Saidil navigeerimise kohandamine

Windows SharePoint Services 3.0 pakub saidil navigeerimise kohandamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. See artikkel on mõeldud saidi omanikele ja kujundajatele ning see sisaldab teavet navigeerimiselementide lisamisest ja eemaldamisest (sh kiirkäivitusala ja ülemine lingiriba). Artiklis kirjeldatakse ka seda, kuidas saidi sisu ja hierarhia näitamiseks kuvada puuvaadet.

Märkus.: Te ei saa kohandada lehe ülaosas asuvaid lingiridu.

Mida soovite teha?

Kiirkäivitusala kohandamine

Ülemise lingiriba kohandamine

Puuvaate kuvamine või peitmine

Kiirkäivitusala kohandamine

Kiirkäivitusala kuvamine või peitmine

Loendi või teegi kiirkäivitusalale lisamine või sealt eemaldamine

Üksuste järjestuse muutmine kiirkäivitusalal

Kiirkäivitusala päise lisamine, redigeerimine ja kustutamine

Lingi lisamine kiirkäivitusalale

Kiirkäivitusala lingi redigeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Kiirkäivitusala kuvatakse Windows SharePoint Services 3.0 saidi kodulehel ja see sisaldab linke saidi loenditele, teekidele ja parajasti kuvatud saidi alamsaitidele ning linki Inimesed ja rühmad.

Kiirkäivitus

Iga loendi või teegi sätete lehel saate valida kiirkäivitusalal kuvatavad loendid ja teegid. Saate ka muuta linkide järjestust, neid lisada ja kustutada ilma loendisse või teeki minemata ning lisada ja kustutada sektsioone – seda kõike Windows SharePoint Services 3.0-ga ühilduvas brauseris. Lisaks sellele saate lisada ka saidiväliseid linke.

Kiirkäivitusala kuvamine või peitmine

Saidi loomisel kuvatakse kiirkäivitusala vaikimisi. Vastavalt saidi vajadustele saate kiirkäivitusala kuvada või peita. Näiteks saate kiirkäivitusala kuvada kõrgema taseme saidil ja selle peita alamsaitidel.

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Puuvaade.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kiirkäivitusala peitmiseks tühjendage ruut Luba kiirkäivitusala.

  • Kiirkäivitusala kuvamiseks märkige ruut Kuva kiirkäivitusala.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Saidi avalehele naasmiseks klõpsake saidi nime.

Jaotise algusse

Loendi või teegi kiirkäivitusalale lisamine või sealt eemaldamine

Pärast uue loendi või teegi loomist lisatakse loodud üksuse link vaikimisi kiirkäivitusalasse. Uue loendi või teegi loomisel saate muuta suvandit Navigeerimine nii, et loendi või teegi linki ei kuvata kiirkäivitusalal. Suvandit saate muuta ka hiljem, redigeerides loendi või teegi üldsätteid.

 1. Klõpsake kiirkäivitusalal linki Kuva kogu saidi sisu.

 2. Klõpsake loendi või teegi nime.

  Klõpsake menüü Sätted Settings menu käsku Loendisätted või klõpsake avatava teegitüübi jaoks sobivaid sätteid.

  Näiteks dokumenditeegis klõpsake valikut Dokumenditeegi sätted.

 3. Klõpsake veerus Üldsätted linki Tiitel, kirjeldus ja navigeerimine.

 4. Jaotises Navigeerimine tehke ühte järgmistest.

  • Üksuse eemdaldamiseks kiikäivitusalast klõpsake nuppu Ei.

  • Üksuse lisamiseks kiirkäivitusalale klõpsake nuppu Jah.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

 6. Saidi avalehele naasmiseks klõpsake saidi nime.

Jaotise algusse

Üksuste järjestuse muutmine kiirkäivitusalal

Saate muuta päiste ja linkide kiirkäivitusalal kuvamise järjestust, kuid seda ainult ühe päise piires. Näiteks oletame, et teil on päis nimega Loendid, mis sisaldab linke Kalender ja Ülesanded. Päise Loendid saate teisaldada kiirkäivitusalal küll muusse asukohta, kuid linkide Kalender ja Ülesanded järjestust saate muuta ainult päise Loendid sees. Linkide Kalender ja Ülesanded teisaldamiseks muu päise alla peate linke redigeerima, määrates neile mõne muu päise.

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Kiirkäivitus.

 2. Klõpsake käsku Muuda järjestust.

 3. Päiste ja linkide kuvamisjärjestuse muutmiseks klõpsake loendites suvandeid.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Jaotise algusse

Kiirkäivitusala päise lisamine, redigeerimine ja kustutamine

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Kiirkäivitus.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue päise lisamiseks klõpsake nuppu Uus päis. Tippige päise URL ja kirjeldus ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Päise redigeerimiseks klõpsake nuppu Redigeeri Nupu pilt . Tehke vajalikud muudatused päise URL-is ja kirjelduses ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Päise kustutamiseks klõpsake nuppu Redigeeri Nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta.

   Märkus.: Kiirkäivitusala päise kustutamisel kustutatakse ka kõik selle päise all olevad lingid.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Jaotise algusse

Lingi lisamine kiirkäivitusalale

Lisaks saidi loenditele ja teekidele viivatele linkidele saate kiirkäivitusalale lisada ka kohandatud linke. Näiteks saate lisada lingi teabele, mida teie või teie asutuse liikmed sageli kasutavad (nt dokumendid, kalendrisündmused või isegi muu sait).

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Kiirkäivitus.

 2. Klõpsake nuppu Uus link.

 3. Tippige lingi URL ja kirjeldus.

 4. Valige loendist Päis päis, mille alla soovite lingi kuvada.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Jaotise algusse

Kiirkäivitusala lingi redigeerimine, teisaldamine ja kustutamine

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Kiirkäivitus.

 2. Klõpsake redigeerida või kustutada soovitud lingi jaoks nuppu Redigeeri Nupu pilt ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Tehke vajalikud muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Lingi teisaldamiseks muusse asukohta kiirkäivitusalal valige loendist Päis uus päis, mille alla soovite lingi kuvada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Lingi kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta ja seejärel klõpsake nuppu OK.

   Märkus.: Kiirkäivitusala lingi kustutamisel kustutatakse ka kõik selles lingis sisalduvad lingid.

 3. Saidi avalehele naasmiseks klõpsake saidi nime.

Jaotise algusse

Lehe algusesse

Ülemise lingiriba kohandamine

Ülemise lingiriba konfigureerimine saidi jaoks

Ülemise lingiriba lingi lisamine, redigeerimine ja eemaldamine

Ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Ülemise lingiriba ehk teisisõnu iga saidi lehe ülaosas kuvatava sakirea abil saavad saidi kasutajad liikuda saidikogum teistele saitidele.

Ülemine lingiriba

Uue saidi loomisel saate valida, kas sait kaasatakse emasaidi ülemisele lingiribale ja kas saidi puhul kasutatakse emasaidi ülemist lingiriba. See võimaldab teie saidile kolme erinevat konfigureerimissuvandit.

 • Emasaidilt pärinev ja sinna kaasatud     Sait lisatakse emasaidi ülemisele lingiribale sakina ja sait kasutab emasaidiga samasugust ülemist lingiriba. Sellel tasemel ei saa ülemist lingiriba kohandada enne, kui katkestatakse päriluse emasaidiga.

 • Emasaidilt pärinev, kuid pole sinna kaasatud     Sait kasutab emasaidiga samasugust ülemist lingiriba, kuid pole emasaidi ülemisele lingiribale sakina kaasatud. Sellel tasemel ei saa ülemist lingiriba kohandada enne, kui katkestatakse pärilus emasaidiga.

 • Kordumatu     Sait pole emasaidi ülemisele lingiribale sakina kaasatud ja ei kasuta emasaidiga samasugust ülemist lingiriba. Sellel tasemel on ülemine lingiriba kohandatav ja emasaidist täiesti eraldatud.

Märkus.: Muutes saidi nime lehel Üldsätted, ei värskendata saidi nime ülemisel lingiribal. Ülemisel lingiribal kuvatava nime muutmiseks peate ülemist lingiriba redigeerima.

Saidi ülemise lingiriba konfigureerimine

Pärast uue saidi loomist kuvatakse sait vaikimisi emasaidi ülemisel lingiribal ja uus sait pärib oma ülemise lingiriba emasaidilt. Ülemise lingiriba pärimise lõpetamiseks emasaidilt saate igal ajal muuta alamsaidi sätteid ja kasutada kohandatud ülemist lingiriba.

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Ülemine lingiriba.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud linkide loomiseks saidile klõpsake käsku Peata linkide pärimine.

  • Emasaidiga samade linkide kasutamiseks klõpsake käsku Kasuta ema linke.

Jaotise algusse

Ülemise lingiriba lingi lisamine, redigeerimine ja eemaldamine

Kui sait kasutab kordumatut ülemist lingiriba, saate selle saidi ülemisel lingiribal kuvatavaid linke kohandada. Iga emasaidi alla loodud saiti saab samuti kuvada ülemisel lingiribal, kuid seda eeldusel, et sait on konfigureeritud pärima emasaidi ülemist lingiriba. Ülemisele lingiribale saate kaasata ka linke saitidele, mis ei kuulu teie saidikogumikku.

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Ülemine lingiriba.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue lingi lisamiseks klõpsake nuppu Uus link. Tippige lingi URL ja kirjeldus.

  • Lingi redigeerimiseks klõpsake nuppu Redigeeri Nupu pilt . Tehke kirjelduses vajalikud muudatused.

  • Lingi eemaldamiseks klõpsake nuppu Redigeeri Nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta.

   Märkus.: Ülemise lingiriba lingi kustutamisel kustutatakse ka kõik selles lingis sisalduvad lingid.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Jaotise algusse

Ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Ülemisel lingiribal kuvatavate sakkide järjestust saate muuta. Kõik ülemise lingiriba üksuse järjestuses tehtud muudatused kajastuvad kõikides saitides, mis pärivad oma ülemise lingiriba teie saidilt.

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Ülemine lingiriba.

 2. Klõpsake käsku Muuda järjestust.

 3. Ülemisel lingiribal kuvatavate linkide järjestuse muutmiseks klõpsake veeru Linkide järjestus loendite suvandeid.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Jaotise algusse

Lehe algusesse

Puuvaate kuvamine või peitmine

Puuvaade on lisanavigeerimissuvand, mis kuvab kõikidest saidi alamsaitidest, loenditest ja teekidest hierarhilise vaate.

Märkus.: Puuvaadet saate ainult kuvada või peita. Veebibaruseriga ei saa puuvaadet kohandada. Teavet puuvaate kohandamisest Windows SharePoint Services 3.0-ga ühilduva HTML-redaktoriga (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007) leiate lehelt Windows SharePoint Services V3 SDK, mis on saadaval MSDM-i saidilt Windows SharePoint Services Developer Center.

Kiirkäivitusala puuvaatega

Klõpsake saidi avalehel menüü Saidi toimingud Menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

Märkus.: Saidil, mille jaoks menüüd Saidi toimingud kohandatud on, osutage käsule Saidisätted ja klõpsake seejärel sätteid, mida kuvada soovite.

 1. Klõpsake veeru Ilme ja omadused üksust Puuvaade.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Puuvaate kuvamiseks märkige ruut Luba puuvaade ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Puuvaate peitmiseks tühjendage ruut Luba puuvade ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 3. Saidi avalehele naasmiseks klõpsake saidi nime.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×