Sõnumi või üksuse otsimine kiirotsingu abil

Kiirotsingu abil on üksusi lihtne rakenduses Microsoft Office Outlook 2007 kiiresti üles leida. Kiirotsingupaan on alati kättesaadav kõigis Outlooki vaadetes (nt Elektronpost, Kalender ja Kontaktid). Selles artiklis käsitletakse täpsemalt sõnumite otsimist aknas Elektronpost. Samu otsingunippe saate aga kasutada ka muude Outlooki üksuste otsimiseks. Jaotisest „Muudatuste tegemine” leiate teavet otsingute piiritlemise (sh alamkaustadest ja andmefailidest otsimise) ning otsingusuvandite muutmise kohta.

Lisateave.    Kiirotsingu lubamise või keelamise kohta leiate teavet teemast Kiirotsingu lubamine või keelamine. Kiirotsingu installimise kohta küsiva viiba väljalülitamiseks lugege teemat Windowsi töölauaotsingu installimise viiba väljalülitamine. Otsingute optimeerimise kohta leiate teavet teemast Otsingukriteeriumide piiritlemine Outlookis paremate otsingutulemite saamiseks. Kui Outlook ei tagasta eeldatud tulemeid, lugege teemat Indekseerimise lähtestamine kiirotsingukataloogi uuesti koostamise kaudu.

Selle artikli teemad

Sõnumi otsimine

Otsingukriteeriumide lisamine

Hiljutise otsingu korduvkasutus

Otsingus muudatuste tegemine

Sõnumi otsimine

 1. Valige aknas Elektronpost kaust, kust soovite otsida.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  • Tipitud teksti sisaldavad sõnumid kuvatakse paanil Kiirotsingu tulemid ning otsitav tekst on esile tõstetud.

   Märkus. : Otsingu alustamiseks pole vaikimisi vaja nuppu Otsi Nupu pilt klõpsata. Nupp Otsi on saadaval üksnes juhul, kui olete ruudu Kuva otsingutulemid võimalusel tippimise ajal dialoogiboksis Otsingusuvandid tühjendanud. Täpsemat teavet leiate selle artikli jaotisest Kiirotsingu suvandite muutmine.

  • Otsingu täpsemaks piiritlemiseks tippige rohkem märke.

 3. Otsingu laiendamiseks nii, et soovitud teksti otsitaks kõigi akna Elektronpost kaustadest, klõpsake otsingutulemite all asuvat linki Proovi uuesti otsida kõigist meiliüksustest.

  Soovi korral võite ka klõpsata navigeerimispaani jaotises Meilikaustad valikut Kõik meiliüksused või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+ALT+A.

  Otsingutulemid

  1. Klõpsake kausta, kust soovite otsida.

  2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  3. Tipitavat teksti sisaldavad sõnumid kuvatakse tulemiloendis, otsitav tekst esile tõstetud.

  4. Klõpsake välja Kiirotsing tühjendamiseks ja uue otsingu alustamiseks.

  5. Klõpsake otsingu laiendamiseks ja kõigi akna Elektronpost kaustade kaasamiseks.

Kui soovite vaadata näiteid selle kohta, kuidas leida täpselt otsitavat teksti, lugege teemat Otsingukriteeriumide piiritlemine Outlookis paremate otsingutulemite saamiseks.

Märkmed : 

 • Järjepunkti viimiseks uuesti väljale Kiirotsing vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+E.

 • Pärast otsingu lõpetamist ja soovitud meilisõnumi tulemiloendist leidmist saate otsinguvälja tühjendada. Outlook jätab viimati valitud üksuse aktiivseks.

 • Soovitud teksti otsitakse ka manustest, kuid manustest leitud otsingutulemeid ei tõsteta esile.

Lehe algusse

Otsingukriteeriumide lisamine

Otsingu täpsemaks piiritlemiseks saate lisada kriteeriume.

 1. Klõpsake paanil Kiirotsing noolt Laienda päringukoostur.

  Paan Kiirotsing

 2. Otsingukriteeriumide lisamiseks tippige otsitav tekst reale Saatja, Keha, Teema või Adressaat.

  Kriteeriumide lisamine

 3. Päringukoosturis suurema hulga otsinguväljade kuvamiseks klõpsake nuppu Lisa kriteeriume ja valige siis loendist soovitud otsinguväljad.

  Näpunäide. : Päringukoosturist saate otsinguvälju ka kustutada. Selleks klõpsake otsinguväljade loendis nuppu Eemalda.

 4. Sisestage otsingukriteeriumid uutele otsinguväljadele.

  Pange tähele, et otsinguväljadele kriteeriumide sisestamisel kuvatakse kriteeriumid väljal Kiirotsing otsingupäringu süntaksi kujul. Süntaks sisaldab otsingukriteeriume koos kooloni ning sisestatud otsinguväärtusega (vt järgmist illustratsiooni). Kui olete otsingupäringu süntaksiga paremini tuttavaks saanud, saate otsinguväljade kasutamise asemel tippida päringu otse väljale Kiirotsing.

  Paan Kiirotsing

 5. Vaadake otsingutulemeid kiirotsingupaani all asuvas loendis.

  Märkmed : 

  • Lisatavate otsinguväljade valik sõltub sellest, millises Outlooki aknas (nt Elektronpost, Kalender, Kontaktid, Tööülesanded, Märkmed, Kaustaloend või Päevik) te asute. Samuti sõltub otsinguväljade valik praegu aktiivsest Outlooki e-posti profiilist. Otsinguväljade valik säilib ka pärast Outlookist väljumist ja programmi taaskäivitamist. Otsingupäring ei säili.

Lehe algusse

Hiljutise otsingu korduvkasutus

Outlook kuvab kuni kümme teie viimast otsingut.

 • Klõpsake paanil Kiirotsing noolenuppu, valige käsk Viimatised otsingud ja valige siis loendist soovitud otsing.

  Otsingupaan

Lehe algusse

Otsingus muudatuste tegemine

Selles jaotises

Alamkaustade kaasamine kiirotsingusse

Andmefailide kaasamine otsingusse

Kiirotsingu suvandite muutmine

Alamkaustade kaasamine kiirotsingusse

Kiirotsingu abil saate soovitud teavet otsida kõigist Outlooki kaustaloendi kaustadest (sh alamkaustadest), kuid kõigist kaustadest otsimise võimalus pole vaikimisi valitud. See otsingusuvand tuleb teil endal sisse lülitada.

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Kiirotsing ja klõpsake käsku Otsingusuvandid.

  Samuti võite klõpsata esmalt paani Kiirotsing noolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Tehke jaotises Kiirotsingupaan valik Kõik kaustad.

Kausta Kustutatud kaasamine kiirotsingusse

Kõigist meiliüksustest otsimine ei hõlma vaikimisi kausta Kustutatud. Kausta Kustutatud kaasamiseks tehke järgmist.

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Kiirotsing ja klõpsake käsku Otsingusuvandid.

  Samuti võite klõpsata esmalt paani Kiirotsing noolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Märkige jaotises Kustutatud ruut Kaasa kõigist üksustest otsimisel sõnumid iga andmefaili kaustast Kustutatud.

Lehe algusse

Andmefailide kaasamine otsingusse

Vaikimisi kaasab Outlook järgmised andmefailid, kui otsinguks on valitud Kõik meiliüksused.

 • Kõik indekseeritud andmefailid (sh erakaustafailid (.pst) ja ühenduseta kausta failid (.ost)). Indekseerimine tagab selle, et kiirotsing oleks ka tegelikult kiire.

 • Teie vaikemeilikonto Outlooki andmefail (sõltumata sellest, kas see on indekseeritud või mitte).

Soovi korral saate otsingusse kaasamiseks valida suvalise andmefaili.

Kõik meiliüksused

NB! : Otsingusse kaasatavate andmefailide valimisel on mõtet üksnes juhul, kui otsingualaks on valitud Kõik meiliüksused, kuna ainult sel juhul otsitakse andmeid mitmest andmefailist.

Otsingusse kaasatavate andmefailide valimine

 1. Klõpsake akna Elektronpost navigeerimispaanil kausta Kõik meiliüksused noolenuppu.

 2. Valige otsingutesse kaasatava või otsingutest väljajäetava andmefaili nimi.

  Näiteks

  • Oletagem näiteks, et kasutate oma POP3-kontot ainult koduste ja isikliku sisuga meilisõnumite jaoks ning soovite tööl otsida ainult töise meilikontoga seotud kaustadest. Sel juhul tühjendage ruut Kodune e-post, et see otsingust välja jätta.

  • Otsingust on sageli mõistlik välja jätta ka mahukate arhiivikaustade andmefailid.

  • Võimalik on ka järgmine stsenaarium: töötate õigusbüroos ning hoiate iga juhtumiga seotud teavet erinevas avatud PST-andmefailis. Mõne kindla juhtumiga töötades pole teil ilmselt tarvis kaasata teiste juhtumite PST-faile selle juhtumiga seotud otsingutesse.

Lehe algusse

Kiirotsingu suvandite muutmine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kiirotsing ja siis käsku Otsingusuvandid.

  Teine võimalus on klõpsata esmalt paani Kiirotsing noolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Valige soovitud suvandid.

  Indekseerimine

  • Indekseeri nende andmefailide sõnumid    – valige andmefailid, mille Outlook peaks otsingute jaoks indekseerima.

  • Kuva viip, kui sõnumite indekseerimine on alles pooleli ja otsingutulemid ei pruugi olla täielikud    – see suvand on vaikimisi valitud. Kui kõiki otsingutulemeid ei saa veel näidata, kuna Outlook pole kõigis valitud andmefailides sisalduvate sõnumite indekseerimist lõpule viinud, kuvab Outlook paanil Kiirotsing vastava teate. Teate klõpsamisel kuvatakse dialoogiboks, kus on näha veel indekseerimata üksuste arv. Kui te ei soovi neid teateid näha, tühjendage see märkeruut.

   Otsing

  • Kuva otsingutulemid võimalusel tippimise ajal     – see suvand on vaikimisi valitud. Kui te ei soovi otsingutulemite kuvamist tippimise ajal, tühjendage see ruut. Näiteks võib juhtuda, et te ei soovi otsingutulemeid näha enne sisestusklahvi (ENTER) vajutamist või nupu Otsi klõpsamist. Nupp Otsi Nupu pilt on lubatud üksnes selle ruudu tühjendamisel. Selle märkeruudu võiksite tühjendada ka juhul, kui otsingutulemeid ei kuvata teie jaoks piisavalt kiiresti.

  • Otsingu kiirendamiseks piira kuvatavate tulemite arvu    – see suvand on vaikimisi valitud. Kui otsing tagastab väga palju tulemeid, piirab Outlook otsingu kiirendamiseks ja teile ainult kõige uuemate üksuste näitamiseks kuvatavate tulemite arvu. Selleks et teid sellest piirangust teavitada, kuvab Outlook paanil Kiirotsing vastava teate. Kui soovite vaadata kõiki otsingutulemeid, klõpsake vastava dialoogiboksi kuvamiseks seda teadet.

  • Tõsta otsitavad sõnad esile     – see suvand on vaikimisi valitud. Kui te ei soovi otsingutulemeid esile tõsta, tühjendage see ruut. Esiletõstuvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Muuda ja valige soovitud värv dialoogiboksist Värv.

   Kustutatud

  • Kaasa kõigist üksustest otsimisel sõnumid iga andmefaili kaustast Kustutatud     – see suvand pole vaikimisi valitud. Märkige ruut juhul, kui soovite kaustast Kõik meiliüksused otsimisel kaasata otsingusse ka kaustas Kustutatud asuvad sõnumid.

   Kiirotsingupaan

  • Otsimisel kuva tulemid     – vaikimisi on valitud väärtus Ainult praegu valitud kaustast. Kui soovite, et kõigisse otsingutesse kaasataks kõik Outlooki kaustaloendi kaustad, märkige ruut Kõigist kaustadest.

Lehe algusse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×