Rea- ja lõigusammu reguleerimine

Reasamm määrab ära lõigu tekstiridade vertikaalsuunalise vahekauguse.

Lõigusamm määrab ära lõigule eelneva või järgneva tühja ruumi.

Vaikimisi on ridadel ühekordne samm ja lõigusamm sellest veidi suurem.

Kui soovite seadistatavat lõigu- või reasammu korduskasutada, saate selleks luua laadi. Lisateavet vormingu korduskasutamiseks loodavate laadide kohta vt teemast Uue kiirlaadi loomine.

Selle artikli teemad

Reasammu muutmine

Lõigusammu muutmine

Reasammu muutmine

Kui rida sisaldab suurt tekstimärki, pilti või valemit, suurendab Microsoft Office Word selle rea sammu.

Lõigu kõigi ridade ühtlase sammu jaoks kasutage täpset reasammu ja määrake real asuva suurima märgi või pildi mahutamiseks piisavalt suur samm. Kui üksused kuvatakse kärbituna, suurendage sammu.

 1. Valige lõik, mille reasammu soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Reasamm.

  Wordi lindi pilt

 3. Selleks tehke ühte järgmistest:

  • Uue sätte rakendamiseks klõpsake reasammu soovitud väärtust.

   Näiteks väärtuse 2,0 klõpsamisel on reasamm kahekordne.

  • Reasammu täpsemaks määramiseks klõpsake käsku Reasammu suvandid ja seejärel valige jaotises Reasamm soovitud suvandid.

Reasammu suvandid

Ühekordne     – reale mahutatakse selle suurim font ja veidi lisaruumi. Lisaruumi suurus sõltub kasutatavast fondist.

1,5 rida     – reasamm on poolteist korda suurem ühekordsest reasammust.

Kahekordne     – reasamm on kaks korda suurem ühekordsest reasammust.

Vähemalt     – määratakse minimaalne reasamm, mis on vajalik suurima fondi või pildi paigutamiseks reale.

Täpselt     – määratakse kindel reasamm, mida Microsoft Office Word ei korrigeeri.

Mitmekordne     – reasamm, mis saadakse ühekordse reasammu suurendamisel või vähendamisel määratud protsendi võrra. Näiteks väärtuse 1,2 puhul suurendatakse reasammu 20% võrra.

Lehe algusesse

Lõigusammu muutmine

Vaikimisi suurendatakse veidi lõigusammu.

 1. Valige lõigud, mille ees või järel soovite sammu muuta.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik nupu Vahed enne või Vahed pärast kõrval olevat noolt ning sisestage soovitud vahe suurus.

  Lindi pilt

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×