Saidi sisutüübi loomine või kohandamine

See artikkel selgitab saidi sisutüüpide loomist ja kohandamist.

Saidi saidisisutüüpide loomiseks peab teil olema saidi täielik kasutusõigus. Saidikogumis ülataseme saidi saidisisutüüpide loomiseks peate olema saidikogumi administraator.

Selle artikli teemad

Saidi sisutüüpide ja päriluse teave

Saidi sisutüübi loomine

Sisutüübile dokumendimalli lisamine

Sisutüübi veergude muutmine

Veeru lisamine

Veeru eemaldamine

Veergude järjekorra muutmine

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

Sisutüübile töövoo lisamine

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

Sisutüübi teabehalduspoliitika määramine

Saidikogumi poliitika rakendamine saidi sisutüübile

Loendi sisutüübile uue teabehalduspoliitika loomine

Sisutüübi dokumendi teabepaani sätete muutmine

Saidi sisutüübi dokumenditeisenduste haldamine

Saidi sisutüübi kustutamine

Saidi sisutüüpide ja päriluse teave

Sisutüübid on korraldatud hierarhiana, milles üks sisutüüp saab pärida teise sisutüübi omadused. Nii saab terves ettevõttes kasutada kõigi dokumendikategooriate jaoks samu atribuute, andes meeskondadele samas võimaluse neid atribuute kindlate saitide ja loendite tarbeks kohandada.

Sisutüübid määratletakse esmalt keskselt saidi saidisisutüüpide galeriis. Saiditasemel määratletud sisutüüpe nimetatakse saidisisutüüpideks. Saidisisutüübid on kasutuseks saadaval iga saidi alamsaidil, millele nad on määratletud. Kui saidisisutüüp on määratud saidikogumi ülatasemesaidi saidisisutüüpide galeriis, saab seda kasutada kõigis selle saidikogumi saitide loendites ja teekides. Saidisisutüüpe saab eraldi lisada loenditesse või teekidesse ja neis kasutamiseks kohandada. Kui loendisse või teeki lisatakse saidisisutüübi eksemplar, nimetatakse seda loendisisutüübiks. Loendisisutüübid on nende loomiseks kasutatud saidisisutüüpide tütred.

Saidi saidisisutüüpide galeriis uue kohandatud saidisisutüübi määratlemisel valite esmalt saidisisutüüpide galeriis olemasoleva emasaidi sisutüübi, millest saab teie lähtepunkt. Loodav uus saidisisutüüp pärib kõik tüübi emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte, töövood ja veerud). Pärast uue saidisisutüübi loomist saate neid atribuute muuta. Saidisisutüüpides muudatuste tegemisel saate alati määrata, kas soovite need muudatused rakendada kõigis tütartaseme sisutüüpides või loendi sisutüüpides, mis pärivad oma atribuudid nendest saidisisutüüpidest. Värskendada saab vaid atribuute, mis on tütarsaidi sisutüüpidel või loendi sisutüüpidel emasaidi sisutüübiga ühised. Kui tütarsaidi sisutüüpi on kohandatud lisatribuutidega, mida emasaidi sisutüübil pole (nt lisaveerud), ei kirjutata neid kohandusi tütarsaidi sisutüübi värskendamisel üle. Saidi sisutüübis tehtud muudatused ei mõjuta emasaidi sisutüüpi, millest saidi sisutüüp loodi.

Lehe algusesse

Saidi sisutüübi loomine

 1. Liikuge saidile, mille jaoks soovite luua uue saidisisutüübi.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake nuppu Loo.

 5. Tippige lehe Uus saidisisutüüp jaotises Nimi ja kirjeldus uue saidisisutüübi nimi ja kirjeldus.

 6. Valige loendis Valige järgmiste emasisutüüpide hulgast rühm, mille hulgast soovite uue sisutüübi valida.

  Märkus. : Rühm Erilised sisutüübid sisaldab sisutüüpe, mis muudavad lisamisel loendi või teegi käitumist.

 7. Valige loendis Emasisutüüp emasisutüüp, mille soovite võtta oma sisutüübi aluseks.

  Märkus. : Emasisutüüpide loend võib olla erinev, sõltuvalt eelmises juhises valitud suvandist.

 8. Valige jaotises Rühm, kas soovite uue saidisisutüübi salvestada olemasolevasse või uude rühma.

 9. Klõpsake nuppu OK.

 10. Kuvatakse uue sisutüübi saidisisu teave. Sellel lehel saate valida suvandid uue sisutüübi täpsemaks määratlemiseks. Lisateavet saidi sisutüübi kohandamise kohta leiate selle teema teistest jaotistest.

Lehe algusesse

Sisutüübile dokumendimalli lisamine

Dokumendimalli saate seostada vaid dokumendi sisutüübiga (suvaline dokumendi emasaidi sisutüübist toodud tuletatud sisutüüp). Dokumendimalli sisutüübiga seostamisel saate tagada, et kui autorid loovad sellest sisutüübist uusi dokumente, on kõigi dokumentide aluseks sama dokumendimall.

Näiteks kasutab teie ettevõte õiguslike lepingute loomiseks kindlat dokumendimalli. Kui seostate selle dokumendimalli sisutüübiga, mida ettevõte kasutab õiguslike lepingute loomiseks, põhinevad kõik selle sisutüübi alusel loodavad uued lepingud ühel õigusliku lepingu dokumendimallil.

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

 6. Kui dokumendimall, mida soovite kasutada, on talletatud teie saidil, klõpsake käsku Sisesta olemasoleva dokumendimalli URL ja tippige soovitud malli URL.

  Märkus. : Saate kasutada URL-i, mis on saidi või ressursikausta asukohaga seoses suhteline. Dokumendimalle saab talletada saidiressursi vaikeasukohas http://Serveri nimi/Sait/Dokumenditeegi nimi/Vormid/Sisutüübi nimi/ või teegikohas, mis on eriliselt dokumendimallide salvestamiseks seadistatud.

  Järgmisest tabelist leiate kasutatavate URL-i tüüpide näited. Näited eeldavad dokumendimalli vaikeressursikausta (saidi sisutüüpide faile sisaldava kausta) olemasolu asukohas http://Serveri nimi/Sait/Dokumenditeegi nimi/Vormid/Sisutüübi nimi/ ja dokumendimalli nimega Dokumendinimi.doc.

URL-i tüüp

Näide

Saidi suhtaadress

Serveri nimi/sait/teegi nimi/vormid/Dokumendinimi.doc

Ressursikausta suhtaadress

Dokumendinimi.doc

 1. Kui soovite kasutatava dokumendimalli üles laadida, klõpsake jaotises Dokumendimall raadionuppu Laadi üles uus dokumendimall ja seejärel nuppu Sirvi. Liikuge dialoogiboksis Faili valimine sirvides soovitud faili asukohani, valige see ja klõpsake nuppu Ava.

 2. Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest sisutüübist, dokumendimalliga värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi veergude muutmine

Sisutüübi üksuse kohta kogutavate atribuutide või metaandmete määramiseks saate saidi sisutüübile veerge lisada. Näiteks soovib teie ettevõte jälitada kõigi ostutellimuste teatud metaandmeid (nt konto- ja projektinumber ning projektijuht). Kui lisate ostutellimuse sisutüübile konto- ja projektinumbri ning projektijuhi veerud, peavad kasutajad selle sisutüübiga üksuste kasutamiseks sisestama vastavad metaandmed.

Sisutüübi veergude muutmiseks on mitmeid võimalusi.

Veeru lisamine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotise Veerud käsku Lisa olemasolevatest saidiveergudest.

 6. Klõpsake jaotise Veergude valimine väljal Vali veerud asukohast noolt ja valige rühm, kust soovite veeru lisada.

 7. Klõpsake loendis Saadaolevad veerud soovitud veergu ja seejärel klõpsake veeru teisaldamiseks loendisse Lisatavad veerud nuppu Lisa.

 8. Täiendavate veergude lisamiseks korrake toiminguid 6 ja 7.

 9. Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest saidisisutüübist, värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

Lehe algusesse

Veeru eemaldamine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite sisutüübist eemaldada.

 6. Klõpsake nuppu Eemalda. Kui teilt küsitakse kinnitust, kas soovite veeru sisutüübist eemaldada, klõpsake nuppu OK.

  Märkus. : Nupp Eemalda ei pruugi mõne sisutüübiga seotud veeru jaoks saadaval olla.

Lehe algusesse

Veergude järjekorra muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Veerud nuppu Veergude järjestus.

 6. Klõpsake jaotises Veergude järjestus selle veeru kõrval olevat noolt, mille järjestust soovite veerus Järjekorranumber muuta, ja seejärel valige soovitud järjekorranumber.

 7. Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest saidisisutüübist, värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

Lehe algusesse

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite kohustuslikuks muuta.

 6. Jaotises Veeru sätted tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise nõutavaks teha, klõpsake nuppu Kohustuslik.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise valikuliseks teha, klõpsake nuppu Valikuline.

  • Kui soovite veergu peita nii, et see poleks sisutüübi vormidel Uus, Redigeeri või Kuva kuvatud, klõpsake nuppu Peidetud.

  • Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest saidisisutüübist, värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübile töövoo lisamine

töövoog abil saate saidi dokumentidele ja üksustele määrata kindlad äriprotsessid. Ettevõtted saavad töövoogude abil sageli kasutatavaid äriprotsesse (nt dokumendi kinnitamine või läbivaatamine) automatiseerida ja hallata. Sisutüübile töövoo lisamisel saate tagada kõigi selle sisutüübiga üksuste äriprotsesside ühtsuse. Kui lisate sisutüübile töövoo, saate töövoo käivitada vastava sisutüübiga üksikute üksuste korral.

Märkus. : Saate töövoo sisutüübile lisada vaid juhul, kui teie saidil või tööruumis on töövoog juurutatud. Kui töövood pole saadaval, võtke ühendust keskadministraatoriga.

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted käsku Töövoosätted.

 6. Klõpsake käsku Lisa töövoog.

 7. Klõpsake lehe Töövoo lisamine jaotises Töövoog soovitud töövoomalli.

 8. Tippige jaotises Nimi töövoole kordumatu nimi.

 9. Määrake jaotises Tööülesannete loend töövooga kasutatav tööülesannete loend.

  Märkmed : 

  • Saate kasutada tööülesannete vaikeloendit või luua uue loendi. Kui kasutate vaikeloendit Tööülesanded, saavad töövoo osavõtjad hõlpsalt otsida ja vaadata oma töövoo tööülesandeid, kasutades selleks loendi Tööülesanded vaadet Minu tööülesanded.

  • Kui töövoo ülesanded sisaldavad või paljastavad tundlikke või konfidentsiaalseid andmeid, mida soovite üldisest tööülesannete loendist eraldi hoida, siis looge uus tööülesannete loend.

  • Kui teie ettevõttes on kasutusel mitu töövoogu või kui töövood sisaldavad mitut tööülesannet, siis looge uus tööülesannete loend. Sellisel juhul võib olla vajalik luua igale töövoole oma tööülesannete loend.

 10. Valige jaotises Ajalooloend ajalooloend, mida soovite töövooga kasutada. Ajalooloendis kuvatakse kõik töövoo eksemplaridega seotud sündmused.

  Märkus. : Saate kasutada vaikeloendit Ajalugu või luua uue loendi. Kui teie asutuses on kasutusel mitu töövoogu, võib tekkida vajadus luua igale töövoole oma ajalooloend.

 11. Jaotises Käivitamissuvandid saate määrata, kuidas, millal ja kes saab töövoo käivitada.

  Märkus. : Teatud suvandid ei pruugi olla saadaval, kui teie valitud töövoomall neid ei toeta.

 12. Kui soovite töövoo lisada kõigi sisutüüpide hulka, mis pärivad sellest sisutüübist, klõpsake jaotises Loendi ja saidi sisutüüpide värskendamine nuppu Jah.

 13. Klõpsake nuppu OK või Edasi.

 14. Valige lehel Töövoo kohandamine soovitud lisasuvandid ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

 6. Klõpsake jaotise Kirjutuskaitstud osas Kas see sisutüüp peaks olema kirjutuskaitstud? raadionuppu Jah.

 7. Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest saidisisutüübist, värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi teabehalduspoliitika määramine

Saate saidi sisutüübile olemasoleva saidikogumi poliitika rakendada. Lisaks saate luua uue teabehalduspoliitika, mis rakendatakse vaid teatud saidisisutüübile.

Saidikogumi poliitika rakendamine saidi sisutüübile

Kui teabehalduspoliitikad on saidile juba saidikogumi poliitikatena loodud, saate neid üksikutele saidisisutüüpidele rakendada

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Teabehalduspoliitika sätted.

 6. Klõpsake jaotises Poliitika määramine käsku Kasuta saidikogumi poliitikat valige rakendatav poliitika.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Loendi sisutüübile uue teabehalduspoliitika loomine

Saate määratleda teabehalduspoliitika, mida rakendatakse vaid teatud saidi sisutüübile. Sel viisil loodud teabehalduspoliitikat ei saa teiste sisutüüpide, saitide, loendite ega teekide jaoks uuesti kasutada.

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Teabehalduspoliitika sätted.

 6. Klõpsake jaotises Poliitika määramine käsku Määratle poliitika ja seejärel nuppu OK.

 7. Tippige lehe Poliitika redigeerimine jaotisesse Nimi ja administreerimiskirjeldus loodava poliitika lühikirjeldus.

  Märkus. : Loendi sisutüübi poliitika määratlemisel saab poliitika nimeks loendi sisutüübi nimi. Kordumatuid nimesid saate määrata vaid neile teabehalduspoliitikatele, mis on määratletud loendis Saidikogumi poliitikad.

 8. Tippige jaotisse Poliitikaavaldus kirjeldav avaldus, mis selgitab kasutajatele poliitika eesmärki. See avaldus kuvatakse kasutajatele vastava poliitika subjektideks olevate dokumentide või üksuste avamisel. Kirjeldus peaks selgitama, millised poliitikad on sisule rakendatud, või osutama kindlatele töötlusviisidele. Poliitikaavalduse pikkus võib olla kuni 512 märki.

 9. Valige järgmistes jaotistes üksikud poliitikafunktsioonid, mida soovite teabehalduspoliitikale lisada.

  Lisateavet üksikute teabehalduspoliitikate funktsioonide konfigureerimise kohta leiate jaotises Vt ka kuvatud linkide kaudu.

 10. Kui olete valinud kõik poliitikafunktsioonide suvandid, mida soovite sellele teabehalduspoliitikale lisada, klõpsake poliitikafunktsioonide rakendamiseks nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi dokumendi teabepaani sätete muutmine

Microsoft Office 2010 programmides Word, Excel ja PowerPoint kuvatava dokumentide teabepaani abil saavad kasutajad dokumendihaldusserveris talletatava dokumendi sisutüübi atribuute vaadata ja muuta selles Office'i programmis, mida nad dokumendi redigeerimiseks kasutavad. Näiteks kui kindla teegi dokumendi sisutüüp sisaldab veergu Olek, saavad kasutajad dokumendi redigeerimisel Wordis vaadata dokumendi teabepaanil atribuuti Olek. Dokumendi teabepaani saab kasutada ka atribuudi Olek muutmiseks olekust Mustand olekuks Lõplik. Dokumendi salvestamisel serverisse värskendatakse see atribuut teegi veerus Olek automaatselt.

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted käsku Dokumendi teabepaani sätted.

 6. Tehke jaotises Dokumendi teabepaani mall ühte järgmistest.

  • Sisutüübi jaoks määratletud atribuute (veerge) kuvava vaikemalli kasutamiseks klõpsake raadionuppu Kasuta Microsoft Office'i rakenduste jaoks vaikemalli.

  • Olemasoleva kohandatud malli kasutamiseks klõpsake raadionuppu Kasuta olemasolevat kohandatud malli (URL, UNC või URN) ja tippige väljale malli asukoha tee.

  • Olemasoleva kohandatud malli (XSN) üleslaadimiseks klõpsake raadionuppu Laadi kasutamiseks üles mõni olemasolev kohandatud mall (XSN) ja seejärel soovitud malli leidmiseks nuppu Sirvi.

   Märkus. : Kui kavatsete malli sel viisil üles laadida, peate enne malli avaldamist ja üleslaadimist eemaldama InfoPathis mallist publitseerimise URL-i.

  • InfoPathis kohandatud paani loomiseks klõpsake raadionuppu Loo uus kohandatud mall.

   Märkus. : Selle suvandi valimisel käivitab ja kuvab InfoPath vaikemalli, mida saate kohandatud paani loomiseks kohandada.

 7. Määrake jaotises Kuva alati, kas soovite, et dokumendi teabepaan kuvataks automaatselt, kui selle sisutüübiga dokument mõnes Office 2010 programmis esimest korda avatakse või salvestatakse.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Saidi sisutüübi dokumenditeisenduste haldamine

Saidiadministraatorid saavad lubada dokumenditeisenduse. Nii saavad lõppkasutajad dokumente ühest failitüübist teise vormingusse teisendada. Saidisisutüüpide dokumenditeisenduse abil saavad saidiadministraatorid konfigureerida sisutüüpe talletama sätteid, mis määratlevad saadaolevad muundurid ja nende töö selle sisutüübiga dokumentide korral. Rakendusse on kaasatud mitu dokumendimuundurit. Lisaks võib teie ettevõttel olla täiendavad kohandatud muundurid. Pärast dokumenditeisenduste administreerimiskeskuses lubamist on muundurid vaikimisi saadaval kõigile dokumenditeegis kasutatavatele saidisisutüüpidele. Kasutatavad sisutüübid on järgmised.

 • Dokumendisisutüübid: põhileht, dokument, vorm ja pilt

 • Lehe küljendi sisutüübid, nt artiklileht, ümbersuunamisleht ja tervitusleht

Lõppkasutajad saavad lubatud muundureid kasutada, kui valivad antud sisutüübiga dokumendi ja seejärel klõpsavad kontekstimenüü käsku Teisenda dokument. Loendis kuvatakse vaid dokumendifailile (nt .docx) eriomased muundurid.

Kui failitüübi jaoks (nt XML) on mitu muundurit, siis võib osutuda vajalikuks redigeerida muundurite loendit selliselt, et kasutajad näeksid vaid neid muundureid, mis on selle sisutüübiga dokumentidega seotud. Lisaks saate vajadusel muuta muunduri konfiguratsioonisuvandeid. Mõlemal juhul saate dokumendimuundurites muudatuste tegemiseks kasutada järgnevaid juhiseid.

 1. Klõpsake saidikogumi avalehel menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Klõpsake saidi sisutüübi nime, mille dokumenditeisendust soovite hallata.

 4. Klõpsake jaotises Sätted käsku Halda selle sisutüübi dokumenditeisendust.

  Märkus. : Dokumendimuundurid on saadaval vaid dokumendisisutüüpidele.

 5. Tühjendage kõigi muundurite ruudud, mida te ei soovi lõppkasutajatele kuvada. Veenduge, et valitud oleksid kõik need muundurid, mida soovite kuvada. Seejärel klõpsake nuppu Rakenda.

 6. Kui soovite kasutada muundurit, mille kõrval on suvand Konfigureeri, saate seda klõpsates määratleda uued teisendussätted.

Lehe algusesse

Saidi sisutüübi kustutamine

Kui sisutüüpi kasutatakse saidis, ei pruugi selle kustutamine võimalik olla.

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake kustutatava saidi sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui saidi sisutüübi nimed pole hüperlingid, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted käsku Kustuta see saidisisutüüp.

 6. Kui teilt küsitakse saidi sisutüübi kustutamise kinnitust, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×