Office
Logi sisse

Rakendusega SharePoint Server 2010 töötamise alustamine

Microsoft SharePoint Server 2010 on Microsofti tööviljakust suurendavate lahenduste infrastruktuuri võtmerakendus, mis integreerib paljusid ärilahenduse aspekte teie ettevõtte tarvis ühtsesse platvormi.

Sellest artiklist leiate teavet ja linke, mille abil tutvustatakse rakenduse SharePoint Server 2010 võimalusi, ning näpunäiteid SharePointi saidi kasutamise kohta. Kui olete juba kogenud kasutaja ja soovite teavet selle kohta, mida muudetud on, leiate selle kohta ressursse järgmisest tabelist. Lisateavet alustamise kohta leiate teemast SharePoint Serveri spikker ja abi.

Alustamise logo

Mida soovite teha?

Teema

Soovite teavet muudatuste kohta.    

Lugege rakenduses SharePoint Server 2010 olevate funktsioonide kohta ja vaadake demosid.

Mis on uut rakenduses SharePoint Server 2010?

Soovite tööviljakuse suurendamiseks läbida koolitusi.    

Osalege uue versiooni koolitusel.

SharePointi koolitus

Selle artikli teemad

Programmide SharePoint Foundation ja SharePoint Server ülevaade

SharePoint Serveri rakendusvõimalused

SharePointi saidi koostisosad

Saidi tuntav eripära

Sisu lisamine saidile

Saidi sisuhaldus ja sisuga töötamine

Programmide SharePoint Foundation ja SharePoint Server ülevaade

SharePoint Foundation 2010 on SharePointi saitide tugistruktuur, mis on saadaval tasuta ja mida eelmistes väljaannetes nimetati teenusprogrammiks Windows SharePoint Services. SharePoint Server 2010 toetub SharePoint Foundationi tehnoloogiale, moodustades ühetaolise ja tuttava raamistiku loenditele ja teekidele, saidi administreerimisvõimalustele ja kohandatavusele. Kõik rakenduses SharePoint Foundation saadaolevad funktsioonid on saadaval ka programmis SharePoint Server 2010.

Siiski laiendab SharePoint Server 2010 SharePoint Foundationi funktsionaalsust, toetades lisafunktsioone ja rakendusvõimalusi. Näiteks on nii programmis SharePoint Server kui ka SharePoint Foundation saidimallid meeskonnasaitide, ajaveebide ja koosolekute tööruumide kaudu koostöö toetamiseks. Siiski sisaldab SharePoint Server täiustatud sotsiaalvõrgustikufunktsioone (nt sildistamine ja uudistekanalid), mis aitavad teie ettevõtte töötajatel teavet avastada, korraldada, otsida ning kolleegidega ühiselt kasutada. Sarnaselt täiustab ka SharePoint Server programmist SharePoint Foundation tuntud otsingusüsteemi, kaasates sellesse süsteemides SAP, Siebel vms ärirakenduses olevate andmete otsinguvõimekuse.

Nii SharePoint Foundation kui ka SharePoint Server on kavandatud efektiivseks koostööks muude programmide, serverite ja tehnoloogiatega (sh ka Microsoft Office'i rakendustega). Näiteks saate saidi, loendi või teegi alla laadida ja töötada sellega vallasrežiimis ilma võrguühenduseta SharePointi tööruumis. Paljusid SharePointi tööülesandeid saab sooritada varasemast tuntud Microsoft Office'i rakenduste kaudu. Näiteks saate Microsoft Wordis loodud kuluaruande kinnitamise jaoks algatada töövoo või selles osaleda.

Lehe algusesse

SharePoint Serveri rakendusvõimalused

Programmi SharePoint Server 2010 rakendusvõimalused on fokuseeritud kuue eri valdkonna lahendustele. Käesolevas teemas tutvustatakse lühidalt kõiki neid rakendusvõimalusi ja juhatatakse kätte lingid, mille kaudu saab lisateavet.

Koostöö ja suhtluskeskkond

SharePoint Server 2010 laiendab SharePoint Foundationi funktsionaalsust, võimaldades autorlust realiseerida veebibrauseri või harjumuspäraste rakendusprogrammide (nt Microsoft Word) kaasabil, abistades kasutajail resursse seostada sildistamise ja hindamise kaudu ning hõlbustades teabe leidmist uudistekanalite ja otsingute abil.

Üks esmastest asukohtadest, kus nende rakendusvõimaluste kasulikkus on koheselt tunnetatav, on leht Minu sait. Leht Minu sait on teie isiklik SharePointi sait, kus saab veebiprofiili kaudu jagada dokumente, linke ning teavet enda kohta. Saate pidada ka ajaveebi huvitavatest ettevõtmistest või otsida teavet tööga seotud teemadel.

Teie saate otsustada, millist teavet soovite teistega lehe Minu sait kaudu jagada ning millist osa teabest soovite privaatseks jätta. Seejärel saate oma teabe sildistada ning otsida teavet, mida teised on oma uudistekanalites sildistanud või ühiskasutatavaks määranud. Lisateavet lehel Minu sait asuva teabe haldamise kohta leiate teemast Lehe Minu sait ja oma profiili kaudu edastatava teabe haldamine.

SharePoint Server 2010 võimaldab ka koostööosalust asukohast olenemata, pakkudes selleks tööruumi SharePoint Workspace; pole tähtis, kas teil on pidevalt võrguühendus olemas või mitte, see rakendus annab töötajatele võimaluse koostööks ka siis, kui mõni töörühma liikmetest on parajasti ärireisil.

Ettevõtte sisuhaldus

Microsofti väljatöötatud ettevõtte sisuhaldusrakendus (Enterprise Content Management, ECM) aitab ettevõtetel toime tulla probleemidega, mis kerkivad esile suure hulga haldamata sisu puhul. SharePoint Server 2010 on lahenduse Microsoft ECM keskne komponent, mis laiendab sisuhaldust iga ettevõtte töötajani, integreerides selleks kõigile tuttavaid tööriistu (nt Microsoft Office).Ettevõtte sisuhaldusrakendus Microsoft ECM pakub võimalusi sisu haldamiseks kogu selle eluea jooksu – alates sisu loomisest, hõlmates selle redigeerimist ja koostööfunktsionaalsuse toetamist, kuni sisu aegumiseni – ühel ühtsel platvormil.

SharePoint Server 2010 aitab ettevõtteid tulla toime sisuga kogu selle eluea vältel, pakkudes lahenduste komplekti, mis võimaldab ettevõtetel saavutada järgmisi eesmärke:

 • Erisuguse sisu haldamine    Toimingud, mida kokkuvõttes nimetatakse terminiga dokumendihaldus ja mis on kaasatud paketti SharePoint Server 2010, aitavad ettevõtetel konsolideerida erisuguse suunitlusega sisu mitmest eri asukohast keskselt hallatavaks, läbivalt ühtlase liigitusega andmehoidlaks. Uus dokumendikomplektide funktsionaalsus annab ettevõttele võimaluse luua ning hallata tooteid, millega kaasneb hulk erinevaid dokumente. Integreeritud otsifunktsioonid aitavad töötajatel seda teavet leida, ühiselt kasutada ja rakendada. Metaandmete haldamine on lahendatud uue funktsiooni Terminisalv abil, mis võib aidata ettevõtetel metaandmeid saitide viisi keskselt hallata. Metaandmed on teave andmete kohta, mida kasutatakse andmete tuvastamiseks, struktureerimiseks, avastamiseks ja haldamiseks. Nüüd on toetatud ka metaandmetel põhinev navigeerimine ning võimalus metaandmete välju kaasata dokumentidesse, mis parandab teabe otsingu ja avastamise võimalusi. Sisu saab ka kaitsta volitamata juurdepääsu eest. Koostöötööriistad (nt töövoog) aitab töötajatel koostööd tõhustada, luues, toimetades ja kinnitades dokumente struktureeritult.

 • Ühilduvuse ja juriidiliste nõuete rahuldamine    Dokumentatsioonihaldus rakenduses SharePoint Server 2010 võimaldab ettevõtetel talletada ja kaitsta ärilist teavet nii kohtadel kirjete töötlemise käigus kui ka keskses andmehoidlas lukustatud kujul. Ettevõtted saavad kirjetele seada aegumispoliitika, tagades sellega, et vastavalt eeskirjadele või ettevõtesisesele korrale hoitaks neid alal just niikaua kui tarvis, vähendades nii võimalikku juriidilist riski ettevõttele. Kontrolljälgede abil saavad sise- ja välisaudiitorid veenduda, et kirjeid hoitakse alal ettenõhtud korras. Teatud kirjetele saab määrata kehtivusajad vastavalt eeskirjades näidatud korrale, kaitstes neid hävimise eest.

 • Efektiivne veebisaitide hulga haldamine    Funktsioon Veebisisu haldamine võimaldab rakenduses SharePoint Server 2010 anda töötajatele võimaluse avaldada veebisisu hõlpsalt käsitsetava sisuhaldustööriista abil koos sisseehitatud kinnitusprotsessiga. Töötajad saavad sisu (sh pilte, heliklippe ja videoid) veebisaitidele üles laadida, selleks olulisel määral kulukat IT-tugiisikute abi vajamata. Uuenenud rikkalik meediumifailide tugi hõlmab uut Varateeki, milles on laialdane valik vaate- ja sortimisvõimalusi, videoid toetatakse nüüd SharePointi sisutüübina, lisatud on video voogesituse infrastruktuur ning muudetava rüüga Silverlighti meediumimängija. Eraldi mallid nii juhtlehtede kui ka lehtede paigutuse tarvis võimaldavad ettevõtetel lehtede lisamisel säilitada ettevõtte ühtset firmasümboolika kasutust veebilehtedel. Sisseehitatud veebianalüüsifunktsioonid toetavad analüüsiaruannete Liiklus, Otsing ja Varud koostamist.SharePoint Server 2010 pakub ka ühtset juurutus- ja haldusinfrastruktuuri sisevõrgu-, suhtevõrgu- ja Interneti-saitide (sh ka mitmekeelsete saitide) haldamiseks.

Ettevõtte otsing

SharePoint Server 2010 sisaldab võimast otsingu-infrastruktuuri, mis täiendab muid äritootlikkuse tõstmise funktsioone (nt sisuhaldus Enterprise Content Management) ja koostööfunktsioone, aitamaks töötajatel oma küsimustele kiiremini põhjalikumaid vastuseid saada, suurendades kogemuste ja oskuste mõju ettevõtte efektiivsusele.

Otsing võtab arvesse töötajate koosseisu kogemuslikkust ja aitab otsingut täpsustada interaktiivsete navigeerimisvõimaluste kaudu, mis juhatavad vajaliku teabeni. SharePoint Server laiendab otsingu ulatust suurema hulga sisuallikate ja -tüüpide kaasamisega, moodustades ettevõttes kogu teavet tervikuks siduva süsteemi – sh SAP, Siebel või kohandatud andmebaasid – ning teeb teabe kättesaadavaks kõigile töötajatele, kes seda vajavad.

Äriteave

Äriteave on metoodika, tehnoloogia ja protsesside kogum, mille sisendiks on organisatsioonilises süsteemis talletatud teave ning mis muudetakse rakenduslikuks, andes seda edasi neile isikutele, kes seda enim vajavad, et teha teadlikke otsustusi. Microsofti äriteabeplatvormi võtmerakendusena on SharePoint Server 2010 abiks äriteabe võimekuse laiendamisel kõigi ettevõtte töötajateni, nii et kõik töötajad pääsevad juurde vajalikele andmetele, tegemaks õigeid otsuseid.

Tõenäoliselt kasutatakse teie ettevõttes andmete talletamist paljudes eri vormingutes (nt andmebaasid, e-post, töölehefailid). SharePoint Server 2010 aitab andmeid esitada eri allikatest moel, mis võimaldab andmeid kasutada ühtselt analüüsiks ja otsuste tegemiseks.

Teenus Excel Services võimaldab ettevõtte juhtkonnal avaldada, teha ühiselt kasutatavaks ja hallata Exceli töövihikuid SharePointi saidil. Ettevõtte teistel töötajatel on seejärel võimalik muuta väljadel väärtusi, valemeid ja vormingut andmete analüüsimise käigus oma brauseris.

Rakenduse SharePoint Server 2010 osana pakutavad PerformancePointi teenused võivad suurendada ettevõtte eesmärkide ja põhiparameetrite läbipaistvust ning süvendada analüüside ja prognooside tõhusust. Töötajad saavad ettevõttes üheskoos luua ja kasutada interaktiivseid armatuurlaudu koos tulemusekaartide, aruannete ja filtritega, et leida trende. SharePointi saite saab täiendada ka rikkalike diagrammidega, mida saab ühendada eri allikatest pärit andmetega (nt SharePointi loendid, välised andmeloendid, äriandmete ühendusteenused, Excel Services või muud veebiosad).

Portaalid

Rakendusega SharePoint Server 2010 saavad ettevõtted koostada ja käigus hoida portaalisaite iga ettevõtte äritegevuse aspektis (ettevõtte sisesuhtlusportaalid, korporatiivsed Interneti-veebiportaalid, jaotusportaalisaidid). Korporatiivsed Interneti-veebiportaalid ning jaotusportaalisaidid võivad omavahel ühendada üksikuid saite ettevõttes ja konsolideerida juurdepääsu olemasolevatele ärirakendustele. Meeskonnad ja üksiktöötajad saavad ettevõttes oma tööülesannete täitmiseks portaalisaiti kasutada kogemustele, teabele ja ärirakendustele juurdepääsuks.

Ettevõtte üksiktöötajatele, kes portaalisaiti kasutavad, on abivahenina mõeldud saidid Minu sait. Minu sait on teie isiklik sait, mis võimaldab dokumente, sisu, linke ja kontakte salvestada ühtsesse kesksesse kohta ja neid seal hallata. Minu sait on teie, teie oskuste ja huvide kohta teavet saada soovivate ettevõtte teiste töötajate jaoks teabekeskuse eest. Minu sait hõlmab selles teemas eelpool mainitud suhtlusfunktsioone.

SharePoint Server 2010 sisaldab ka funktsioone, mida ettevõtted saavad kasutada üksikkasutajate kogemuse isikupärastamiseks (nt suunata teatud sisu teatud tüüpi kasutajatele). Ettevõttel on võimalus portaalisaiti ka edasi arendada, kasutades selleks SharePoint-ühilduvaid veebidisainiprogramme, nt SharePoint Designer 2010.

Äriprotsessid ja vormid

SharePoint Server 2010 pakub hulgaliselt funktsioone, millest võib abi olla äriprotsesside integreerimisel ja efektiivistamisel. Töövood võivad optimeerida põhiliste äriprotsesside juhtimiskulusid (nt projektide kinnitamine või dokumentide toimetamine), hallates ja jälgides neis protsessides kaasatud ülesannete kulgu. SharePoint Server 2010 sisaldab mitut eelmääratletud töövoogu, mida saab kasutusele võtta kas kohe või pärast teatud määral konkreetsete vajaduste suhtes sobitamist. SharePoint Designeri abil saab ka luua kohandatud töövoogusid, mis toetavad teie enda väljatöötatud äriprotsesse.

Saate luua ka brauseripõhiseid vorme ja koguda nii andmeid ettevõtetelt, kes ei kasuta rakendust Microsoft InfoPath 2010.

Lehe algusesse

SharePointi saidi koostisosad

Sait koosneb hulgast seostatud veebilehtedest, mille kaudu teie ettevõte saab töötada projektidega, korraldada koosolekuid ja levitada teavet. Näiteks võib ühel töögrupil olla oma sait, kus talletatakse ajagraafikuid, faile ja protseduurilist teavet. Teie meeskonnatöö sait võib olla osa ettevõtte suurest portaalisaidist, kus osakondade (nt personaliosakonna) töötajad saavad teavet lisada ja avaldada ning mis on ettevõtte kõigi töötajate jaoks teabeallikaks.

Kõigil SharePointi saitidel on ühiseid elemente, mille olemasolu teadmine on alustuseks hädavajalik. Nendeks elementideks on loendid, teegid, veebiosad ja vaated.

Loendid    Loend on veebisaidi komponent, mis võimaldab ettevõttel teavet talletada, seda ühiselt kasutada ja hallata. Näiteks saab luua ülesannete loendi, jälgimaks tööülesannete määratlusi või hoidmaks töörühma ajaplaaneeringut kalendris. Samuti saab arutelutahvlil läbi viia uuringuid või majutada arutelusid.

Teegid    Teek on loendi erijuhtum, kus saab lisaks failidele talletada ka teavet failide kohta. Soovi korral saate reguleerida failide kuvamist, jälitamist, haldamist ja loomist teekides.

Vaated    Vaateid saate kasutada kõige olulisemate või sobivamate loendis olevate üksuste vaatamiseks. Näiteks saate luua vaateid hiljuti loodud üksustest ja üksustest, mis rakenduvad kindlale osakonnale või tõsta esile teegis teatud dokumendid. Loendist või teegist saab luua mitu vaadet, mille seast siis kasutajad saavad valida. Samuti saab kasutada veebiosa loendi või teegi vaate kuvamiseks saidi mõnel eraldi lehel.

Veebiosad    Veebiosa on teabe moodulühik, mis moodustab enamiku saidil olevate veebiosalehtede põhilise loomisploki. Kui teil on õigus veebisaidil lehti redigeerida, saate saiti veebiosade abil kohandada. Nii saate mugavalt kuvada pilte ja diagramme, osi teistest veebilehtedest, dokumendiloendeid, kohandatud äriandmevaateid ja palju muud..

Lehe algusesse

Saidi tuntav eripära

Olenevalt Sharepoindi installimisviisist ja konfiguratsioonist on saidil kuvatavad ja kättesaadavad valikud erinevad.

Õigused    Kui teile on antud vaikimisi täielik kasutusõigus, saate saiti kõiki suvandeid kasutades hallata. Kui teie kasutusõiguste tasemeks on määratud Osalusõigus või Lugemisõigus, on teile kuvatavad suvandid ja juurdepääs veebisaidi sisule suuremal määral piiratud. Paljud selles teemas kirjeldatud suvandid pole lugemisõigusega (see tase võimaldab üksnes sisu vaadata, ent mitte muuta) kasutajate jaoks saadaval. Kuna õigused on paindlikud ja kohandatavad, võib teie ettevõttes olla välja töötatud teistsugune sätete kogum.

Kohandamine    Võimalik, et teie ettevõte on teie saidi õiguste tasemeid ja firmasümboolika kasutust saidil muutnud või isegi kohandanud saidil navigeerimist või teisaldanud juhtelemente (nt menüü Saiditoimingud) veebilehel teise kohta. Võimalik, et ka teie ettevõte on otsustatud mitte kasutada SharePointi versioonis 2010 esmakordselt esinevat lindifunktsiooni.

SharePointi versioon    See artikkel sisaldab teavet rakendusega SharePoint Server 2010 töötamise alustamise kohta. Kui teie ettevõte kasutab versiooni SharePoint Foundation 2010, leiate teavet teemast Rakendusega SharePoint Foundation 2010 töötamise alustamine. Kui kasutate SharePointi varasemaid versioone, vaadake vastava versiooni spikrit.

Lehe algusesse

Sisu lisamine saidile

Loenditesse saate üksusi ja teekidesse faile lisada veebibrauseri kaudu. Enamik selleks toiminguks vajaminevatest nuppudest asuvad lindil, mis paikneb saidi enamiku lehtede ülaservas.

Lint Dokumendid

Lindil olevad nupud võidakse kuvada tuhmina järgmistel põhjustel.

 • Toimingut ei saa sooritada või sõltub selle sooritatavus mõnest toimingust. Näiteks peate enne mõne dokumendi ülevaatamist vastava märkeruudu märkima.

 • Teil pole selle toimingu sooritamiseks õigust.

 • Funktsioon ei ole selle saidi puhul lubatud. Näiteks võivad töövood saidi puhul olla keelatud.

Teeki saab faile salvestada ka mõnest klientprogrammist, mis ühildub rakendusega SharePoint Server. Näiteks saab salvestada Microsoft Wordi dokumendi SharePointi saidi teeki, kui töötate Wordiga.

Üksuse lisamiseks loendisse või faili lisamiseks teeki peab teil olema vastava loendi või teegi puhul lisamise õigus. Lisateavet teie ettevõttes õiguste ja õigustasemete kasutamise kohta saate saidi omanikult või süsteemiadministraatorilt.

Üksuse või faili lisamisel saavad kasutajad, kellel on selle loendi lugemise õigus, lisatud üksust või faili vaadata, kui ei nõuta selle üksuse või faili eelnevat kinnitamist. Kui üksus või fail vajab kinnitamist, salvestatakse see loendis või teegis ootel olekus, kuni vastavate õigustega kasutaja selle kinnitab. Kui töötate loendi või teegiga ajal, kui sinna lisatakse mõni üksus või fail, peate lisatud üksuse või faili vaatamiseks brauseri vaadet värskendama.

Kui saidil on lubatud sissetulevad või väljaminevad meilid, saate loendite ja teekide puhul kasutada ka meilifunktsioone. Paljusid loendeid (nt kalendrid, teadaanded, ajaveebid ja arutelutahvlid) on võimalik häälestada nii, et kasutajad saavad sinna sisu lisada meilisõnumite teel. Teatud loendeid (nt ülesannete ja probleemijälitamisloendid) on võimalik häälestada ka nii, et kasutajale mõne üksuse määramisel teavitatakse teda sellest meili teel.

Lisaks sisu lisamisele olemasolevatesse loenditesse või teekidesse võib teil olla ka uute loendite või teekide loomise õigus. Alustamiseks saate kasutada loendi- ja teegimalle. Sõltuvalt õiguste tasemest saate luua ja kohandada ka uusi saite ja lehti.

Loendid

Kuigi loendeid võib olla mitut tüüpi, on sisu lisamise toimingud kõigi loenditüüpide puhul ühesugused ning teil pole eri tüüpi loenditega töötamiseks vaja omandada mitut tehnikat. Loendiüksus sisaldab veergudes asuvat teksti, kuid mõnes loendis on võimalik lisada üksustele manuseid.

Loendiüksuse lisamine

 1. Klõpsake loendis, kuhu soovite üksuse lisada, lindi menüüd Üksused (kalendri puhuI menüüd Sündmused).

 2. Klõpsake Uus üksus (kalendri puhul Uus sündmus).

  Näpunäide.: Kalendrisse saate sündmuse lisada ka, kui valite kalendris soovitud kuupäeva ja klõpsate seejärel nuppu Lisa.

 3. Täitke nõutavad väljad ja ka need väljad, mida ise soovite.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Üksuse redigeerimine või kustutamine loendis

 1. Osutage üksusele ja märkige seejärel üksuse kõrval olev märkeruut.

  Näpunäide.: Kui märgite mitu ruutu, saate toimingut mitme üksusega sooritada.

 2. Klõpsake lindi menüüs Üksused käsku Redigeeri üksust või Kustuta üksus.

Teatud tüüpi saitidel luuakse loendid teie eest automaatselt. Need vaikeloendid võivad olla nii arutelutahvlid kui ka kalendriloendid. Kui teil on vastav õigus, saate loendi loomise hõlbustamiseks kasutada eri tüüpi struktuuri ja sätetega loendimalle.

Loendi loomine

 1. Loendi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Veel loomissuvandeid.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla loendi loomise õigust.

 2. Klõpsake loomislehel loodava loendi tüüpi. Näiteks, klõpsake tüüpi Lingid.

 3. Tippige loendi Nimi ja täitke kõik muud vajalikud väljad, seejärel klõpsake käsku Loo.

Teegid

Teek on asukoht saidil, kus saate kolleegidega luua, koguda, värskendada ja hallata faile. Igas teegis kuvatakse faililoend ja failide võtmeteave, mis hõlbustab failide kasutamist koostöö tegemisel.

Faili lisamiseks teeki võite faili veebibrauserist üles laadida. Pärast faili lisamist teeki saavad sobiva õigusega kasutajad faili vaadata. Kui kasutate teeki faili lisamise ajal, peate lisatud faili vaatamiseks brauseri värskendama.

Kui kasutate teenusega Windows SharePoint Server ühilduvat programmi, saate mallil põhineva uue faili luua teegis töötamise ajal. Saate faili salvestada teeki ka mõnest muust programmist (nt SharePoint Workspace või Microsoft Word).

Faili lisamine teeki

 1. Klõpsake teegis, kuhu soovite faili lisada, lindi menüüd Dokumendid.

 2. Klõpsake nuppu Laadi dokument üles.

 3. Liikuge dokumendi nimele ja klõpsake nuppu OK.

Näpunäide.: Kui kasutate rakendusega SharePoint Server 2010 ühilduvat rakendust (nt Microsoft Word 2010), saab Windows Explorerist dokumente dialoogiboksi Dokumendi üleslaadimine pukseerida.

Faili redigeerimine või kustutamine teegis

 1. Osutage failile ja märkige seejärel faili kõrval olev märkeruut.

 2. Lindi menüüs Dokumendid klõpsake vastavalt vajadusele kas käsku Redigeeri dokumenti või Kustuta dokument.

Vaiketeek Ühisdokumendid luuakse siis, kui loote mitut tüüpi saite. Ühisdokumendid on dokumenditeek, mida saate kasutada eri tüüpi failide talletamiseks. Kui teil on loendite haldamise õigus, saate luua täiendavaid teeke (nt pilditeek piltide talletamiseks).

Dokumenditeegi loomine

 1. Dokumenditeegi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Uus dokumenditeek.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla teegi loomise õigust.

 2. Tippige teegi Nimi ja täitke kõik muud vajalikud väljad, seejärel klõpsake käsku Loo.

Märkus.: Kui soovite vaadata, millist tüüpi teeke saate veel luua, klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Veel loomissuvandeid. Vastava teegisuvandi osutamisel kuvatakse selle kirjeldus.

Muud tüüpi teegi loomine

 1. Teegi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Veel suvandeid.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla teegi loomise õigust.

 2. Vastava teegisuvandi osutamisel kuvatakse selle kirjeldus.

 3. Tippige teegi nimi väljale Nimi ja täitke kõik muud vajalikud väljad. Seejärel klõpsake käsku Loo.

  Märkus.:  Suvandite (nt teegi kuvamine kiirkäivitusalal) määramiseks klõpsake enne käsu Loo klõpsamist käsku Veel suvandeid.

Saidid ja lehed

Saiti saate kasutada nii üldistel eemärkidel (nt salvestada ajakavasid, juhiseid, faile ja muud sageli kasutatavat teavet) kui ka mõnel kindlal eesmärgil (nt jälgida koosolekut või majutada ajaveebi, kus organisatsiooni mõni liige avaldab sageli uudiseid või uusi ideid).

Ajaveebi sait

Saidil olevate andmete eraldi hallatavateks üksusteks jaotamiseks saab ettevõte kasutada alamsait ja kõrgeima taseme sait Näiteks võib ettevõtte igal osakonnal olla oma meeskonna sait, mis moodustab osa mõnest suurema portaali saidist.

Saidile sisu lisamiseks peate lisama loendi või teegi. Kui teil on vastavad õigused, saate saidile lisada ka lehti. Kui soovite dünaamilise sisu kiireks lisamiseks kasutada veebiosi, võite saidile lisada veebiosaleht.

Kui teil on vaja luua uus sait, saate töö alustamiseks valida mitut tüüpi saidimallide hulgast. Saitide ja alamsaitide loomise võimalus sõltub sellest, kuidas ettevõte on oma saidid ja nende loomise õigused häälestanud. Lisateavet ettevõtte saitide õiguste haldamise kohta saate saidi omanikult või süsteemi administraatorilt.

Saidi loomine

 1. Saidi loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Uus sait.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla saidi loomise õigust.

 2. Tippige saidi Tiitel ja URL-i nimi.

 3. Valige menüüs Malli valimine saidimall.

 4. Valige muud suvandid, mida soovite, ning seejärel klõpsake nuppu Loo.

Lehe loomine

Märkus.: Lehe loomise toimingud sõltuvad saidi tüübist, kus viibite, kas avaldamisfunktsioonid on lubatud ja kas lehtede avaldamisel nõutakse kinnitust.

 1. Lehe loomiseks klõpsake menüü Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Uus leht.

  Märkus.: Kui menüüd Saiditoimingud või loomissuvandit ei kuvata, ei pruugi teil olla lehe loomise õigust.

 2. Tippige lehe nimi ja klõpsake seejärel nuppu Loo.

 3. Tehke uuel loodud lehel ühte järgmistest.

  • Teksti lisamiseks tippige või kopeerige tekst tekstiväljale.

  • Teksti vormindamiseks klõpsake lindi menüüd Tekstivorming ja seejärel soovitud nuppu.

  • Veebiosa või olemasoleva loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa ja soovitud nuppu. Seejärel valige soovitud veebiosa või loend ja klõpsake nuppu Lisa.

  • Uue loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa, tippige loendi tiitel ja klõpsake soovitud loendi tüüpi. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Kui olete lehe redigeerimise lõpetanud, klõpsake lindil nuppu Salvesta.

Lehe redigeerimine

 1. Lehe redigeerimiseks klõpsake lindil nuppu Redigeeri.

  Märkus.: Kui nuppu Redigeeri ei kuvata, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Teksti lisamiseks tippige või kopeerige tekst tekstiväljale.

  • Teksti vormindamiseks klõpsake lindi menüüd Tekstivorming ja seejärel soovitud nuppu.

  • Veebiosa või olemasoleva loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa ja soovitud nuppu. Seejärel valige soovitud veebiosa või loend ja klõpsake nuppu Lisa.

  • Uue loendi lisamiseks klõpsake menüüd Lisa, tippige loendi tiitel ja klõpsake soovitud loendi tüüpi. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 3. Kui olete lehe redigeerimise lõpetanud, klõpsake lindil nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Saidi sisuhaldus ja sisuga töötamine

Meeskonna tööviljakuse suurendamiseks saate mitmel viisil loendite, teekide ja saitide sisu hallata ja laiendada. Mõned funktsioonid aitavad meeskonnaliikmetel leida kiiremini vajalikku teavet ja sellega tõhusamalt töötada, teised seevastu võimaldavad hallata teabele juurdepääsu.

Liikumine sisuni

Saidil liikumise elemendid aitavad liikuda vajaliku sisuni. Kaks kohandatavat navigeerimisüksust on ülemine lingiriba ja kiirkäivitusriba.

Iga loendi või teegi sätete lehel saate valida kiirkäivitusribal kuvatavad loendid ja teegid. Samuti saate muuta linkide järjestust, linke lisada või kustutada ja lisada või kustutada jaotisi, kuhu lingid on koondatud. Näiteks kui jaotises Loend on liiga palju linke, saate tööülesannete loendite linkide koondamiseks lisada uue jaotise Tööülesannete loend. Kiirkäivitusriba kõik need muudatused saate teha teenusega SharePoint Server 2010 ühilduvas brauseris. Lisaks sellele saate lisada ka saidiväliseid linke.

Ülemise lingiriba abil, kus iga saidi lehe ülaosas kuvatakse sakirida, saavad saidi kasutajad liikuda saidikogumi teistele saitidele. Uue saidi loomisel saate valida, kas sait kaasatakse emasaidi ülemisele lingiribale ja kas saidi puhul kasutatakse emasaidi ülemist lingiriba.

Kui sait kasutab kordumatut ülemist lingiriba, saate selle saidi ülemisel lingiribal kuvatavaid linke kohandada. Iga emasaidi alla loodud saiti saab samuti kuvada ülemisel lingiribal, kuid seda eeldusel, et sait on konfigureeritud pärima emasaidi ülemist lingiriba. Ülemisele lingiribale saate kaasata ka linke saitidele, mis ei kuulu teie saidikogumikku.

Sisule juurdepääsu haldamine

Saidi omanik või süsteemi administraator saab määrata kasutajatele ja kasutajaid sisaldavatele SharePointi rühmadele eri pääsutasemed. Õigusi saab rakendada saidile, saidil olevatele loenditele või teekidele ning loendite või teekide üksustele.

Erinevatele objektidele (nt saidile, loendile, teegile, loendi või teegi kaustale, loendiüksusele või dokumendile) saab määrata erinevad õigusetasemed.

Loendite ja teekide korraldamine

Loendite ja teekide korraldamisviis sõltub teie meeskonna vajadustest ning teabe talletamise ja otsimise eelistustest. Mõningane plaanimine võib teid aidata asutusele sobivaima süsteemi loomisel.

Loendites ja teekides talletatakse teavet veergudes (nt Pealkiri, Perekonnanimi või Ettevõte). Veergude abil saate üksusi sortida ja filtreerida sama moodi nagu arvutustabelites, klõpsates loendis või teegis veerupäist. Lisaks saate vaateid kasutada enda jaoks kõige olulisemate loendi- või teegiüksuste kuvamiseks.

Loendi- või teegivaate muutmine

 1. Klõpsake loendis või teegis, kus soovite vaadet muuta, lindi menüüd Loend või Teek.

 2. Klõpsake menüü Halda vaateid jaotises Praegune vaade vaadete loendi kõrval olevat noolt ja valige soovitud vaade.

Kui teil on vaja loendiüksuste või teegis asuvate failide kohta lisateavet talletada, saate loendi paremaks sortimiseks, rühmitamiseks või sellest mitme vaate loomiseks veerge lisada. Näiteks saate loendit tähtaja alusel sortida või üksusi osakonna nime alusel rühmitada.

Veerutüübi loomisel saate kasutada mitmeid suvandeid (nt üherealine tekst, rippmenüü suvandite jaoks, muude veergude järgi arvutatud arv või isegi inimese nimi ja pilt teie saidil).

Veeru loomine

 1. Klõpsake loendis või teegis, kuhu soovite faili lisada, lindi menüüd Loend või Teek.

 2. Klõpsake käsku Loo veerg.

 3. Tippige veeru nimi ja valige veeru tüüp.

 4. Valige täpsemad sätted ja klõpsake nuppu OK.

Lisaks saate loendi- või teegiveerge kasutada vaadete loomiseks, mis võimaldavad kindla osakonna töötajatel leida just neid huvitavat teavet (nt olulised ülesanded või töötajatele määratud üksused). Lisateavet vaadete loomise ja muutmise kohta leiate teemast Vaate loomine, muutmine või kustutamine.

Mõned loendifunktsioonid võimaldavad meeskonnaliikmetel luua ja hallata üksusi mitmes loendis või teegis. Näiteks saate luua loendiüksuste teavet sisaldava veeru ja seejärel jagada seda teiste loenditega. Kui soovite, et fail oleks kättesaadav mitmes teegis, saate selle hõlpsalt kopeerida saidi teistesse teekidesse. Faili muutmise korral võidakse küsida kinnitust värskendamise kohta.

Lisateavet mahukate loendite ja teekide haldamise kohta leiate teemast Paljude üksustega loendite ja teekide haldamine.

Hõlbustusfunktsioonide kasutamine

Saidid on kujundatud nii, et kõik loendid, teegid ja muud funktsioonid on juurdepääsetavad ka ainult klaviatuuri abil. Hõlbustusrežiim lihtsustab hõlbustustehnoloogia kasutajatel menüüde ja juhtelementide käsitsemist. Lingi Põhisisu juurde abil saavad klaviatuuri kasutajad jätta vahele korduvad navigeerimislingid ja liikuda otse lehe põhisisu juurde.

Pealkirjade märgistus aitab määratleda struktuuri ning muudab ekraaniriideri kasutajatele saidil liikumise hõlpsamaks. Saidile üles laaditud pildid võimaldavad määratleda kohandatud aseteksti. Näiteks saate kohandatud aseteksti määrata saidi pildi veebiosal kuvatavale või pilditeeki lisatavale pildile. Saitide vaatamisel on vaegnägijatele abiks Windowsi kõrge kontrastsuse suvandid.

Lisateavet saitide sirvimise ja hõlbustusrežiimi kasutamise kohta leiate teemast Hõlbustusvahendid.

Versioonide jälitamine

Kui soovite, et saaksite vea korral taastada eelmise versiooni või vaadata muudatuste ajalugu, saate loendi või teegi häälestada versioone jälitama. Versioonide jälitagimisel talletatakse üksuste ja failide ning nende atribuutide kõik muudatused. See hõlbustab sisu haldamist muudatuste korral ning juhul, kui teete kasutatavas versioonis mõne vea, saate soovi korral taastada eelmise versiooni. Versioonimine on eriti kasulik siis, kui ühe projektiga töötab korraga mitu inimest või kui teave läbib mitu koostamise ja läbivaatamise etappi.

1. Avaldatud põhiversioon tõstetakse esile ning versiooninumber on täisarv.

2. Versioon luuakse atribuutide või metaandmete muutumisel.

3. Faili esimene versioon on alati vaheversioon numbriga 0.1.

Versioonimine on saadaval kõigi vaiketüübiga loendite (sh kalendrite, probleemijälitamisloendite ja kohandatud loendite) loendiüksuste ja kõigi teegis salvestatavate failitüüpide (sh veebiosade) puhul.

Dokumentide kaasautorlus

Wordi dokumenti või PowerPointi esitlust saab üheaegselt redigeerida mitu kasutajat. See uus funktsioon võimaldab lugeda SharePointis talletatud faili osasid ja neisse kirjutada. Näiteks saate samal ajal, kui teie kolleeg täiendab Wordi dokumendi mingit peatükki, töötada sama dokumendi teise peatükiga.

Muudatuste ajakohastamine

RSS-i abil on mugav teavet standarditud vormingus (sh loendite ja teekide värskendused) levitada ja kätte saada. Standarditud XML-failivorming võimaldab teavet vaadata paljude erinevate programmidega. Soovi korral saate sisu muudatustega kursis olemiseks seadistada loendite ja teekide tellimisel teavitusi.

Meeskond saab kasutada oma kanaleid kohandatud sisu toomiseks meeskonnaliikmetele, kes on vastava RSS-kanali tellinud, ja pakkuda nende veebisaidile tagasi viivaid linke. RSS-kanalite abil saate olla kursis meeskonna töö edenemise ja projekti värskendustega. Selle asemel, et sirvida mitmeid erinevaid meeskonna veebilehti, saadetakse teile nende lehtede uudised ja uuendused automaatselt.

Töövoo haldamine

Töövoo abil saab saidil olevate dokumentidele ja üksustele rakendada kindlaid äriprotsesse ning see hõlbustab ühist töötamist dokumentidega ja projektitoimingute haldamist. Töövood aitavad tagada äriprotsesside järjepidevuse ning tänu äriprotsessidesse kaasatud ülesannete ja etappide haldamisele suurendada ettevõtte tõhusust ja tööviljakust. Töövood võimaldavad tööülesandeid täitvatel inimestel keskenduda töö tegemisele ja mitte töövoo haldamisele.

Tänu protsessi kaasatud tööülesannete haldamisele ja jälitamisele aitavad töövood optimeerida igapäevaste äriprotsesside (nt projekti kinnitamine või dokumendi läbivaatamine) koordineerimise kulusid ja aega. Näiteks saab ettevõte kasutada eelmääratletud kinnitustöövoogu või luua ja juurutada mõne muu äriprotsessi haldamise jaoks kohandatud töövoo.

Sisutüüpidega töötamine

Loend või teek võib toetada mitut sisutüüpi. Sisutüübid võimaldavad ettevõtetel tõhusamalt mahukat sisu korraldada, hallata ja käsitseda. Kui loend või teek on häälestatud lubama mitut sisutüüpi, saate saadaolevate valikute loendist lisada ettevõttes sagedamini kasutatavaid sisutüüpe (nt Turundusesitlused või Lepingud).

Kui lisate loendile või teegile mõne sisutüübi, võib see loend või teek sisaldada lisatud tüübiga üksusi. Kasutajad saavad sel juhul nupu Uus üksus abil luua selles loendis või teegis uue lisatud tüübiga üksusi.

Loendi ja teegi sisutüübi üks peamisi eeliseid on ühes loendis või teegis mitme üksuse- või dokumenditüübi lubamine. Igal lubataval tüübil võivad olla kordumatud metaandmed, poliitika või käitumine. Lisateavet sisutüüpidega töötamise kohta leiate teemast Sisutüüpide tutvustus ja sisutüübi avaldamine.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×