PowerPointis ülesande jaoks õige vaate valimine

PowerPointi slaide saate olenevalt soovitud toimingust kuvada mitmel viisil. Mõni vaade on hea esitluse loomiseks, teine seevastu sobib kõige paremini esitluse ettekandmiseks.

PowerPointi vaatevõimalused leiate menüüst Vaade (nagu allpool näidatud).

Pilt PowerPointi menüüst Vaade

Lisaks saate kõige sagedamini kasutatavaid vaateid otsida slaidiakna all asuval tegumiribal (nagu allpool näidatud).

PowerPointis kuva allservas olevate vaatenuppude pilt

Märkus.: PowerPointvaikevaate muutmiseks lugege teemat vaikevaate muutmine.

Vaated esitluse loomiseks

Normal view

Vaate Normaalvaade saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba kaudu PowerPointi tavavaate nupp või lindi menüü Vaade kaudu.

Normaalvaade on redigeerimisrežiim, kus te enamasti slaidide loomiseks töötate. Kui valitud on Normaalvaade, kuvatakse akna vasakus servas slaidide pisipildid ja suures aknaosas praegune slaid, mille all asub jaotis, kuhu saate tippida vastava slaidi ettekandemärkmed.

PowerPointi tavavaate pilt

Slaidisortimisvaade

Vaate Slaidisortimisvaade saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba kaudu PowerPointi slaidivaate nupu pilt või lindi menüü Vaade kaudu.

Vaates Slaidisorter (näidatud allpool) on kõik teie esitluse slaidid kuvatud horisontaalselt pisipiltidena. Slaidisortimisvaates on mugav slaide ümber korraldada – lihtsalt klõpsake soovitud slaide ja lohistage need uude asukohta või lisage jaotisi, et rühmitada slaide ülevaatlikesse rühmadesse.

PowerPointi slaidisortimisvaate pilt

Jaotiste kohta leiate lisateavet teemast PowerPointi slaidide jaotistesse korraldamine.

Märkmelehevaade

Esinejamärkmete kuvamiseks või peitmiseks saate kasutada slaidiakna allservas olevat nuppu Märkmed märkmete nupp PowerPointis või valida vaate Märkmelehevaade lindimenüüs Vaade.

Paan Märkmed kuvatakse slaidiakna all. Saate märkmed välja printida, lisada publikule saadetavasse esitlusse või neid lihtsalt esitluse ajal enda tarbeks kasutada.

PowerPointi ettekandemärkmete paani pilt

Lisateavet märkmete kohta leiate teemast Ettekandemärkmete lisamine slaididele.

Liigendusvaade

Vaate Liigendus saate avada lindi menüü Vaade kaudu. (Rakenduses PowerPoint 2013 ja uuemates versioonides ei saa enam vaadet Liigendus aktiveerida otse vaatest Normaalvaade. Peate selle avama menüü Vaade kaudu.)

Vaade Liigendus sobib esitluse liigenduse või skeemi loomiseks. Sellel kuvatakse ainult slaididel olev tekst, mitte pildid ega muud graafikaelemendid.

PowerPointi liigendusvaate.

Juhtvaated

Juhtvaate aktiveerimiseks valige menüü Vaade jaotises Juhtvaated soovitud juhtvaade.

Jaotise Juhtvaated vaadete hulka kuuluvad Slaid, Jaotusmaterjal ja Märkmed. Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et seal saate igale esitlusega seotud slaidile, märkmelehele või jaotusmaterjalile teha universaalseid laadimuudatusi.

Lisateavet juhtvaadetega töötamise kohta leiate teemadest:

Vaated esitluse ettekandmiseks ja vaatamiseks

Slaidiseansivaade

Vaate Slaidiseanss saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba PowerPointi slaidiseansivaate nupu pilt kaudu.

Kasutage slaidiseansivaadet esitluse esitamiseks publikule. Slaidiseansivaate puhul kasutatakse esitluseks tervet arvutiekraani, täpselt nagu ka suurel ekraanil vaatajaskonna ees.

Esinejavaade

Vaate Esinejavaade avamiseks klõpsake vaate Slaidiseanss vasakus allnurgas nuppu Nupp Kuva esinejavaade PowerPointis. ja siis klõpsake nuppu Kuva esinejavaade (nagu allpool näidatud).

Esinejavaade sobib siis, kui soovite esitluse esitamise ajal märkmeid vaadata. Kui valitud on Esinejavaade, ei kuvata teie märkmeid vaatajaskonnale.

PowerPointi esinejavaate menüü pilt

Lisateavet esinejavaate kasutamise kohta leiate teemast Ettekandemärkmete vaatamine slaidiseansi esitamisel.

Lugemisvaade

Vaate Lugemisvaade saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba lugemisvaate nupp PowerPointis kaudu.

Lugemisvaade on üldjuhul parim variant enamikule inimestest, kes vaatavad PowerPointi esitlust ilma esinejata. Selle vaate korral kuvatakse esitlus täisekraanvaates (nagu ka slaidiseansivaate korral) ja see sisaldab üksnes mõnda lihtsat juhtelementi, mille abil on slaide hõlbus läbi vaadata.

Vaated esitluse loomiseks

PowerPointis on mitu vaadet, mis on teile professionaalse ilmega esitluse loomisel abiks.

Normaalvaade

Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlusi kirjutada ja kujundada. Normaalvaatel on neli tööala.

Normaalvaade

1. Vahekaart Liigendus. Sobiv koht sisu kirjutamise alustamiseks – mõtete kogumiseks, nende väljendamise kavandamiseks ning slaidide ja teksti paigutamiseks. Vahekaardil Liigendus kuvatakse slaidide tekst liigendatult.

Märkus.: Ainult tekstiga (nii nagu see kuvatakse liigendusvaates) ning graafika ja animatsioonideta esitluse liigenduse pabereksemplari printimiseks klõpsake esmalt menüüd Fail.

Seejärel klõpsake nuppu Prindi, valige jaotises Muud sätted nupp Täisleheslaidid, klõpsake nuppu Liigendus ja siis valige ülaservas Prindi.

2. Vahekaart Slaidid.  Sellel vahekaardil saate redigeerimise ajal vaadata esitluse slaide pisipiltidena. Pisipiltide abil on lihtne esitluses liikuda ja vaadata, kuidas kujunduse muutmine slaidi ilmet mõjutab. Vahekaardil Slaidid saate slaide ka hõlpsalt ümber korraldada, lisada ja kustutada.

3. Slaidipaan. PowerPointi akna ülemises parempoolses jaotises kuvatakse aktiivse slaidi suur vaade. Selles vaates saate slaidile lisada teksti, pilte, tabeleid, SmartArt-graafikat, diagramme, joonistusobjekte, tekstivälju, filme, helisid, hüperlinke ja animatsioone.

4. Märkmepaan. Slaidipaani all asuvale märkmepaanile saate tippida märkmeid aktiivse slaidi kohta. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule laiali jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Vahekaarte Slaidid ja Liigendus saate vaheldumisi aktiveerida. Lisateavet vahekaarte Liigendus ja Slaidid sisaldava paani suurendamise ja peitmise kohta leiate teemast Liigenduse või slaidide vahekaartide peitmine või kuvamine.

Märkus.: Normaalvaates joonlaua või ruudujoonte kuvamiseks märkige menüü Vaade jaotises Kuvamine kas ruut Joonlaud või Ruudujooned.

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust nii esitluse loomisel kui ka esitluse ettevalmistamisel printimiseks.

Slaidisortimisvaates saate ka jaotisi lisada ning jaotada slaidid erinevatesse kategooriatesse või jaotistesse. Slaidisortimisvaate saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba või menüü Vaade kaudu.

Slaidisortimisvaade

Märkmelehevaade

Märkmepaan asub slaidipaani all. Seal saate aktiivse slaidi kohta märkmeid sisestada. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule laiali jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Kui soovite märkmeid vaadata või nendega täislehevaates töötada, klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmeleht.

Juhtvaated

Juhtvaadete hulka kuuluvad Slaidivaade, Jaotusmaterjalivaade ja Märkmevaade. Need on põhislaidid, kus talletatakse esitluse teavet (sh taust, värv, fondid, efektid, kohatäidete suurus ja asukoht). Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et juhtslaidil, juhtmärkmetes ja juhtjaotusmaterjalis saate teha üldisi laadimuudatusi, mis rakendatakse esitluse kõigile slaididele, märkmelehtedele või jaotusmaterjalidele.

Lisateavet juhtvaadetega töötamise kohta leiate artiklitest Mis on juhtslaid? ning Juhtslaidi loomine ja kohandamine.

Vaated esitluse esitamiseks

Slaidiseansivaade

Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Slaidiseansivaate korral kasutatakse esitluseks tervet arvutiekraani, täpselt nagu ka suurel ekraanil vaatajaskonna ees. Selles vaates näete, kuidas graafika, ajastused, filmid ning animatsiooni- ja siirdeefektid esitluse käigus välja näevad.

Slaidiseansivaatest väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Esinejavaade

Esinejavaade on oluline slaidiseansivaade, mis sobib kõige paremini esitluse ettekandmiseks. Kahe ekraani kasutamine võimaldab teil esitlusega samal ajal kasutada muid programme ja vaadata esinejamärkmeid ekraanil, mida publik ei näe.

Esinejavaate kasutamiseks veenduge, et arvuti toetaks mitme kuvari kasutamist, lülitage mitme kuvari tugi sisse ja aktiveerige esinejavaade.

Lisateavet esinejavaate kasutamise kohta leiate artiklist Esinejamärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal.

Lugemisvaade

Lugemisvaadet saate kasutada esitluse esitamiseks mitte suurele publikule (nt suurel ekraanil), vaid kellelegi, kes vaatab esitlust oma isiklikus arvutis. Samuti võite lugemisvaadet kasutada oma arvutis, kui te ei soovi vaadata esitlust täisekraanslaidiseansivaates, vaid aknas, kus on lihtsad juhtelemendid, mis hõlbustavad esitluse läbivaatamist. Kui soovite esitlust muuta, saate lugemisvaatest kiiresti jälle mõnda teise vaatesse siirduda.

Vaated esitluse ettevalmistamiseks ja printimiseks

Paberi ja tindi kokkuhoiuks soovitame prinditöö enne printimist ette valmistada. PowerPointis on vaated ja sätted, mille abil saate määrata, mida täpselt printida (slaidid, jaotusmaterjalid või märkmelehed) ja kuidas te soovite, et materjalid prinditaks (värviliselt, hallskaalas, mustvalgena, raamidega jms).

Lisateavet printimise ja prindieelvaate kohta leiate artiklist PowerPointi slaidide või jaotusmaterjalide printimine.

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust slaidide ettevalmistamisel printimiseks. Slaidisortimisvaate saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba või menüü Vaade kaudu.

Slaidisortimisvaade

Prindieelvaade

Prindieelvaates saate määrata soovitud materjalide (jaotusmaterjalid, märkmelehed, liigendus või slaidid) printimise sätted. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi ja valige siis soovitud sätted jaotises Sätted.

Vaated esitluse loomiseks

PowerPointis on mitu vaadet, mis on teile professionaalse ilmega esitluse loomisel abiks.

Normaalvaade

Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlusi kirjutada ja kujundada. Normaalvaatel on neli tööala.

Normaalvaade

1. Vahekaart Liigendus. Sobiv koht sisu kirjutamise alustamiseks – mõtete kogumiseks, nende väljendamise kavandamiseks ning slaidide ja teksti paigutamiseks. Vahekaardil Liigendus kuvatakse slaidide tekst liigendatult.

Märkus.: Ainult tekstiga (nii nagu see kuvatakse liigendusvaates) ning graafika ja animatsioonideta esitluse liigenduse pabereksemplari printimiseks klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , klõpsake nuppu Prindi, valige jaotises Prinditav nupp Liigendusvaade ja klõpsake siis nuppu OK.

2. Vahekaart Slaidid. Sellel vahekaardil saate redigeerimise ajal esitluse slaide mugavalt pisipiltidena vaadata. Pisipiltide abil on lihtne esitluses liikuda ja vaadata, kuidas kujunduse muutmine slaidi ilmet mõjutab. Vahekaardil Slaidid saate slaide ka hõlpsalt ümber korraldada, lisada ja kustutada.

3. Slaidipaan. PowerPointi akna ülemises parempoolses jaotises kuvatakse aktiivse slaidi suur vaade. Selles vaates saate slaidile lisada teksti, pilte, tabeleid, SmartArt-graafikat, diagramme, joonistusobjekte, tekstivälju, filme, helisid, hüperlinke ja animatsioone.

4. Märkmepaan. Slaidipaani all asuvale märkmepaanile saate tippida märkmeid aktiivse slaidi kohta. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Vahekaarte Slaidid ja Liigendus saate vaheldumisi aktiveerida. Lisateavet vahekaarte Liigendus ja Slaidid sisaldava paani suurendamise ja peitmise kohta leiate teemast Liigenduse või slaidide vahekaartide peitmine või kuvamine.

Märkus.: Normaalvaates joonlaua või ruudujoonte kuvamiseks märkige menüü Vaade jaotises Kuvamine/peitmine kas ruut Joonlaud või Ruudujooned.

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltidena. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust nii esitluse loomisel kui ka esitluse ettevalmistamisel printimiseks.

Slaidisortimisvaate saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba või menüü Vaade kaudu.

Slaidisortimisvaade

Märkmelehevaade

Märkmepaan asub kohe slaidipaani all. Seal saate aktiivse slaidi kohta märkmeid sisestada. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Kui soovite märkmeid vaadata või nendega täislehevaates töötada, klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmeleht.

Juhtvaated

Juhtvaadete hulka kuuluvad Slaidivaade, Jaotusmaterjalivaade ja Märkmevaade. Need on põhislaidid, kus talletatakse esitluse teavet (sh taust, värv, fondid, efektid, kohatäidete suurus ja asukoht). Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et juhtslaidil, juhtmärkmetes ja juhtjaotusmaterjalis saate teha üldisi laadimuudatusi, mis rakendatakse esitluse kõigile slaididele, märkmelehtedele või jaotusmaterjalidele.

Lisateavet juhtvaadetega töötamise kohta leiate artiklitest Mis on juhtslaid? ning Juhtslaidi loomine ja kohandamine.

Vaated esitluse esitamiseks

Slaidiseansivaade

Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Slaidiseansivaade võtab enda alla terve arvutiekraani – täpselt nagu tegelik esitlus. Nii saate esitlust vaadata samal kujul, nagu seda näeb teie publik. Selles vaates näete, kuidas graafika, ajastused, filmid ning animatsiooni- ja siirdeefektid esitluse käigus välja näevad.

Slaidiseansivaatest väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Märkus.: Esitlusest väljumiseks, kui töötate slaidiseansivaates, vajutage paoklahvi (Esc).

Esinejavaade

Esinejavaateks nimetatakse olulist slaidiseansipõhist vaadet, mis sobib kõige paremini esitluse ettekandmiseks. Kahe ekraani kasutamine võimaldab teil esitlusega samal ajal kasutada muid programme ja vaadata esinejamärkmeid ekraanil, mida publik ei näe.

Esinejavaate kasutamiseks veenduge, et arvuti toetaks mitme kuvari kasutamist, lülitage mitme kuvari tugi sisse ja aktiveerige esinejavaade.

Lisateavet esinejavaate kasutamise kohta leiate artiklist Esinejamärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal.

Vaated esitluse ettevalmistamiseks ja printimiseks

Paberi ja tindi kokkuhoiuks soovitame prinditöö enne printimist ette valmistada. PowerPointis on vaated ja sätted, mille abil saate määrata, mida täpselt printida (slaidid, jaotusmaterjalid või märkmelehed) ja kuidas te soovite, et materjalid prinditaks (värviliselt, hallskaalas, mustvalgena, raamidega jms).

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltidena. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust slaidide ettevalmistamisel printimiseks. Slaidisortimisvaate saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba või menüü Vaade kaudu.

Slaidisortimisvaade

Prindieelvaade

Prindieelvaates saate enne printimist määrata soovitud materjalide (jaotusmaterjalid, märkmelehed, liigendus või slaidid) printimise sätted. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , osutage nupule Prindi, klõpsake käsku Prindieelvaade ja valige jaotises Prinditav soovitud sätted.

Vaadete PowerPoint , mille abil saate redigeerida, printida ja deliver esitluse on järgmised:

 • Normal view

 • Slaidisortimisvaade

 • Märkmelehevaade

 • Liigendusvaate (saadaval PowerPoint 2016 for Mac ja uuemad versioonid)

 • Slaidiseansivaade

 • Esinejavaade

 • Juhtlehed vaated: slaidide, jaotusmaterjalide ja märkmete

Mida saab vahetada PowerPoint vaated kahes kohas:

Menüü Vaade abil saate mis tahes vaadete vahetamine

PowerPointi menüü Vaade

Juurdepääsuks on kolm peamist vaadete (tavaline, slaidisorter või slaidiseansi) PowerPoint akna allservas

PowerPointi akna allosas vaatenupud

Loomisel või redigeerimisel esitluse vaated

Mitme PowerPoint vaadete abil saate luua professionaalse ilmega esitluse.

 • Normaalvaade     Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlusi kirjutada ja kujundada. Normaalvaade on kolm tööala.

  • pisipildipaan.

  • Slaidide paan

  • Märkmepaan

  Pisipildipaani, slaidipaani ja märkmepaani rakenduses PowerPoint for Mac

  Märkus.: PowerPoint for Mac 2011 jagab kahe tööruumide pisipildipaanil: vahekaarti liigendus ja slaidid menüü

 • Slaidisortimisvaade     Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust nii esitluse loomisel kui ka esitluse ettevalmistamisel printimiseks. Slaidisortimisvaates saate ka jaotisi lisada ning jaotada slaidid erinevatesse kategooriatesse või jaotistesse.

 • Märkmelehevaade     Märkmepaan asub slaidipaani all. Seal saate aktiivse slaidi kohta märkmeid sisestada. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule laiali jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

 • Liigendusvaade    (Kasutusele PowerPoint 2016 for Mac) Liigendusvaate kuvatakse esitluse liigendusvaates pealkirju ja põhiteksti iga slaidi. Vasakus servas liigendusvaate slaidiikooni ja slaidi number koos sisaldaval paanil kuvatakse iga tiitel. Liigendusvaates töötamine on eriti kasulik, kui soovite globaalne muudatuste tegemiseks, ülevaate esitluse, täppide või slaidide järjestuse muutmine või vormindamine muudatused rakendada.

 • Juhtvaated     Juhtvaadete hulka kuuluvad Slaidivaade, Jaotusmaterjalivaade ja Märkmevaade. Need on peamised slaididele talletada teavet esitlus, sh tausta, kujunduse värvid, kujunduse fondid, kujunduse efektid, kohatäidete suurust ja paigutust. Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et juhtslaidil, juhtmärkmetes ja juhtjaotusmaterjalis saate teha üldisi laadimuudatusi, mis rakendatakse esitluse kõigile slaididele, märkmelehtedele või jaotusmaterjalidele. Juhtslaidi töötamise kohta leiate lisateavet teemast juhtslaidi muutmine.

Vaated esitluse esitamiseks

 • Slaidiseansivaade     Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Selles vaates slaidide hõivata kogu arvutiekraani.

 • Esinejavaade     Esinejavaate abil saate hallata slaidide käigus saab jälgides, kui palju aega on möödunud, on millised slaidi kuvamisel ja järgmise märkmetega, mida näete ainult teie (samal ajal ka võimaldab teil koosolekumärkmeid nagu kohal).

Vaated esitluse ettevalmistamiseks ja printimiseks

Paberi ja tindi kokkuhoiuks soovitame prinditöö enne printimist ette valmistada. PowerPointis on vaated ja sätted, mille abil saate määrata, mida täpselt printida (slaidid, jaotusmaterjalid või märkmelehed) ja kuidas te soovite, et materjalid prinditaks (värviliselt, hallskaalas, mustvalgena, raamidega jms).

 • Slaidisortimisvaade     Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust slaidide ettevalmistamisel printimiseks.

 • Prindi eelvaade     Prindi eelvaates saate määrata sätted jaoks, mida soovite printida – jaotusmaterjalid, märkmelehed, ja liigenduse või slaidide.

Vaata ka

Teave esitluse kujundamise kohta

Slaidide korraldamine jaotistesse

Slaidide või jaotusmaterjalide printimine

Esitluse esitamine

Esinejavaate kasutamine PowerPoint for Macis

Klõpsake PowerPointi veebirakendus, kui teie fail on salvestatud OneDrive, vaikevaade on Lugemisvaade. Kui teie fail on salvestatud OneDrive for Business või SharePoint Online, vaikevaade on Redigeerimisvaade on aktiveeritud.

Vaate esitluse loomiseks

Redigeerimisvaade

Saate avada Redigeerimisvaade menüü Vaade kaudu või asuva tegumiriba kaudu slaidiakna allosas.

Redigeerimisvaade on redigeerimise režiimis, kuvatakse töökoha kõige sagedamini Slaidide loomiseks. All, kuvab Redigeerimisvaade vasakul suur aken, kus on näha praegune slaid ja märkmepaani, praeguse slaidi all kus saate tippida slaidi jaoks Ettekandemärkmete slaidi pisipilti.

Redigeerimisvaade rakenduses PowerPoint Online

Vaated esitluse ettekandmiseks ja vaatamiseks

Slaidiseansivaade

Saate avada slaidiseansivaate kaudu tööülesande riba PowerPointi slaidiseansivaate nupu pilt slaidiakna allosas.

Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Slaidiseansivaade väga kogu arvutiekraani täpselt nii, nagu teie esitlust näeb välja suurel ekraanil kui enda ja publiku jaoks see.

Lugemisvaade

Märkus.: Lugemisvaade pole saadaval PowerPointi veebirakendusOneDrive for Businesssalvestatud failide /SharePoint Online.

Te saate avada Lugemisvaate menüü Vaade või tööülesande riba lugemisvaate nupp PowerPointis slaidiakna allosas.

Lugemisvaade on üldjuhul parim variant enamikule inimestest, kes vaatavad PowerPointi esitlust ilma esinejata. Selle vaate korral kuvatakse esitlus täisekraanvaates (nagu ka slaidiseansivaate korral) ja see sisaldab üksnes mõnda lihtsat juhtelementi, mille abil on slaide hõlbus läbi vaadata. Lugemisvaates saate vaadata ka esineja märkmed.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×