Interneti sisusse.

Kiirkäivitusala kuvamine või peitmine

Enamiku saitide loomisel kuvatakse kiirkäivitusala vaikimisi. Vastavalt saidi vajadustele saate kiirkäivitusala kuvada või peita. Näiteks saate kiirkäivitusala kuvada kõrgema taseme saidil ja selle peita alamsaitidel.

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused väärtust Puuvaade
  Ilme ja olemus .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kiirkäivitusala peitmiseks tühjendage ruut Luba kiirkäivitusala.

  • Kiirkäivitusala kuvamiseks märkige ruut Luba kiirkäivitusala.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Loendi või teegi kiirkäivitusalale lisamine või sealt eemaldamine

Loendi või teegi loomisel saate konfigureerida selle nii, et selle link lisatakse automaatselt saidi kiirkäivitusalale. Saate seda suvandit hiljem muuta, redigeerides saidi sätteid.

 1. Klõpsake kiirkäivitusalal nuppu Kogu saidi sisu.

 2. Klõpsake loendi või teegi nime.

 3. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek ja seejärel käsku Loendi sätted või Teegi sätted
  Loendi sätted .

  Märkus. :  Menüü nimi võib erineda olenevalt loendi või teegi tüübist. Näiteks loendil Kalender on menüü Kalender.

 4. Klõpsake lehel Loendi sätted või Teegi sätted veeru Üldsätted väärtust Tiitel, kirjeldus ja navigeerimine.

 5. Tehke lehe Üldsätted jaotises Navigeerimine ühte järgmistest

  • Üksuse lisamiseks kiirkäivitusalale klõpsake nuppu Jah.

  • Üksuse eemaldamiseks kiirkäivitusalalt klõpsake nuppu Ei
   Kuva loend kiirkäivitusalal .

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kiirkäivitusala päise lisamine, redigeerimine ja kustutamine

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused väärtust Kiirkäivitus.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue pealkirja lisamiseks klõpsake nuppu Uus pealkiri, tippige pealkirja URL ja kirjeldus ning seejärel klõpsake nuppu OK. URL-i saab linkida mis tahes sobiva teega (nt selle saidi kausta, ettevõtte sisevõrgus oleva võrgukausta või mõne Interneti-asukohaga).

  • Pealkirja redigeerimiseks klõpsake pealkirja kõrval olevat nuppu Redigeeri Redigeeri . Tehke vajalikud muudatused päise URL-is ja kirjelduses ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Pealkirja kustutamiseks klõpsake pealkirja kõrval olevat nuppu Redigeeri Redigeeri , nuppu Kustuta ja seejärel nuppu OK.

Lingi lisamine kiirkäivitusalale

Lisaks saidi loenditele ja teekidele viivatele linkidele saate kiirkäivitusalale lisada ka kohandatud linke. Näiteks saate lisada lingi teabe juurde, mida teie või teie ettevõtte töötajad sageli kasutavad (nt dokument, kalendrisündmus, mõni muu sait või mõne Interneti-asukoha link).

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja omadused väärtust Kiirkäivitus.

 3. Klõpsake nuppu Uus navigeerimislink.

 4. Tippige lingi URL (nt http://contoso/shared%20documents/vision.docx) ja kirjeldus.

 5. Valige loendist Pealkiri pealkiri, mille all soovite lingi kuvada.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Kiirkäivitusala lingi redigeerimine, teisaldamine ja kustutamine

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja omadused väärtust Kiirkäivitus.

 3. Klõpsake redigeeritava või kustutatava lingi kõrval nuppu Redigeeri Redigeeri ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Tehke vajalikud muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Lingi teisaldamiseks muusse asukohta kiirkäivitusalal valige loendist Päis uus päis, mille alla soovite lingi kuvada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Lingi kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Üksuste järjestuse muutmine kiirkäivitusalal

Saate muuta pealkirjade ja linkide kiirkäivitusalal kuvamise järjestust, kuid seda ainult ühe pealkirja piires. Näiteks oletame, et teil on pealkiri nimega Loendid, mis sisaldab linke Kalender ja Ülesanded. Pealkirja Loendid saate teisaldada kiirkäivitusalal küll muusse asukohta, kuid linkide Kalender ja Ülesanded järjestust saate muuta ainult pealkirja Loendid sees. Linkide Kalender ja Ülesanded teisaldamiseks muu pealkirja alla peate linke redigeerima, määrates neile mõne muu pealkirja.

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused väärtust Kiirkäivitus.

 3. Klõpsake käsku Muuda järjestust.

 4. Pealkirjade ja linkide kuvamisjärjestuse muutmiseks klõpsake loendites suvandeid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ülemise lingiriba konfigureerimine

Ülemise lingiriba (saidilehtede ülaosas kuvatav vahekaardirida) abil saavad saidi kasutajad liikuda saidikogum teistele saitidele. Enamiku saiditüüpide puhul kuvatakse ülemine lingiriba vaikimisi.

Ülemine lingiriba

Saidi loomisel saate valida, kas soovite kaasata saidi emasaidi ülemisele lingiribale ja kas soovite kasutada emasaidi ülemist lingiriba. See võimaldab teie saidile kolme erinevat konfigureerimissuvandit.

 • Emasaidilt pärinev ja sinna kaasatud.    Sait lisatakse emasaidi ülemisele lingiribale sakina ja sait kasutab emasaidiga samasugust ülemist lingiriba. Sellel tasemel ei saa ülemist lingiriba kohandada enne, kui katkestatakse pärilus emasaidiga.

 • Emasaidilt pärinev, kuid pole sinna kaasatud.    Sait kasutab emasaidiga samasugust ülemist lingiriba, kuid pole emasaidi ülemisele lingiribale sakina kaasatud. Sellel tasemel ei saa ülemist lingiriba kohandada enne, kui katkestatakse pärilus emasaidiga.

 • Kordumatu.    Sait pole emasaidi ülemisele lingiribale sakina kaasatud ja ei kasuta emasaidiga samasugust ülemist lingiriba. Sellel tasemel on ülemine lingiriba kohandatav ja emasaidist täiesti eraldatud.

Märkus. : Muutes saidi nime lehel Üldsätted, ei värskendata saidi nime ülemisel lingiribal. Ülemisel lingiribal kuvatava nime muutmiseks peate ülemist lingiriba redigeerima.

Saidi ülemise lingiriba konfigureerimine

Alamsaidi loomisel kuvatakse see vaikimisi emasait ülemisel lingiribal ja sellel on oma kordumatu ülemine lingiriba. Saate neid sätteid igal ajal muuta. Alamsaidi ülemise lingiriba sätete konfigureerimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake alamsaidil menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Ülemine lingiriba
  Ilme ja olemus .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Alamsaidi jaoks kohandatud linkide loomiseks klõpsake nuppu Peata linkide pärimine.

  • Emasaidiga samade linkide kasutamiseks klõpsake käsku Kasuta ema linke.

Ülemise lingiriba lingi lisamine, redigeerimine ja eemaldamine

Kui teie saidil on kordumatu ülemine lingiriba, saate selle saidi ülemisel lingiribal kuvatavaid linke kohandada. Iga emasaidi alla loodud saidi nime saab samuti kuvada ülemisel lingiribal, kuid seda eeldusel, et sait on konfigureeritud pärima emasaidi ülemise lingiriba. Ülemisele lingiribale saate kaasata ka linke saitidele, mis ei kuulu teie saidikogumisse.

 1. Klõpsake saidil menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Ülemine lingiriba.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue lingi lisamiseks klõpsake nuppu Uus navigeerimislink. Tippige lingi URL (nt http://contoso/marketing/ProjectA) ja kirjeldus.

  • Lingi redigeerimiseks klõpsake lingi kõrval olevat nuppu Redigeeri Redigeeri . Tehke kirjelduses vajalikud muudatused.

  • Lingi eemaldamiseks klõpsake lingi kõrval olevat nuppu Redigeeri Redigeeri , nuppu Kustuta ja seejärel nuppu OK.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Ülemisel lingiribal kuvatavate vahekaartide järjestust saate muuta. Emasaidi ülemise lingiriba üksuste järjestuse muudatused kajastuvad alamsaitidel, mis on pärinud ülemise lingiriba sellelt emasaidilt.

 1. Klõpsake saidil menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Ülemine lingiriba.

 3. Klõpsake käsku Muuda järjestust.

 4. Ülemisel lingiribal kuvatavate linkide järjestuse muutmiseks klõpsake veeru Linkide järjestus loendite suvandeid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Puuvaate kuvamine või peitmine

Puuvaade on navigeerimissuvand, mis pakub praeguse saidi loendite, teekide ja alamsaitide hierarhilist vaadet. Puuvaate abil on teie saidi kasutajatel hõlpsam saidihierarhia asukohtade (nt praeguse saidi teegi ja alamsaidi loendi) vahel liikuda. Kui puuvaade on lubatud, kuvatakse see saidi enamiku lehtede küljel.

Puuvaade

Märkus. :  Saidi navigeerimise haldamiseks peavad teil olema vähemalt need õigused, mis antakse saidi SharePointi kujundajate vaikerühma lisamisel. Teil on vajalikud õigused, kui pääsete juurde saidisätete lehele ja näete jaotises Ilme ja omadused käsku Puuvaade.

 1. Klõpsake saidil menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Puuvaade.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Puuvaate kuvamiseks märkige ruut Luba puuvaade ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Puuvaate peitmiseks tühjendage ruut Luba puuvaade ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×