PowerPointi vaated

Selle artikli teemad

PowerPointi vaated

Normaalvaade

Slaidisortimisvaade

Märkmelehevaade

Slaidiseansivaade

Vaate seadmine vaikevaateks

PowerPointi vaated

PowerPointi neli peamist vaadet on normaal-, slaidisortimis-, märkmelehe- ja slaidiseansivaade.

PowerPointi varasemates versioonides tuntud menüü Vaade asub versioonis Microsoft Office PowerPoint 2007 lindil.

Lehe algusesse

Normaalvaade

Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlust kirjutada ja kujundada. Normaalvaatel on neli tööala.

Normal View

Nupu pilt Vahekaart Liigendus.    Suurepärane koht sisu kirjutamise alustamiseks – mõtete kogumiseks, nende väljendamise kavandamiseks ning slaidide ja teksti paigutamiseks. Vahekaardil Liigendus kuvatakse slaidide tekst liigendatult.

Viiktekst 2 Vahekaart Slaidid.     Sellel vahekaardil saate redigeerimise ajal vaadata esitluse slaide pisipiltidena. Pisipiltide abil on lihtne esitluses liikuda ja vaadata, kuidas kujunduse muutmine slaidi ilmet mõjutab. Vahekaardil Slaidid saate slaide ka hõlpsalt ümber korraldada, lisada ja kustutada.

Slaidipaan.    PowerPointi akna ülemises parempoolses jaotises kuvatakse aktiivse slaidi suur vaade. Selles vaates saate slaidile lisada teksti, pilt, tabeleid, SmartArt-graafikat, diagramme, joonistusobjekte, tekstiväju, filme, helisid, hüperlinke ja animatsioone.

Märkmepaan.    Slaidipaani all asuvale märkmepaanile saate tippida märkmeid aktiivse slaidi kohta. Hiljem saate märkmed printida ja neile esitluse ajal viidata. Prinditud märkmeid saate jaotada kuulajaskonnale või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Vahekaarte Slaidid ja Liigendus saate vaheldumisi aktiveerida. Paani kitsamaks muutmisel kuvatakse vahekaartidel Slaidid ja Liigendus sümbolid. Teavet vahekaartide Liigendus ja Slaidid kuva muutmiseks leiate teemast Vahekaartide Liigendus ja Slaidid kuvamine ja peitmine.

Lehe algusesse

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul.

Slide sorter view

Lehe algusesse

Märkmelehevaade

Märkmed saate tippida märkmepaanile, mis asub normaalvaates kohe slaidipaani all. Kui te aga soovite märkmeid vaadata või nendega täislehevaates töötada, klõpsake menüü Vaade jaotises Esitluse vaated nuppu Märkmeleht.

Lehe algusesse

Slaidiseansivaade

Slaidiseansivaate puhul kasutatakse sarnaselt esitlusega tervet arvutiekraani. Selles vaates näete esitlust samamoodi kui vaatajaskond. Saate vaadata, kuidas graafika, ajastused, filmid ning animeerimine- ja siirdeefektid esitluses välja näevad.

Teavet esitluse esitamise ajal märkmete vaatamise kohta (märkmeid publikule mitte näidates) leiate teemast Esinejavaate kasutamine esitluse kuvamiseks korraga kahel kuvaril.

Lehe algusesse

Vaate seadmine vaikevaateks

Kui seate vaikevaateks oma esitluste jaoks kõige paremini sobiva vaate, avaneb PowerPoint alati selles vaates. Vaikevaateks saate seada slaidisortimisvaate, vaate Ainult liigendus, märkmevaate ja mitmeid normaalvaateid.

Vaikimisi kuvab PowerPoint normaalvaates paani, millel on vahekaardid Slaidid ja Liigendus. Kui muudate vaates paanide suurust või vaadet ennast, salvestatakse muudatused ja need kuvatakse uuesti koos esitlusega, milles muudatusi tehti. Kohandusi ei salvestata väljaspool esitlust.

Teavet vaikevaate rakendamise kohta PowerPointi igakordsel avamisel leiate teemast Vaikevaate seadmine.

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×