PowerPointi slaidide või jaotusmaterjalide printimine

PowerPointis saate valida, kas printida ainult slaidid (üks slaid lehekülje kohta), printida slaidid koos ettekandemärkmetega või printida ainult liigendus. Samuti saate printida esitluse jaotusmaterjale – üks, kaks, kolm, neli, kuus või üheksa slaidi leheküljel. Teie ettekande publik saab neid jaotusmaterjale kasutada esitluse ajal kaasa mõtlemiseks või need hiljem mälu värskendamiseks alles hoida.

Märkmetega jaotusmaterjalid

Jaotusmaterjalipaigutus, kus on kolm slaidi lehekülje kohta, sisaldab ka joonitud ridu, kus publik saab ise märkmeid teha.

Oma PC-arvutis saate määrata slaidi suuruse, paigutuse ja esimese slaidi numbri, valida printimissuvandid ja prindisätted salvestada. (PowerPoint 2007 prindivõimaluste kohta leiate teavet artiklist Slaidide printimine.)

 1. Valige Fail > Prindi.

 2. Määrake, mitu eksemplari soovite printida.

  Prinditavate koopiate hulga valimine
 3. Veenduge, et valitud printer oleks see, mida soovite kasutada.

  Praegu ühendatud printer

  Klõpsake allanoolt, nagu joonisel näidatud, et kuvada rohkem printimisvõimalusi. Muu hulgas kuvatakse käsk Lisa printer, mille klõpsamisel saate ühenduse luua mõne muu oma võrgus leiduva printeriga:

  Ripploend saadaolevatest printeritest
 4. Kui olete prindisätete määramisega lõpule jõudnud, valige Prindi. Muul juhul jätkake teiste sätete valimist (nt millised slaidid printida ning milline paigutus märkmete või jaotusmaterjalide jaoks valida). Seda on lähemalt kirjeldatud allpool.

Kui otsustate pärast dialoogiboksi Printimine avamist, et te siiski ei soovi printida, valige dialoogiboksi sulgemiseks lihtsalt PowerPointi menüülindil mõni muu menüü (nt Avaleht).

Prinditavate slaidide määramine

Vaikimisi on dialoogiboksi Printimine jaotises Sätted esimese suvandina valitud Prindi kõik slaidid.

Kui te ei soovi printida kõiki slaide, saate väljale Slaidid tippida prinditavate slaidide numbrid. Tippige individuaalsete slaidid numbrid ja/või slaidivahemikud (sidekriipsudega). Eraldajana kasutage koma (tühikut pole vaja lisada).

Mitme slaidi printimiseks määramine

Kui tipite näiteks 1,3,5-7,10, prinditakse slaidid 1,3, 5, 6, 7 ja 10.

Samuti võite klõpsata allanoolt ja valida väärtuse Prindi kõik slaidid asemel midagi muud, näiteks Prindi praegune slaid või Prindi valik:

Suvandid prinditavate lehtede valimiseks
 • Ühe või mitme valitud slaidi printimiseks minge tagasi menüüsse Avaleht ja valige soovitud slaidid normaalvaates vasakul asuvalt pisipildipaanilt. Mitme slaidi valimiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda soovitud slaidide klõpsamise ajal all. Kui olete kõik soovitud slaidid valinud, klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi ja valige siis Prindi valik.

 • Selle slaidi printimiseks, millega te töötasite vahetult enne menüü Fail käsu Prindi valimist, valige Prindi valik. (Pärast selle variandi valimist kuvatakse eelvaatepaanil slaid, mis prinditakse.)

Ettekandemärkmete printimisel prinditakse ühele leheküljele üks slaid, mille alla jäetakse ruumi ettekandemärkmete jaoks. Dialoogiboksi Printimine eelvaatepaanil näete, kuidas teie leht prindituna välja näeb.

 1. Suvandite loendi laiendamiseks märkige dialoogiboksi Printimine jaotises Sätted teine ruut (vaikimisi on see säte Täisleheslaidid). Seejärel valige jaotises Küljendivaade säte Märkmelehed.

  Märkmete paigutus
 2. Kui olete prindisätete määramisega lõpule jõudnud, valige Prindi. Muul juhul jätkake muude sätete valimist selles artiklis kirjeldatud viisil.

Kui valite jaotises Küljendivaade mõne muu suvandi või mis tahes suvandi jaotises Jaotusmaterjalid, prinditakse ainult slaidid või nende sisu, kuid mitte ettekandemärkmed.

Jaotusmaterjalide printimisel saate valida, kas printida ühele leheküljele 1, 2, 3, 4, 6 või 9 slaidi. Kui prindite kolm slaidi lehekülje kohta, paigutatakse slaidid leheküljel vasakule ning paremale prinditakse jooned märkmete tegemiseks. See kolme slaidiga paigutus on ainus, mis hõlmab prinditud jooni märkmete tegemiseks.

(Lisateavet jaotusmaterjali kujundamise kohta, näiteks slaidide paigutuse ja suuna määramise või päise, jaluse või tausta muutmise kohta, leiate artiklist Esitluse jaotusmaterjali loomine või muutmine.)

 1. Suvandite loendi laiendamiseks märkige dialoogiboksi Printimine jaotises Sätted teine ruut (vaikimisi on see säte Täisleheslaidid). Valige jaotises Jaotusmaterjalid soovitud paigutus.

  Jaotusmaterjalide printimise paigutus

  Nelja, kuut või üheksat slaidi sisaldavate jaotusmaterjalide printimisel saate valida kahe variandi hulgast: horisontaalne järjestus (esimene pilt allpool) või vertikaalne järjestus (teine pilt allpool).

  Mitme slaidiga horisontaalpaigutus prinditaval lehel

  Mitme slaidiga vertikaalpaigutus prinditaval lehel

 2. Kui olete prindisätete määramisega lõpule jõudnud, valige Prindi. Muul juhul jätkake muude sätete valimist selles artiklis kirjeldatud viisil.

Selle variandi korral prinditakse igale lehele üks slaid. Prinditud lehtede paigutus (horisontaalne või vertikaalne) sobitatakse automaatselt teie slaidipaigutusega.

 1. Veenduge, et dialoogiboksi Printimine jaotises Sätted oleks teisel väljal valitud Täisleheslaidid. Kui pole, klõpsake valikute loendi laiendamiseks juhtelemendi allanoolt. Seejärel valige jaotises Küljendivaade väärtus Täisleheslaidid.

  Täissuuruses slaidipaigutus
 2. Kui olete prindisätete määramisega lõpule jõudnud, valige Prindi. Muul juhul jätkake muude sätete valimist selles artiklis kirjeldatud viisil.

Muud paigutussuvandid: kui soovite iga slaidi ümber printida peene äärise, valige Raami slaidid. Sätte Sobita paberi formaadiga valimine aga aitab tagada, et iga slaidi sisu prinditakse maksimaalses suuruses, mis sobib teie valitud paberi formaadi ja lehepaigutusega. Kõrge kvaliteedi sätte valimisega saate suurendada eraldusvõimet, kasutada läbipaistvate piltide jaoks hajutust ning printida õrnad varjud. Kui aga valite sätte Prindi kommentaarid ja tindimärgistus, prinditakse omaette lehele esitluses leiduvad kommentaarid.

 1. Suvandite loendi laiendamiseks märkige dialoogiboksi Printimine jaotises Sätted teine ruut (vaikimisi on see säte Täisleheslaidid). Seejärel valige jaotises Küljendivaade säte Liigendus.

  Kontuuri printimise paigutus
 2. Kui olete prindisätete määramisega lõpule jõudnud, valige Prindi. Muul juhul jätkake muude sätete valimist selles artiklis kirjeldatud viisil.

Praegu ühendatud printer

Klõpsake nuppu Printeri atribuudid, et teha järgmist.

 • Valige vahekaardil Paber/kvaliteet soovitud prindikandja: Tavapaber, Lüümik, Kartong, Läikpaber jne.

 • Valige piltide jaoks soovitud prindikvaliteet. See võib printerite lõikes erineda, ent enamasti on see näiteks võimalus valida kas eraldusvõime 600 x 600 punkti tolli kohta või 1200 x 1200 punkti tolli kohta (see on kvaliteetsem).

 • Valige lehepaigutus. Enamasti valib PowerPoint teie juba valitud sätete põhjal sobiva lehepaigutuse ise. Soovi korral saate siiski paigutuse dialoogiboksis Printimine ise valida (Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus).

Valige loend Värv ja seejärel üks järgmistest väärtustest:

Dialoogiboksi „Printimine“ värvisuvandid

Suvand

Kirjeldus

Värv

Kui teil on värviprinter, prinditakse esitlus selle variandi valimise korral värvilisena.

Värvilise tausta printimata jätmiseks võite valida, kas printida slaidid hallitoonides (lisateavet leiate jaotisest Halliskaala) või eemaldada esitlusest värvilised taustad. Värviliste taustad eemaldamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja seejärel valige laad nimega Laad 1.

Halliskaala

Selle suvandi valimisel saate printida musta ja valge vahele jäävates hallides toonides pilte. Teksti paremaks loetavuseks prinditakse taustatäited valgena. (Halliskaala ja Puhas mustvalge võivad mõnikord olla väga sarnased.)

Puhas mustvalge

Selle suvandi valimisel prinditakse jaotusmaterjalid mustvalgena ilma hallide täideteta.

Kui soovite kindla esitluse jaoks alati kasutada samu prindisätteid, tehke järgmist.

 1. Valige Fail > Suvandid > Täpsemalt.

 2. Valige kas Kasuta viimati kasutatud prindisätteid või Kasuta järgmisi prindisätteid. Kui valite viimase variandi, määrake soovitud sätted: näiteks selle, millist paigutust kasutada ja peitslaidid printida või mitte.

  Teatud esitluse jaoks printimise vaikesätete seadmine

Need sätted kehtivad üksnes ühes esitluses. Teiste edaspidi prinditavate esitluste korral neid ei rakendata.

Oma Mac-arvutis saate määrata slaidi suuruse, lehepaigutuse ja esimese slaidi numbri, vaadata esitluse eelvaadet ja valida printimissuvandid.

Täitke järgmised juhised enne sisu lisamist. Kui muudate slaidi suurust või paigutust pärast sisu lisamist, võib juhtuda, et sisu suurust muudetakse uuesti.

 1. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Slaidi suurus ja käsku Lehekülje häälestus.

 2. Valige loendis Järgmiseks mastaabitud slaidid kasutatava paberi formaat.

  Märkus. : Lüümiku printimiseks valige Projektorikile.

 3. Kui valite 2. toimingus Kohandatud, tippige või valige soovitud mõõtmed väljadel Laius ja Kõrgus.

 4. Slaidide lehepaigutuse määramiseks klõpsake dialoogiboksi Lehekülje häälestus jaotises Paigutus raadionuppu Vertikaalne või Horisontaalne.

  Märkus. : Esitluse kõigil slaididel on sama paigutus. Märkmete, jaotusmaterjalide ja liigenduste paigutus võib esitluse slaidide paigutusest erineda.

 5. Slaidide nummerdamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake dialoogiboksis Lehekülje häälestus vahekaarti Päis/jalus.

  2. Klõpsake nuppu Slaidinumber ja sisestage väljale Nummerda slaidid alates number, mille soovite esimesel slaidil või jaotusmaterjali lehel kuvada. Järgmised slaidid nummerdatakse järjest.

 6. Klõpsake nuppu Rakenda ja siis nuppu OK.

Slaidisuuruste konfigureerimise ja valikute edaspidiste esitluste jaoks salvestamise kohta leiate teavet artiklist Slaidide proportsioonide (suuruse) muutmine PowerPoint 2016 for Macis.

Esitlused võivad sisaldada graafikaelemente, mis ei pruugi printimisel oma ekraanil kuvatavat ilmet säilitada. Seetõttu on mõistlik vaadata enne slaidide printimist eelvaadet.

Kui kasutate PowerPoint 2016 for Maci

 1. Klõpsake menüüs Fail käsku Prindi ja valige Kuva üksikasjad.

 2. Valige soovitud paigutus loendist Paigutus. Valige näiteks Jaotusmaterjalid (2 slaidi lehel).

  Dialoogiboksi Printimine vasakus servas kuvatakse paigutuse eelvaade. Eelvaates saate liikuda edasi- ja tagasinuppude abil.

Kui kasutate PowerPoint 2011 for Maci

Iga lehe pisipiltide kiireelvaate nägemiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

 2. Märkige ruut Kuva kiireelvaade.

  Kui te ei näe märkeruutu Kuva kiireelvaade, klõpsake dialoogiboksi Printimine laiendamiseks noolenuppu Dialoogiboksi „Printimine“ nool laiendamiseks .

 3. Esitluse slaide saate sirvida eelvaatepaani all olevate noolte abil.

Lehtede eelvaate kuvamiseks täisekraanil tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Eelvaade.

Printimissuvandite (eksemplaride arvu, printeri, prinditavate slaidide, leheküljel kuvatavate slaidide arvu, värvisuvandite jm) määramiseks ja seejärel slaidide printimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Kui kasutate rakendust PowerPoint for Mac 2016, klõpsake nuppe Prindi > Kuva üksikasjad.

 3. Valige väljal Printer see printer, mida soovite kasutada. (Kui soovite printida värviliselt, valige kindlasti värviprinter.)

 4. Sisestage väljale Eksemplarid soovitud eksemplaride arv.

 5. Valige väljal Slaidid printimiseks soovitud slaidid.

  • Kõigi slaidide printimiseks klõpsake nuppu Kõik.

  • Slaidisarja printimiseks klõpsake nuppu Alates ja sisestage seejärel slaidide numbrid väljadele Alates ja kuni.

  • Ühe või mitme valitava slaidi printimiseks klõpsake nuppu Loobu ja valige soovitud slaidid menüü Vaade tavavaates vasakpaanilt. Prinditavate slaidide klõpsamise ajal vajutage klahvi Command KÄSK ja hoidke seda all. Kui olete kõik soovitud slaidid valinud, klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi ja valige siis Valitud slaidid.

  • Kindlate slaidide numbrite järgi printimiseks valige Prindi kõik slaidid > Kohandatud vahemik ja sisestage seejärel üksikute slaidide loend, slaidivahemik või mõlemad. Numbrite eraldamiseks kasutage komasid ilma tühikuteta (nt 1,3,5–12).

 6. Kui kasutate PowerPoint 2016 for Maci, valige loendis Paigutus üks järgmistest suvanditest. Kui kasutate PowerPoint 2011 for Maci, tehke valikud hüpikaknas Prinditav.

  • Igale lehele ühe slaidi printimiseks klõpsake nuppu Slaidid.

  • Kui soovite printida ühele leheküljele ühe või mitu slaidi jaotusmaterjali vormingus, klõpsake jaotises Jaotusmaterjalid ühele leheküljele prinditavate slaidide arvu.

  • Esitluse printimiseks koos esineja märkmetega klõpsake valikut Märkmed.

  • Esitluse liigenduse printimiseks klõpsake valikut Liigendus.

 7. Paigutuse muutmiseks klõpsake vertikaalpaigutuse või horisontaalpaigutuse ikooni.

 8. Jaotises Väljund valige üks järgmistest suvanditest.

  Märkus. : Rakenduses PowerPoint 2011 tuleb dialoogiboksi Printimine laiendamiseks klõpsata noolt Dialoogiboksi „Printimine“ nool laiendamiseks .

  • Värv – kui teil on värviprinter, prinditakse esitlus selle variandi valimise korral värvilisena. Värvilise tausta printimata jätmiseks võite valida, kas printida slaidid hallitoonides (lisateavet leiate jaotisest Halliskaala) või eemaldada esitlusest värvilised taustad. Värviliste taustade eemaldamiseks klõpsake menüüs Kujundus nuppu Vorminda tausta ja valige seejärel Peida taustgraafika.

  • Halliskaala – selle suvandi abil saate printida musta ja valge vahele jäävates hallides toonides pilte. Teksti paremaks loetavuseks prinditakse taustatäited valgena. (Halliskaala ja Puhas mustvalge võivad mõnikord olla väga sarnased.) Halliskaala suvandite üksikasjaliku kirjelduse leiate allolevast tabelist.

  • Puhas mustvalge – selle suvandi valimisel prinditakse jaotusmaterjalid mustvalgena ilma hallide täideteta.

 9. Päiste ja jaluste lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Päis/jalus ja tehke soovitud valikud. Kui valitud on Slaidid, saate lisada üksnes jalused. Märkmed ja jaotusmaterjalid võivad kasutada nii päiseid kui ka jaluseid. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu Rakenda kõigile.

 10. Kui olete kõik soovitud sätted valinud, klõpsake nuppu Prindi.

Objekt

Kuvatakse halliskaalas kui

Kuvatakse suure kontrastsusega mustvalgena kui

Tekst

Must

Must

Teksti varjud

Peidetud

Peidetud

Reljeef

Peidetud

Peidetud

Täited

Halliskaala

Valge

Raamid

Must

Must

Mustertäited

Halliskaala

Valge

Read

Must

Must

Objektide varjud

Halliskaala

Must

Rasterpildid

Halliskaala

Halliskaala

Slaiditaustad

Valge

Valge

Diagrammid

Halliskaala

Halliskaala

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×