Ressursid SharePoint Online’is hõlbustusfunktsioonidega saitide loomiseks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

SharePoint Online’is saate hõlpsasti luua saite standardsete valmismallide abil (nagu blogi, meeskonnatöö sait, projektisait jne). Standardmallidega paigutatakse teie saidi lehtedele sisu, mille loomisel on silmas peetud hõlbustatust.

See artikkel on mõeldud inimestele, kes soovivad oma saiti kohandada, aga olla seejuures kindlad, et kohandatud saiti saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed. See hõlmab vajalikku teavet, mida peate enne saidi kohandamist arvesse võtma, sealhulgas kasutajate vajadusi ja hõlbustusjuhiseid, ning sisaldab linke ressurssidele, mis aitavad teil saiti kohandada, vähendamata samas saidi hõlbustatust.

Märkmed : 

 • Lisateavet selle kohta, millist laadi saite saab SharePoint Online’is luua ja kuidas neid kasutada, leiate teemast Mallide kasutamine eri liiki SharePointi saitide loomiseks.

 • Selles artiklis antakse ülevaade mõnest lihtsast kohandamisviisist, mida igaüks saab teha brauseris SharePoint Online’i kasutajaliidese kaudu, omamata eelteadmisi lehtede aluseks oleva koodi kohta. Saidi koodi kohandamist (nt HTML-is, CSS-is või JavaScriptis) või ulatuslikumat kohandamist selles artiklis ei käsitleta. Siiski kehtib selles artiklis sisalduv hõlbustatust käsitlev teave saitide igasuguse kohandamise kohta ulatusest olenemata.

Selle artikli teemad

Hõlbustatud saitide eesmärgid

Tihti hakatakse hõlbustamisele mõtlema liiga hilja. Arvatakse, et see on midagi sellist, mida veebiarendaja teeb saidi koodiga pärast saidi loomist (näiteks kohandades HTML-, CSS- või JavaScripti koodi).

Hõlbustamisele tuleks aga mõelda juba saidi kavandamisel. Seepärast peate juba enne SharePoint Online’is loodud saidi kohandamist mõtlema, kuidas selline kohandamine mõjutab saidi kasutushõlpsust. Saidi hõlbustatus tähendab ennekõike järgmist.

 • Saiti peavad saama kasutada kõik.

  Hõlbustatud sait on sait, mida saavad kasutada kõik, olenemata nende erivajadustest. Kasutamise lihtsus on väga oluline. Kui teie ise ei saa oma saidil hõlpsasti ringi liikuda ja teha soovitud või vajalikke toiminguid, siis kuidas saavad teised seda teha?

 • Kasutamise lihtsus erivajadustega inimeste jaoks

  Hõlbustatus tähendab, et sait peab olema juurdepääsetav kõigile ning ühtki kasutajarühma ei tohi tähelepanuta jätta. See tähendab ka seda, et saidi loomisel tuleb silmas pidada seda, et ka erivajadustega inimestel oleks saiti lihtne kasutada. Ka nemad on ju teie saidi kasutajad, nagu kõik teisedki ettevõtte töötajad.

Hõlbustusfunktsioonide silmas pidamine saidi kavandamisel aitab saavutada, et teie sait on

 • lihtsalt kasutatav olenemata kasutatavast seadmest või andmesisestuse meetodist (nt töölauabrauser, häälebrauser, mobiiltelefoni brauser, autoarvuti jne);

 • lihtsalt kasutatav vaatamata piirangutele, mis võivad kasutajat mõjutada (nt ümbritsev lärm, kehv valgustus, käed-vabad režiimi kasutamine jne);

 • prognoositav. Saidi uuenduslikkus on oluline, kuid kõige tähtsam on siiski see, et see oleks ettearvatav ja ootuspärane. Kui teie saidil on navigeerimine tehtud lihtsaks ja ettearvatavaks, on kõigil seda hõlpsam kasutada.

Ressursid

Mis on veebi hõlbustusfunktsioone?

Microsofti hõlbustusfunktsioonide koolitus: Sissejuhatus hõlbustusfunktsioonide

Juhend ettevõtetele ja government ettevõtted, mis aitavad luua hõlpsamini juurdepääsetava sisu erivajadustega inimestele

Kes on erivajadustega inimestele hõlpsamini juurdepääsetava sisu loomise haridustöötajatele juhend

Microsofti hõlbustusfunktsioonide ajaveeb

Õppige tundma saidi sihtrühma – erivajadustega inimesi – ja nende vajadusi

Mõiste „puuetega inimesed“ hõlmab miljoneid inimesi väga erinevate vajadustega. Igal kasutajate alamrühmal on siiski konkreetsed ja selgelt eristuvad vajadused. Järgmises tabelis antakse ülevaade mõnest enamlevinud puudest ja nendega seotud erivajadustest. SharePoint Online’is loodud saidi kohandamisel on väga oluline mõista, kuidas kohandamine iga kasutajate alamrühma mõjutab.

Märkus. :  Puuetega inimeste erivajadustele suunatud vahendeid kirjeldatakse üldnimetusega „abivahendid“ Järgmises tabelis on mainitud mõned sellised tehnoloogilised abivahendid, näiteks ekraanilugerid. Lisateabe saamiseks eri liiki abivahendite kohta lugege selle artikli jaotist Katsetage eri abivahendeid.

Mõned enamlevinud puuded ja nendega seotud hõlbustusfunktsioonid:

Puue

Hõlbustusfunktsioonid

Nägemispuue

 • Kiirklahvid (ilma hiirekasutuseta).

 • Veebilehe prognoositav navigeerimisjärjestus ja kindlate orientiiride (sh dialoogibokside) olemasolu, mis võimaldab kasutajal saada lehest selge ettekujutuse ja sellel hõlpsalt orienteeruda.

 • Ekraanilugerite (üks abivahendite liike) heliline tagasiside.

 • Alternatiivsed lahendused visuaalsetele elementidele (pildid, ikoonid jne) ning kirjeldav tekst, nt asetekst, kõigi piltide kohta (isegi kui need on ainult dekoratiivsed).

 • Videote helitranskriptsioon ja videopleierite sätted, nt automaatesituse väljalülitamise võimalus, et video ja ekraanilugeri heli ei kattuks.

 • Selge ja kõigiga arvestav keelekasutus ning hoidumine liigsest nägemisega seotud sõnavarast. Näiteks selle asemel, et öelda „vt x“, võiksite öelda „tutvuge x-ga“. „Vaadake videot“ asemel võiksite öelda: „Vaadake videot või kuulake video helitranskriptsiooni“.

 • Suurem font, mida on hõlpsam lugeda, ja must või kontrastne tekst.

Siit saate teada, kuidas Microsoft aadressid selles sub sihtrühmade vajadustega, minge Microsoft juhend inimestele, kes on pimedad või nägemispuudega.

Värvipimedus

Värvipimedus on jagatud kahte põhitüüpi: raskused punase ja rohelise või sinise ja kollase eristamisel. Saidi kohandamisel võtke arvesse järgmist.

 • Alternatiivsed lahendused olulise teabe edastamisel. Veenduge, et värv on pole ainus teabeedastusvahend teie saidil. Näiteks värviga esile tõstetud hüperlink peaks olema lisaks alla joonitud, et ka kasutajad, kes värve ei näe, saaks aru, et tegemist on lingiga.

 • Eredad värvid või kontrastsed värviskeemid värvispektri vastandvärvidega. Näiteks mustad ja valged värviskeemid aitavad värvipimedatel kasutajatel värvide vahel vahet teha.

 • Lihtsad mustriteta taustad veebilehtedel.

Lisateabe saamiseks minge nägemispuudega inimesed: Color-blindness

Motoorne puue

 • Kiirklahvid (ilma hiirekasutuseta või piiratud hiirekasutusega).

 • Võimalused tühistada olulisi toimingud, nt nupp Loobu kanali kustutamisel videoportaalis, et kasutaja saaks parandada vea, mille ta võib mõne sisestusseadmega teha.

 • Pikkade loendite vahelejätmise võimalused (nt lingid, mille abil kasutaja saab saidil liikuda lehe algusse, lõppu või järgmise jaotise juurde).

 • Pikema tekstiga lingid, mida on lihtsam klõpsata. Näiteks lingi „Klõpsake siin“ asemel kirjutage välja lingi täisnimi, mis on tõenäoliselt pikem.

Kuulmispuue

 • Videote pildiallkirjad ja tekstitranskriptsioon. • Heli tekstitranskriptsioon.

 • Alternatiivsed lahendused heliteatistele.

 • Selge ja kõigiga arvestav keelekasutus, hoidumine liigsest kuulmise ja kuulamisega seotud sõnavarast. Näiteks selle asemel, et öelda „Kuulake heliesitust“, võiksite öelda „Kuulake heliesitust või lugege selle tekstitranskriptsiooni“.

Kognitiivne puue, näiteks düsleksia või tähelepanuhäire

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas näiteks üks tekstirida „jookseb teisega kokku“; samuti näevad nad teksti tihti moonutatuna. Neil on nägemispuudega kasutajatega sarnased vajadused, eelkõige vajadus lugemiskoormust vähendada. Samuti võivad neile abiks olla tuttavad sans-serif fondid, nagu Arial või Calibri. Vältige kursiivi, suurtähtkirja ja allajoonimist.

Tähelepanuhäirega inimestel on raske keskenduda lausetele, ülesannetele jne. Nad vajavad lihtsa kujundusega saiti, mis aitab neil keskenduda. Elementidega ülekoormatud saidil on neil raske teavet töödelda. Kasutage saidil tõhusalt tühja ruumi ja joondage tekst vasakule, mitte keskele ega paremale.

Ressursid

Lugude veebikasutajate: kuidas puuetega inimete veebikasutus

Erinevat tüüpi erivajadustega inimestele ja ideede lahendusi Microsoft juhised

Uurige oma ettevõtte hõlbustuspoliitika, -nõuete ja -juhiste kohta

Kui keegi loob veebi või ettevõtte sisevõrgu jaoks sisu ja soovib, et ka erivajadustega inimesed saaksid seda hõlpsalt kasutada, tuleb järgida teatavaid hõlbustatust käsitlevaid suuniseid. Kui kaldute saidi loomisel kõrvale SharePoint Online’i standardsetest valmismallidest, peate seda meeles pidama ja tegema kohandamise ulatust silmas pidades vähemalt järgmist.

 • Tutvuge oma ettevõtte hõlbustusalaste suuniste ja nõuetega, millest peate saidi loomisel, sh SharePoint Online'i saidi kohandamisel, juhinduma.

 • Võtke ühendust hõlbustusfunktsioonide spetsialistiga oma ettevõttes ja arutage saidi kohandamisega kaasnevat mõju. Samuti paluge endale soovitada vahendeid saidi hõlbustatuse testimiseks.

 • Jagage oma plaane hõlbustusfunktsioonide spetsialistiga ja paluge tal oma plaane ja saidi kohandamise kulgu korrapäraselt hinnata, et ennetada võimalikke takistusi.

 • Küsige oma ettevõttes töötavate puuetega inimeste arvamust teie plaanide kohta saiti SharePoint Online’is kohandada. Võite neilt saada tagasisidet nende igapäevaste probleemide kohta veebisaitide kasutamisel üldiselt ja konkreetselt sisevõrgu saitide kasutamisel, mis võib panna teid oma kohandamisplaanidest loobuma või vähemalt realistlikke eesmärke seadma.

Ressursid

Microsoft Developer Networki (MSDN) hõlbustusfunktsioonide veebisait

Viige ennast kurssi kehtivate üldtunnustatud hõlbustusjuhistega kõigi veebisaitide jaoks

SharePoint Online’is loodud saidid on ennekõike lihtsalt veebisaidid. Seega kehtivad ka SharePoint Online’is loodud või kohandatud saitide suhtes üldised juhised hõlpsasti kasutatava sisu loomiseks mis tahes veebisaidi jaoks. Järgmised juhised on põhjalikud ja üksikasjalikud.

Ressursid

Web juhised content accessibility guidelines (WCAG) kaudu World Wide Web Consortium (W3C) W3C on rahvusvaheline kogukond, kes töötaksid välja web standardid, sealhulgas juhised veebi hõlbustusfunktsioone. WCAG on toodud mõned kõige põhjalikum juhised, mis on saadaval veebisaidil hõlbustusfunktsioonide ja need on paljudes riikides hõlbustusfunktsioonide määruste alusel. WCAG on selle standardiks soovivad tänapäevane web ja sisevõrgu saidi arengu.

WebAIM pakutakse kiirviidete juhised ja kujundus juhikud. WebAIM on juhtiva asutuse veebi hõlbustusfunktsioone, mis pakub täielikku veebi hõlbustusfunktsioonide teenuseid. WebAIM ülesanne on ettevõtted oma veebisisu kättesaadavaks puuetega inimestele anda.

Lisaks, osakonna või asutus USA valitsuse töötavad inimesed peab vastama federal hankimise määruste. Lisateavet leiate teemast jaotise 508 standarditele veebipõhine sisevõrgu ja Interneti-teabe ja rakenduste.

Pange see kõik kokku: kohandage SharePoint Online’is loodud veebisaite nii, et nende kasutushõlpsus ei väheneks

Nüüd, kui olete kursis hõlbustatuse tähtsusega veebisaidi kujundamisel ja hõlbustusfunktsioonidega seotud kaalutlustega, mida tuleb SharePoint Online’i valmismallidest kõrvale kaldumisel silmas pidada, olete valmis oma saidi kohandamiseks, unustamata seejuures selle kasutushõlpsust erivajadustega inimeste jaoks.

Mõned artiklid, mida soovitame lugeda:

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×