Rakenduses Word ekraanilugeri kasutamise alustamine

Rakenduses Word ekraanilugeri kasutamise alustamine

Word 2016 töötab Windowsis koos sisseehitatud ekraanilugeriga Jutustaja ja muude tootjate ekraanilugeritega (nt JAWS, Job Access with Speech).

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Wordi käivitamine

 1. Rakenduse käivitamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi. Kuulete teksti „Search Box, Edit (Otsinguväli, redigeeri).“

  Märkus. : Standardsel Windowsi klaviatuuril asub Windowsi logoga klahv vasakpoolse juhtklahvi (Ctrl) ja vasakpoolse muuteklahvi (Alt) vahel.

 2. Tippige sõna Word. Kuulete teksti „Desktop app (Töölauarakendus).“

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Rakenduse avanemisel:

  • Jutustajas kuulete teksti „Word window (Wordi aken).“ JAWS-is kuulete teksti „Backstage view (Backstage’i vaade).“

Märkus. : Teavet selle kohta, milline kasutajaliides välja näeb ja kuidas klaviatuuri abil Wordis liikuda, leiate artiklist Word 2016 hõlbustusfunktsioonid.

Wordi ja ekraanilugeri abil rohkema tegemine

Office’i toodete hõlbustusfunktsioonide kohta leiate lisateavet Office’i hõlbustuskeskusest.

Word Androidi jaoks töötab koos Androidi telefonidesse tahvelarvutitesse sisseehitatud ekraanilugeriga TalkBack. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas avada TalkBacki abil Word ja oma kontole sisse logida.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse Androidi telefonis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Androidi tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui teil pole veel rakendust Word Androidi jaoks, saate selle Google Playst alla laadida ja installida.

Selle artikli teemad

Rakenduse Word for Android avamine

 1. Lohistage Android-seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps (Rakendused)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Word.“ Rakenduse avamiseks topeltpuudutage ekraani.

Võimalik, et peate Microsofti kontole sisse logima, kui käivitate Wordi esimest korda. Teavet sisselogimise kohta leiate jaotisest Wordiga Microsofti kontole sisselogimine.

Näpunäide. : Kui olete lülitanud Google’i rakenduses sisse häältuvastuse funktsiooni „Ok Google“, võite lihtsalt öelda „Ok Google, open Word (Ok Google, ava Word).“

Töötamine ekraanilugeri TalkBack abil

Word for Android töötab koos seadmesisese ekraanilugeriga TalkBack. Kui Androidi TalkBack on sisse lülitatud, kuulete häälekirjeldust kõige kohta, mida te oma seadmes puudutate, valite või aktiveerite. See hõlmab käske, asukohti, aseteksti, Wordi kuvade sisu, menüüsid ning hüpikaknaid.

TalkBacki sisselülitamine

Võimalik, et peate paluma TalkBacki sisselülitamiseks nägija abi.

 1. Puudutage Android-seadme avakuval üksusi Rakendused > Sätted > Hõlbustusfunktsioonid > TalkBack.

 2. Puudutage tumblernuppu ja lülitage see asendisse Sees ning puudutage nuppu OK.

 3. Avakuvale naasmiseks nipsake üles ja seejärel vasakule.

TalkBacki kasutades žestide abil navigeerimine

Kui TalkBack on sisse lülitatud, võite käskude, asukohtade ja sisu leidmiseks sõrme üle ekraani lohistada. TalkBack teavitab teid ikoonidest, nuppudest ja muudest üksustest, kui neist sõrme üle lohistate. Samuti saate paremale või vasakule nipsata, et liikuda ekraanil järgmisele või eelmisele üksusele. Praeguse käsu või mõne muu ekraanil kuvatava elemendi valimiseks või aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraani. Üles, alla, vasakule või paremale kerimiseks nipsake kahe sõrmega vastavas suunas.

Näpunäide. : Nupu Avaleht kasutamise asemel võite nipsata üles ja seejärel vasakule ning nupu Tagasi kasutamise asemel alla ja seejärel vasakule.

TalkBacki eelistuste määramine

Vaadake loendist kiiržeste, mida saate kasutada, kui TalkBack on sisse lülitatud, ning palju teisi valikuid, mis võimaldavad kohandada, kuidas teie seade TalkBackiga töötab.

 1. Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted).” Topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustatus)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Näpunäide. : Kui olete lülitanud Google’i rakenduses sisse häältuvastuse funktsiooni „Ok Google“, võite lihtsalt öelda „Ok Google, open Accessibility settings (Ok Google, ava hõlbustussätted).“

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „TalkBack, On (TalkBack, sees).“ See on tavaliselt menüüs Hõlbustatus esimene käsk. Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted)“, ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake kahe sõrmega üles, et kerida allapoole umbes poole loendi peale. Kui nipsamise lõpetate, ütleb TalkBack teile, kus asute. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Manage gestures (Halda žeste).“ See asub tavaliselt loendi teises pooles. Topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale, et vaadata saadaolevate žestide loendit. TalkBack nimetab iga žesti ja sellega seotud toimingu. Menüüsse TalkBacki sätted naasmiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

 8. Tutvuge mõne muu saadaoleva valikuga menüüs Sätted.

  • Kõne helitugevus

  • Kasuta helikõrguse muutusi

  • Klaviatuuri kaja

  • Raputa pideva lugemise alustamiseks

  • Masinkõne kasutamise näpunäited

  • Värinatagasiside

  • Helinatagasiside

  • Puudutusega uurimine

  • Kuva kontekstimenüü loendina

  • TalkBacki peatamise ja jätkamise otsetee

 9. Valiku tumblernupu abil sisse või välja lülitamiseks topeltpuudutage ekraani. Teate, et valik on tumblernupp, kui TalkBack ütleb pärast valiku kirjeldamist teksti „On switch (Lüliti „Sees“)“ või „Off switch (Lüliti „Väljas“).“

 10. Tumblernuputa valiku kohta lisateabe saamiseks topeltpuudutage ekraani. Menüüsse TalkBacki sätted naasmiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

Näpunäide. : Kui lülitate sisse TalkBacki peatamise ja jätkamise otsetee, saate vajutada ja all hoida nii helitugevuse suurendamise kui ka helitugevuse vähendamise klahve, et TalkBack seniks vaigistada, kuni seda uuesti vaja läheb, näiteks kui nägemispuudega isik on juba mõnda aega teie seadet kasutanud. Kui kuulete teksti „Suspend TalkBack (Peata TalkBack)“, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „OK button (Nupp „OK“)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

TalkBacki väljalülitamine

 1. Mis tahes vaatest või menüüst avakuvale naasmiseks nipsake üles ja seejärel vasakule.

 2. Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted).” Topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustatus)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Näpunäide. : Kui olete lülitanud Google’i rakenduses sisse häältuvastuse funktsiooni „Ok Google“, võite lihtsalt öelda „Ok Google, open Accessibility settings (Ok Google, ava hõlbustussätted).“

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „TalkBack, On (TalkBack, sees)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „On switch (Lüliti „Sees“)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Stop TalkBack? (Kas soovite TalkBacki peatada?)“

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „OK button (Nupp „OK“)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Lisateavet leiate artiklist TalkBacki kasutamise alustamine Android-seadmes.

Töötamine muude hõlbustusfunktsioonide abil

Androidi seadme kasutamise hõlbustamiseks saate peale TalkBacki sisselülitamise häälestada ka teisi kuval Hõlbustus olevaid funktsioone.

 1. Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted).” Topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustatus)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Näpunäide. : Kui olete lülitanud Google’i rakenduses sisse häältuvastuse funktsiooni „Ok Google“, võite lihtsalt öelda „Ok Google, open Accessibility settings (Ok Google, ava hõlbustussätted).“

 4. Nipsake menüüs Hõlbustatus paremale, kuni kuulete teksti „System, heading (Süsteem, pealkiri).“ Allpool on loetletud osa saadaolevatest valikutest.

  • Valik Pealdised lisab kõikide piltide allserva keskele pealdised. Pärast valiku „Pealdised“ sisselülitamist saate teksti suurust ja pealdise laadi muuta.

  • Valik Suurendamisliigutused lubab funktsiooni, millega saate teatud žestide abil kuva suurendada ja vähendada. Žestide selgituste kuulmiseks nipsake paremale tumblernupust mööda.

  • Valik Fondi suurus võimaldab suurendada kogu seadmes kuvatavat teksti.

  • Valik Kuvasuurus võimaldab suurendada kõiki ekraanil olevaid üksusi.

  • Valik Paroolide lausumine võimaldab tippimise asemel paroole öelda.

Wordiga Microsofti kontole sisselogimine

Kui olete Wordi sisse loginud, on teie konto saadaval ka muudes Office’i rakendustes.

 1. Kui olete Wordi esimest korda avanud, oodake, kuni kuulete teksti „Get things done on the go (Tööd saate tehtud ka liikvel olles).“ Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button (Nupp „Logi sisse“)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Kuulete teksti „Allow Word to access your contacts? (Kas soovite anda Wordile juurdepääsu oma kontaktidele?)“ Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Allow button (Nupp „Luba“)“ või „Deny button (Nupp „Keela“)“ olenevalt sellest, mida soovite teha. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

 3. Oodake, kuni kuulete teksti „Type your email address or phone number (Tippige oma meiliaadress või telefoninumber)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Tippige oma meiliaadress, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Next, link (Edasi, link)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Microsoft account (Microsofti konto)“ või „Work account (Töökonto)“ olenevalt sellest, millist kontot Wordis kasutate. TalkBack loeb teile ette mõlema kontotüübi kirjelduse. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

 5. Oodake, kuni kuulete teksti „Edit box, password (Redigeerimisväli, parool).“ Topeltpuudutage ekraani ja tippige seejärel parool, mida soovite kasutada. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button (Nupp „Logi sisse“)“, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Oodake, kuni kuulete teksti „You‘re all set (Kõik on valmis)“, ja nipsake seejärel paremale, kuni kuulete teksti „Start using Word (Alustage Wordi kasutamist).“ Topeltpuudutage ekraani, et konto lisamine lõpule viia.

Vaata ka

Välise klaviatuuri kasutamine rakenduses Word Androidi jaoks

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×