PowerPointi malli loomine ja salvestamine

PowerPointi malli loomine ja salvestamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui loote esitluse ja seejärel salvestage see PowerPoint mallifail (.potx), saate seda oma kolleegidega ühiselt ja taaskasutada. Malli loomiseks peate muuta juhtslaid ja paigutused kogumist.

Siin on viide tasuta PowerPoint malle saate otsida võrgus PowerPointavamisel. Leiate Mallid veebisaidil Office.com , mida saate kasutada või muuta oma vajadustele.

Nende toimingute jaoks peate kasutama PowerPoint 2016 või PowerPoint 2013 töölauaversiooni (mitte PowerPoint Online’i).

 1. Avage tühi esitlus ja valige siis menüü Vaade jaotises Juhtvaated nupp Juhtslaid.

  Klõpsake menüüs Vaade nuppu Juhtslaid

  Juhtslaid on suurim slaidipilt slaidi pisipiltide loendi ülaosas slaididest vasakul. Seotud slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all.

  Juhtslaid

 2. Paigutused, klõpsake menüü Juhtslaid jaotises juhtslaidi või muudatuste tegemiseks tehke ühte järgmistest.

  • Erifontide ja efektidega värvika kujunduse lisamiseks valige Kujundused ning galeriist valige kujundus. Paremalasuva kerimisriba abil saate kuvada rohkem kujundusi.

   PowerPointi kujundused

  • Tausta muutmiseks valige Taustalaadid ja valige taust.

   PowerPointi taustalaadid

  • Kohatäite lisamiseks (teksti, pildi, diagrammi, video, heli või muude objektide jaoks) valige pisipildipaanil kohatäidet sisaldava slaidi paigutus ja tehke järgmist.

   Valige Lisa kohatäide ja valige lisatava kohatäite tüüp.

   PowerPointi juhtslaidivaates kohatäite lisamise nupu pilt

   Kohatäite suuruse joonistamiseks klõpsake ja lohistage seda juhtslaidil või slaidipaigutusel.

   Näpunäide:    Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

  • Kohatäite liigutamiseks juhtslaidil või slaidipaigutusel valige kohatäite serv ja lohistage see uude kohta.

   Slaidi kohatäite teisaldamine

  • Juhtslaidi või slaidipaigutuse soovimatu kohatäite eemaldamiseks valige see slaidi pisipildipaanil, valige slaidil kohatäite ääris ning vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Esitluse kõigi slaidide lehepaigutuse määramiseks valige Slaidi suurus > Kohandatud slaidisuurus.

   Menüüvalik „Kohandatud slaidisuurus”

   Valige jaotises Paigutus suvand Vertikaalne või Horisontaalne.

   Klõpsake nuppu Vertikaalpaigutus

 1. Klõpsake menüü fail nuppu Salvesta nimega (või Salvesta koopia, kui kasutate Office_365).

 2. Klõpsake jaotises Salvesta, sirvige avada dialoogiboksi Nimega salvestamine .

 3. Tippige mallifaili nimi dialoogiboksi Nimega salvestamine väljale Faili nimi (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 4. Valige loendis Salvestustüüp väärtus PowerPointi mall ja valige siis käsk Salvesta.

  PowerPointi mallina salvestamine

  PowerPoint salvestab teie uus mall automaatselt kausta Kohandatud Office'i mallid .

 5. Uue esitluse malli kasutamiseks valige fail > Uus. Klõpsake käsku kohandatud > Kohandatud Office'i mallid, ja seejärel topeltklõpsake malli, mille salvestasite.

  Klõpsake menüü Fail > uus, klõpsake nuppu Kohandatud ja seejärel kohandatud Office'i mallid.

Vt ka

Malli kasutajatele juhiste andmine

Kujunduse loomine PowerPointis

Slaidikujunduse salvestamine mallina

Kohatäite suuruse ja asukoha muutmine, kohatäite kustutamine

Mis on juhtslaid?

Mis on slaidipaigutus?

Oma esitlusemalli loomine rakenduses PowerPoint 2016 for Mac

Kui loote esitluse ja salvestate selle PowerPointi mallina (POTX-failina), saate seda oma kolleegidega ühiselt kasutada ning taaskasutada.

Esitluse salvestamine POTX-failina

Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta nimega, lisage failinime väljale malli nimi ja valige siis salvestustüübi väljal tüüp PowerPointi mall (*.potx).

Esitluses kasutatava malli loomise alustamiseks tehke järgmist.

 1. Avage tühi esitlus ja klõpsake siis menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Näpunäide:    Vaates juhtslaid paanil Slaid pisipilt juhtslaid kujutatud suurema slaidina ja seotud paigutused on sellest väiksemad ja asuvad selle all.

  Juhtslaid ja paigutused

  1. Juhtslaid

  2. Seotud paigutused

 2. Juhtslaidi ja seostuvate paigutuste kohandamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks paigutusest klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

   1. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

   2. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

    Näpunäide:    Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

   3. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave. Kohandatud viiba teksti lisamise kohta leiate teavet artiklist Teksti kohatäite lisamine koos kohandatud viibatekstiga.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, kuvatõmmiseid, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake lisatava kohatäite tüüpi.

  • Värvi ja tausta abil isikupära lisamiseks tehke ühte järgmistest.

   1. Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja valige siis kujundus.

   2. Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja valige soovitud taust.

  • Esitluse kõikide slaidide suuna seadmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Lehe häälestus nuppu Slaidi suund ja siis klõpsake kas käsku Horisontaalpaigutus või Vertikaalpaigutus.

 1. Malli salvestamiseks klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (.potx) ja siis nuppu Salvesta.

  1. Näpunäide:    Salvestage oma mallid kausta Mallid kohas C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ kergemaks leidmiseks.

 4. Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege artiklit Malli rakendamine esitlusele.

 5. Uue esitluse malli kasutamiseks valige fail > Uus. Klõpsake nuppu Minu mallid. Dialoogiboksis Uus esitlus valige mall on salvestatud, ja klõpsake nuppu OK.

  Klõpsake lindil menüüd fail, valige uus ja seejärel klõpsake nuppu Minu mallid.

Lisateave PowerPointi mallide kohta

Kui loote esitluse ja salvestate selle PowerPointi mallina (POTX-failina), saate seda oma kolleegidega ühiselt kasutada ning taaskasutada.

Kui soovite rakendada uue või senisest erineva PowerPoint 2007 malli, mis on juba olemas, vt esitluse malli.

Parim viis malli loomiseks

Malli loomisel lisage juhtslaidivaates juhtslaidile sisu, mida te ei soovi, et malli kasutajad muuta saaksid. Juhtslaidile saate lisada näiteks juhendviibad, logod, päise- ja jaluseteabe, teemaga seotud sisu, tausta, vormingu, värvid, fondid ja efektid.

Malli kasutajad saavad malli kasutada tavavaates ja neile kuvatakse teie lisatud juhendviibad. Juhendviipade teksti ja muude kohatäidete sisu saavad malli kasutajad asendada oma projekti või esitluse andmetega.

 1. Avage tühi esitlus ja klõpsake siis menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Juhtslaid.

 2. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtslaidi redigeerimine nuppu Lisa juhtslaid.

  Märkmed : 

  • Juhtslaid on slaidi pisipildipaanil kujutatud suurema slaidina; seotud paigutused asuvad selle slaidi all.

  • Kuna paljudes esitlustes on mitu juhtslaidi, tuleb teil soovitud juhtslaidi leidmiseks paanil võib-olla allapoole liikuda.

 3. Juhtslaidi kohandamise alustamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Vaikejuhtslaidiga seotud valmis slaidipaigutuste eemaldamiseks paremklõpsake pisipildipaanil ebavajalikku slaidipaigutust ja siis klõpsake käsku Kustuta paigutus.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

 4. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

 5. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

  Näpunäide:    Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

 6. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), valige menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus lisatava kohatäite tüüp ja klõpsake selle lisamiseks.

  • Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja klõpsake siis soovitud kujundust.

  • Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja klõpsake soovitud tausta.

  • Esitluse kõikide slaidide suuna seadmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Lehe häälestus nuppu Slaidi suund ja siis klõpsake kas käsku Horisontaalpaigutus või Vertikaalpaigutus.

  • Selleks et tekst kuvataks esitluse slaidide all jaluses, tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

   2. Märkige menüü Slaid dialoogiboksis Päis ja jalus ruut Jalus ja tippige siis tekst, mille soovite lasta kuvada slaidide allservas.

   3. Kõigi slaidide jalusesisu kuvamiseks klõpsake käsku Rakenda kõigile.

    Päiste ja jaluste kasutamise kohta lisateabe saamiseks vt Lisa päise või jaluse lisamine slaididele ja muutmine või kustutamine päise või jaluse teabe esitluses.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis käsku Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall ja siis nuppu Salvesta.

  Näpunäide:    Salvestage oma mallid kausta Mallid kohas C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ kergemaks leidmiseks.

 4. Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege artiklit PowerPoint 2007 malli rakendamine.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×