Sõnumi või üksuse otsimine kiirotsingu abil

Kiirotsingu abil on üksusi lihtne rakenduses Microsoft Office Outlook 2007kiiresti üles leida. Kiirotsingupaan on alati kättesaadav kõigis Outlooki vaadetes (nt Elektronpost, Kalender ja Kontaktid). Selles artiklis käsitletakse täpsemalt sõnumite otsimist aknas Elektronpost. Samu otsingunippe saate aga kasutada ka muude Outlooki üksuste otsimiseks. Jaotisest "Muudatuste tegemine" leiate teavet otsingute piiritlemise (sh alamkaustade ja andmefailide) ning otsingusuvandite muutmise kohta.

Selle artikli teemad

Sõnumi otsimine

Otsingukriteeriumide lisamine

Hiljutise otsingu korduvkasutus

Otsingus muudatuste tegemine

Alamkaustade kaasamine kiirotsingusse

Andmefailide kaasamine otsingusse

Kiirotsingu suvandite muutmine

Sõnumi otsimine

 1. Valige aknas Elektronpostkaust, kust soovite otsida.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  • Tipitud teksti sisaldavad sõnumid kuvatakse paanil Kiirotsingu tulemidning otsitav tekst on esile tõstetud.

   Märkus.   Otsingu alustamiseks pole vaikimisi vaja nuppu Otsi  Nupu pilt klõpsata. Nupp Otsion saadaval üksnes juhul, kui olete ruudu Kuva otsingutulemid võimalusel tippimise ajaldialoogiboksis Otsingusuvandidtühjendanud. Täpsemat teavet leiate selle artikli viimasest lõigust Kiirotsingu suvandite muutmine.

  • Otsingu täpsemaks piiritlemiseks tippige rohkem märke.

 3. Otsingu laiendamiseks nii, et soovitud teksti otsitaks kõigi akna Elektronpostkaustadest, klõpsake otsingutulemite all asuvat linki Proovi uuesti otsida kõigist meiliüksustest.

  Soovi korral võite ka klõpsata navigeerimispaanjaotises E-posti kaustadväärtust Kõik meiliüksusedvõi vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+ALT+A.

  Otsingutulemid

  1. Klõpsake kausta, kust soovite otsida.

  2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  3. Tipitavat teksti sisaldavad sõnumid kuvatakse tulemiloendis, otsitav tekst esile tõstetud.

  4. Klõpsake välja Kiirotsingtühjendamiseks ja uue otsingu alustamiseks.

  5. Klõpsake otsingu laiendamiseks ja kõigi akna Elektronpostkaustade kaasamiseks.

Märkmed   

 • Järjepunkti viimiseks uuesti väljale Kiirotsingvajutage klahvikombinatsiooni CTRL+E.

 • Pärast otsingu lõpetamist ja soovitud meilisõnumi tulemiloendist leidmist saate otsinguvälja tühjendada. Outlook jätab viimati valitud üksuse aktiivseks.

 • Soovitud teksti otsitakse ka manustest, kuid manustest leitud otsingutulemeid ei tõsteta esile.

Lehe algusesse

Otsingukriteeriumide lisamine

Otsingu täpsemaks piiritlemiseks saate lisada kriteeriume.

 1. Klõpsake paanil Kiirotsingnoolt Laienda päringukoostur.

  Paan Kiirotsing

 2. Otsingukriteeriumide lisamiseks tippige otsitav tekst reale Saatja, Keha, Teemavõi Adressaat.

  Kriteeriumide lisamine

 3. Päringukoosturis suurema hulga otsinguväljade kuvamiseks klõpsake nuppu Lisa kriteeriumeja valige siis loendist soovitud otsinguväljad.

  Näpunäide.   Päringukoosturist saate otsinguvälju ka kustutada. Selleks klõpsake otsinguväljade loendis nuppu Eemalda.

 4. Sisestage otsingukriteeriumid uutele otsinguväljadele.

  Pange tähele, et otsinguväljadele kriteeriumide sisestamisel kuvatakse kriteeriumid väljal Kiirotsingotsingupäringu süntaksi kujul. Süntaks sisaldab otsingukriteeriume koos kooloni ning sisestatud otsinguväärtusega (vt järgmist illustratsiooni). Kui olete otsingupäringu süntaksiga paremini tuttavaks saanud, saate otsinguväljade kasutamise asemel tippida päringu otse väljale Kiirotsing.

  Paan Kiirotsing

 5. Vaadake otsingutulemeid kiirotsingupaani all asuvas loendis.

  Märkmed   

  • Lisatavate otsinguväljade valik sõltub sellest, millises Outlooki aknas (nt Elektronpost, Kalender, Kontaktid, Tööülesanded, Märkmed, Kaustaloend või Päevik) te asute. Samuti sõltub otsinguväljade valik praegu aktiivsest Outlooki profiil. Otsinguväljade valik säilib ka pärast Outlookist väljumist ja programmi taaskäivitamist. Otsingupäring ei säili.

Lehe algusesse

Hiljutise otsingu korduvkasutus

Outlook kuvab kuni kümme teie viimast otsingut.

 • Klõpsake paanil Kiirotsingnoolenuppu, valige käsk Viimatised otsingudja valige siis loendist soovitud otsing.

  Otsingupaan

Lehe algusesse

Otsingus muudatuste tegemine

Selles jaotises

Alamkaustade kaasamine kiirotsingusse

Andmefailide kaasamine otsingusse

Kiirotsingu suvandite muutmine

Alamkaustade kaasamine kiirotsingusse

kiirotsingabil saate soovitud teavet otsida kõigist Outlooki kaustaloendkaustadest (sh alamkaustadest), kuid kõigist kaustadest otsimise võimalus pole vaikimisi valitud. See otsingusuvand tuleb teil endal sisse lülitada.

 1. Valige menüü Tööriistadkäsk Kiirotsingja klõpsake käsku Otsingusuvandid.

  Samuti võite klõpsata esmalt paani Kiirotsingnoolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Valige jaotises Kiirotsingupaansuvand Kõik kaustad.

Kausta Kustutatud kaasamine kiirotsingusse

Kõigist meiliüksustest otsimine ei hõlma vaikimisi kausta Kustutatud. Kui soovite otsida ka kaustast Kustutatud, toimige järgmiselt.

 1. Valige menüü Tööriistadkäsk Kiirotsingja klõpsake käsku Otsingusuvandid.

  Samuti võite klõpsata esmalt paani Kiirotsingnoolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Märkige jaotises Kustutatudruut Kaasa kõigist üksustest otsimisel sõnumid iga andmefaili kaustast Kustutatud.

Lehe algusesse

Andmefailide kaasamine otsingusse

Vaikimisi kaasab Outlook järgmised andmefailid, kui otsinguks on valitud Kõik meiliüksused.

 • Kõik indekseeritud andmefailid (sh erakaustafail (PST-fail)ja ühenduseta kausta fail). Indekseerimine tagab selle, et kiirotsing oleks ka tegelikult kiire.

 • Teie vaikemeilikonto Outlooki andmefail (sõltumata sellest, kas see on indekseeritud või mitte).

Soovi korral saate otsingusse kaasamiseks valida suvalise andmefaili.

Kõik meiliüksused

NB!   Otsingusse kaasatavate andmefailide valimisel on mõtet üksnes juhul, kui otsingualaks on valitud Kõik meiliüksused, kuna ainult sel juhul otsitakse andmeid mitmest andmefailist.

Otsingusse kaasatavate andmefailide valimine

 1. Klõpsake akna Elektronpost  navigeerimispaanilkausta Kõik meiliüksusednoolenuppu.

 2. Valige otsingutesse kaasatava või otsingutest väljajäetava andmefaili nimi.

  Näide.

  • Oletagem näiteks, et kasutate oma POP3-kontot ainult koduste ja isikliku sisuga meilisõnumite jaoks ning soovite tööl otsida ainult töise meilikontoga seotud kaustadest. Sel juhul tühjendage ruut Kodune e-post, et see otsingust välja jätta.

  • Otsingust on sageli mõistlik välja jätta ka mahukate arhiivikaustade andmefailid.

  • Võimalik on ka järgmine stsenaarium: töötate õigusbüroos ning hoiate iga juhtumiga seotud teavet erinevas avatud PST-andmefailis. Mõne kindla juhtumiga töötades pole teil ilmselt tarvis kaasata teiste juhtumite PST-faile selle juhtumiga seotud otsingutesse.

Lehe algusesse

Kiirotsingu suvandite muutmine

 1. Klõpsake menüü Tööriistadkäsku Kiirotsingja siis käsku Otsingusuvandid.

  Soovi korral võite ka klõpsata esmalt paani Kiirotsingnoolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Valige soovitud suvandid.

  Indekseerimine

  • Indekseeri nende andmefailide sõnumid    – valige andmefailid, mille Outlook peaks otsingute jaoks indekseerima.

  • Kuva viip, kui sõnumite indekseerimine on alles pooleli ja otsingutulemid ei pruugi olla täielikud    – see ruut on vaikimisi märgitud. Kui kõiki otsingutulemeid ei saa veel näidata, kuna Outlook pole kõigis valitud andmefailides sisalduvate sõnumite indekseerimist lõpule viinud, kuvab Outlook paanil Kiirotsingvastava teate. Teate klõpsamisel kuvatakse dialoogiboks, kus on näha veel indekseerimata üksuste arv. Kui te ei soovi neid teateid näha, tühjendage see märkeruut.

   Otsing

  • Kuva otsingutulemid võimalusel tippimise ajal     – see ruut on vaikimisi märgitud. Kui te ei soovi otsingutulemite kuvamist tippimise ajal, tühjendage see ruut. Näiteks võib juhtuda, et te ei soovi otsingutulemeid näha enne sisestusklahvi (ENTER) vajutamist või nupu Otsiklõpsamist. Nupp Otsi  Nupu pilt on lubatud üksnes selle ruudu tühjendamisel. Selle märkeruudu võiksite tühjendada ka juhul, kui otsingutulemeid ei kuvata teie jaoks piisavalt kiiresti.

  • Otsingu kiirendamiseks piira kuvatavate tulemite arvu    – see ruut on vaikimisi märgitud. Kui otsing tagastab väga palju tulemeid, piirab Outlook otsingu kiirendamiseks ja teile ainult kõige uuemate üksuste näitamiseks kuvatavate tulemite arvu. Outlook kuvab paanil Kiirotsingteid sellest piirangust teavitava teate. Kui soovite vaadata kõiki otsingutulemeid, klõpsake vastava dialoogiboksi kuvamiseks seda teadet.

  • Tõsta otsitavad sõnad esile     – see ruut on vaikimisi märgitud. Kui te ei soovi otsingutulemeid esile tõsta, tühjendage see ruut. Esiletõstuvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Muudaja valige soovitud värv dialoogiboksis Värv.

   Kustutatud

  • Kaasa kõigist üksustest otsimisel ka kaustas Kustutatud asuvad sõnumid     – see ruut pole vaikimisi märgitud. Märkige ruut juhul, kui soovite kaustast Kõik meiliüksusedotsimisel kaasata otsingusse ka kaustas Kustutatud asuvad sõnumid.

   Paan Kiirotsing

  • Otsimisel kuva tulemid     – vaikimisi on valitud väärtus Ainult praegu valitud kaustast. Kui soovite, et kõigisse otsingutesse kaasataks kõik Outlooki kaustaloendi kaustad, valige väärtus Kõigist kaustadest.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Outlook 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt