Saidikogumite ja globaalsätete haldamine SharePoint Online'i administreerimiskeskuses

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

SharePoint Online‘i administraatorina saate SharePointi halduskeskususes

 • luua ja hallata saidikogumeid, sealhulgas eraldada ja jälgida saidikogumite salvestamist;

 • õigusi ja kasutajaid hallata ning saitidel sisu turvalisust tagada;

 • kasutajaprofiile hallata ja isiklikke saite (Minu sait) konfigureerida;

 • SharePoint Online'i funktsioone või globaalsätteid lubada ja konfigureerida.

Siit leiate ülevaate olulistest üksikasjadest, mida peaksite SharePoint Online’i keskkonna rajamise, konfigureerimise ja haldamise kavandamisel arvesse võtma.

Halduskeskuse avamine

 • Logige Office 365 keskkonda sisse üld- või SharePointi administraatorina.

 • Valige lehe vasakpoolses ülanurgas rakendusekäiviti ikoon Vahvli sarnane ikoon kujutab nupuklõpsu, mis avab valimiseks mitu rakendusepaani. . Seejärel valige Office 365 halduskeskuse avamiseks Haldus. (Kui te ei näe paani Haldus, pole teil oma asutuses Office 365 administraatoriõigusi.)

 • Valige vasakpaanil Halduskeskused > SharePoint.

Saidikogum on rühm veebisaite, millel on sama omanik ja ühised haldussätted (nt õigused). Saidikogumi loomisel luuakse ülataseme sait saidikogumis automaatselt. Seejärel saate ülataseme saidi all luua soovitud hulga alamsaite.

Saidikogumi hierarhiline skeem, kus on kuvatud ülataseme sait ja alamsaidid.

Ülataseme saidid ja alamsaidid võimaldavad funktsioonide ja sätete üle erineval tasemel kontrolli. Sellise hierarhia korral saab kogu meeskond kasutada põhisaiti, kuid lisaks saab luua ka individuaalseid töösaite ja kõrvalprojektide jaoks sobivaid ühiskasutusega saite. Erinevate osakondade või välisveebisaitide jaoks saate luua omaette saidikogumeid.

SharePointi halduskeskuse saidikogumite sätted

Saidikogumite korraldamine oleneb ettevõtte suurusest ja ärivajadustest. Lisateavet saidikogumite loomise kohta leiate teemast Saidikogumi loomine või kustutamine.

Kui te aru, mõne lihtsa üksikasjade. – näiteks mis saidikogumi kasutatakse ja mida kasutajad peavad olema juurdepääs sellele – see aitab teil otsustada, millist tüüpi saidimalli kasutada, kui palju mäluruumi eraldada ja seejärel , ja palju saidikogumeid teil võib olla vaja luua. Kui teil on vaja üle vaadata oma salvestuslimiidi või on teie leping toetatud saidikogumite arvu, lugege teemat SharePoint Online'i limiidid.

Küsimus, millele soovite vastuse leida

Täpsemad küsimused

Millist saidimalli tuleks kasutada?

Saidikogumi loomisel saate kasutada saidimalli. Saidimall sisaldab valmisloendeid, -teeke, -lehti ja muid elemente või funktsioone, mis toetavad erinevaid ärivajadusi. Malli saate kasutada valmiskujul või seda vastavalt oma vajadustele saidi jaoks kohandada.

Iga sait pärib atribuudid saidikogumi jaoks valitud mallilt. Saidikogumi jaoks saate kasutada ka rohkem kui ühte saidimalli.

 • Millist liiki sisu saitidel talletama hakatakse?

 • Kas sait hakkab täitma mõnda eriotstarvet?

 • Kuidas peavad inimesed seda sisu kasutama?

Kui palju saidikogumeid vaja läheb?

Seda otsust mõjutavad nii ärivajadused kui ka teie üldised salvestuslimiidid.

Teatud tüüpi saidid (nt avalik veebisait, rakendusekataloog, otsingukeskus või isiklike saitide host) eksisteerivad omaette saidikogumitena. Mõni neist luuakse Office 365 tellijaks registreerumisel teie jaoks automaatselt. Kui teie asutusel on muid eriotstarbelisi vajadusi, võib teil aga vaja minna ka muid saidikogumeid. Mõnel rühmal näiteks on vaja piirata juurdepääsu sisule.

Märkus. : Selles artiklis esitatud teave SharePoint Online’i avaliku veebisaidi kohta kehtib ainult siis, kui teie asutus on ostnud teenusekomplekti Office 365 enne 9. märtsi 2015. Praegu seda funktsiooni kasutavad kliendid saavad seda funktsiooni edasi kasutada vähemalt kaks aastat pärast üleminekukuupäeva 9. märtsil 2015. Kliendid, kes tellisid Office 365 pärast üleminekukuupäeva, seda funktsiooni kasutada ei saa. Office 365 kasutajatele on saadaval tipptasemel muude tootjate pakkumised, mida kasutades saavad nad hankida täieliku võrgulahenduse ja võrgusolekuteabega avaliku veebisaidi. Selle muudatuse kohta leiate lisateavet teemast Teave SharePoint Online’i avaliku veebisaidi funktsiooni muudatuste kohta teenusekomplektis Office 365.

 • Kas mõnel osakonnal või rühmal on vaja andmeid eraldi säilitada?

 • Kas teil on vaja eriotstarbelisi saidikogumeid?

 • Kas kavatsete kasutada SharePointi minirakendusi (sel juhul võiksite luua rakendusekataloogi saidi)?

Kui palju salvestusruumi iga saidikogumi jaoks vaja läheb?

Kui teie asutus ostab SharePoint Online‘i teenuse, eraldatakse teile kindel hulk salvestusruumi, mis põhineb ostetud kasutajalitsentside arvul ja sellel, millist tüüpi Office 365 plaani valisite. Seejärel saate ise otsustada, millise osa üldsalvestusruumist te igale saidikogumile eraldada soovite. Ühele saidikogumile saab eraldada minimaalselt 50 MB ruumi.

Kui eraldate uuele saidikogumile soovitud hulgal salvestusruumi, näete nii teie asutusele kokku eraldatud salvestusruumi üldhulka kui ka seda, kui palju asutuse üldsalvestusruumi veel vaba on ehk kui palju ruumi saate uutele saidikogumitele eraldada. Kui hiljem selgub, et mõni saidikogum vajab algul arvatust rohkem ruumi, saate sellele saidikogumile asutuse vabast üldsalvestusruumist ruumi juurde eraldada. Saate jälgida, kui palju salvestusruumi iga saidikogum kasutab, ja määrata, et kui mõni saidikogum on teatud kindla osa talle eraldatud talletuslimiidist ära kasutanud, saadetaks teile selle kohta vastav teade.

Kui märkate, et teie asutusele eraldatud salvestusruum hakkab otsa saama, on teil kolm võimalust:

 • vähendage SharePoint Online'i saitide sisu;

 • kustutage mõni saidikogum;

 • ostke Microsoftilt või teenusepakkujalt lisasalvestusruumi.

Kindlasti on oluline jälgida, kui palju ruumi teie saidikogumid kasutavad. Lisaks võiksite saidikogumi administraatorite ja saidiomanike jaoks koostada juhised ja poliitikad asutuses kehtestatud failimahupiirangute kohta.

Lisateavet leiate artiklist Saidikogumi talletuslimiidi haldamine.

 • Kui palju saidikogumeid teil võiks üldse kokku vaja minna?

 • Kui palju salvestusruumi teie tellimus sisaldab?

 • Kas kindlatel saidikogumitel on vaja rohkem salvestusruumi kui teistel, sõltuvalt sellest, millist tüüpi või millises mahus sisu seal talletatakse?

 • Kas lubate saidikasutajatel luua kindlas saidikogumis oma meeskonnatöö saite? Saitide loomise lubamise kohta leiate lisateavet artiklist Kasutajad saavad luua oma meeskonnatöö saidid.

Kas vajate mitme keele tuge?

Mitmekeelse kasutajaliidese (MUI) funktsioon võimaldab kasutajatel saite või veebilehti vaadata mõnes muus keeles kui selles, mis on seatud saidi või saidikogumi vaikekeeleks. MUI funktsioon pole tõlketööriist: see võimaldab muuta üksnes kasutajaliidese vaikeelementide kuvamisel kasutatavat keelt.

MUI vahetab kasutajaliidese keele üksnes konkreetse kasutaja jaoks; see ei mõjuta saidi kuvamist teistele kasutajatele. Saidi vaikekeeles loodud sisu kuvatakse endiselt saidi vaikekeeles.

Mitmekeelne kasutajaliides on vaikimisi lubatud, ent kui seda kasutada saidikogumi korral, peab saidikogumi administraatori selle ka lubama. Peate koos saidiomanikega eelnevalt otsustama, millist vaikekeelt saidikogumite ja saitide jaoks kasutada, sest kui keel on määratud, ei saa seda enam muuta.

Saidikogumi loomise järel tuleks kindlasti kontrollida saidi lokaadi ja piirkonnasätete õigsust. Näiteks prantsuskeelsete saitide loomisel määratakse lokaadiks alati Prantsusmaa, isegi siis, kui asute Kanadas. Seetõttu on kõikide keelte korral mõistlik veenduda, et nii piirkonna- kui lokaadisätted vastaksid asukohale.

Mitmekeelsete saitide kohta leiate lisateavet artiklist Mitmekeelsusfunktsioonide tutvustus.

 • Kas mõni saidikogum tuleb luua mõnes kindlas keeles?

Juhtimise all mõistetakse poliitikaid, rolle, kohustusi ja protsesse, mille abil saab määrata, kuidas teie asutuse töötajad ärialaste eesmärkide saavutamiseks koostööd teevad. Need eesmärgid keskenduvad teie pakutavale teenusele ja teie töötajate loodava intellektuaalse omandi haldamisele. Saidikogumite kavandamisel peaksite koostama plaani ka nende juhtimise jaoks.

Kui asute kaaluma saidikogumite ülesehitust ja juhtimist, peaksite vastama järgmistele küsimustele.

Eesmärk, mida soovite saavutada

Täpsemad küsimused

Tõhusalt toimiv saidikogum koosneb sarnaste eesmärkidega üksikisikute ja meeskondade rühmadest.

Kas teie saidikogumite ülesehitus aitab teie asutuses tööd tõhustada?

Turvaline sait on avatud neile, kes vajavad sellel saidil asuvat teavet, kuid blokeeritud neile, kellel pole õigust seda teavet vaadata.

Kas saidikogumite ülesehitus võimaldab infoarhitektuuril täita normatiivseid nõudeid, privaatsusvajadusi ja turbe-eesmärke?

Õigesti välja töötatud õiguste mudel hõlmab nii omaette lugemisõigust, kirjutamisõigust kui ka mõlemat koos.

Millist liiki juurdepääsu sisule kasutajad vajavad?

Volitus väliskasutajate jaoks vaid nendes saidikogumites, mis seda vajavad. Lisateavet väliskasutajatele teie saitidele juurdepääsu lubamise kohta leiate teavet artiklist Saitide või dokumentide ühiskasutus koos ettevõtteväliste isikutega.

Kas ettevõttevälised kasutajad vajavad juurdepääsuõigust?

Koostage saitide jaoks haldamisplaan, mis aitab tagada saitide korrashoiu.

Kellel on õigus saidikogumi saite luua ja hallata?

Määrake kindlaks konkreetsete toimingute ja rakenduste (nt liivakastilahendused) asukohad.

Millised funktsioonid kasutajate jaoks sisse lülitatakse?

Saidikogum, mis sisaldab vajalikku sisu, on saidikogumi kasutajate jaoks kasulik.

Kas otsingutulemites kuvatav sisu on saidikogumi kasutajate jaoks oluline?

Pidage silmas, et lahendused jääksid hallatavaks ja et neid oleks hõlbus vajadusel uuele versioonile üle viia.

Kui suurel määral kohandamist kavatsete lubada?

SharePoint Online’i administraatorina saate ka kustutatud saidikogumeid taastada. Prügikasti kaudu saate kustutatud saidikogumeid taastada tingimusel, et kogumid pole olnud prügikastis kauem kui 90 päeva. Kui saidikogum on olnud prügikastis 90 päeva, kustutatakse see jäädavalt. Prügikast annab teile aega veenduda, et saidikogum ei sisalda ettevõtte jaoks vajalikke andmeid. Lisateavet leiate teemast Kustutatud saidikogumi taastamine.

Õiguste haldamine ja sisu turvalisuse tagamine

Saidikogumi häälestamisel ja juurutamisel on tähtis arvesse võtta õigusi ja turvet. Hästi toimiva saidi loomiseks tuleb silmas pidada kasutajate haldamist ning sisu ja andmete kaitset.

SharePoint Online‘i teenuse haldus hõlmab kolme haldusrolli.

 • Üldadministraator:    Office 365 portaali administraator; saab hallata teenuselitsentse, kasutajaid ja rühmi, domeene ning tellitud teenuseid. Teenusekomplektis O365 on üldadministraator ühtlasi ka SharePoint Online'i administraator.

 • SharePointi administraator:    üldadministraator, kelle põhitöö on SharePoint Online'i administreerimiskeskuse kaudu SharePoint Online'i keskkonna haldamine; saab luua ja hallata saidikogumeid, määrata saidikogumi administraatoreid, määrata rentniku sätteid ning konfigureerida järgmisi teenuseid ja rakendusi: Business Connectivity Services, Secure Store, InfoPath Forms Services, kirjehaldus, otsing ja kasutajaprofiilid.

 • Saidikogumi administraator:    saidikogumi haldamiseks vajalike administraatoriõigustega kasutaja. Saidikogumil saab olla mitu administraatorit, kuid ainult üks põhiadministraator. SharePoint Online'i administraator peaks saidikogumi loomisel määrama saidikogumi põhiadministraatorile vajalikud õigused; edaspidi saab saidikogumile vajadusel veel administraatoreid lisada.

Saidikogumi loomisel SharePoint Onlineis määrab üldadministraator või SharePointi administraator saidikogumi jaoks esmase ehk põhiadministraatori. Ettevaatusabinõuna on hea määrata varuks veel üks või mitu saidikogumi administraatorit; samuti on mõistlik, et Office 365 keskkonnas oleks olemas ka teine üldadministraator.

Lisateavet leiate artiklist Saidikogumi administraatorite haldamine.

SharePoint Online võimaldab saidikasutajatel kutsuda saitidele sisu vaatama või redigeerima väliskasutajaid (ehk kasutajaid, kellel pole teie Office 365 tellimuse litsentsi). Kui teid huvitab, millist tüüpi kasutajaid peetakse väliskasutajateks ja millised õigused väliskasutajal olla võivad, lugege artiklit SharePoint Online’i keskkonnas välise ühiskasutuse haldamine. Väline ühiskasutus on võimas koostööfunktsioon, mis võib toetada teie asutuse vajadusi koostöö jaoks väliste lepingupartnerite või klientidega. Seda funktsiooni on aga kindlasti vaja hallata äärmiselt hoolikalt, et sisu, mida te ei soovi jagada, oleks piisavalt kaitstud.

Kasutajatel on saitide sisu väljaspool teie asutust asuvate kasutajatega jagamiseks kolm võimalust.

Väline ühiskasutus on teie SharePoint Online'i keskkonnas (rentnikkeskkonnas) ja selle saidikogumites vaikimisi lubatud. Kui te pole veel päris kindel, kuidas täpselt soovite seda funktsiooni kasutada, võiksite selle globaalselt välja lülitada, enne kui inimesed asuvad saite kasutama. Võite otsustada, et soovite välise ühiskasutuse lubada kindlate saidikogumite jaoks, jättes selle samas väljalülitatuks sellistes saidikogumites, kus talletatakse teie ettevõttega seotud tundliku loomuga teavet. Mõelge kindlasti hoolikalt läbi, kus võiks välise ühiskasutuse lubada ja millisel tasemel välist ühiskasutust te lubada soovite.

Saate välise ühiskasutuse SharePointi administreerimiskeskuses kahel tasemel konfigureerida.

 1. Saate välise ühiskasutuse globaalselt kogu SharePoint Online'i keskkonnas (või rentnikkeskkonnas) sisse või välja lülitada   . Lisaks saate välise ühiskasutuse sisselülitamisel määrata, kas soovite lubada ühiskasutuse vaid autenditud kasutajatele või soovite, et kasutajad saaksid sisu ühiskasutusse anda nii autenditud kasutajatele kui külaliselinkidega anonüümsetele kasutajatele.

 2. Saate välise ühiskasutuse üksikute saidikogumite jaoks sisse või välja lülitada.    See annab teile võimaluse kaitsta sisu teatud saidikogumites, mida te ei soovi ühiskasutusse anda. Lisaks saate määrata, millise ühiskasutustaseme soovite saidikogumis lubada (ühiskasutus autenditud kasutajatega või ühiskasutus autenditud kasutajatega ja anonüümsete kasutajatega külaliselinkide kaudu).

Välise ühiskasutuse lubamise ja haldamise kohta leiate lisateavet artiklist Välise ühiskasutuse haldamine SharePoint Online’i keskkonnas. Lisateavet selle kohta, kuidas kasutajad saavad sisu ühiskasutusse anda, leiate artiklist Teie ettevõttest väljas asuvatele isikutele saitide või dokumentide ühiskasutusse andmine.

SharePoint Online’i IRM kasutab Microsoft Azure’i Active Directory õiguste halduse teenuseid (RMS), mis on Office 365 teabekaitsetehnoloogia. Teabeõiguste halduse (IRM) kaitse saab rakendada SharePointi loendites ja teekides asuvatele failidele. Lisateavet leiate artiklist Mis on Microsoft Azure Active Directory õiguste haldus?

Kui IRM on loendi või teegi jaoks lubatud, on failid krüptitud ja seega saavad neid vaadata või kindlal viisil kasutada vaid vastava õigusega inimesed. Iga õiguste haldusega fail sisaldab ka väljastuslitsentsi, mis rakendab faili vaatavatele inimestele piirangud. Tavalised piirangud on näiteks faili kirjutuskaitstuks muutmine, teksti kopeerimise keelamine ning failist kohaliku koopia salvestamise ja faili printimise takistamine. Klientprogrammid, mis saavad lugeda IRM-i toega failitüüpe, kasutavad piirangute jõustamiseks väljastuslitsentsi õiguste haldusega failis. Nii säilitab õiguste haldusega fail oma kaitstuse isegi pärast faili allalaadimist.

IRM on Office 365 kasutajaks registreerumisel vaikimisi välja lülitatud. Enne IRM-i teenuse SharePointi halduskeskuse kaudu sisselülitamist peab Office 365 üldadministraator esmalt installima Windows PowerShelli õiguste halduse mooduli ja seejärel looma ühenduse õiguste halduse teenusega. Lisateavet leiate artiklitest Teabeõiguste halduse (IRM) häälestamine SharePoint Online’is ja Loendile või teegile teabeõiguste halduse rakendamine.

Isiklike saitide ja suhtlusfunktsioonide lubamine

Kasutajaprofiil on SharePointi kasutajat kirjeldavate atribuutide komplekt. Paljud funktsioonid (nt isiklikud saidid ja inimesteotsing) kasutavad kasutajaprofiile selleks, et pakkuda teie asutuse töötajatele isikupärastatud ja rikkalike võimalustega kasutuskogemust. Kuna kasutajaprofiilid on olulised paljude suhtlusfunktsioonide jaoks, käib kasutajaprofiilide konfigureerimine suhtlusfunktsioonide konfigureerimisega käsikäes.

Office 365 kasutajakonto loomisel saab administraator kasutaja andmed (sh ametinimetuse, osakonna, telefoninumbrid ja muud Office 365 globaalses aadressiloendis leiduvad üksikasjad) käsitsi sisestada. Teise võimalusena saab administraator kasutada veebiteenuste komplekti Microsoft Online Services kataloogisünkroonimisriista, et kopeerida teie asutuse Active Directory kasutajakontod (ja muud Active Directory objektid) Office 365 teenustesse. See teave kantakse ka kasutaja SharePoint Online'i profiilile.

Sõltumata sellest, kas olete kasutajaprofiiliteabe Office 365 kataloogiteenusesse käsitsi sisestanud või selle Active Directory’ga sünkrooninud, kui soovite kasutajaprofiilidele lisada veel teavet, mille jaoks pole aga välja loodud, võiksite kaaluda võimalust luua SharePoint Online’i kasutajaprofiili atribuut. Samuti saate nende atribuutide käitumise jaoks määratleda poliitikad.

Täiendavad kasutajaprofiiliatribuudid aitavad paremaks muuta teie asutuse SharePointi suhtluskogemust, näiteks inimesteotsingu ja soovituste funktsioone. Näiteks võite luua kasutajaprofiiliatribuudi jooksvate projektide jaoks, millega töötaja parajasti tegeleb, kuna see hõlbustab teistel töötajatel selle valdkonna asjatundjate leidmist.

Pidage meeles, et need atribuudid on SharePoint Online'i kohased ja seda teavet ei kopeerita teie ettevõtte Office 365 keskkonda. See tähendab, et Office 365 teenused (nt Exchange Online või Skype'i ärirakendus) ei saa seda teavet, kuna seda ei lisata globaalsesse aadressiloendisse.

Kasutajaprofiilide kavandamisel võiksite alustuseks läbi mõelda oma asutuse koostöövajadused, kaaludes vastuseid järgmistele küsimustele. Kavandamise ulatuse piiramiseks keskenduge selliste atribuutide lisamisele, mis võimaldavad saidikogumis kasutada põhilisi ärivajadusi või tööversioone. Kui mõni asjakohane atribuut pole praegu ühegi konkreetse tööversiooni või stsenaariumiga seotud, siis oodake, kuni vastav vajadus tavatöö käigus tegelikult üles kerkib, mitte ärge lisage atribuuti ainult seetõttu, et arvate seda edaspidi vaja minevat. Võib juhtuda, et teil polegi üldse vaja palju uusi atribuute lisada.

Otstarbe määratlemine

Täpsemad küsimused

Milliseid atribuute teil kasutajaprofiilide jaoks vaja läheb? Atribuutidel on oluline osa näiteks kasutajate otsimisel, sisu sihtimisel kasutavate sihtrühmade loomisel ning kolleegide ja töörühmade vaheliste seoste loomisel.

Kas kasutajaprofiili vaikeatribuudid vastavad teie vajadustele?

Kuidas kasutajad seda teavet sisestavad ja kellel on õigus seda näha?

Kui loote uusi atribuute, siis milliseid poliitikaid tuleks neile rakendada?

Mõelge läbi, kas teil on vaja järjepidevat taksonoomiat, mis aitaks SharePointi otsinguteenusel kasutajaid leida ja vastendada. Oletagem näiteks, et loote profiiliatribuudi nimega "Küsi minult". Soovite hallata, mida kasutajad saavad sellele väljale sisestada. Kui lubate neil ise väärtusi sisestada, võivad nad selle kirjutada kujul, mida teavet otsiv inimene ei oska aimata. Sel juhul võiksite luua terminikomplekti, kus on määratud valikuvariandid, mida kasutaja saab selle teabe sisestamiseks kasutada.

Kas teil on vaja luua terminikomplekt, et anda kasutajatele uue profiiliatribuudi sisestamiseks kindlad valikuvariandid?

Terminikomplektide kohta leiate lisateavet artiklist Hallatavate metaandmete sissejuhatus.

Märkmed : 

 • Ehkki kataloogisünkroonimisriist (DirSync) võimaldab Active Directory kasutajaprofiilid migreerida ja SharePoint Online'iga sünkroonida, liigub Active Directory teave ainult ühes suunas – kohapealsest Active Directory juurutusest SharePoint Online'i. Nii on tagatud see, et SharePoint Online'is leiduv kasutajateave kajastaks alati teie Active Directory kasutajaandmete kõige ajakohasemat ja täpsemat seisu. Office 365 kataloogiteenuse kohta leiate lisateavet artiklist Office 365 kataloogisünkroonimise häälestamine ja Office 365 kataloogisünkroonimise (DirSynci) juurutamine Microsoft Azure’is.

 • Kui kasutajaprofiilid ja Active Directory on sünkroonitud, saate sünkroonida ka Active Directory rühmad. Rühmade sünkroonimine annab SharePoint Online’ile teavet selle kohta, millised kasutajad on milliste rühmade liikmed.

 • Kui teie Active Directory administraator on Active Directory kataloogis loonud kohandatud atribuute, ei vastendata seda teavet Office 365 vaikeatribuutidega ega sünkroonita.

Kasutajaprofiilide haldamise kohta leiate lisateavet artiklist Kasutajaprofiilide haldamine SharePoint Online’is.

SharePointi sihtrühmade abil saate sisu kasutajatele kuvada nende ametikoha või töökohustuste põhjal. Sihtrühmi saab määrata nii ühe atribuudi kui ka mitme atribuudi kombinatsiooni põhjal: kuuluvus mõnda leviloendisse, Windowsi turberühma või SharePointi rühma; organisatsiooniline roll; kasutajaprofiilide avalikud atribuudid. Sihtrühmadele saate sisu suunata näiteks navigeerimislinkidena, loendiüksustena, teegiüksustena või veebiosadena.

Enne sisu määramiseks sihtrühmade loomist peaksite üheskoos saidikogumi administraatorite ja saidiomanikega kindlaks määrama, milliseid saidielemente nende saitidel kasutama hakatakse. See aitab teil läbi mõelda, kuidas inimesed erinevaid saite kasutavad ja kuidas soovite sisuvalimist kasutada.

Pärast sihtrühmade määratlemist saab neid kasutada sisu suunamiseks mitmel viisil. Näiteks Microsoft Office 2016 programmides saate määratleda asukohas Salvesta nimega > SharePointi viimatised kaustad kuvatavad lingid ja määrata iga lingi jaoks sihtrühmad, kes seda linki näevad. Isiklikel saitidel (varasema nimega Minu sait) saate määrata ülemisel lingiribal kuvatavad saidi navigeerimislingid. Keskkondades, mille sihtrühmad on konfigureeritud, saavad saidiadministraatorid kasutada sisu suunamiseks sihtrühmadele veebiosi.

Sihtrühmade kavandamisel peaks eesmärk olema leida väikseim võimalik põhisihtrühmade kogum lähtuvalt teie asutuse vajadustest.

SharePoint Online'i sihtrühmad erinevad SharePointi õigustest. Kui soovite keelata mõne inimese juurdepääsu konkreetsele saidile, dokumenditeegile või dokumendile, saate seda teha õiguste konfigureerimise kaudu. Lisateavet selle kohta, kuidas seda kavandada, leiate artiklist Õiguste strateegia kavandamine.

Sihtrühmade haldamise kohta leiate lisateavet artiklist SharePoint Online’is kasutajaprofiili sihtrühmade haldamine.

Isiklikud saidid on erasaidid, mis annavad teie asutuse töötajate käsutusse rikkaliku valiku suhtlusvõrgustiku- ja koostööfunktsioone. Isiklik sait on Office 365 kasutaja jaoks keskne koht, kus ta saab endale olulist teavet talletada, teistega jagada ja jälitada. Isiklikule saidile pääsemiseks tuleb kasutajal klõpsata SharePoint Online’i saidi ülaservas asuvat linki Saidid. Lingi Uudistekanal või OneDrive klõpsamisel viiakse kasutaja pärast isiklike saitide saidikogumi loomist vastavasse isikliku saidi kohta. Kui klõpsate mõne lehe parempoolses ülanurgas kasutajanime ja siis käsku Minu teave, viiakse teid isiklikul saidil lehele, kust leiate selle isikliku saidi omaniku tegevuste kirjelduse.

SharePoint Online’i administraatorina saate asutuses iga kasutaja isikliku saidi sisu kohandada ja privaatsuse kaitsmiseks poliitikaid rakendada.

Isiklikud saidid koosnevad vaikimisi kolmest põhikomponendist.

 • Minu uudistekanal on vaikimisi kasutatav sihtleht. Sellel lehel kuvatakse viimaste tegevuste voog, mis on seotud kasutaja määratud töökaaslaste ja huvidega. Kasutaja saab oma uudistekanalit kohandada, jälgides kindlaid töökaaslasi, määrates ära oma huvid ja konfigureerides tegevused, mida nad soovivad jälgida.

 • Minu OneDrive for Businessi sisu on veebiosa, milles kuvatakse kasutaja poolt isiklikul saidil salvestatud sisu.

 • Minu saidid on leht linkidega saitidele, mida kasutajad on otsustanud jälgida, ja linkidega soovitatud saitidele.

 • Jaotises Minu teave kuvatakse kasutajaprofiili leht teistele asutuse töötajatele – sel viisil saate teistega jagada oma kogemusi, profiilipilte jne. Kui lehed Minu uudistekanal ja Minu OneDrive for Business’i sisu on saadaval ainult kasutajale endale, siis lehte Minu profiil näevad nii kasutaja ise kui ka teised sama ettevõtte töötajad kasutaja isikliku saidi avamisel.

Isiklike saitide tõhusama kavandamise huvides peaks SharePoint Online’i administraator kindlaks määrama, kui suurt salvestusruumi isiklikud saidid vajavad. Lisaks saab SharePoint Online’i administraator määrata näiteks sellist olulist konfigureerimisteavet nagu usaldusväärsed hostiasukohad, eelistatud otsingukeskus, millistele kontodele või rühmadele antakse isiklikel saitidel lugemisõigus ning muid privaatsuse ja turvalisusega seotud sätteid, mis asuvad SharePointi administreerimiskeskuse jaotises kasutajaprofiilid. Samuti saabSharePoint Online'i administraator reguleerida kasutajaprofiiliatribuute, mis kuvatakse isikliku saidi kasutajate profiililehtedel.

Saidikogumi administraatorid või saidiomanikud saavad määratleda, kas meeskonnatöö saitidel saadaolev funktsioon Saidikanal lülitatakse saidi jaoks sisse või mitte. Selle funktsiooni sisselülitamisel luuakse saidikohane uudistekanal ja mikrokanal, mida saab lugeda samal saidil või jälgida isikliku saidi kaudu.

Järgmisest tabelist saate suhtlusfunktsioonide õiguste osas abi.

Õigus

Kirjeldus

Loo isiklik sait

Vaikimisi saavad oma isikliku saidi („Minu sait“) luua kõik autenditud kasutajad. Mõelge järele, kas soovite seda vaikesätet kasutada ka oma asutuses. Soovi korral saate turberühmade kaudu anda isikliku saidi loomise õiguse üksnes teatud alamhulgale kasutajatest.

Kasuta suhtlusfunktsioone

Vaikimisi saavad kõik autenditud kasutajad dokumentidele, teistele SharePoint Online'i üksustele ja muudele üksustele (nt välisveebilehtedele ja ajaveebipostitustele) hinnanguid ja suhtlussilte lisada. Samuti saavad kasutajad kirjutada märkmeid nii mõne isikliku saidi profiililehele kui ka muudele SharePoint Online'i lehtedele. Soovi korral saate turberühmade kaudu anda suhtlusfunktsioonide kasutamise õiguse üksnes teatud alamhulgale kasutajatest.

Kasuta isiklikke funktsioone

Vaikimisi saavad kõik autenditud kasutajad oma profiile muuta, töökaaslasi lisada või nende teavet redigeerida ja rühmakuuluvust lisada või muuta. Soovi korral saate turberühmade kaudu anda isiklike funktsioonide kasutamise õiguse üksnes teatud alamhulgale kasutajatest.

Eritingimused

Isiklike saitide ("Minu sait") funktsioonid, mis tuleks eriti põhjalikult läbi mõelda, on järgmised.

 • Uudistekanal.    Uudistekanali funktsioon on vaikimisi lubatud, et kasutajad saaksid oma isiklike saitide uudistekanali lehel töökaaslaste tegemistel silma peal hoida. Kasutajad saavad uudistekanalis jälgida ainult neid tegevusi, mille vaatamiseks neil on õigus. Isiklike saitide kavandamisel peaksite arvesse võtma seda, milliseid tagajärgi töötajate privaatsusele selle funktsiooni lubamine kaasa toob, ning leidma lahendusi vastavalt ettevõtte vajadustele.

 • Siltide ja märkmete tööriist.    Siltide ja märkmete tööriista saab SharePointi halduskeskuses sisse või välja lülitada siltide ja märkmete kasutamise õiguse abil. See säte kehtib kõigile kasutajatele, kellel on siltide ja märkmete kasutamise õigus.

Lisateavet isikliku saitide haldamise kohta leiate artiklist SharePoint Online'i isiklike saitide sätete haldamine.

Mõningaid funktsioone saab SharePointi halduskeskuses globaalselt konfigureerida ja hallata. Aja ja ressursside plaanimise huvides on mõistlik hinnata ettevõte ärivajadusi konkreetsete funktsioonide seisukohalt.

Selles jaotises saate kindlaks määrata, kas peaksite nende funktsioonide konfiguratsiooni kavandamisse lisaks administraatoritele kaasama ka need oma asutuse töötajad, kes on vastava valdkonna asjatundjad. Võib juhtuda, et näiteks selliste funktsioonide nagu terminisalve või kirjehaldusfunktsioonide (nt sisukorraldaja) konfigureerimise jaoks vajalike nõuete kogumiseks peaksite kaasama töötajad, kes vastutavad ettevõtte taksonoomia, kirjehalduse või sisuhalduse eest.

Kas vajate neid võimalusi?

Funktsiooni häälestamise kohta lisateabe saamine

Saidikujundajad soovivad luua ja avaldada brauseritoega vorme, mida saidi kasutajad saavad täita.

InfoPath Forms Services võimaldab vorme brauseris renderdada. See on saadaval Office 365 lepingutes E3 ja E4. InfoPath Forms Servicesi toetab SharePoint Server 2016.

Teil tuleb töötada äriandmetega, mis on talletatud välistes rakendustes, ja soovite need andmed SharePoint Online’i saitidega integreerida.

Teenusekomplekti Business Connectivity Services abil saate luua ühenduse näiteks selliste andmebaasidega nagu SQL Azure'i andmebaasid või Windows Communication Foundationi (WCF) veebiteenused.

Soovite teabe liigitamiseks ja korraldamiseks saitidel luua ja kasutada taksonoomiaid.

Terminisalve haldustööriista abil saate luua, importida ja hallata keskselt hallatavate terminite hierarhilisi kogumeid (ehk terminikomplekte).

Teil on vaja sisu automaatselt marsruutida määratud asukohtadesse, võttes aluseks kirjehalduse või dokumendihalduse kriteeriumid.

Soovite SharePoint Online’i keskkonna jaoks konfigureerida otsingu.

Soovite anda kasutajatele võimaluse otsida ja installida ettevõttesiseselt väljatöötatud ärirakendusi või muude tootjate minirakendusi saitide kohandamiseks või nende võimaluste laiendamiseks.

Soovite luua e-juurdluse keskuse sellise sisu haldamiseks, mis moodustab osa juurdluste, auditite või kohtuasjadega seotud e-juurdluse taotlustest.

E-juurdluse keskus on saidikogum, mis tuleb luua SharePointi administreerimiskeskuses. E-juurdluse keskuse mall asub uue saidikogumi dialoogiboksi vahekaardil Ettevõte. Igast uuest juhtumist saab omaette sait e-juurdluse keskuse saidikogumis.

Kavandamise raames peaksite hindama, kas teie ettevõttel on selliseid erilisi ärivajadusi, mille tõttu peaksite SharePoint Online’i kohandamiseks kasutama muude tootjate teenuseid või rakendusi – näiteks peab teie ettevõte migreerima mahuka sisu või palju kasutajaid teie SharePoint Online’i saidile või on teil äriprotsesse, mis nõuavad meilitoega loendeid. Kui arvate, et teie ettevõte peaks kasutama muude tootjate teenuseid või rakendusi, siis uurige partneritelt saadaolevaid professionaalseid teenuseid ja rakendusi Microsofti partnerikeskuses. Saate otsida eksperte, kes aitavad teid pilverakenduste juurutamisel või Microsoft Office 365 kohandamisel teie ärivajaduste järgi. Soovitatav on tutvuda saadaolevate muude tootjate teenuste ja lahendustega kavandamisprotsessi alguses.

Tagasi artikli SharePoint Online’i plaanimisjuhend ettevõtetele mõeldud Office 365 jaoks juurde

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×