Sõnumikaustadega töötamine Outlooki veebirakenduses

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite korraldada sõnumeid Outlooki veebirakendus, saate luua uusi kaustu või Nimeta ümber, Teisalda või Kustuta olemasoleva. Te saate häälestada ka reegleid, et Outlooki veebirakendus liigub automaatselt sõnumeid kaustadesse, sõltuvalt teie määratud tingimustele.

Selle artikli teemad

Vaikekaustad

Kaustade kiirmenüü

Kausta loomine

Kausta ümbernimetamine

Kausta teisaldamiseks

Kausta kustutamine

Lemmikud

Säilitus- ja arhiivimispoliitikate määramine

Kaust Kustutatud

Saate sõnumit

Vaikekaustad

Teie kontol on alguses järgmised vaikekaustad.

Vaikemeilikaustad jaotises Lemmikud
 • Sisse. Sissetulevad sõnumid saabuvad kausta Sisse, v.a juhul, kui olete loonud sisendkausta reegli nende ümbersuunamiseks mõnda muusse kausta või kui need tuvastatakse rämpspostina.

 • Tarbetu Aitab kirju filtreerida vastavalt sellele, kuidas olete saabuvaid sõnumeid varem töödelnud. Kui see on sisse lülitatud, jälgib meiliserver seda, milliseid sõnumeid te loete ja milliseid mitte. Sõnumid, mida te ei loe, teisaldatakse kausta Tarbetu.

 • Saadetud. Vaikimisi paigutatakse iga saadetud sõnumi koopia kausta Saadetud.

 • Kustutatud. Sõnumi kustutamisel teisaldatakse see kausta Kustutatud.

Kui klõpsate rakenduses Outlooki veebirakendus nuppu Rohkem jaotises Kaustad, leiate need vaikekaustad jaotisest Lemmikud. Samad vaikekaustad on näha ka teie isikliku kausta all ja kuuluvad pikemasse kaustaloendisse (kus võivad olla ka teie administraatori loodud kaustad). Muuhulgas võib teie administraator lisada järgmised kaustad:

 • Mustandid. Kui koostate sõnumit või vastate sellele, aga ei saa toimingut kohe lõpetada, salvestatakse sõnum automaatselt kausta Mustandid. Saate hiljem sõnumi juurde naasta ja selle seejärel ära saata.

 • Rämpspost. Sellesse kausta teisaldatakse automaatselt rämpsposti tunnustega sõnumid, mida rämpspostifilter enne postkasti jõudmist ei blokeerinud. Lisateavet kausta Rämpspost kohta leiate artiklist Teave rämpsposti ja andmepüügi kohta.

 • Märkused. See on kirjutuskaitstud kaust. Selles kaustas olevate üksuste loomiseks või redigeerimiseks peate kasutama Outlooki.

 • Vestluste ajalugu Vestluste ajaloo kausta pannakse vaikimisi koopia igast vestlustest, mis teil on rakenduses Skype’i ärirakendus olnud.

Lehe algusse

Kaustade kiirmeenüüd

Enamik võimalikest kaustatoimingutest on saadaval kiirmenüüs (kontekstimenüüs), mille saab avada, valides kausta ja tehes sellel paremklõpsu. Kuvatavad otseteed sõltuvad sellest, kas valisite kausta jaotises Lemmikud või oma isiklikus kaustas.

Kaust Lemmikud

Kaustas Lemmikud kuvatakse olulisimad meilikaustad. Kiirmenüüs on käsud, mida kasutatakse või vajatakse vastavate kaustadega töötades kõige sagedamini.

Konteksti- või kiirmenüü, mis kuvatakse Meili sisendkausta klõpsates

 • Nihuta loendis üles või Nihuta loendis alla Kasuta neid käske, kui soovid kausta hierarhias kõrgemale või madalamale teisaldada.

 • Eemalda kaustast Lemmikud Eemaldab kausta lemmikutest. Kausta eemaldamine kaustast Lemmikud ei eemalda seda teie isiklikust kaustast.

 • Tühjenda kaust. Selle käsu klõpsamisel kustutatakse kogu kausta sisu, sh kõik alamkaustad.

 • Märgi kõik loetuks. Selle käsu klõpsamisel märgitakse kõik kausta üksused loetuks.

 • Määra poliitika Sellega saate kaustale määrata arhiivimis- või säilituspoliitika. Kui teie administraator pole seda võimalust lubanud, ei saa seda kasutada.

 • Õigused Selle funktsiooni abil saate anda teistele kasutajatele teie postkasti kaustade juurdepääsuõiguse.

Isiklik kaust

Teie isiklik kaust sisaldab kõiki teile saadaolevaid meilikaustu. Teie isiklike kaustade kiirmenüü (kontekstimenüü) pakub rohkem valikuid kui kausta Lemmikud kiirmenüü. Osa käske pole siiski kõigi kaustadega saadaval ja mõni valik võib puududa seoses administraatori määratud õigustega.

Konteksti- või kiirmenüü, mis kuvatakse isiklikku kausta klõpsates

Isikliku kausta kiirmenüüs on neli käsku, mida kausta Lemmikud kiirmenüüs pole.

 • Loo uus kaust. Kasutage seda käsku paremklõpsatud kausta uue alamkausta loomiseks.

 • Nimeta ümber Selle käsuga saate muuta kausta nime. Vaikekaustu (nt kaust Sisse) ei saa ümber nimetada.

 • Lisa kausta Lemmikud. Selle käsu klõpsamisel lisatakse (lingitakse) praegune kaust kausta Lemmikud.

 • Teisalda Avab akna valitud kausta teisaldamiseks kaustahierarhias teise kohta. Samuti saate kausta valida ja pukseerida selle uude kohta.

  Märkus. : Järgmine kord, kui logite, kaustad, mille lõite paigutatud tähestikulises järjestuses.

Lehe algusse

Kausta loomine

Sõnumite soovitud viisil korraldamiseks saate luua uusi kaustu. Näiteks saate luua kausta kindla projekti jaoks või kõigi sõnumite jaoks, mille on saatnud mõni kindel isik, või kõigi sõnumite jaoks, mis on saadetud levirühmale, mille liige te olete.

uue kausta loomiseks;

 1. Klõpsake jaotise Kaustad all nuppu Rohkem.

  Kuvatõmmis kursorist, mis on Outlooki veebirakenduses viidud navigeerimispaanil nupule Rohkem.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake kausta Lemmikud või oma isikliku kausta nime kõrval nuppu Loo uus kaust. Nupp „Loo uus kaust“ .

  • Paremklõpsake oma isiklikku kausta ja klõpsake siis nuppu Loo uus kaust.

 3. Sisestage uue kausta väljale kausta nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Näpunäited : 

 • Loodud uus kaust ilmub automaatselt vaikekaustade all.

 • Kõik kaustas Lemmikud loodud uued kaustad lisatakse automaatselt teie isiklikku kausta, kuid neid saab kustutada ainult isiklikust kaustast.

 • Kõik teie isiklikus kaustas loodud uued kaustad ilmuvad kaustas Lemmikud ainult siis, kui teete sellel paremklõpsu ja valite käsu Lisa lemmikutesse.

Uue alamkausta loomine

 1. Klõpsake jaotise Kaustad all nuppu Rohkem.

  Kuvatõmmis kursorist, mis on Outlooki veebirakenduses viidud navigeerimispaanil nupule Rohkem.

 2. Paremklõpsake oma isiklikus kaustas kausta, millele soovite alamkausta lisada, ja klõpsake siis nuppu Loo uus alamkaust.

 3. Sisestage uue kausta väljale alamkausta nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Lehe algusse

Kausta ümbernimetamine

Märkus. : Vaikekaustu (nt Sisse, Mustandid või Kustutatud) ei saa ümber nimetada.

 1. Klõpsake jaotise Kaustad all nuppu Rohkem.

  Kuvatõmmis kursorist, mis on Outlooki veebirakenduses viidud navigeerimispaanil nupule Rohkem.

 2. Paremklõpsake oma isiklikus kaustas kausta, mille nime soovite muuta, ja klõpsake käsku Nimeta ümber.

 3. Sisestage uue kausta nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Kausta teisaldamine

Saate lohistada kausta uus koht oma kausta hierarhias või abil saate liikuda suvand kiirmenüü.

Märkus. : Järgmine kord, kui logite, kaustad, mille lõite paigutatud tähestikulises järjestuses.

 1. Klõpsake jaotise Kaustad all nuppu Rohkem.

  Kuvatõmmis kursorist, mis on Outlooki veebirakenduses viidud navigeerimispaanil nupule Rohkem.

 2. Paremklõpsake oma isiklikus kaustas kausta, mille soovite teisaldada, ja klõpsake käsku Teisalda.

 3. Valige avanevas aknas Kausta teisaldamine uus kaust, kuhu soovite kausta teisaldada, ja klõpsake nuppu Teisalda.

Samuti saate luua uue kausta, kuhu kaust teisaldada. Selleks paremklõpsake soovitud emakausta ja klõpsake käsku Loo uus kaust. Saate sisendkausta reeglite abil lasta sissetulevad sõnumid vastavalt teie määratud tingimustele automaatselt teatud kaustadesse teisaldada.

Lehe algusse

Kausta kustutamine

Märkus. : Vaikekaustu (nt Sisse ja Saadetud) ei saa kustutada.

 1. Klõpsake jaotise Kaustad all nuppu Rohkem.

  Kuvatõmmis kursorist, mis on Outlooki veebirakenduses viidud navigeerimispaanil nupule Rohkem.

 2. Paremklõpsake kausta või alamkausta, mille soovite kustutada, ja klõpsake siis nuppu Kustuta.

 3. Kinnitamiseks klõpsake nuppu OK.

Lemmikud

Rakenduses Outlooki veebirakendus sisaldab kaust Lemmikud automaatselt neid kaustu: Sisse, Tarbetu, Saadetud, Kustutatud üksused. Saate lisada kaustu kausta Lemmikud, et hoida hõlpsalt silm peal teie jaoks kõige olulisematel kaustadel. Kausta lisamisel lemmikutesse ei teisaldata kausta, vaid luuakse selle link. Kausta Lemmikud lisatud kaustad asuvad jätkuvalt teie isiklikus kaustas.

 • Kausta lisamiseks lemmikutesse paremklõpsake kausta oma isiklikus kaustas ja klõpsake käsku Lisa kausta Lemmikud.

 • Kaustade ümberkorraldamiseks valige kaust ja pukseerige see kaustahierarhias uude kohta. Samuti võite kausta paremklõpsata ja klõpsata käsku Nihuta loendis üles või Nihuta loendis alla.

 • Kausta eemaldamiseks kaustast Lemmikud paremklõpsake seda ja klõpsake käsku Eemalda kaustast lemmikud. Selle toiminguga eemaldatakse ainult kausta link, kaust ise jääb teie isiklikku kausta alles.

Sõltuvalt ettevõtte poliitikast võimalik avaliku kausta lisamiseks lemmikute hulka. Outlooki veebirakendus ühiskausta loomine ja lisamine lemmikute kohta leiate artiklist loomine ja ühiskasutusse andmine avaliku kausta.

Lehe algusse

Säilitus- ja arhiivimispoliitikate määramine

Märkus. :  Poliitikaid haldab teie ettevõtte administraator. Poliitikad ei pruugi teie konto jaoks saadaval olla.

Arhiivimis- ja säilituspoliitikad võimaldavad automaatselt teisaldada või kustutada sõnumid, mis on teie postkastis olnud teatud aja. Lisateavet poliitikate ja nende kasutamise kohta leiate teemast Säilitus- ja arhiivimispoliitikad Outlooki veebirakenduse ettevõtteversioonis.

kaust Kustutatud

Sõnumi kustutamisel teisaldatakse see kausta Kustutatud. Saate kas käsitsi eemaldada sõnumid kausta või saate seada Outlooki veebirakendus kausta Kustutatud automaatseks tühjendamiseks väljalogimisel. Teie administraator võib-olla ka seadistanud poliitika tühjade üksuste kaustast Kustutatud üksused pärast nende asumist eelseadistatud päevade arv.

Kustutatud üksuste kausta tühjendamine väljalogimisel

 1. Klõpsake ekraani ülaosas nuppu Sätted Ikoon Sätted .

 2. Klõpsake jaotises Rakenduse sätted valikut Meil.

 3. Klõpsake nuppe Automaattöötlus > Sõnumisuvandid > Tühjenda väljalogimisel kaust Kustutatud.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta Nupp Loo rühm .

Siit saate teada, kuidas taastada kustutatud sõnumid, lugege teemat Taasta kustutatud meilisõnumite Outlooki veebirakenduses.

Lehe algusse

Sõnumite töötlemine

Kasutage käske pühad menüüribal või reeglid häälestada on Outlooki veebirakendus automaatselt teisaldada sõnumeid kaustadesse nende saabumisel.

Sõnumite automaatne haldamine käskude abil

Käsud, nt Korrasta ja liikumine võimaldab automaatselt kustutada või teatud saatja sõnumite teisaldamine. Käsud kuvatakse menüüribal Outlooki veebiversioonis sisendkaustas sõnumi valimisel.

Menüüriba kuvatõmmis.

 • Kasutage funktsiooni Korrasta sisendkaustast soovimatute meilisõnumite kiireks kustutamiseks. Kui valite sõnumi, saate automaatselt kustutada kõik selle saatja saadetud meilid, säilitada ainult viimase meilisõnumi või kustutada üle 10 päeva vanused meilisõnumid.

 • Teisalda kausta võimaldab teisaldada konkreetse sõnumi või automaatselt kõik selle saatja sõnumid teise kausta.

Reeglite loomine sõnumite automaatseks haldamiseks

Reeglite abil saate saabuvad sõnumid automaatselt kaustadesse teisaldada.

 1. Valige sisendkaustas sõnumile, millele soovite määrata reegli ja klõpsake käsku Ikoon „Veel käske“pühad menüüriba.

  Kuvatõmmis Outlooki menüüriba nupuga Veel käske.

 2. Klõpsake käsku Loo reegel. Avaneb dialoogiboks (vorm) Uus sisendkausta reegel.

  • Nimi Näitab saatja nime.

  • Kui sõnum saabub ja see vastab kõigile neile tingimustele Vaikimisi määratakse saabuvale sõnumile kolm tingimust. Muude tingimuste valimiseks kasutage nooli. Kui soovite kasutada rohkem tingimusi, klõpsake nuppu Lisa tingimus.

  • Tee kõike alljägnevat Vaikimisi on määratud üks kolmest eelmääratletud toimingust. Valige muud toimingud noole abil. Kui soovite lisada mõne toimingu, klõpsake nuppu Lisa toiming.

  • Välja arvatud juhul, kui see vastab mõnele neist tingimustest Vaikimisi pole erandeid määratud. Ülalolevatele tingimustele erandi määramiseks kasutage noolt. Kui vajate mitut erandit, klõpsake nuppu Lisa erand.

  • Lõpeta ülejäänud reeglite töötlemine See ruut on vaikimisi märgitud. Kui see on valitud, eiratakse edasisi reegleid ka siis, kui need sõnumi kohta kehtivad.

 3. Reegli salvestamiseks klõpsake nuppu OK. Olenevalt teie konto struktuurist võite reeglite muutmisel saada selle kohta hoiatuse. Vajadusel pidage nõu administraatoriga.

Märkus. : Kui soovite sõnumi postkastist eemaldada, kuid sõnumi sisu siiski säilitada, saate kasutada Outlooki ja salvestada sõnumi PST-faili. Sõnumid on saadaval ainult siis, kui kasutate Outlooki ja pääsete juurde PST-failile. Lisateavet leiate teemast Outlooki andmefailide (.pst ja .ost) tutvustus ja Outlooki andmefaili (.pst) loomine teabe salvestamiseks.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×