Rikkaliku teksti välja lisamine

Kui soovite, et kasutajad saaksid lisada andmesisestusväljale vormindatud teksti, leheküljepiire, tabeleid, fotosid või lõikepilte, võite oma Microsoft Office InfoPathi vormimallil kasutada rikkaliku teksti välja.

Selle artikli teemad

Rikkaliku teksti välja kasutamine

Kasutaja kogemused

Ühilduvus

Rikkaliku teksti välja lisamine

Paigutuse näpunäited

Rikkaliku teksti välja kasutamine

Rikkaliku teksti välja võimalikud kasutusviisid

 • Vormile tipitava teksti esiletõstmise, rõhutamise või vormindamise lubamine.

 • Vormi tühjale alale tabelite või piltide lisamise lubamine.

 • Andmebaasis või mõnes muus andmeallikas oleva rikkaliku teksti teabe kuvamine.

 • Vormindatud andmete talletamine vormimalli aluseks olevas andmeallikasXHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

Järgmises näites kasutatakse rikkaliku teksti välja kasutajatelt üksikasjalike märkmete kogumiseks.

Formatted text inside rich text box on form

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid rikkaliku teksti väljadega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Tekstiväli.    Tekstiväljal, nagu ka rikkaliku teksti väljal saavad kasutajad teksti tippida, redigeerida või vaadata. Erinevalt rikkaliku teksti väljast kuvatakse tekstiväljal vaikimisi ainult üks tekstirida ja kasutajad ei saa lisada tekstiväljale vorminduselemente (nt paksu või kursiivkirja, pilte või tabeleid).

Avaldiseväli.    Avaldiseväljal kuvatakse tavaliselt kirjutuskaitstud tekst või vormimalli mõne muu juhtelemendi väärtus või luuakse seal XML-tee keel (XPath) avaldistel põhinevad valem. Erinevalt rikkaliku teksti väljast ei saa avaldiseväljal andmeid talletada ega salvestada. Seepärast saate avaldisevälja kasutada ainult juhul, kui te ei soovi selle väärtust salvestada või sellele mõnes muus valemis viidata.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Sarnaselt tekstiväljaga on rikkaliku teksti väli vormil lihtsalt kohatäiteks (nt kommentaaride väli, kuhu kasutajad saavad sisestada teksti). Teksti tippimisel rikkaliku teksti väljale on kasutajatel juurdepääs paljudele vormindusfunktsioonidele, mida nad on harjunud kasutama teistes Microsoft Office'i dokumentides. Näiteks saavad kasutajad lisada rikkaliku teksti väljale pildi või tabeli või rakendada seal teatud tekstilõigule kollast esiletõstu.

Et saada teada, kas vormi teatud väljal saab teksti vormindada, peavad kasutajad asetama kursori sellele väljale või valima väljal oleva teksti. Kui tööriistariba Vorming suvandid on aktiivsed, mitte tuhmid, saavad kasutajad vormindada teksti nii, nagu nad teeksid seda mis tahes muus Microsoft Office'i dokumendis.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Kui kujundate InfoPathis vormimalli, võite brauseriga ühilduva vormimalli kujundamiseks valida kindla ühilduvusrežiimi. Kui brauseriga ühilduv vormimall avaldatakse serveris, kus töötab teenus InfoPath Forms Services, ja mall muudetakse brauseris kasutatavaks, saab sellel vormimallil põhinevaid vorme veebibrauseris vaadata. Kui kujundate brauseriga ühilduvat vormimalli, pole teatud juhtelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Ehkki rikkaliku teksti väljad on saadaval ka brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel, peaksite arvesse võtma järgmisi piiranguid.

 • Rikkaliku teksti välja brauseriversioonis osalist rikkaliku teksti vormingut ei toetata. Kui tööpaanil Kujundusekontroll on kuvatud tõrketeade ühildumatute rikkaliku teksti sätete kohta, märkige dialoogiboksis Rikkaliku teksti väli: atribuudid ruut Luba vaid brauseriga ühilduvad sätted. Sel juhul valitakse õiged rikkaliku teksti sätted automaatselt.

 • Vormimallil põhineva vormi kuvamisel veebibrauseris pole andmete valideerimine rikkaliku teksti väljal lubatud.

 • Rikkaliku teksti välju toetatakse täielikult üksnes Windows Internet Exploreri veebibrauserites. Muudes brauserites kuvatakse rikkaliku teksti väljad kirjutuskaitstult. Kasutajad saavad küll soovi korral rikkaliku teksti välju redigeerida, kuid kogu vormindus likvideeritakse.

 • Brauseriga ühilduva vormimalli rikkaliku teksti välja puhul saate lubada lingitud pilte, kuid manustatud pilte ei toetata.

Lehe algusesse

Rikkaliku teksti välja lisamine

Rikkaliku teksti välja lisamise viis sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallikas.

Järgmisel joonisel on kujutatud rikkaliku teksti väli kujundusrežiim valituna.

Rich text box selected in design mode

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Rikkaliku teksti väljad on alati seotud väli. Järgmises näites on vormi väli Märkmed seotud tööpaani Andmeallikas väljaga päevakorrapunktimärkmed.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Rikkaliku teksti välja lisamine uuele tühjale vormimallile

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Rikkaliku teksti väli.

 4. Kasutajate poolt sisestatava rikkaliku teksti tüübi määratlemiseks topeltklõpsake vormimallile lisatud rikkaliku teksti välja, klõpsake vahekaarti Kuvamine ning märkige või tühjendage seejärel jaotise Saadaolev vorming märkeruudud.

 5. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale või sellest vasakule tekst, millele järgneb koolon (:).

Rikkaliku teksti välja lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast. Selle stsenaariumi korral saate rikkaliku teksti välja lisamiseks lohistada vastava välja tööpaanilt Andmeallikas vormimallile või lisada rikkaliku teksti välja järgmisi juhiseid järgides tööpaani Juhtelemendid kaudu.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Rikkaliku teksti väli.

 4. Valige dialoogiboksis Rikkaliku teksti väli: sidumine väli, kus soovite rikkaliku teksti välja andmed talletada, ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. Kasutajate poolt sisestatava rikkaliku teksti tüübi määratlemiseks topeltklõpsake vormimallile lisatud rikkaliku teksti välja, klõpsake vahekaarti Kuvamine ning märkige või tühjendage seejärel jaotise Saadaolev vorming märkeruudud.

 6. InfoPath kasutab välja või rühma nime juhtelemendi sildina. Vajadusel võite sildi teksti muuta.

  Näpunäide.: Juhtelemente saate lisada ka tööpaani Andmeallikas abil. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas välja, millega soovite rikkaliku teksti välja siduda, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Rikkaliku teksti väli.

Lehe algusesse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda rikkaliku teksti välja ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Mitme rikkaliku teksti välja suuruse korraga muutmiseks valige rikkaliku teksti väljad, mille suurust soovite muuta, klõpsake menüü Vorming käsku Atribuudid ja vahekaarti Suurus ning tehke siis soovitud muudatused.

 • InfoPathis sisestatavate rikkaliku teksti väljade vaikelaiuse vähendamiseks klõpsake menüü Vaade käsku Vaate atribuudid. Märkige vahekaardil Üldist ruut Kasuta selle vormimalli puhul kohandatud paigutuse laiust ja tippige seejärel väljale Kohandatud paigutuse laius väiksem arv.

 • Mitme rikkaliku teksti välja ääriste või värvi korraga muutmiseks valige muudetavad rikkaliku teksti väljad, klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning seejärel vahekaarti Äärised ja tehke vajalikud muudatused.

 • Rikkaliku teksti väljal kuvatavat teksti saate kohandada tööriistariba Vorming väljadel Font ja Fondi suurus. Vormimalli kõigi rikkaliku teksti väljade fondi ja fondisuuruse korraga muutmiseks valige soovitud vormingut sisaldav rikkaliku teksti väli ning klõpsake menüü Vorming käsku Rakenda vorming kõigile rikkaliku teksti välja juhtelementidele.

 • Kui soovite vaadata, millised näevad rikkaliku teksti väljad välja tegelikku teksti sisaldades, klõpsake menüü Vaade käsku Näidisandmed. Nii saate ettekujutuse sellest, milline on vormi ilme siis, kui kasutajad asuvad vormi täitma.

 • Rikkaliku teksti välja ümber olevate vahede reguleerimiseks kasutage veeriseid. Rikkaliku teksti välja sees oleva teksti ümbrust saate reguleerida täidiste abil.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×