Praeguse andmebaasi kasutajasuvandite seadmine kesksest asukohast

Kasutage praeguse Microsoft Access 2010 andmebaasi kasutajasätete (nt selle, millistena kuvatakse objektiaknad) kohandamiseks, kiirklahvide lubamiseks ja automaatparanduse valikute määramiseks kategooria Praegune andmebaas suvandeid. Saate seada need suvandid kliendirežiimis rakenduse Access 2010 kaudu.

Mis on kliendirežiim ja veebirežiim?

Kliendirežiim    Kliendirežiim on režiim, mille abil saate luua standardseid Accessi rakendusi. Selles režiimis on kasutamiseks saadaval kõik standardfunktsioonid (juhtelemendid, andmetüübid, makrotoimingud, atribuudid jne). Kui avate Access 2010 abil Accessi varasema versiooniga loodud andmebaasirakenduse, avab Access 2010 selle kliendirežiimis.

Veebirežiim    Veebirežiimi abil luuakse Accessi veebirakendusi. Selles režiimis on vormide, tabelite, päringute jne kujunduskeskkonnad konfigureeritud nii, et saate lisada ainult veebiga ühilduvaid funktsioone.

Märkus. : Muudatuste tegemiseks peab andmebaas olema avatud ja mõni neist sätetest ei aktiveeru enne andmebaasi sulgemist ja taasavamist.

Selle artikli teemad

Praeguse andmebaasi suvandite kohandamine

Objektiakende kuvamise suvandite valimine

Accessi kiirklahvide lubamine

Praeguse andmebaasi failihaldussuvandite seadmine

Praeguse andmebaasi failinavigeerimissuvandite seadmine

Praeguse andmebaasi väljanimede jälitamise ja parandamise suvandite seadmine

Praeguse andmebaasi filtrisuvandite seadmine

Praeguse andmebaasi suvandite kohandamine

Mõni praeguse andmebaasi või rakenduse kiiresti kohandatav omadus on näiteks rakenduse nime ja logo kuvamine, objektiakende kuvamine ja failihalduse määramine.

  1. Tehke praegu avatud andmebaasis järgmist. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake nuppu Suvandid ja valige jaotises Rakenduse suvandid sätted.

    Access avab dialoogiboksi, milles on aktiveeritud praeguse andmebaasi suvandid

Säte

Kirjeldus

Rakenduse tiitel

Määratleb praeguse andmebaasi Windowsi tiitliribal kuvatava kohandatud nime.

Rakenduse ikoon

Saate praeguse andmebaasi jaoks valida ikooni. Tippige pildi failinimi või klõpsake pildi leidmiseks nuppu Sirvi. Valitud pilt kuvatakse Windowsi tiitliribal.

Kasuta vormi- ja aruandeikoonina

Selle ruudu märkimisel kuvatakse rakenduse ikoon kõigi praeguse andmebaasi vormide ja aruannete vahekaartidel. Kui dokumendivahekaardid pole lubatud, siis ikooni ei kuvata.

Kuva vorm

Määrab vormi, mis kuvatakse andmebaasi avamisel. Kui te ei soovi andmebaasi avamisel ühtegi vormi kuvada, säilitage vaikeväärtus (pole).

Veebikuva vorm

Selle ruudu märkimisel saavad kasutajad seada, muuta ja kustutada veebis kuvatavaid vorme.

Kuva olekuriba

Selle ruudu märkimisel kuvatakse Accessi tööruumi allosas olekuriba.

  1. Kui valik, mida muutsite, nõuab andmebaasi sulgemist ja taasavamist, tehke järgmist. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake nuppu Sule andmebaas.

  3. Andmebaasi uuesti avamiseks klõpsake nuppu Ava ja valige andmebaas.

Lehe algusesse

Objektiakende kuvamise suvandite valimine

Eelmistes Accessi versioonides avanesid kõik objektid eraldi akendes ja töö mitme aknaga tähendas nende suuruse pidevat muutmist. Rakendusse Access 2007 kaasati suvand, mis kuvab kõik avatud objektid objektiakna ülaservas olevatel vahekaartidel. Nii on lihtsam objektide vahel liikuda, selleks piisab vajaliku vahekaardi klõpsamisest. Kategooria Praegune andmebaas jaotises Dokumendiakna suvandid saate seada järgmisi kuvasuvandeid.

Säte

Kirjeldus

Kattuvad aknad

Selle ruudu märkimisel kuvatakse mitu avatud objekti teineteisega kattuvalt.

objektiakende kuvamine kattuvas vaates

Vahekaartidega dokumendid

Selle ruudu märkimisel on ka mitme avatud objekti puhul korraga nähtaval ainult üks objekt.

pilt sellest, kuidas avatud objektid kuvatakse, kui valitud on vahekaartidega dokumentide suvand

Sätet Vahekaartidega dokumendid saab kasutada ka vahekaarte kuvamata. See on kasulik siis, kui kasutajal on tarvis töötada korraga ühe objektiga. Kui tühjendate selle ruudu, kaasake kindlasti mõni muu navigeerimisvõimalus, et kasutajad saaksid aktiveerida muid objekte.

Kuva dokumendi vahekaardid

Kui valisite suvandi Vahekaartidega dokumendid, saate kõikide avatud objektide kuvamiseks vahekaardil valida ka selle suvandi.

Kasuta vormides Windowsi kujundusega juhtelemente

Selle ruudu märkimisel kasutatakse vormide ja aruannete juhtelementide kuvamiseks Windowsi kujundust.

Luba paigutusvaade

Selle ruudu märkimisel kuvatakse nupp Paigutusvaade Accessi olekuribal ja objekti vahekaardi paremklõpsamisel kuvatavas kiirmenüüs. Kui tühjendate selle ruudu, ei saa kasutaja vorme ega aruandeid paigutusvaates avada.

Märkus. : Pärast selle ruudu tühjendamist pole paigutusvaade jaotises Vaated ega üheski kiirmenüüs suvandina saadaval.

Luba tabelite kujunduse muutmine andmelehevaates

Selle ruudu märkimisel saate andmelehevaates tabelite kujundust muuta.

Otsi kärbitud arvuvälju

Selle ruudu märkimisel kuvab Access arvud kujul "#####", kui veerg on kogu väärtuse kuvamiseks liiga kitsas. Kui jätate selle ruudu märkimata, kuvatakse väärtused veerus osaliselt.

Pildiatribuudi talletusvorming

Selle ruudu märkimisel talletab Access pildid nende esialgses vormingus. Märkige see ruut andmebaasi mahu vähendamiseks.

Teisenda kõik pildiandmed rasterpiltideks (ühildub Access 2003 ja vanemate versioonidega)

Selle ruudu märkimisel loob Access esialgse pildifaili koopia kas Windowsi rasterpildi või seadmesõltumatu rasterpildi vormingus. Märkige see ruut, kui soovite kuvada pilte rakenduses Office Access 2003 või vanemates versioonides loodud andmebaasides.

Lehe algusesse

Accessi kiirklahvide lubamine

Kui ruut Kasuta Accessi eriklahve on märgitud, saavad kasutajad aktiivses andmebaasis kasutada järgmisi kiirklahve.

Klahvid

Tulemus

F11

Kuvab ja peidab navigeerimispaani.

CTRL+G

Kuvab Visual Basic Editoris akna Vahetu.

ALT+F11

Käivitab Visual Basic Editori.

CTRL+BREAK

Accessi projektiga töötamisel peatab selle klahvikombinatsiooni vajutamine Accessi serverist kirjete toomise.

Lehe algusesse

Praeguse andmebaasi failihaldussuvandite seadmine

Need suvandid rakenduvad ainult nende muutmise ajal avatud andmebaasile.

Säte

Kirjeldus

Tihenda sulgemisel

Selle ruudu märkimisel tihendatakse andmebaas sulgemisel automaatselt.

Eemalda salvestamisel failiatribuutidest isikuandmed

Selle ruudu märkimisel eemaldatakse faili salvestamisel sellest isikuandmed automaatselt.

Lehe algusesse

Praeguse andmebaasi failinavigeerimissuvandite seadmine

Praeguse rakenduse navigeerimissuvandeid saab kohandada järgmiselt.

navigeerimissuvandite sätted

Säte

Kirjeldus

Kuva navigeerimispaan

Selle ruudu tühjendamisel ei kuvata praeguse andmebaasi avamisel navigeerimispaani.

Navigeerimissuvandid

Selle ruudu märkimisel saate muuta navigeerimispaanil kuvatavaid kategooriaid ja rühmi ning seada praeguse andmebaasi objektide avamise suvandeid.

Lindi nimi

Saate valida kohandatud lindirühma nime.

Kiirmenüüriba

Saate määrata või muuta kiirmenüüde vaikemenüüriba.

Luba täismenüüd

Selle ruudu tühjendamisel kuvatakse lindil ainult menüü Avaleht. Lisaks sellele pole nupu Klõpsake menüüd Fail. klõpsamisel saadaval käsud Salvesta ega Salvesta nimega.

Luba vaikekiirmenüüd

Selle ruudu valimisel saate sisse või välja lülitada kiirmenüüd (hüpiku), mis kuvatakse, kui klõpsate navigeerimispaanil andmebaasi objekti või vormil või aruandes juhtelementi. Valitud suvandi jõustumiseks tuleb avatud andmebaas sulgeda ja uuesti avada.

Lehe algusesse

Praeguse andmebaasi väljanimede jälitamise ja parandamise suvandite seadmine

Suvandi Nime automaatkorrektuur valimise korral jälitab ja parandab Access andmebaasiväljade nimede viiteid vormidel, aruannetes ja päringutes. Praeguse andmebaasi jaoks saate seada järgmisi suvandeid.

Säte

Kirjeldus

Jälita nime automaatkorrektuuri teavet

Selle ruudu märkimisel talletab Access teabe, mida on vaja nimepanemisel tehtud vigade parandamiseks. Access ei paranda vigu, kui suvand Käivita nime automaatkorrektuur pole valitud.

Käivita nime automaatkorrektuur

Selle ruudu märkimisel parandab Access nimepanemisel tehtud vead nende ilmnemisel. Kui märgite ruudu Jälita nime automaatkorrektuuri teavet ja jätate selle ruudu tühjaks, talletab Access vigade teavet seni, kuni märgite selle ruudu.

Logi nime automaatkorrektuuri muudatused

Selle ruudu märkimisel logib Access nimevigade parandamisel tehtud muudatused andmebaasi.

Lehe algusesse

Praeguse andmebaasi filtrisuvandite seadmine

Saate filtreerida vormi teavet määratluse Filtreeri vormi alusel abil filtri määramise teel ja valida kuvatavad väärtused praeguse andmebaasi aknas Filtreeri vormi alusel.

Selle jaotise suvandid reguleerivad mitmesuguseid funktsioone (nt aknas Filtreeri vormi alusel kuvatavat antud välja väärtusteloendite mahtu). Samuti saate määrata, kas kasutaja saab kuvada välise faili lingitud tabeli indekseeritud ja indekseerimata väljade väärtusi. Saate valida ka suvandid selle kohta, kas akna Filtreeri vormi alusel kasutamisel kuvatakse vormi juhtelementide seas väärtusteloendid.

Säte

Kirjeldus

Kohalikud indekseeritud väljad

Selle ruudu märkimisel kuvatakse aknas Filtreeri vormi alusel kuvatavate kohalike indekseeritud väljade väärtusteloendite väärtused.

Kohalikud indekseerimata väljad

Kaasab akna Vormi alusel filtreerimine väärtusteloendisse kohalike indekseerimata väljade väärtused.

ODBC-väljad

Kaasab avatud andmebaasipöörduse ühenduse abil lingitud tabelite väärtused.

Ära kuva loendeid, kus on järgmisest rohkem loetud kirjeid

Sisestage suurim kirjete arv, mida Access vormide järgi filtreerimisel kasutatava väärtusteloendi koostamisel loeb. Kui loendi koostamiseks vajalike kirjete arv ületab määratud arvu, siis väärtusteloendit ei kuvata. Kõik väärtusteloendid võivad sisaldada ainult kordumatuid väärtusi, isegi kui nende väljad on indekseerimata. Vaikesäte on 1000.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×