Sõnumite kuvamine eelvaates

Rakenduses Microsoft Outlook saate meilikaustadest otsida ja vaadata nende sisu ilma sõnumeid avamata.

Selle artikli teemad

Sõnumi esimese kolme rea kuvamine eelvaates Outlooki aknas

Sõnumi sisu kuvamine eelvaates lugemispaanil

Manuse eelvaates kuvamine lugemispaanil

Lugemispaani sisse- või väljalülitamine

Sõnumi esimese kolme rea kuvamine eelvaates Outlooki aknas

 • Klõpsake menüü Vaade käsku Automaateelvaade.

Märkus. : Lugemata sõnumi kolme esimese rea eelvaate kuvamiseks valige menüü Vaade käsk Praegune vaaade ja seejärel klõpsake käsku Kohanda praegust vaadet. Klõpsake nuppu Muud sätted ja seejärel raadionuppu Näita lugemata üksuste eelvaadet.

Lehe algusesse

Sõnumi sisu kuvamine eelvaates lugemispaanil

lugemispaan saate lugeda sõnumi sisu, kuvada eelvaadet, avada manuseid, aktiveerida hüperlingi, kasutada hääletusnuppe, vaadata teaberiba järeltegevusteavet ja vastata koosolekukutsetele.

Turbeteade : Lugemispaanil saate sõnumeid turvaliselt vaadata, kuna ohtlikke skripte või manuseid ei aktiveerita ega avata lugemispaanil automaatselt. Ehkki Outlook blokeerib enamiku pahatahtlikest manustest, tuleks tundmatutelt või kahtlastelt saatjatelt pärinevatesse sõnumitesse ja manustesse alati suhtuda ettevaatusega.

 • Valige menüü Vaade käsk Lugemispaan ja seejärel klõpsake käsku Paremale või Alla.

Märkus. : 

 • Vaikimisi on Outlook konfigureeritud vastuvõetud HTML-sõnumite välissisu (nt lingid piltidele või helidele) blokeerima. Need lingid on HTML-koodis olevad viited välisasukohale Internetis. Kui avate sõnumi või vaatate selle eelvaadet, laadib teie arvuti välissisu alla nii, et pilti saab kuvada või heli esitada. Mõnikord kasutavad rämpsposti saatjad välissisu allalaadimist selleks, et määrata, kas teie meiliaadress kehtib, ja lisavad siis selle aadressi oma rämpspostitusnimekirja. Lisateavet leiate teemast Manuste blokeerimine Outlookis.

 • Sõnumi kuvamisel lugemispaanil saate väljadel Saatja, Adressaat või Koopia olevaid nimesid topeltklõpsates vaadata nende nimede meiliatribuute.

Lehe algusesse

Manuse eelvaates kuvamine lugemispaanil

Kui saate koos sõnumiga manuse ja soovite manuse sisu kiiresti vaadata ilma manust avamata, saate kuvada manuse eelvaate lugemispaan.

Märkus. : Rakenduses Microsoft Office System 2007 loodud manuse eelvaateks peab teil olema oma arvutis installitud vastav Office 2007 rakendus. Näiteks Wordi manuse eelvaateks peab olema installitud Word ja Exceli manuse eelvaateks peab olema installitud Excel.

Manuse eelvaade on toetatud HTML-i ja lihttekstina, kuid mitte RTF-ina (Rich Text Format) vormindatud sõnumite puhul. Lisaks on manuse eelvaade saadaval üksnes vastuvõetud sõnumite vaatamisel, mitte uute sõnumite koostamisel.

Vaata Microsoft Office System 2007 rakendusi, mis toetavad vaikimisi manuste eelvaadet.

 • Microsoft Office Outlook 2007 üksused;

 • Microsoft Office Word 2007 dokumendid;

 • Microsoft Office PowerPoint 2007 esitlused;

 • Microsoft Office Excel 2007 töölehed;

 • Microsoft Office Visio 2007 joonistused;

 • pildid ja tekstifailid.

Muud tarkvaratootjad võivad lisandmoodulitena pakkuda enda eelvaatefunktsioone.

NB! : Et teid pahatahtliku koodi eest kaitsta, on manustes sisalduv aktiivsisu (sh skriptid, makrod ja ActiveX-juhtelemendid) eelvaates keelatud. Manuseid on mõistlik eelvaates vaadata või avada üksnes juhul, kui manus pärineb usaldusväärsest allikast.

Manuse eelvaate kuvamine

 1. Valige sõnumiloendist sõnum, mille manust soovite eelvaates vaadata.

 2. Klõpsake manust lugemispaanil. Kui manuseid on mitu, siis võib juhtuda, et peate soovitud manuse leidmiseks horisontaalselt kerima.

  Märkus. : Eelvaates ei pruugita kuvada faili kõige ajakohasemat sisu. Täieliku ja ajakohase sisu vaatamiseks avage fail. Näiteks topeltklõpsake DOCX-manust, et avada see Microsoft Wordis.

 3. Sõnumi kehaossa naasmiseks klõpsake nuppu Sõnum.

Manuse eelvaade

1. Klõpsake sõnumi vaatamiseks

2. Klõpsake manuse eelvaate kuvamiseks

3. Manuse eelvaade

4. Klõpsake PowerPointi slaidi esitluse järgmise slaidi vaatamiseks

Lehe algusesse

Lugemispaani sisse- või väljalülitamine

Tehke ühte järgmistest.

 • Lugemispaani väljalülitamine

  • Valige menüü Vaade käsk Lugemispaan ja seejärel klõpsake käsku Väljas.

 • Lugemispaani sisselülitamine

  • Valige menüü Vaade käsk Lugemispaan ja seejärel klõpsake käsku Paremale või Alla.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×