Projekti tööülesannete kasutamine Ärikontaktide halduris

Et aidata teil äriprojekti hõlpsamalt lõpetada, saate selle jagada erinevateks projekti tööülesanne, mida saate järjestada nende tegemise järjekorras ja määrata neid oma meeskonnaliikmetele.

Igale tööülesandele saate määrata alguskuupäeva ja tähtaja. Tööülesande täitmise edenemisel saate uuendada selle täitmistaset. Selle teabe korral saate vaadata äriprojekti kui lintdiagrammi, mis on paigutatud ajaskaalasse. See annab teile visuaalse ülevaate sellest, kui kaugel on projekt ja kui palju on veel teha.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua, määrata, uuendada ja jälitada projekti tööülesandeid.

Lisateavet kirjete kustutamise (sh projekti tööülesanded) kohta leiate teemast Ärikontaktide halduri kirjete kustutamine.

Selle artikli teemad

Projekti tööülesande loomine ja määramine

Uue projekti tööülesande loomine

Täitke projekti tööülesande vorm.

Projekti tööülesande määramine

Teile määratud projekti tööülesande uuendamine

Projekti tööülesande uuendamine

Äriprojektiga lingitud tööülesannete jälitamine

Üksiku äriprojekti projektiülesannete vaatamine

Projekti tööülesannete diagrammina paigutamine ajaskaalale

Projekti tööülesande loomine ja määramine

Kui loote äriprojekti (nt müügiesitus), võib see sisaldada mitmeid projekti tööülesandeid, näiteks:

 • esitluskoha organiseerimine;

 • suupistete hankimine;

 • müügimaterjalide loomine, väljastamine ja edastamine.

Neid tööülesandeid saate määrata igaühele, kellega ühiskasutate oma Business Contact Manageri andmebaas.

Märkus.: Projekti tööülesannetega ei saa faile või meilisõnumeid linkida, kuid saate üksusi (nt failid ja meilisõnumid) manustada projekti tööülesandekirje jaotisesse Kommentaarid.

Uue projekti tööülesande loomine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Projektihaldus.

 2. Klõpsake lindi jaotises Uus nuppu Uus projekti tööülesanne.

Täitke projekti tööülesande vorm.

Projekti tööülesande vorm sisaldab lehekülgi Üldine ja Üksikasjad. Lehekülg Üldine kuvatakse vaikimisi.

Lehekülg Üldine

Saate seda vaadet kasutada projekti tööülesande teabe (nt kellele on projekti tööülesanne määratud, lingitud äriprojekt, tähtaeg ja olek) salvestamiseks.

Projekti tööülesande teabe jaotis
 1. Tippige projekti tööülesande nimi väljale Teema (nõutav).

 2. Projekti tööülesande määramine meeskonnaliikmele või töötajale.    Klõpsake loendis Määratud kasutajale isiku nime.

  Märkus.:  Loendis Määratud kasutajale loetletud nimed on töötajad, kellega ühiskasutate oma Ärikontaktide halduri andmebaasi. Lisateavet andmebaasi ühiskasutusse andmise kohta leiate teemast Ärikontaktide halduri andmete teiste kasutajatega ühiskasutusse andmine.

Lingitud projekt
 1. Klõpsake projekti tööülesandega lingitava äriprojekti valimiseks nuppu Lingitav objekt (nõutav).

  Märkus.:  Projekti tööülesannet saab linkida vaid ühe äriprojektiga. Kui lõite selle projekti tööülesande äriprojekti vormi kaudu, on see teave juba sisestatud.

Projekti tööülesande sätted
 1. Väljadele Alguskuupäev ja Tähtaeg sisestage tööülesande alguskuupäev ja tähtaeg.

  Alguskuupäeva puudutav teave lisatakse kirje ülaossa, lindi alla.

 2. Klõpsake väljal Olek projekti tööülesande oleku kirjeldust.

 3. Tippige väljale % valmis number vahemikus 0-100.

 4. Märkige ruut Tähelepanu nõudev, kui projekti tööülesanne vajab kasutaja tähelepanu, kellele tööülesanne on määratud.

Tööülesanne lisatakse isiku Outlooki ülesanderiba loendis Tööülesandeloend.

 1. Väljal Prioriteet valige projekti tööülesande prioriteetsustase kas Madal, Tavaline või Kõrge.

Loendi kohandamiseks klõpsake käsku Redigeeri seda loendit. Lisateavet loendi kohandamise kohta leiate artikliKirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine jaotisest Loendite loomine või redigeerimine.

 1. Selle projekti tööülesande omanikule meeldetuletuse seadmiseks märkige ruut Meeldetuletus, seejärel klõpsake noolt ja valige kuupäev ja kellaaeg.

Kommentaarid
 1. Tippige või kleepige kommentaarid, või manustage failid või muud Outlooki üksused (nt meilisõnumid), väljale Kommentaarid.

  Märkus.:  Manustatud failid ja Outlooki üksused loetletakse väljal Kommentaarid. Üksusi ei loetleta lingitud äriprojekti lehel Ajalugu.

 2. Kommentaaridele kuupäeva ja kellaaja lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ajatempel.

 3. Kui olete projekti tööülesande kohta käiva teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja sule. Vastasel juhul jätkake selle artikli järgmise jaotisega.

Leht Üksikasjad

Selle lehe kaudu saate salvestada lõpuleviimise kuupäeva, kulunud töötundide arvu ja läbitud vahemaad, mille kulud korvatakse või mida tuleb jälitada..

 1. Lehe Üksikasjad kuvamiseks klõpsake lindi jaotises Kuva nuppu Üksikasjad.

 2. Sisestage projekti tööülesande lõpuleviimise kuupäev väljale Lõpuleviimise kuupäev.

 3. Sisestage tööülesande täitmiseks plaanitud töötundide arv väljale Töö kokku.

 4. Sisestage tööülesande tegemiseks kulunud tegelik töötundide arv väljale Tegelik töö.

 5. Sisestage projekti tööülesande tasustatav läbitud vahemaa väljale Läbitud vahemaa.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Näpunäide.:  Pärast projekti tööülesande salvestamist kuvatakse tööülesande üksikasjad sellega lingitud äriprojekti jaotises Projektiülesande teave.

Lehe algusesse

Projekti tööülesande määramine

Märkus.:  Projekti tööülesannet saate määrata teisele isikule ainult siis, kui Ärikontaktide halduri andmebaas on teiste kasutajatega ühiskasutuses. Lisateavet andmebaasi ühiskasutusse andmise kohta leiate teemast Ärikontaktide halduri andmete teiste kasutajatega ühiskasutusse andmine.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Projektihaldus.

 2. Klõpsake loendipaanis vahekaarti Projektiülesanded ja projekti tööülesande avamiseks topeltklõpsake seda.

 3. Klõpsake projekti tööülesandekirjes loendis Määratud kasutajale soovitud nime.

  Märkus.: Nimesid näete loendis Määra kasutajale ainult siis, kui olete oma andmebaasi andnud teiste kasutajatega ühiskasutusse.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

Teile määratud projekti tööülesande uuendamine

Et äriprojekti edenemine oleks ajakohane, tuleb projekti tööülesannete edenemist uuendada, kui teie ja teie kaastööliseid nende tööülesannetega töötavad. Kui teile määratakse projekti tööülesanne, kuvatakse seda Outlooki ülesanderibal.

 Kuidas?

 1. Klõpsake Outlookis lindil menüüd Vaade.

 2. Klõpsake jaotises Paigutus nuppu Ülesanderiba ja seejärel tehke järgmist.

 3. Kui Ülesanderiba ei kuvata, klõpsake nuppu Tavaline.

 4. Kui ülesanderibal loendit Tööülesannete loend ei kuvata, korrake eelnevaid samme ning seejärel klõpsake käsku Tööülesannete loend.

Projekti tööülesande uuendamine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Projektihaldus.

 2. Projekti tööülesande avamiseks topeltklõpsake loendipaanis vahekaardil Projektiülesanded seda.

 3. Värskendage jaotises Projekti tööülesande sätted praegust olekut, valmidusprotsenti ja seda, kas tööülesanne vajab äriprojekti omaniku tähelepanu.

 4. Jaotises Kommentaarid saate kleepida kommentaarid teistest failidest või tippida kommentaarid otse sellele väljale. Kommentaaridele kuupäeva ka kellaaja lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ajatempel.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Märkus.:  Pärast projekti tööülesandekirje salvestamist kuvatakse tööülesande uusim teave sellega lingitud äriprojekti kirje jaotises Projektiülesande teave.

Lehe algusesse

Äriprojektiga lingitud tööülesannete jälitamine

Kui olete äriprojekti omanik, saate jälgida projekti tööülesannete edenemist, vaadates projektiülesannete vidinaid (nt Project Tasks-Due Next) või vaadates projekti tööülesandeid äriprojekti kirje jaotises Projekti tööülesande teave.

Projektiülesannete vidinad kuvavad teavet kõigi teie äriprojektide projektiülesannete kohta.

Lisateavet vidinate kuvamise kohta tööruumis Projektihaldus leiate teemast Vidinate kasutamine Ärikontaktide halduris.

Üksiku äriprojekti projektiülesannete vaatamine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Projektihaldus.

 2. Topeltklõpsake loendipaanil menüü Äriprojektid äriprojekti, mida soovite vaadata.

  Jaotises Projekti tööülesannete teave kuvatakse teave iga projekti tööülesande kohta. Projekti tööülesande avamiseks ja üksikasjalikuma teabe vaatamiseks topeltklõpsake seda.

Lehe algusesse

Projekti tööülesannete diagrammina paigutamine ajaskaalale

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Projektihaldus.

 2. Klõpsake lindil menüüd Aruanded.

 3. Klõpsake jaotises Projektihaldus nuppu Projektiülesanded ja seejärel käsku Projektiülesanded – kõik.

 4. Klõpsake aruandeaknas lindil jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Projekti tööülesannete filtreerimine vahekaarti Täpsem filter.

 6. Klõpsake loendis Välja nimi väärtust Lingitud objekt. Klõpsake loendis Võrdlus väärtust Võrdub ja seejärel tippige väljale Võrreldav väärtus jälitatava äriprojekti nimi.

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Diagramm.

Äriprojekti projektiülesanded kuvatakse ajaskaalal roheliste tegumiribadena. Tegumiribal olev must joon tähistab tööülesande edenemisprotsenti.

Näpunäide.:  Saate kuvada täiendavaid diagrammielemente. Klõpsake lindil jaotises Diagramm nuppu Sildid ja seejärel valige silt, mida soovite kuvada.

Lisateavet aruannete ja filtrite kohta leiate teemadest Aurannete ja diagrammide kasutamine Ärikontaktide halduris ja Kirjete filtreerimine Ärikontaktide halduris.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×