Office
Logi sisse

Printimine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Rakendust Publisher 2010 kasutatakse peamiselt kvaliteetsete trükiste ja muude publikatsioonide loomiseks. Neid saab printida kas koduprinteriga või saata printimiseks mõnda spetsialiseeritud paljunduskeskusse või trükkimiseks trükikotta. Lisateavet valiku tegemiseks leiate teemast Printimine: koduprintimise, paljunduskeskuse ja trükikoja vahel valimine.

Märkus.: Kui valitud printer ei toeta värviprintimist või kui see toetab värviprintimist, kuid olete valinud sätte Liithalliskaala, saab publikatsiooni kuvada eelvaateaknas mustvalgelt, isegi kui publikatsioon sisaldab värvilisi andmeid.

Selle artikli teemad

Käsu Prindi asukoht

Printimine sätted ja Prindi eelvaade

Publikatsiooni printimine

Käsu Prindi asukoht

Käsu Prindi on nüüd Backstage'i vaates. Backstage'i vaate avamiseks Publisheri Faili nupp vasakus ülanurgas nuppu fail. Lisaks printimist, sisaldab Backstage'i vaate käskude salvestamine, avamine, ja faile, samuti teavet praeguse publikatsiooni sulgemine ja publikatsiooni ja Publisheri suvandid. Üksikasjalikumat teavet teemast Alustamine - mis on uut rakenduses Publisher 2010 ja mis juhtus menüüga Fail? artikleid.

Lehe algusse

Prindisätted ja prindi eelvaade

Printimise uus Backstage'i vaade näeb välja selline: Publisheri prindisätete ülevaade

Vasakul on prindisätete ja parempoolsel paanil eelvaade. Sätete vasakul mõjutab prinditud publikatsiooni ajal õige sätted mõjutavad ainult teie publikatsiooni vaadet.

Märkus.: Mõned neist juhtelementidest sõltuvad muudest sätetest, nt värvi juhtelement on saadaval ainult juhul, kui teie printer toetab värviprintimist ja esi-/tagaosa läbipaistvuse liugur on saadaval ainult juhul, kui otsustate printida paberi mõlemale küljele.

Prindisätete abil saate konfigureerida järgmist.

prindisätete Publisher 2010

1. Printimine.     Sisestage prinditava töö eksemplaride arv ja kõpsake prinditöö printerisse saatmiseks käsku Prindi.

2. Printer.     Lisaks printeri valimisele saadaolevate printerite loendist saate lisada uue printeri, pääsete juurde täpsematele väljastussätetele ja saate printida faili.

3. Sätted.     Sätete jaotises saate reguleerida järgmist.

 • Leheküljed:     saate printimiseks valida teatud leheküljed või lehekülgede vahemiku.

 • Väljaprindi väljalükkamine:     saate määrata publikatsiooni printimise asukoha lehel ja selle, kuidas publikatsioon paberilehtedel paigutatakse.

 • Paberi formaat:     saate valida publikatsiooni printimiseks kasutatavate paberilehtede formaadi ja laadi.

 • Ühe-/kahepoolne printimine:     saate valida, kas prinditakse paberi ühele või mõlemale küljele ja selle, millist serva paberi pööramisel kasutatakse.

 • Värv:     kui teie printer toetab värviprintimist, saate selle juhtelemendi abil valida, kas kasutada värvilist või mustvalget printimist.

 • Salvesta sätted koos publikatsiooniga:     kui see ruut on märgitud, siis salvestatakse koos publikatsiooniga teie valitud Sätted.

Märkus.: Office Publisheris tähistab leheküljeformaat publikatsiooni tööala. Nii paberi kui ka paberilehe puhul on formaat printimiseks kasutatava paberi formaat. Paberileht võib sisaldada mitut lehekülge ja suur lehekülg võib asuda mitmel lehel.

Eelvaatepaan muutub vastavalt prindisätetes tehtud muudatustele. See pakub järgmisi funktsioone.

Publisher 2010 prindieelvaade

1. Lehtede vahel liikumine:     saate oma publikatsiooni lehtede vahel liikuda.

2. Esi- ja tagaküljenupud:     need nupud on saadaval siis, kui prindite paberilehe mõlemale küljele, neid klõpsates saate kuvada lehe esi- ja tagakülje.

3. Suumimisliugur:     saate oma publikatsiooni suurendamiseks liigutada liugurit vasakule ja vähendamiseks paremale.

4. Sobita lehega:     kui kuvate korraga rohkem kui ühe lehe, saate selle selle nupu klõpsamisel publikatsiooni ainult ühe lehe kuvamiseks suurendada.

5. Kuva mitu lehte:     kui teie publikatsioon prinditakse mitmele paberilehele, saate selle nupu klõpsamisel kuvada korraga rohkem kui ühe lehe eelvaate.

6. Kuva/peida leheküljenumbrid:     selle liuguri abil kuvatakse paberilehtedel esitatud lehekülgede järjekord. Sellest on eriti palju kasu juhul, kui prindite publikatsiooni rohkem kui ühele paberilehel olevale leheküljele (nt õnnitluskaardid).

7. Kuva/peida Joonlaudade:    kuvab või peidab Joonlaudade kõrguse ja laiuse praegu valitud paberilehele. Kui muudate sättedpaberiformaadi, muutub vastavalt joonlaua.

8. vaate liugurit:    mõlemast lehe printimisel see liugur võimaldab teil näha kaudu teisel pool lehte, nagu osaluse prinditava paberi hele tabeli. See võimaldab teil olla kindel, et publikatsiooni read up õigesti paberilehe mõlemale poolele.

Lehe algusse

Trükise või muu publikatsiooni printimine

 1. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake nuppu Fail.

 2. Prindisätete lehe avamiseks klõpsake käsku Prindi.

  Peate võib-olla hetke ootama, kuni Publisher loob teie printeriga ühenduse.

 3. Jaotise Printimine väljal Prinditöö eksemplarid määrake prinditavate eksemplaride arv.

 4. Jaotises Printer veenduge, et valitud on õige printer.

  Eelvaateaken kuvatakse mustvalgena sõltumata sellest, kas teie publikatsioonid sisaldavad ka värvilisi andmeid (v.a juhul, kui olete valinud värviprinteri).

 5. Jaotises Sätted tehke järgmist.

  1. Veenduge, et valitud on õige lehekülgede või jaotiste komplekt.

  2. Valige lehekülgede lehel kuvamise vorming.

  3. Määrake paberi formaat.

  4. Määrake, kas soovite printida paberilehe ühele või mõlemale küljele ja mõlemale küljele printimise korral see, kas soovite paberilehe pöörata pikemale või lühemale servale.

  5. Kui teie printer toetab värviprintimist, siis valige, kas printida värviliselt või mustvalgelt.

 6. Publikatsiooni printerisse saatmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Publikatsioonist mitme eksemplari printimine

 1. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake nuppu Fail.

 2. Prindisätete lehe avamiseks klõpsake käsku Prindi.

  Peate võib-olla hetke ootama, kuni Publisher loob teie printeriga ühenduse.

 3. Jaotise Printimine väljal Prinditöö eksemplarid määrake prinditavate eksemplaride arv.

 4. Publikatsiooni printerisse saatmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Lehe algusse

Publikatsiooni valitud lehtede printimine

 1. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake nuppu Fail.

 2. Prindisätete lehe avamiseks klõpsake käsku Prindi.

  Peate võib-olla hetke ootama, kuni Publisher loob teie printeriga ühenduse.

 3. Jaotises Sätted klõpsake tekstivälja Lehed.

 4. Tippige tekstiväljale esimese prinditava lehekülje number, siis sidekriips ja seejärel prinditava leheküljevahemiku viimase lehe number (nt 2-4).

 5. Publikatsiooni printerisse saatmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Ühe lehe printimine

 1. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake nuppu Fail.

 2. Prindisätete lehe avamiseks klõpsake käsku Prindi.

  Peate võib-olla hetke ootama, kuni Publisher loob teie printeriga ühenduse.

 3. Jaotises Sätted klõpsake tekstivälja Lehed.

 4. Tippige tekstiväljale esimese prinditava lehekülje number, siis koma ja seejärel järgmise prinditava lehekülje number. Korrake seda iga prinditava lehekülje numbri puhul (nt 2,4,6,8).

 5. Publikatsiooni printerisse saatmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Lehe algusse

Igast lehest mitme eksemplari printimine

Kui prindite silte või visiitkaarte, on vaikesuvandiks Mitu eksemplari lehel. Selle suvandi korral saate oma publikatsiooni igast leheküljest printida rohkem kui ühe eksemplari, nii et iga leheküljekomplekt asub eraldi paberilehel. Kui valite selle suvandi, muutub kättesaadavaks nupp Küljendisuvandid , mis võimaldab reguleerida veerisejuhikuid ja sellega publikatsiooni eksemplaride arvu ühele paberilehele mahtumiseks suurendada või vähendada. Kui teie visiitkaardi publikatsioon sisaldab kahte lehekülge (kummalgi leheküljel on erinev visiitkaart) ja märgite ruudu Mitu eksemplari lehel ning valite väärtuse 10 eksemplari, siis prinditakse kahele paberilehele kokku 20 eksemplari — mõlemast eraldi visiitkaardist 10 eksemplari — üks lehekülg paberilehe kohta.

 1. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake nuppu Fail.

 2. Prindisätete lehe avamiseks klõpsake käsku Prindi.

  Peate võib-olla hetke ootama, kuni Publisher loob teie printeriga ühenduse.

 3. Jaotises Sätted valige suvand Mitu eksemplari lehel ja siis valige eksemplaride arv.

 4. Publikatsiooni printerisse saatmiseks klõpsake nuppu Prindi.

  Märkused: 

  • Kui märgite ruudu Üks lehekülg lehel, prinditakse publikatsioon paberilehe keskele.

  • Kui soovite printida ühe paberilehe kohta ühe publikatsioonilehekülje, mis on lehel teatud asendis, märkige ruut Mitu eksemplari lehel, klõpsake nuppu Küljendisuvandid ja muutke seejärel publikatsiooni asendit lehel, kohandades jaotises Veel prindisuvandeid rea- ja veerusuvandeid ning horisontaalset ja vertikaalset vahet. See suvand on saadaval publikatsioonide puhul, mille leheküljeformaat on paberiformaadist väiksem (nt reklaamid, visiit- ja tänukaardid).

Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Kui soovite printida silte, nimesilte või visiitkaarte, on kõige kasulikum printida kogu komplekt ühele lehele. Seda saab Publisheris teha lehel Printimine ruudu Mitu lehekülge lehel märkimise teel. Kui valite selle suvandi, siis muutub kättesaadavaks nupp Küljendisuvandid, mis võimaldab reguleerida veerisejuhikuid ja sellega publikatsiooni eksemplaride arvu ühele leheküljele mahtumiseks suurendada või vähendada. Kui teil on näiteks kümnest erinevat teavet sisaldavast postkaardist koosnev komplekt ja märgite ruudu Mitu lehekülge lehel ning valite ühe eksemplari, siis prinditakse kõik kümme lehekülge ühele paberilehele.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui publikatsiooni leheküljeformaat on väiksem kui publikatsiooni printimiseks seatud lehe formaat.

 1. Backstage'i vaate avamiseks klõpsake nuppu Fail.

 2. Prindisätete lehe avamiseks klõpsake käsku Prindi.

  Peate võib-olla hetke ootama, kuni Publisher loob teie printeriga ühenduse.

 3. Jaotises Sätted märkige ruut Mitu lehekülge lehel ja siis valige eksemplaride arv.

 4. Publikatsiooni printerisse saatmiseks klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×