SLQ Serveri andmete importimine või linkimine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui teie osakond või töörühm kasutab andmete talletamiseks Microsoft SQL Serverit, võite kokku puutuda olukordadega, kus rakenduses Microsoft Office Access 2007 tuleb töötada mõnede SQL Serveri andmetega.

Kui te pole SQL Serverit varem kasutanud ja soovite selle kohta täpsemat teavet, külastage Microsoft SQL Serveri kodulehte. Klõpsake linki käesoleva artikli jaotises Vt ka.

SQL Serveri objektidest (tabelid või vaated) saab andmeid rakendusse Office Access 2007 tuua kahel viisil: kas importides või linkides. Andmete importimisel kopeeritakse need teie Accessi andmebaasi. Andmete hilisem muutmine Accessis ei kajastu SQL Serveri andmebaasis. Samamoodi ei kajastu Accessi tabelis hilisemad SQL Serveri tabelis või vaates tehtud muudatused. Kui aga lingite SQL Serveri andmed, jäävad need SQL Serveri arvutisse ja Access loob andmetega ühenduse. Kõik andmete hilisemad muutmised Accessis kajastuvad ka SQL Serveri andmetes ning SQL Serveri andmebaasi muudatused kajastuvad omakorda Accessis olevas lingitud tabelis.

Selles artiklis kirjeldatakse nii andmete importimist kui ka linkimist rakendusse Access 2007.

Selle artikli teemad

SQL Serveri andmete importimine

Linkimine SQL Serveri andmetega

Kuidas tõlgendab Access SQL Serveri andmetüüpe?

SQL Serveri andmete importimine

SQL Serveri andmete importimisel luuakse andmetest Accessi andmebaasis koopia. Importimise käigus määrate tabelid või vaated, mida soovite kopeerida.

Importimisel luuakse Accessis tabel ja kopeeritakse andmed SQL Serveri andmebaasist Accessi tabelisse. Tabelite ja andmebaasistruktuuri kohta lisateavet pakkuvad lingid asuvad jaotises Vt ka.

Imporditoimingu lõpus saate salvestada imporditoimingu üksikasjad määranguna. Impordimääranguga saate sama imporditoimingut hiljem korrata ilma viisardita.

SQL Serveri tabeli Accessi importimise tavalised moodused

Harilikult imporditakse SQL Serveri andmed Accessi andmebaasi järgmistel põhjustel.

 • SQL Serveri andmed soovitakse jäädavalt teisaldada Accessi andmebaasi, kuna andmeid SQL Serveri andmebaasis enam ei vajata. Andmed saab importida Accessi ja need seejärel SQL Serveri andmebaasist kustutada.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid vajate aeg-ajalt SQL Serveri andmebaasist lisaandmeid, mis tuleb ühendada mõne teie Accessi andmebaasiga.

Järgmistes juhistes kirjeldatakse SQL Serveri andmete importimist Accessi andmebaasi.

Imporditoimingu ettevalmistamine

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, mis sisaldab andmeid, mida soovite kopeerida. Ühenduseteabe saamiseks pöörduge andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsige üles tabelid või vaated, mida soovite Accessi andmebaasi kopeerida. Ühe imporditoiminguga saab importida mitu objekti.

 3. Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

  • Access ei toeta tabelis üle 255 välja, seega impordib Access ainult esimesed 255 veergu.

  • Accessi andmebaasi maksimummaht on 2 gigabaiti, millest tuleb maha arvata süsteemiobjektide jaoks vajalik ruum. Kui SQL Serveri andmebaas sisaldab palju suuremahulisi tabeleid, ei pruugi neid kõiki saada ühte accdb-faili importida. Sel juhul on soovitatav linkida andmed pigem Accessi andmebaasiga.

  • Access ei loo imporditoimingu lõpulejõudmisel seotud tabelite vahel automaatselt seoseid. Mitmesuguste uute ja olemasolevate tabelite vahelised seosed tuleb luua käsitsi, kasutades suvandeid vahekaardil Seosed. Vahekaardi Seosed kuvamiseks
   klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed. Nupu pilt

 4. Määrake kindlaks Accessi andmebaas, kuhu soovite SQL Serveri andmed importida.

  Veenduge, et teil oleks vajalikud õigused andmete lisamiseks Accessi andmebaasi. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühessegi olemasolevasse andmebaasi, looge tühi andmebaas, klõpsates Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ning seejärel käsku Uus.

 5. Vaadake olemasolevad tabelid läbi Accessi andmebaasis.

  Imporditoiming loob tabeli, millel on SQL Serveri objektiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue tabeli nimele arvu "1" – nt Kontaktid1. (Kui ka nimi Kontaktid1 on kasutusel, loob Access nime Kontaktid2 jne.)

  Märkus. : Access ei kirjuta kunagi importimise käigus ühtegi andmebaasitabelit üle ja SQL Serveri andmeid ei saa olemasolevasse tabelisse lisada.

Andmete importimine

 1. Avage sihtandmebaas.

  Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Importimine nuppu Rohkem.

 2. Klõpsake nuppu ODBC-andmebaas Nupu pilt .

 3. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine loendis soovitud faili.

  Uue DSN-faili loomine

  Märkus. : Selle toimingu etapid võivad olla pisut teistsugused, olenevalt teie arvutisse installitud tarkvarast.

  1. Klõpsake uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks nuppu Uus.
   Käivitub uue andmeallika loomise viisard.

  2. Valige viisardis draiverite loendist väärtus SQL Server ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake nuppu Sirvi, et salvestada fail mõnda teise asukohta.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  4. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake läbi kokkuvõttev teave ja seejärel klõpsake viisardi töö lõpuleviimiseks nuppu Valmis.
   Käivitub SQL Serveris uue andmeallika loomise viisard.

  5. Tippige viisardis väljale Kirjeldus andmeallika kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

  6. Tippige jaotise Millise SQL Serveriga soovite ühenduse luua? väljale Server selle SQL Serveri nimi (või valige see), millega soovite ühenduse luua, ja seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi.

  7. Võimalik, et sellel viisardi lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet (nt kas kasutada Microsoft Windows NT autentimist või SQL Serveri autentimist). Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.

  8. Võimalik, et viisardi järgmisel lehel vajate jätkamiseks SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet. Kui soovite luua ühenduse kindla andmebaasiga, siis veenduge, et ruut Määra vaikeandmebaasiks järgmine andmebaas oleks märgitud. Seejärel valige andmebaas, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  9. Klõpsake nuppu Valmis. Vaadake kokkuvõttev teave läbi ja seejärel klõpsake nuppu Testi andmeallikat.

  10. Kontrollige testimise tulemusi ja seejärel klõpsake nuppu OK, et sulgeda dialoogiboks SQL Serveri ODBC andmeallika testimine.

   Kui test õnnestus, klõpsake viisardi lõpetamiseks uuesti nuppu OK või viisardisse naasmiseks ja sätete muutmiseks nuppu Loobu.

 5. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine sulgemiseks nuppu OK.

  Access kuvab dialoogiboksi Objektide importimine.

 6. Klõpsake jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, mida soovite importida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 7. Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad kindla objekti igat rida kordumatult tähistavad. Sel juhul valige väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

Access impordib andmed. Kui plaanite imporditoimingut hiljem korrata, saate salvestada impordijuhised impordimääranguna ja need seejärel hõlpsalt uuesti käivitada. Selle toimingu lõpuleviimiseks suunduge käesoleva artikli järgmise jaotise juurde. Kui te ei soovi impordimäärangu üksikasju salvestada, klõpsake dialoogiboksi Välisandmete toomine – ODBC-andmebaas jaotises Imporditoimingute salvestamine nuppu Sule. Access lõpetab imporditoimingu ja kuvab uue tabeli või uued tabelid navigeerimispaanil.

Imporditoimingute salvestamine määranguna

 1. Märkige dialoogiboksi Väliste andmete toomine – ODBC-andmebaas jaotises Imporditoimingute salvestamine ruut Salvesta imporditoimingud.

  Kuvatakse täiendavate juhtelementide kogum.

 2. Tippige väljale Salvesta nimega impordimäärangu nimi.

 3. Tippige väljale Kirjeldus määrangu kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

 4. Eksporditoimingu käivitamiseks fikseeritud intervallidega (nt iga nädal või iga kuu) märkige ruut Loo Outlooki tööülesanne. See loob Microsoft Office Outlook 2007 tööülesande, millega saate määrangu käivitada.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta import.

Outlooki tööülesande konfigureerimine

Kui märkisite eelmise toimingu tegemisel ruudu Loo Outlooki tööülesanne, käivitab Access rakenduse Office Outlook 2007 ja kuvab uue ülesande. Ülesande konfigureerimiseks järgige juhiseid.

Märkus. : Kui Outlook pole installitud, kuvab Access tõrketeate. Kui Outlook pole õigesti konfigureeritud, käivitub Outlooki konfigureerimisviisard. Outlooki konfigureerimiseks järgige viisardi juhiseid.

 1. Outlooki tööülesande aknas vaadake üle ja muutke soovi korral tööülesannete sätteid (nt Tähtaeg ja Meeldetuletus).

  Kui soovite tööülesande muuta korduvaks, klõpsake nuppu Korduvus ja sisestage asjakohane teave.

  See illustratsioon näitab toiminguajastit mõne tüüpilise sättega.

  Outlooki toiminguajasti

  Lisateavet Outlooki toiminguajasti kohta vt teemast Impordi- või eksporditoimingu ajastamine.

 2. Kui olete Outlookis tööülesande sätete määramise lõpetanud, klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

Salvestatud tööülesande käivitamine

 1. Klõpsake Outlooki navigeerimispaanil väärtust Tööülesanded ja seejärel topeltklõpsake tööülesannet, mille soovite käivitada.

 2. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Microsoft Office Access nuppu Käivita import Nupu pilt .

 3. Aktiveerige uuesti Accessi aken ja seejärel vajutage navigeerimispaani värskendamiseks klahvi F5.

 4. Imporditud tabeli avamiseks andmelehevaates topeltklõpsake seda.

 5. Veenduge, et kõik väljad ja kirjed imporditi veatult.

 6. Paremklõpsake navigeerimispaanil imporditud tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

Lehe algusse

Linkimine SQL Serveri andmetega

Linkimine võimaldab luua andmetega ühenduse ilma neid importimata. Nii saate viimaseid andmeid vaadata ja redigeerida nii SQL Serveri andmebaasis kui ka Accessi andmebaasis ja ei pea tegema ega hoidma andmetest koopiat rakenduses Access. Kui te ei soovi SQL Serveri andmeid Accessi andmebaasi kopeerida, vaid tahate nende andmete põhjal käitada päringuid ja luua aruandeid, on importimise asemel soovitatav pigem linkida.

SQL Serveri andmebaasi tabeli või vaatega linkimisel loob Access uue tabeli (mida sageli nimetatakse lingitud tabeliks), millel on lähteobjekti struktuur ja sisu. Andmeid saate muuta kas SQL Serveris või rakenduse Access andmelehevaates või vormivaates. Ühes kohas andmetesse tehtavad muudatused kajastuvad ka teises kohas. Aga kui soovite teha muudatusi ülesehituses (nt eemaldada või muuta veergu), peate seda tegema SQL Serveri andmebaasis või selle andmebaasiga ühendatud Accessi projektis. Accessis töötades ei saa lingitud tabelis väljasid lisada, kustutada ega muuta.

Kui SQL Serveri andmebaas sisaldab suurt hulka andmeid, tuleks importimisele eelistada linkimist, kuna Accessi andmebaasi maksimummahuks on 2 gigabaiti (miinus süsteemiobjektide jaoks vajalik ruum). Paljude suurte tabelite või vaadete importimisel võite selle piiri ületada, samas kui andmete linkimine ei tee Accessi andmebaasi eriti suuremaks.

Levinumad moodused SQL Serveri andmete linkimiseks

Tavaliselt lingitakse SQL Serveri tabel või vaade Accessi andmebaasiga järgmistel põhjustel.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi aruannete ja päringute loomiseks ja SQL Serverit andmete talletamiseks. Meeskonnad saavad luua SQL Serveri tabeleid ja vaateid keskseks talletamiseks, kuid sageli tuleb tuua need andmed töölauaprogrammidesse koondamiseks ja aruandluseks. Linkimine on sobiv valik, kuna see võimaldab nii SQL Serveri kui ka Accessi andmebaasi kasutajatel andmeid lisada ja värskendada ning kuvada alati värskeimad andmed ja nendega töötada.

 • Olete Accessi kasutaja, kes alustas alles äsja SQL Serveri kasutamist. Migreerisite mitu oma andmebaasi SQL Serverisse ja enamik neist tabelitest on lingitud tabelid. Nüüdsest loote tabeleid ja vaateid Accessi asemel SQL Serveris ja seejärel lingite nendega Accessi andmebaaside kaudu.

 • Soovite jätkata oma andmete talletamist SQL Serveris, kuid soovite ka töötada viimatiste andmetega Accessis, et käitada Accessis kujundatud päringuid ja printida aruandeid.

SQL Serveri tabeli linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, mis sisaldab lingitavaid andmeid. Ühenduseteabe saamiseks pöörduge andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsustage, milliste tabelite ja vaadetega soovite linkida. Ühe linkimistoiminguga saate luua lingi mitme objektiga.

 3. Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

  • Access ei toeta tabelis üle 255 välja, seetõttu kaasatakse lingitud tabelisse ainult lingitava objekti esimesed 255 välja.

  • SQL Serveri objekti kirjutuskaitstud veerud jäävad kirjutuskaitstuks ka Accessis.

  • Te ei saa Accessis lingitud tabeli veerge lisada, kustutada ega muuta.

 4. Leidke Accessi andmebaas, milles soovite luua lingitud tabelid. Veenduge, et teil on vajalikud õigused andmete lisamiseks andmebaasi. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühessegi olemasolevasse andmebaasi, looge uus tühi andmebaas järgmise käsu abil.

  Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ning seejärel käsku Uus.

 5. Vaadake tabelid Accessi andmebaasis läbi. SQL Serveri tabeli või vaatega linkimisel loob Access lingitud tabeli, millel on lähteobjektiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue lingitud tabeli nimele arvu "1" – nt Kontaktid1 (kui Kontaktid1 on samuti juba kasutusel, loob Access tabeli Kontaktid2 jne.)

Andmetele linkimine

 1. Avage sihtandmebaas.

 2. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Importimine nuppu Rohkem.

 3. Klõpsake nuppu ODBC-andmebaas.

 4. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine DSN-faili, mida soovite kasutada, või klõpsake uue andmeallika nime (DSN) loomiseks nuppu Uus.

 6. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine loendis soovitud faili.

  Uue DSN-faili loomine

  Märkus. : Selle toimingu etapid võivad olla pisut teistsugused, olenevalt teie arvutisse installitud tarkvarast.

  1. Klõpsake uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks nuppu Uus.
   Käivitub uue andmeallika loomise viisard.

  2. Valige viisardis draiverite loendist väärtus SQL Server ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake nuppu Sirvi, et salvestada fail mõnda teise asukohta.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  4. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake läbi kokkuvõttev teave ja seejärel klõpsake uue andmeallika loomise viisardi töö lõpuleviimiseks nuppu Valmis.
   Käivitub SQL Serveris uue andmeallika loomise viisard.

  5. Tippige viisardis väljale Kirjeldus andmeallika kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

  6. Tippige jaotise Millise SQL Serveriga soovite ühenduse luua? väljale Server selle SQL Serveri arvuti nimi (või valige see), millega soovite ühenduse luua, ja seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi.

  7. Võimalik, et sellel viisardi lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet (nt kas kasutada Windows NT autentimist või SQL Serveri autentimist). Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.

  8. Võimalik, et järgmisel lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet. Kui soovite luua ühenduse kindla andmebaasiga, siis veenduge, et ruut Määra vaikeandmebaasiks järgmine andmebaas: on märgitud. Seejärel valige SQL Serveri andmebaas, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  9. Klõpsake nuppu Valmis. Vaadake kokkuvõttev teave läbi ja seejärel klõpsake nuppu Testi andmeallikat.

  10. Kontrollige testimise tulemusi ja seejärel klõpsake nuppu OK, et sulgeda dialoogiboks SQL Serveri ODBC andmeallika testimine.

   Kui test õnnestus, klõpsake viisardi lõpetamiseks uuesti nuppu OK või viisardisse naasmiseks ja sätete muutmiseks nuppu Loobu.

 7. Klõpsake nuppu OK.
  Access kuvab dialoogiboksi Tabelite linkimine.

 8. Klõpsake jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, millega soovite linkida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 9. Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad lähteandmete igat rida kordumatult tähistavad. Sel juhul valige väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

Access lõpetab linkimistoimingu ja kuvab lingitud uue tabeli või uued tabelid navigeerimispaanil.

NB! : Iga kord, kui avate lingitud tabeli või lähteobjekti, kuvatakse seal värskeimad andmed. Lingitud tabelis ei kajastu siiski automaatselt SQL Serveri objekti struktuurimuudatused.


Lingitud tabeli värskendamiseks ja uusima SQL Serveri objektistruktuuri rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lingitud tabelite haldur.

 2. Märkige iga värskendatava lingitud tabeli kõrval olev ruut või klõpsake kõigi lingitud tabelite valimiseks nuppu Vali kõik.

 3. Klõpsake nuppu OK.

  Kui tabel on värskendatud, kuvab Access vastava teate. Muul juhul kuvab Access tõrketeate.

 4. Klõpsake lingitud tabelite halduri sulgemiseks nuppu Sule.

Lehe algusse

Kuidas tõlgendab Access SQL Serveri andmetüüpe?

Kuna Accessi andmetüübid erinevad SQL Serveri andmetüüpidest, peab Access määratlema iga imporditava või lingitava SQL Serveri tabeli või vaate veeru jaoks sobivaima Accessi andmetüübi. Näiteks SQL Serveri veerg andmetüübiga „bitt“ imporditakse või lingitakse Accessis andmetüübiga „Jah/ei“. Teine näide: SQL Serveri veerg andmetüübiga „muutuvpikkusega n-tärkandmed(255) (või väiksem)“ imporditakse või lingitakse andmetüübiga „Tekst“, kuid veerg andmetüübiga „muutuvpikkusega n-tärkandmed(256) (või suurem)“ imporditakse Accessi väljana „Memo“. Pärast impordi- või linkimistoimingu lõpuleviimist tasub avada tabel kujundusvaates ja vaadata, millised andmetüübid Access selle väljadele määras. Väljade andmetüüpe saab muuta imporditud tabelites; kuid lingitud tabelite väljade andmetüüpe ei saa muuta, välja arvatud SQL Serveri andmebaasis või selle andmebaasiga ühendatud Accessi projektis.

Järgmises tabelis on loetletud SQL Serveri põhiandmetüübid. Teises ja kolmandas veerus kuvatakse Accessi tõlgendus igast andmetüübist.

SQL Serveri andmetüüp

Accessi andmetüüp

Accessi väljapikkus

suur täisarv

Tekst

255

kahendandmed( välja suurus )

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljapikkus

bitt

Jah/ei

tärkandmed( välja suurus ), kus välja suurus on väiksem kui 255 või sellega võrdne

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljapikkus

tärkandmed( välja suurus ), kus välja suurus on suurem kui 255

Memo

kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

kümnendarv( täpsus , mastaap )

Arv

Kümnendarv (Accessi atribuudid Arvutustäpsus ja Mastaap kattuvad SQL Serveri arvutustäpsuse ja mastaabiga.)

ujukomaarv

Arv

Topelttäpsusega

pilt

OLE-objekt

täisarv

Arv

Pikk täisarv

raha

Valuuta

n-tärkandmed ( välja suurus ), kus välja suurus on väiksem kui 255 või sellega võrdne

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljapikkus

n-tärkandmed ( välja suurus ), kus välja suurus on suurem kui 255

Memo

n-text

Memo

arvuline( täpsus , mastaap )

Arv

Kümnendarv (Accessi atribuudid Arvutustäpsus ja Mastaap kattuvad SQL Serveri arvutustäpsuse ja mastaabiga.)

muutuvpikkusega n-tärkandmed ( välja suurus ), kus välja suurus on väiksem kui 255 või sellega võrdne

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljapikkus

muutuvpikkusega n-tärkandmed ( välja suurus ), kus välja suurus on suurem kui 255

Memo

muutuvpikkusega n-tärkandmed (MAX)

Memo

reaalarv

Arv

Lihttäpsusega

väike kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

väike täisarv

Arv

Täisarv

väike raha

Valuuta

SQL-i variant

Tekst

255

tekst

Memo

ajatempel

Kahendandmed

8

väga väike täisarv

Arv

Bait

ainuidentifikaatori andmetüüp

Arv

Koopia ID

muutuvpikkusega kahendandmed

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljapikkus

muutuvpikkusega kahendandmed (MAX)

OLE-objekt

muutuvpikkusega tärkandmed ( välja suurus ), kus välja suurus on väiksem kui 255 või sellega võrdne

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljapikkus

muutuvpikkusega tärkandmed ( välja suurus), kus välja suurus on suurem kui 255

Memo

muutuvpikkusega tärkandmed (MAX)

Memo

xml

Memo

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×