Sümboli, murru või erimärgi lisamine

Vahel on vaja dokumenti lisada märke, mida klaviatuuril ei ole, näiteks erinevad valuutasümbolid, kaubamärgitähis (™) või murrud (1/3). Teatud sümbolite korral saate kasutada automaatkorrektuuri funktsiooni. Kõigi ülejäänud sümbolite korral valige Lisa > Sümbol.

Sümbolite galerii kasutamine

 1. Muude sümbolite lisamiseks klõpsake menüüs Lisa nuppu Sümbol.

  Menüü Lisa nupp Sümbol

  Avaneb galerii Sümbol, mis sisaldab muuhulgas välisvaluutade sümboleid.

 2. Valige sisestamiseks sümbol.

 3. Suurema valiku sümbolite kuvamiseks klõpsake galerii allservas käsku Veel sümboleid. Kuvatakse dialoogiboks Sümbol.

  Wordi dialoogiboks Sümbol

 4. Kerige väljal Font märkide loendit kõigi teie praeguses fondis (tavaline kiri) saadaolevate sümbolite kuvamiseks. Pange tähele, kuidas ripploendi Alamhulk väärtus kerimise ajal muutub. Kui soovite näiteks minna otse märgile „ei võrdu“, valige loendis Alamhulk väärtus Matemaatilised sümbolid.

  Dialoogiboksi Sümbol väli Alamhulk

  Märkmed : 

  • Kui ripploendit Alamhulk ei kuvata, vaadake dialoogiboksi parempoolsesse allnurka. Valige rippmenüüs kooditabelist väärtus Unicode (16-kümnend).

  • Dialoogiboksis Sümbol valitud väärtus Unicode (16-kümnend)

 5. Kui te ei leia otsitavat, valige väljal Font mõni muu font.

 6. Kui te ei leia soovitud sümbolit, klõpsake nuppu Lisa ja siis nuppu Sule. Kui te ei soovi sümbolit sisestada, klõpsake nuppu Loobu.

  Näpunäide. :  Kui soovite kasutada teksti, mis näeb välja piltidena, klõpsake väljal Font mõnda Wingdingsi fonti.

Automaatkorrektuur teisendab teatud klahvivajutused sümboliteks. Siin on näited enamlevinud sümbolitest.

Tipitav tekst

Sümbol

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Muude sümboliteks teisendatavate klahvivajutuste nägemiseks valige Fail > Suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektuuri suvandid ja kerige vahekaardil Automaatkorrektuur loendis allapoole. Vahekaardil Automaatkorrektuur saate automaatselt teisendatavaid märke ka ise luua: selleks sisestage väljale Asendatav soovitud klahvivajutused ja väljale Asendaja märk, millega soovite klahvivajutused asendada.

Mõned murrud (1/4, 1/2 ja 3/4) muutuvad tippimise ajal automaatselt murrumärgiks (¼, ½, ¾), kuid mõned murrud (1/3, 2/3, 1/5 jne) mitte.

 1. Murrumärgi sisestamiseks valige Lisa > Sümbol > Veel sümboleid.

 2. Klõpsake ripploendis Alamhulk väärtust Numbrivormid ja valige soovitud murd.

  Märkmed : 

  • Kui ripploendit Alamhulk ei kuvata, vaadake dialoogiboksi parempoolsesse allnurka. Valige rippmenüüs kooditabelist väärtus Unicode (16-kümnend).

  • Dialoogiboksis Sümbol valitud väärtus Unicode (16-kümnend)

 3. Klõpsake nuppu Lisa ja siis nuppu Sule.

  Näpunäited : 

  • Rakendustes Word, Outlook, PowerPoint, Excel ja OneNote saate matemaatika automaatkorrektuuri funktsiooni abil lisada muid matemaatilisi sümboleid. Valige Fail > Suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektuuri suvandid. Matemaatiliste sümbolite lisamisel kasutatavate kiirklahvide kuvamiseks klõpsake vahekaarti Matemaatika automaatkorrektuur. Märkige kindlasti ruut Asenda tekst tippimise ajal. Olenevalt sellest, kus te dokumendis parajasti olete, peate võib-olla märkima ka ruudu Kasuta matemaatika automaatkorrektuuri reegleid väljaspool matemaatikapiirkondi.

  • Rakendustes Word, Outlook ja PowerPoint saate automaatvormindustoimingu abil teisendada sisestatud murrud murrusümboliteks. Valige Fail > Suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektuuri suvandid. Valige vahekaardi Automaatvorming tippimise ajal jaotises Asenda tippimiselMurrud (1/2) murrumärgiga (½). Lisateave automaatvormingu kohta.

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite erimärgi lisada.

 2. Valige Lisa > Sümbol > Veel sümboleid.

 3. Dialoogiboksis Sümbol klõpsake vahekaarti Erimärgid.

 4. Topeltklõpsake märki, mille soovite lisada.

 5. Klõpsake nuppu Sule.

Kui valite dialoogiboksis Sümbol mõne ASCII (kümnend) või Unicode'i märgi, kuvatakse väljal Märgikood selle märgi kood. Kui teate juba märgikoodi, saate ASCII või Unicode’i märgi leidmiseks tippida märgikoodi otse väljale Märgikood.

Märkus. : Veenduge, et väljal kooditabelist oleks valitud õige märgistik, nt ASCII (16-kümnend). Vastasel korral ei pruugi teie tipitud märgikoodi põhjal kuvatav märk olla see, mida soovisite.

Välja Märgikood ees kuvatav nimi on ASCII või Unicode’i standardi ametlik nimi.

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite ASCII või Unicode'i märgi lisada.

 2. Valige Lisa > Sümbol > Veel sümboleid.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Sümbol väljal Font soovitud fonti.

 4. Klõpsake väljal kooditabelist valikut ASCII (kümnend), ASCII (16-kümnend) või Unicode.

 5. Kui loend Alamhulk on saadaval, valige märgistiku alamhulk.

 6. Topeltklõpsake sümbolit, mille soovite lisada.

 7. Klõpsake nuppu Sule.

Märkus. : ASCII (kümnend) märgi sisestamiseks ilma dialoogiboksi Sümbol avamata veenduge, et numbrilukk (NUM LOCK) on sisse lülitatud. Seejärel hoidke all muuteklahvi (ALT) ning tippige numbriklaviatuuril (mitte klaviatuuri ülaosas asuvate numbriklahvide abil) 0 ja märgikood. Seejärel vabastage muuteklahv (ALT). Publikatsiooni saab tippida ainult ASCII (kümnend) märgikoode.

Harvey rõngad on ringikujulised sümbolid, mida saab kasutada kvalitatiivse teabe võrdlemiseks.

Harvey rõngad on ringikujulised sümbolid, mille abil saab esitada võrdlevat kvalitatiivset teavet.
 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite sümboli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa nuppu Sümbol. (Või valige Lisa > Sümbol > Veel sümboleid.)

  Avatakse dialoogiboks Sümbol.

 3. Avage tähestikuline ripploend Font ja valige oma Office’i versiooni installitud Unicode’i font:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. Valige väljal Alamhulk valik Geomeetrilised kujundid.

  Dialoogiboksi Sümboli lisamine Unicode’i font sisaldab Harvey rõngaste sümboleid.
 5. Valige lisatav sümbol ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

 6. Kui olete sümbolite lisamisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Sule.

Suuruse muutmine

Kui sümbol on lisatud, saate lindi menüü Fail või Avaleht kaudu muuta selle suurust või värvi. Täpsemad juhised leiate teemast Fondi suuruse muutmine.

Kuidas kontrollida, kas esitluse ühiskasutusse andmisel kaasatakse ka sümbolid?

Kui lisate mõne neist sümbolitest, soovitame teil fondid oma dokumenti manustada. Vastasel korral võib juhtuda, et kui annate dokumendi teistele ühiskasutusse ja see avatakse teises arvutis, ei pruugi sümbolimärgid välja näha soovitud viisil. Fontide manustamiseks valige Fail > Suvandid > Salvesta > Säilita kvaliteet selle dokumendi ühiskasutusel > Manusta fondid faili. Lisateavet leiate artiklist Fontide manustamine rakendustes Word, PowerPoint ja Excel.

Vaata ka

Matemaatiliste sümbolite lisamine

Suurtähestuse, õigekirja ja sümbolite automaatkorrektuuri sätete valimine

Automaatse tekstivormingu (automaatvorming) konfigureerimine või väljalülitamine

Vahekaart Sümbolid   

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Alamhulk:     saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Sümbolite loend:     tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Viimati kasutatud sümbolid:     siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Kirjeldus:     valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Märgikood:     sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

kooditabelist:     siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Vahekaart Erimärgid   

Märk:     selles jaotises on ära toodud sagedamini kasutatavad erimärgid koos kirjeldustega.

Kiirklahv:     selles jaotises kuvatakse igale loendi erimärgile vastav kiirklahvikombinatsioon.

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Subset     (Alamhulk): saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Symbol list     (Sümbolite loend): tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Recently used symbols     (Viimati kasutatud sümbolid): siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Description    (Kirjeldus): valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Character Code     (Märgikood): sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

from     (kooditabelist): siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Subset     (Alamhulk): saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Symbol list     (Sümbolite loend): tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Recently used symbols     (Viimati kasutatud sümbolid): siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Description     (Kirjeldus): valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Character Code    (Märgikood): sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

from     (kooditabelist): siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Alamhulk:     saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Sümbolite loend:     tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Viimati kasutatud sümbolid:     siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Kirjeldus:     valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Märgikood:     sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

kooditabelist:     siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Vahekaart Symbols (Sümbolid)   

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Subset     (Alamhulk): saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Symbol list     (Sümbolite loend): tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Recently used symbols     (Viimati kasutatud sümbolid): siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Description     (Kirjeldus): valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Character Code     (Märgikood): sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

from     (kooditabelist): siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Vahekaart Special Characters (Erimärgid)   

Character     (Märk): selles jaotises on ära toodud sagedamini kasutatavad erimärgid koos kirjeldustega.

Shortcut key     (Kiirklahv): selles jaotises kuvatakse igale loendi erimärgile vastav kiirklahvikombinatsioon.

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Subset     (Alamhulk): saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Symbol list     (Sümbolite loend): tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Recently used symbols     (Viimati kasutatud sümbolid): siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Description     (Kirjeldus): valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Character Code     (Märgikood): sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

from     (kooditabelist): siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Vahekaart Sümbolid   

Font:     saate määrata tekstifondi, mille märgistikku sümbolite ja muude erimärkide lisamiseks kasutatakse. Valige loendist fondi nimi.

Alamhulk:     saate määrata valitud fondi erimärkide alamhulga (kui see on saadaval). Fondi alamhulk võib sisaldada keelemärkide laiendatud loendit (nt kreeka või vene keele (kirillitsa) märke) või märkide kategooriat (nt valuutatähiseid). Valige loendist alamhulga nimi.

Sümbolite loend:     tähistab täielikku sümbolite loendit, mida saab valitud fondi ja alamhulga korral lisada.

Viimati kasutatud sümbolid:     siin on loetletud kõige sagedamini lisatud sümbolid.

Kirjeldus:     valitud sümbolit kirjeldav tekst. Kui olete valinud näiteks sümboli £, on selle kirjeldus POUND SIGN (naelsterlingi märk).

Märgikood:     sellel väljal kuvatakse sümbolit tähistav kood; samuti saab sellele väljale soovitud märgikoodi sisestada.

kooditabelist:     siin saate määrata märgistiku, millel märgikood põhineb. ASCII on inglise tähestikul põhinev märgikodeeringu standard. Unicode on märgikodeeringu standard, mis võimaldab peaaegu kõiki maailma kirjakeeli esitada sama märgistiku abil.

Automaatkorrektuur:     saate kuvatavas dialoogiboksis Automaatkorrektuur määrata tekstifraasi, mis teksti edaspidisel tippimisel asendatakse valitud sümbolitega.

Kiirklahv:     saate kuvatavas dialoogiboksis Klaviatuuri kohandamine seostada klaviatuuri otsetee (kiirklahvi) valitud sümboliga.

Vahekaart Erimärgid   

Märk:     selles jaotises on ära toodud sagedamini kasutatavad erimärgid koos kirjeldustega.

Kiirklahv:     selles jaotises kuvatakse igale loendi erimärgile vastav kiirklahvikombinatsioon.

Automaatkorrektuur:     saate kuvatavas dialoogiboksis Automaatkorrektuur määrata tekstifraasi, mis teksti edaspidisel tippimisel asendatakse valitud sümbolitega.

Kiirklahv:    saate kuvatavas dialoogiboksis Klaviatuuri kohandamine seostada klaviatuuri otsetee (kiirklahvi) valitud erimärgiga.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×