Office
Logi sisse

Profiilis isikuandmete redigeerimine

Saidi Minu sait profiil on võimalus enda teabe (nt kohustuste ja huvide) jälgimiseks ka ühiselt kasutamiseks. Kui jälgite kolleege, saate oma profiili mõnede üksikasjade abil ka kolleegide huvisid ja tegevusi jälgida.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Olekuteate lisamine või värskendamine

Isikliku kirjelduse lisamine või kustutamine

Tekstiüksuste lisamine või kustutamine

Oma pildi lisamine, muutmine või eemaldamine

Minu teabe üksuste, oskuste ja huvide lisamine või kustutamine

Teatud isiklike andmete vaate haldamine

Ülevaade

Oma profiililehel saate enda kohta isiklikku ja tööalast teavet (nt pilt, töökoht, töövaldkond, teie huvid ja tegevused) jagada. Seega saavad teised ettevõttes töötavad isikud teiega ühendust võtta.

NB!:  Mõned profiilis olevad andmed (nt teie nimi ja ametinimetus) võivad olla sisestatud administraatori poolt ja nende muutmine või kustutamine ei pruugi võimalik olla. Seda tüüpi andmetes vigade parandamiseks võtke ühendust saidiadministraatori või personaliosakonnaga..

Profiili redigeerimine

Oma Minu saidil profiili teabe (nt pildi) lisamisel muutub see kõigile teie profiili külastavatele isikutele nähtavaks. Siiski saate teatud andmete (nt isikliku telefoninumbri) kuvamisõiguse piiramiseks neile privaatsuskategooriad rakendada. Ettevõte võib kohandada teie õigust isikuandmetele privaatsuskategooriaid rakendada.

Profiilis enda kohta teabe sisestamisega saavad kolleegid teiega lihtsamalt ühendust luua ja ühiselt teavet kasutada. Lisaks pakuvad mõned sätted täiendavaid võimalusi kolleegidega suhtlemise haldamiseks.

 • Olekuteade.    Teie olekuteade kuvatakse teie pildi kõrval ja selle abil saate kolleegidele oma praegusi mõtteid või tegevusi edastada. Näiteks saate neile öelda, et ootate huviga projekti või töötate uue esitluse kallal. Iga kord kui te olekuteadet muudate, kuvatakse see teid jälgivate isikute uudistekanalis.

 • Minu teave (töökirjeldus)    Kasutage seda sätet oma projektide, kohustuste ja erialade kirjeldamiseks. Need võtmesõnad kuvatakse teie profiili jaotises Minu teave ja kolleegid saavad võtmesõna klõpsamisega teile märkmetahvli abil küsimuse esitada. Vaikimisi kuvatakse see teave kõigile ja sellele ei saa privaatsuskategooriaid rakendada.

 • Huvid.    Kui kasutate huvide jaoks võtmesõnu ja teie ettevõte toetab suhtevõrgustiku sildistamist, näete võtmesõnaga seotud tegevusi oma uudistekanalis. Selle abil saate seotud teemade kohta lisateavet või tutvuda uute inimestega, kes teie huvisid jagavad. Näiteks kui olete huvina märkinud võtmesõna fotograafia ja keegi sildistab kaameratehnikast rääkiva lehe märksõnaga fotograafia, saate oma uudistekanalis värskenduse.

 • Minu jälgitavad tegevused.    See profiilisäte määratleb millist tüüpi tegevusi te oma uudistekanalis näete (nt kui kolleeg värskendab ajaveebi, saab ametikõrgenduse või keegi rakendab teie huvide võtmesõna).

Lehe algusesse

Olekuteate lisamine või värskendamine

Teie olekuteade kuvatakse teie profiili avalikus vaates ja teie tegevusi jälgivate isikute uudistekanalites.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui juba vaatate kellegi profiili või asute saidi Minu sait mingil lehel, klõpsake linki Minu profiil. Minu profiil

  • Kui vaatate oma SharePointi saidil teist tüüpi lehte, klõpsake paremas ülanurgas oma nime Profiili nimi ja seejärel linki Minu profiil

 2. Klõpsake teksti redigeerimiseks oma pildi kohal asuvat mõttemulli.

 3. Kustutage või valige vana tekst ja seejärel tippige uus olekuteade.

Lehe algusesse

Isikliku kirjelduse lisamine või kustutamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui juba vaatate kellegi profiili või asute saidi Minu sait mingil lehel, klõpsake linki Minu profiil. Minu profiil

  • Kui vaatate oma SharePointi saidil teist tüüpi lehte, klõpsake paremas ülanurgas oma nime Profiili nimi ja seejärel linki Minu profiil

 2. Klõpsake oma pildi all käsku Redigeeri minu profiili.

 3. Klõpsake jaotise Minu teave väljal ja tehke siis ühte järgmistest.

 4. Isikliku kirjelduse lisamiseks tippige tekst väljale. Kasutage eriliste tekstiefektide (värvi, paksu kirja ja täppide) lisamiseks vormindusriistu. Lisaks saate lisada hüperlinke. Vormindusriistad kuvatakse väljal klõpsamisel.

 5. Isikliku kirjelduse kustutamiseks valige tekst ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 6. Klõpsake lehe ülaservas nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

Tekstiüksuste lisamine või kustutamine

Paljud profiili sisestatavad üksikasjad sisestatakse väljadele, mis on teie eest juba sildistatud (nt Huvid, Koolid, Sünnipäev ja Kodutelefon). Kasutage antud välju teabe sisestamiseks või kustutamiseks. Sõltuvalt sellest, kuidas teie profiil on seadistatud, võivad mõned andmed olla ettevõtte poolt juba sisestatud (nt personaliosakonna andmebaasist) ja nende muutmine ei pruugi võimalik olla.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui juba vaatate kellegi profiili või asute saidi Minu sait mingil lehel, klõpsake linki Minu profiil. Minu profiil

  • Kui vaatate oma SharePointi saidil teist tüüpi lehte, klõpsake paremas ülanurgas oma nime Profiili nimi ja seejärel linki Minu profiil

 2. Klõpsake oma pildi all käsku Redigeeri minu profiili.

 3. Klõpsake iga muudetava üksikasja väljal ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Teksti lisamiseks tippige tekst väljale.

  • Teksti kustutamiseks valige tekst seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Klõpsake lehe ülaservas nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

Oma pildi lisamine, muutmine või eemaldamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui juba vaatate kellegi profiili või asute saidi Minu sait mingil lehel, klõpsake linki Minu profiil. Minu profiil

  • Kui vaatate oma SharePointi saidil teist tüüpi lehte, klõpsake paremas ülanurgas oma nime Profiili nimi ja seejärel linki Minu profiil

 2. Klõpsake oma pildi all käsku Redigeeri minu profiili.

 3. Tehke jaotises Pilt ühte järgmistest.

Toiming

Teostamine

Pildi lisamine või muutmine

 1. Klõpsake käsku Vali pilt.

 2. Tippige dialoogiboksis Pildi üleslaadimine pildifaili nimi või klõpsake pildifaili asukoha leidmiseks nuppu Sirvi.

  Märkus.:  Teie ettevõte võib pildi teie eest sisestada või kohandada etappe pildi muutmiseks.

Pildi eemaldamine

 • Klõpsake nuppu Eemalda.

Lehe algusesse

Minu teabe üksuste, oskuste ja huvide lisamine või kustutamine

Need profiili üksikasjad loovad atribuutide loendi, mis genereeritakse kõigi väärtusi sisestanud ettevõttetöötatajate poolt. Selle abil saate määratleda, kas üksused on juba ettevõtteloendis.

Uue üksuse asemel üksuse loendist valimine muudab ettevõtte üldloendit täpsemaks. Seega on otsingutulemused kehtivad. Lisaks saate samu rolle ja huvisid jagavate isikutega lihtsamalt ühendust luua. Järgnevalt on esitatud nende üksikasjade kirjeldus ja kaasatavate teabetüüpide soovitused.

Teile esitatakse täiendavad soovitused ja võib-olla saadetakse need ka meilisõnumiga. Sel juhul on soovituste aluseks sõnad, mida meilisõnumites tihti kasutate. Lisateavet võtmesõnade soovituste kohta leiate jaotisest Vt ka.

Jaotis

Soovitatav teave

Minu teave

Sõnad, mis kirjeldavad teie projekte, tööülesandeid või üldist töörolli. Need üksused kuvatakse profiili jaotises Minu teave ja inimesed saavad üksuste klõpsamisega teile küsimusi esitada.

Oskused

Oskused, mida kasutate töö teostamiseks või kasutasite eelmistes projektides.

Huvid

Isiklikud huvid ja ärihuvid. Huvidega seotud tegevused (nt kui isikud rakendavad sama võtmesõna kasutavat silti) kuvatakse teie tegevuste uudistekanalis.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui juba vaatate kellegi profiili või asute saidi Minu sait mingil lehel, klõpsake linki Minu profiil. Minu profiil

  • Kui vaatate oma SharePointi saidil teist tüüpi lehte, klõpsake paremas ülanurgas oma nime Profiili nimi ja seejärel linki Minu profiil

 2. Klõpsake oma pildi all käsku Redigeeri minu profiili.

 3. Klõpsake iga muudetava üksikasja väljal ja tehke siis ühte järgmistest.

 4. Võtmesõnade lisamiseks tippige tekst väljale ja mitme võtmesõna korral eraldage need semikoolonitega. Kui kuvatakse väli Soovitus ja näete loendis sobivat võtmesõna, siis klõpsake seda võtmesõna.

 5. Teksti kustutamiseks valige tekst seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Klõpsake lehe ülaservas nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

Teatud isiklike andmete vaate haldamine

Sõltuvalt sellest, kuidas teie Minu sait on seadistatud, saate privaatsuskategooriate abil määratleda kes teie profiilis teatud isikuandmeid näevad. Näiteks soovite isiklikku mobiiltelefoninumbrit jagada oma juhatajaga, kuid mitte kõigiga, kes profiili näevad.

Kuva isikutele

Märkus.:  Mõned profiilis olevad andmed (nt teie nimi ja ametinimetus) võivad olla sisestatud administraatori poolt ja neile ei pruugi privaatsuskategooria rakendamine võimalik olla.

Saate mõnedele isikuandmetele rakendada järgmised privaatsuskategooriad.

 • Ainult mina.     Teie

 • Minu juhataja.    Teie otsene juhataja

 • Minu meeskond.    Sõltuvalt teie saidi Minu sait seadistusest on sellesse kategooriasse kaasatud isikud, kes alluvad teie juhatajale, teie juhataja ja otsealluvad. Rühma Minu meeskond saate ka teisi kolleege (nt isikud, kellega tihedalt koos töötate või keda hästi tunnete) lisada. Kui plaanite privaatsuskategooriaid rakendada, saate seda kategooriat kasutada isikute jaoks, kellega soovite kõige rohkem teavet jagada.

 • Minu kolleegid.    Teie kolleegide hulka on kaasatud meeskonnaliikmed ja muud isikud, kelle tegevusi te jälgite.

 • Kõik.    Kõik isikud, kellele ettevõte on andnud õigused teie Minu saiti vaadata.

 • Tehke ühte järgmistest.

  • Kui juba vaatate kellegi profiili või asute saidi Minu sait mingil lehel, klõpsake linki Minu profiil. Minu profiil

  • Kui vaatate oma SharePointi saidil teist tüüpi lehte, klõpsake paremas ülanurgas oma nime Profiili nimi ja seejärel linki Minu profiil

 • Klõpsake oma pildi all käsku Redigeeri minu profiili.

 • Klõpsake iga muudetava üksikasja väljal ja seejärel klõpsake paremal olevas ripploendiboksis privaatsusrühma, mida soovite üksikasjale rakendada.

  Märkus.:  Ripploendiboks pole saadaval, kui üksikasja privaatsussätet ei saa muuta.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×