PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Sellest teemast leiate üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas muuta PowerPointi esitlused ka erivajadustega inimeste jaoks hõlpsalt kasutatavaks.

PowerPointi slaid pealkirjaga „Ürituse ettevalmistamne”, kus on graafiline loend („Kuupäeva määramine”, „Toimumiskoha leidmine”, „Osalejate kutsumine” , „Suupisted” ja „Järeltegevus”) ning söögisaali pilt

PowerPointi esitlustes on tavaliselt väga palju visuaalsisu. Pimedatel või vaegnägijatel on lihtsam seda mõista, kui võtate slaidide loomisel arvesse hõlbustuspõhimõtteid.

Windows: PowerPointi esitluste juurdepääsetavamaks muutmise head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPointi esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Kuidas see üles leida?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile visuaalelementidele asetekstid.

Visuaalsisu hõlmab pilte, SmartArt-pilte, kujundeid, rühmi, diagramme, manusobjekte, tindiobjekte ja videoid.

Aseteksti puudumise väljaselgitamiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui kasutate pilt ei tekstiga, korrake selle teksti esitlus. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine visuaalsisule tarkvarakomplektis Office 365

Aseteksti lisamine rakenduses Office 2019 visuaale

Aseteksti lisamine visuaalsisule tarkvarakomplektis Office 2016

Veenduge, et slaidi sisu loetakse ette soovitud järjekorras.

Võimalike vale lugemisjärjestusega slaidide otsimiseks saate kasutada Hõlbustuskontrolli.

Nägemispuudeta inimene loeb slaidi elemente (nt teksti või pilti) tavaliselt selles järjekorras, milles need slaidil kuvatakse. Ekraaniluger loeb seevastu slaidi elemente ette slaidile lisamise järjekorras, mis võib tunduvalt erineda elementide kuvamise järjekorrast.

Veendumaks, et kõik loevad slaidi sisu soovitud järjekorras, on oluline lugemisjärjestust kontrollida.

Slaidisisu lugemisjärjestuse määramine

Uut slaidi luues kasutage valmiskujundusi.

PowerPoint sisaldab valmisslaidipaigutusi, mida saate rakendada mis tahes slaidile. Kui kasutate neid uue slaidiga, tagavad slaidipaigutused ise kõigile sobiva lugemisjärjestuse.

Kaasava lugemisjärjestuse jaoks valmisslaidikujunduste kasutamine

Veenduge, et hüperlinkide tekst oleks tähendusrikas, ja kasutage kohtspikreid.

Veendumaks, et hüperlingi tekst on eraldiseisva teabena arusaadav ja annab lugejale üheselt teada, kuhu see link viib, vaadake esitluse slaidid üle.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja. Lehe URL-i saate kasutada isegi juhul, kui on lühike kirjeldav, nt www.microsoft.com.

Näpunäide.: Samuti võite lisada kohtspikreid, mis kuvatakse siis, kui kursor viiakse hüperlinki sisaldavale tekstile või pildile.

Hüperlingiteksti ja kohtspikrite lisamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Aktiveerige menüü Vaade ja valige halliskaala. Visuaalselt skannida esitluse iga slaidi värvikoodid eksemplarid.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Pole piisavalt värvikontrasti otsimiseks saate kasutada Hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Teksti saate otsida ka arvutustabeli, mis on raske lugeda või tausta eristada.

Kasutada tugev kontrast teksti ja tausta, et nägemispuudega inimestele saate vaadata ja kasutada sisu. Kasutage tume teksti peaaegu valge või valgel taustal või see tühistada ning valge tekst tume taustal.

Mustvalged värviskeemi aitavad ka värvipimedatel inimestel hõlpsamini teksti ja kujundeid eristada.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Slaididele kordumatute pealkirjade panemine

Ilma pealkirjata slaidide leidmiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Pimedad, vaegnägijad või lugemispuudega inimesed vajavad esitluses liikumiseks slaidipealkirju. Näiteks saavad nad sirvimise või ekraanilugeri abil slaidipealkirjadest kiiresti ülevaate, et liikuda siis otse neid huvitavale slaidile.

Kordumatute slaidipealkirjade kasutamine

Slaidipealkirja peitmine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Veenduge, et tabeleid ei sisaldaks tükeldatud lahtrid, ühendatud lahtrid või pesastatud tabelid, kasutage Hõlbustusfunktsioonide kontroll.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Fontide või tühja ruumiga seotud võimalike probleemide väljaselgitamiseks vaadake, et slaididel poleks alasid, mis näivad liige tiheda tekstiga või loetamatud.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti koguse vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid nagu Arial või Calibri. Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Videote kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka helivihjeid (nt muusika või heli väljaspool ekraani).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

Aseteksti lisamine visuaalsisule tarkvarakomplektis Office 365

Järgmised toimingud kirjeldavad visuaalsete Office 365PowerPoint esitlustes aseteksti lisamiseks:

Märkus.: Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Näpunäide.: Hea aseteksti koostamiseks veenduge, et edastamisel oleks pildi sisu ja eesmärk täpne ja üheselt mõistetav. Asetekst ei tohiks olla pikem kui lühike lause või kaks – enamasti piisab paarist hoolikalt valitud sõnast. Ärge korrake asetekstina ümbritseva teksti sisu ega kasutage fraase, mis viitavad piltidele (nt pilt millest või tõmmis millest).

Aseteksti lisamine piltidele

PowerPoint automaatselt genereerida alt tekstide joonistatud pilte, näiteks diagramme või ikoonid. Kui soovite lisada pilt, mis on ikooni, pildil või muud pilti, mida ei ole foto, peate lisama alt tekstide käsitsi.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake pilti ja valige käsk Redigeeri kujundit.

   PowerPointi Win32 Redigeeri kujundit menüü piltide
  • Valige soovitud pilt. Valige Vorming > Asetekst.

   AltText nupp kujundi rakenduses PowerPoint for Windows

  Funktsiooni Asetekst paani avatakse slaidi paremas servas.

 2. Tippige 1–2 lausega pildi ja selle sisu kirjeldus inimese jaoks, kes pilti ei näe.

  Aseteksti paani rakenduses PowerPoint for Windows

  Näpunäide.: Tipitud sõna õigekirja kontrollimiseks ja parandamiseks paremklõpsake sõna ja valige soovitatud alternatiivide hulgast.

  Näpunäide.: Samuti võite märkida ruudu Genereeri kirjeldus minu on Microsofti pilveteenuste töötav nutikas teenuste eest luua kirjeldus. See viib hetkel, pärast mida näete tulemi teksti väli. Pidage meeles, et kustutada kõik kommentaarid PowerPoint lisanud, nt, "Kirjeldus loodud kõrge confidence."

Aseteksti lisamine kujunditele ja SmartArt-piltidele

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake kujundi või SmartArt-pilti ja valige Redigeeri kujundit.

   Näpunäide.: Paremklõps tuleb teha kogu kujundit või SmartArt-pilti ümbritseva raami sees, mitte mõne selle osa sees.

   PowerPointi Win32 Redigeeri kujundit menüü kujundid
  • Valige kujund või SmartArt-pildiks. Valige Vorming > Asetekst.

   AltText nupp kujundi rakenduses PowerPoint for Windows

  Funktsiooni Asetekst paani avatakse slaidi paremas servas.

 2. Tippige 1–2 lausega kujundi või SmartArt-pildi ja selle sisu kirjeldus inimese jaoks, kes kujundit või pilti ei näe.

  Aseteksti paani rakenduses PowerPoint for Windows

  Näpunäide.: Tipitud sõna õigekirja kontrollimiseks ja parandamiseks paremklõpsake sõna ja valige soovitatud alternatiivide hulgast.

Aseteksti lisamine diagrammidele

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake diagrammi ja valige Redigeeri kujundit.

   Näpunäide.: Paremklõps tuleb teha kogu diagrammi ümbritseva raami sees, mitte mõne selle osa sees.

   PowerPointi Win32 Redigeeri kujundit menüü diagrammide jaoks
  • Valige soovitud diagramm. Valige Vorming > Asetekst.

   AltText nupp kujundi rakenduses PowerPoint for Windows

  Funktsiooni Asetekst paani avatakse slaidi paremas servas.

 2. Tippige 1–2 lausega diagrammi ja selle sisu kirjeldus inimese jaoks, kes diagrammi ei näe.

  Aseteksti paani rakenduses PowerPoint for Windows

  Näpunäide.: Tipitud sõna õigekirja kontrollimiseks ja parandamiseks paremklõpsake sõna ja valige soovitatud alternatiivide hulgast.

Fotodele automaatselt lisatud asetekstide läbivaatus ja redigeerimine

PowerPoint arvuti Office 365 loob automaatselt alt tekstide fotode pilves nutikas teenuste kasutamisel. Saate automaatselt loodud tekste kontrollida ja redigeerida.

 1. Paani Alt Text (Asetekst) avamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake pilti ja seejärel valige Edit Alt Text (Redigeeri aseteksti).

  • Valige soovitud pilt. Valige Vorming > Asetekst.

 2. Paanil Asetekst vaadake üle tekstiväljal kuvatav kirjeldus.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Soovitatud teksti aktsepteerimiseks sulgege paan Asetekst ja naaske PowerPointi slaidile.

  • Soovitatud aseteksti muutmiseks tippige väljale soovitud tekst. Kui olete lõpetanud, sulgege paan Asetekst ja naaske PowerPointi slaidile.

Visuaalsete tähiste dekoratiivseks märkimine

Kui teie visuaalsed tähised on puhtalt dekoratiivsed ja muudavad dokumendi visuaalselt huvitavamaks, kuid pole informatiivsed, siis saate need märkida selliselt, et neile ei ole vaja aseteksti lisada. Näiteks tuleks dekoratiivseks märkida objektid nagu stiilipõhised äärised. Ekraanilugerit kasutavad inimesed kuulevad, et need objektid on dekoratiivsed, seega nad teavad, et ei jää olulisest teabest ilma.

 1. Paani Asetekst avamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake pilti ja seejärel valige Edit Alt Text (Redigeeri aseteksti).

  • Valige soovitud pilt. Valige Vorming > Asetekst.

 2. Valige ruut Decorative(Dekoratiivne). Teksti sisestusväli kuvatakse tuhmina.

  Märgi dekoratiivse ruut rakenduses PowerPoint for Windows

Aseteksti lisamine rakenduses Office 2019 visuaale

Järgmised toimingud kirjeldavad visuaalsete Office 2019PowerPoint esitlustes aseteksti lisamiseks:

Märkus.: Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Näpunäide.: Hea aseteksti koostamiseks veenduge, et edastamisel oleks pildi sisu ja eesmärk täpne ja üheselt mõistetav. Asetekst ei tohiks olla pikem kui lühike lause või kaks – enamasti piisab paarist hoolikalt valitud sõnast. Ärge korrake asetekstina ümbritseva teksti sisu ega kasutage fraase, mis viitavad piltidele (nt pilt millest või tõmmis millest).

Aseteksti lisamine piltidele

PowerPoint automaatselt genereerida alt tekstide joonistatud pilte, näiteks diagramme või ikoonid. Kui soovite lisada pilt, mis on ikooni, pildil või muud pilti, mida ei ole foto, peate lisama alt tekstide käsitsi.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake pilti ja valige käsk Redigeeri kujundit.

   PowerPointi Win32 Redigeeri kujundit menüü piltide
  • Valige soovitud pilt. Valige Vorming > Asetekst.

   AltText nupp kujundi rakenduses PowerPoint for Windows

  Funktsiooni Asetekst paani avatakse slaidi paremas servas.

 2. Tippige 1–2 lausega pildi ja selle sisu kirjeldus inimese jaoks, kes pilti ei näe.

  Aseteksti paani rakenduses PowerPoint for Windows

  Näpunäide.: Tipitud sõna õigekirja kontrollimiseks ja parandamiseks paremklõpsake sõna ja valige soovitatud alternatiivide hulgast.

  Näpunäide.: Samuti võite märkida ruudu Genereeri kirjeldus minu on Microsofti pilveteenuste töötav nutikas teenuste eest luua kirjeldus. See viib hetkel, pärast mida näete tulemi teksti väli. Pidage meeles, et kustutada kõik kommentaarid PowerPoint lisanud, nt, "Kirjeldus loodud kõrge confidence."

Aseteksti lisamine kujunditele ja SmartArt-piltidele

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake soovitud kujund või SmartArt-pilti ja valige käsk Redigeeri kujundit.

   Näpunäide.: Paremklõps tuleb teha kogu kujundit või SmartArt-pilti ümbritseva raami sees, mitte mõne selle osa sees.

   PowerPointi Win32 Redigeeri kujundit menüü kujundid
  • Valige kujund või SmartArt-pildiks. Valige Vorming > Asetekst.

   AltText nupp kujundi rakenduses PowerPoint for Windows

  Funktsiooni Asetekst paani avatakse slaidi paremas servas.

 2. Tippige 1–2 lausega kujundi või SmartArt-pildi ja selle sisu kirjeldus inimese jaoks, kes kujundit või pilti ei näe.

  Aseteksti paani rakenduses PowerPoint for Windows

  Näpunäide.: Tipitud sõna õigekirja kontrollimiseks ja parandamiseks paremklõpsake sõna ja valige soovitatud alternatiivide hulgast.

Aseteksti lisamine diagrammidele

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake diagrammi ja valige Redigeeri kujundit.

   Näpunäide.: Paremklõps tuleb teha kogu diagrammi ümbritseva raami sees, mitte mõne selle osa sees.

   PowerPointi Win32 Redigeeri kujundit menüü diagrammide jaoks
  • Valige soovitud diagramm. Valige Vorming > Asetekst

   AltText nupp kujundi rakenduses PowerPoint for Windows

  Funktsiooni Asetekst paani avatakse slaidi paremas servas.

 2. Tippige 1–2 lausega diagrammi ja selle sisu kirjeldus inimese jaoks, kes diagrammi ei näe.

  Aseteksti paani rakenduses PowerPoint for Windows

  Näpunäide.: Tipitud sõna õigekirja kontrollimiseks ja parandamiseks paremklõpsake sõna ja valige soovitatud alternatiivide hulgast.

Visuaalsete tähiste dekoratiivseks märkimine

Kui teie visuaalsed tähised on puhtalt dekoratiivsed ja muudavad dokumendi visuaalselt huvitavamaks, kuid pole informatiivsed, siis saate need märkida selliselt, et neile ei ole vaja aseteksti lisada. Näiteks tuleks dekoratiivseks märkida objektid nagu stiilipõhised äärised. Ekraanilugerit kasutavad inimesed kuulevad, et need objektid on dekoratiivsed, seega nad teavad, et ei jää olulisest teabest ilma.

 1. Paani Asetekst avamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake pilti ja seejärel valige Edit Alt Text (Redigeeri aseteksti).

  • Pildi valimiseks valige Vorming > Asetekst.

 2. Valige ruut Decorative(Dekoratiivne). Teksti sisestusväli kuvatakse tuhmina.

  Märgi dekoratiivse ruut rakenduses PowerPoint for Windows

Aseteksti lisamine visuaalsisule tarkvarakomplektis Office 2016

Järgmised toimingud kirjeldavad visuaalsete Office 2016PowerPoint esitlustes aseteksti lisamiseks:

Märkus.: Soovitame lisada teksti ainult kirjelduse väljale ja jätta pealkirjaväli tühjaks. Selline käitumine sobib enamikule populaarsetele ekraanilugeritele (sh jutustajale) kõige paremini. Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Fotodele automaatselt lisatud asetekstide läbivaatus ja redigeerimine

Teenusekomplekti Office 365 kuuluv PowerPointi PC-versioon lisab pilves iseõppivate teenuste abil fotodele automaatselt aseteksti. Saate automaatselt loodud tekste kontrollida ja redigeerida.

Märkus.: See funktsioon on saadaval ainult nendele Office 365 tellijatele, kes on liitunud Office Insideri programmiga. Kui teil on mõni Office 365 tellimus, veenduge, et teil oleks Office’i uusim versioon.

 1. Paremklõpsake soovitud pilti.

 2. Paani Asetekst avamiseks valige käsk Redigeeri aseteksti.

 3. Paanil Asetekst vaadake üle tekstiväljal kuvatav kirjeldus.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Soovitatud teksti aktsepteerimiseks sulgege paan Asetekst ja naaske PowerPointi slaidile.

  • Soovitatud aseteksti muutmiseks tippige väljale soovitud tekst. Kui olete lõpetanud, sulgege paan Asetekst ja naaske PowerPointi slaidile.

Kuvatõmmis: pildi vormindamise paan koos valitud pilti kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine piltidele

PowerPoint automaatselt genereerida alt tekstide joonistatud pilte, näiteks diagramme või ikoonid. Kui soovite lisada ka pildi, mis on ikoon või muud pilti, mida ei ole foto, peate lisama alt tekstide käsitsi.

 1. Paremklõpsake pilti ja valige Suurus ja paigutus.

 2. Valige paanil Pildi vormindamine nupp Asetekst.

 3. Tippige väljale tekst pildi aseteksti.

Aseteksti lisamine SmartArt-pildile

 1. Paremklõpsake SmartArt-pilti ja valige Suurus ja paigutus.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine valikut Asetekst ja tippige pildi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: kujundi vormindamise paan koos valitud SmartArt-pilti kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine kujunditele

Lisage asetekst kujunditele (sh SmartArti graafikas sisalduvatele kujunditele).

 1. Paremklõpsake kujundit ja valige Suurus ja paigutus.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine valikut Asetekst ja tippige kujundi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: kujundi vormindamise paan koos valitud kujundit kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine diagrammidele

 1. Paremklõpsake diagrammi ja seejärel valige käsk Vorminda diagrammiala.

 2. Valige paanil Diagrammiala vormindamine nupp Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst ja sisestage diagrammi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: diagrammiala vormingu paan koos valitud diagrammi kirjeldavate asetekstiväljadega

Hüperlinkide, teksti ja tabelite juurdepääsetavaks muutmine

Järgmistes juhistes kirjeldatakse seda, kuidas saate muuta PowerPointi esitlustes olevad hüperlingid, tekst ja tabelid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Hüperlingiteksti ja kohtspikrite lisamine

 1. Valige tekst, mille soovite hüperlingile lisada, ja seejärel tehke paremklõps.

 2. Valige Link. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst.

 3. Vajaduse korral muutke hüperlingi teksti.

 4. Sisestage väljale Aadress hüperlingi sihtaadress.

 5. Valige nupp Kohtspikker ja tippige kohtspikri tekst väljale Kohtspikri tekst.

  Näpunäide.: Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

 6. Muudatuste rakendamiseks valige OK > OK.

Dialoogi Hüperlingi lisamine kuvatõmmis

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Puuetega inimestele juurdepääsetavate kaasatud malli abil saate slaidi kujundus, värvid, kontrastsus ja fontide oleks kättesaadav kõigile. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Puuetega inimestele juurdepääsetavate malli otsimine, valige faili > Uus.

 2. Veebimallide ja -kujunduste otsing tekstivälja, tippige puuetega inimestele juurdepääsetavate Mallid ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 3. Otsingutulemustes, valige sobiv mall.

 4. Valige eelvaateaknas malli loomine.

Mallide kuvamine rakenduses PowerPoint for Windows.

Tabelipäiste kasutamine

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Valige menüü Kujundus.

 3. Märkige menüüs Tabelilaadide suvandid ruut Päiserida.

 4. Tippige tabelis veerupäised.

Kuvatõmmis: tabeliriistade menüü Kujundus jaotises Tabelilaadide suvandid olev märkeruut Päiserida

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Valige menüü Avaleht.

 3. Valige rühmas Font fondi tüüp, suurus, laad ja värv.

Kuvatõmmis: menüü Avaleht jaotis Font

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Arvesse tasub võtta näiteks järgmisi punkte.

 • Office‘i valmiskujundused aitavad veenduda, et teie slaidikujundused oleks juurdepääsetavad. Juhised leiate teemast Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine.

 • Esitluse analüüsimiseks ja piisava kontrastsuseta teksti leidmiseks kasutage hõlbustuskontrolli. Kontrollib slaididel järgmisi elemente:

  • lehe värv,

  • lahtritaustad,

  • esiletõstud,

  • tekstiväljade täide,

  • lõikude varjustus,

  • SmartArt-piltide täited,

  • päised ja jalused,

  • lingid.

Slaidide muutmine hõlpsasti juurdepääsetavaks

Järgmistes juhistes kirjeldatakse, kuidas muuta PowerPointi esitluste slaidid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele. (Vt tiitel slaidi seotud teavet.)

Pange iga slaidi pealkiri

 • Valige Läbivaatus > kontrollida probleemid esitluse Kontrolli hõlbustusfunktsioone .

Ühe lihtsa samm kaasatus, millel pealkiri igal slaidil ka siis, kui seda ei kuvata. Hõlbustusfunktsioonide kontrolli võivad tähelepanu neli olukordades, kus on õigustatud pealkiri:

Suvand

Kirjeldus

Slaidi pealkirja redigeerimine

Kuvatakse, kui slaidi on juba pealkiri kohatäide ja peate täitma.

Slaidi tiitli lisamine

Kuvatakse siis, kui pole slaidi kohatäite tiitel.  Selle suvandi valimine lisab tiitli kohatäite isegi juhul, kui kasutasite Slaidipaigutus ei ole üks.  Sisestage selle sisse pealkirja, mida soovite kasutada.

Peidetud slaidi tiitli lisamine

Kuvatakse, kui slaidi on juba pealkiri kohatäide ja peate täitma. Kohatäite paigutust, et see on nähtamatu slaidiseansi ajal ja väljaprindil slaidilt. 

Määramine, nagu slaidi pealkiri

Kuvatakse siis, kui slaidil on pole pealkirja kohatäide. Kui valite selle käsu, valib PowerPointi automaatselt, mida arvab, on kõige tõenäolisemad tekstivälja pealkiri. Kuid vajadusel saate muuta valiku.

Kordumatute slaidipealkirjade kasutamine

 1. Valitud slaidil kõigi kohatäitetekstide taastamiseks valige menüü Avaleht jaotises Slaidid nupp Lähtesta.

 2. Tippige slaidile kordumatu pealkiri, mis seda kirjeldab.

Kuvatõmmis: menüü Avaleht jaotises Slaidid olev käsk Lähtesta

Slaidipealkirja peitmine

Paigutage on pealkiri slaidiväline, nii, et see nähtamatu, kuid ekraanilugerite endiselt väljendatud.

 1. Klõpsake menüü Vaade valige suurendada ja seejärel vähendage 50% kohta protsent Suum nii, et väljaspool slaidi veeriste on nähtavad. 

 2. Osutage hiire väljale pealkiri kohatäite äärist nii, et kursor muutub nelja otsaga teisalduskursor.  Kursori liigutamine

 3. Lohistage kohatäide tiitel ülespoole või allapoole ja seejärel pukseerige see slaidi väljaspool. 

  Slaidi tiitel paigutada väljapoole nähtav slaidi veerise.

Slaidisisu lugemisjärjestuse määramine

Määrake paanil Valik ekraanilugerite jaoks slaidi sisu ettelugemise järjestus. Paanil Valik loetletakse kõik slaidil olevad objektid vastupidises järjestuses. Slaidi sisu ettelugemisel loeb ekraaniluger objektid ette sellises vastupidises järjetuses, nagu need on loetletud paanil Valik.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joonistamine nuppu Korralda.

 2. Valige menüüs Korralda nupp Valikupaan.

 3. Paanil Valik lugemisjärjestuse muutmiseks tehke ühte järgmistest.

  • Lohistage üksused uude kohta.

  • Valige üksus ja seejärel valige ülesnool (Too ettepoole) või allanool (Vii tahapoole).

Kuvatõmmis: valikupaan, kus kõik slaidil olevad objektid on loetletud vastupidises järjestuses

Kaasava lugemisjärjestuse jaoks valmisslaidikujunduste kasutamine

PowerPoint on sisseehitatud slaidi kujunduse, mis sisaldavad teksti, videote, piltide ja muu jaoks kohatäited. Need sisaldavad ka kogu vormingut (nt kujunduse värvid, fondid ja efektid). Selleks, et teie slaidid oleksid hõlpsasti mõistetavad, on valmisslaidipaigutused kujundatud nii, et lugemisjärjestus on sama nii nägijate kui ka abivahendite (nt ekraanilugeri) kasutajate jaoks.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

 2. Leidke paanil Pisipilt koht, kuhu soovite uue slaidi lisada. Paremklõpsake ja valige käsk Uus slaid. Uue slaidi valimiseks klõpsake seda.

 3. Laiendage menüüs Kujundus galeriid Kujundused ja valige soovitud slaidipaigutus. PowerPoint rakendab selle uuele slaidile automaatselt.

 4. Avage uus slaid ja lisage soovitud pealkiri ja sisu.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

PowerPoint toetab mitme heli lood video esituse. Samuti toetab see tiitreid ja subtiitreid, mis manustatakse videofailidesse.

Praegu toetab ainult PowerPoint for Windows videost eraldi faili salvestatud tiitrite või subtiitrite lisamist ja esitust. Kõigi muude PowerPointi versioonide korral (nt PowerPoint for macOS või mobiiliversioonid) peavad tiitrid või subtiitrid olema videosse kodeeritud enne, kui see PowerPointi lisatakse.

Tiitrite ja subtiitrite toetatud videovormingud võivad olenevalt opsüsteemist varieeruda. Igal opsüsteemil on sätted, mille abil saab kohandada tiitrite või subtiitrite kuvamist.

Tiitreid, subtiitreid ja alternatiivseid heliribasid ei säilitata, kui kasutate käsku Tihenda meedium või Optimeeri meediumiühilduvus. Kui salvestate esitluse videona, ei hõlma salvestatud video manustatud videote tiitreid, subtiitreid ega alternatiivseid heliribasid.

Kui rakendate valitud videole käsku Salvesta meediumisisu nimega säilitatakse salvestatud videos manustatud tiitrid, subtiitrid ja eri heliribad. 

PowerPointi videotega esitluste juurdepääsetavaks tegemiseks kontrollige järgmist.

 • Vajaduse korral on videotes on heliriba videokirjeldustega pimedatele või nägemispuudega inimestele.

 • Tiitrite kaasamine ka videod, mis sisaldavad dialoogi, -riba suletud pealdised, avatud pealdiste, või subtiitrid toetatud vorming, mis on kurdid või kuulmispuudega kasutajatele.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Kõik, mida peaksite teadma kirjutamiseks tõhus asetekst

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Android: PowerPointi esitluste juurdepääsetavamaks muutmise head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPointi esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile piltidele, kujunditele ja tabelitele asetekst.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja kujundid sisaldavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui kasutate pilt ei tekstiga, korrake selle teksti esitlus. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine kujunditele

Aseteksti lisamine tabelitele

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie esitluse tekst peaks olema loetav suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti koguse vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid (nt Arial või Calibri). Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Videote kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka helivihjeid (nt muusika või heli väljaspool ekraani).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

Aseteksti lisamine tabelitele ja muule visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist PowerPointi esitluses olevatele tabelitele ja muule visuaalsisule.

Märkus.: Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine piltidele nagu pildid ja kuvatõmmised nii, et ekraanilugerite saate lugeda tekst pildi kasutajatele, kes ei näe pildi kirjeldamiseks.

 1. Valige soovitud pilt.

 2. Menüü Pilt avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige pildi kirjeldus.

  Aseteksti dialoogiboksi pildi rakenduses PowerPoint for Android.

Aseteksti lisamine kujunditele

 1. Valige soovitud kujund.

 2. Menüü Kujund avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige kujundi kirjeldus.

  Aseteksti dialoogiboksi Kujundi rakenduses PowerPoint for Android.

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Puudutage mis tahes kohta tabelis.

 2. Menüü Tabel avamiseks puudutage nuppu Kuva lint Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige tabeli kirjeldus.

  Rakenduses PowerPoint for Android tabeli asetekst.

Visuaalsete tähiste dekoratiivseks märkimine

Kui teie visuaalsed tähised on puhtalt dekoratiivsed ja muudavad dokumendi visuaalselt huvitavamaks, kuid pole informatiivsed, siis saate need märkida selliselt, et neile ei ole vaja aseteksti lisada. Näiteks tuleks dekoratiivseks märkida objektid nagu stiilipõhised äärised. Ekraanilugerit kasutavad inimesed kuulevad, et need objektid on dekoratiivsed, seega nad teavad, et ei jää olulisest teabest ilma.

 1. Asetekst paani avamiseks valige pilt.

 2. Kujutava vorming menüü avamiseks puudutage käskude Kuva nuppu Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Koputage märkeruutu Dekoratiivne . Teksti sisestusväli kuvatakse tuhmina.

  Märgi dekoratiivse valitud asetekst dialoogiboksis PowerPoint for Android.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Tarkvarakomplektis olevad kujundused aitavad veenduda, et teie slaidikujundused oleks juurdepääsetavad. Enamik teemad on mõeldud puuetega inimestele juurdepääsetavate värvid, kontrasti ja fondid. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Valige slaid.

 2. Menüü Avaleht avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Puudutage valikuid Home > Design.

 4. Puudutage valikut Themes ja valige soovitud kujundus.

  Androidi jaoks mõeldud PowerPointi slaidide teemad.

Tabelipäiste kasutamine

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Menüü Tabel avamiseks puudutage nuppu Kuva lint Ikoon Redigeeri .

 3. Puudutage valikut Laadisuvandid ja valige Päiserida.

  Näpunäide.: Kui säte on juba valitud, kuvatakse see tuhmina.

 4. Tippige tabelis veerupäised.

  Tabeli päise rea laadide menüü rakenduses PowerPoint for Android.

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Menüü Avaleht avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Valige menüüs Avaleht soovitud vormingusätted.

  Rakenduses PowerPoint for Androidi menüü font.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

PowerPoint toetab mitme heli lood video esituse. Samuti toetab see tiitreid ja subtiitreid, mis manustatakse videofailidesse. 

Tiitrid ja subtiitrid peavad olema videosse kodeeritud enne, kui see PowerPointi sisestatakse. PowerPoint ei toeta tiitreid ega subtiitreid, mis on talletatud videofailist eraldi failis.

Tiitrite ja subtiitrite toetatud videovormingud võivad olenevalt opsüsteemist varieeruda. Igal opsüsteemil on sätted, mille abil saab kohandada tiitrite või subtiitrite kuvamist. 

Tiitreid, subtiitreid ja alternatiivseid heliribasid ei säilitata, kui kasutate käsku Tihenda meedium või Optimeeri meediumiühilduvus. Kui salvestate esitluse videona, ei hõlma salvestatud video manustatud videote tiitreid, subtiitreid ega alternatiivseid heliribasid.

Kui rakendate valitud videole käsku Salvesta meediumisisu nimega säilitatakse salvestatud videos manustatud tiitrid, subtiitrid ja eri heliribad.  

PowerPointi esitluste juurdepääsetavaks tegemiseks kontrollige järgmist.

 • Vajaduse korral on videotes on heliriba videokirjeldustega pimedatele või nägemispuudega inimestele.

 • Tiitrite kaasamine ka videod, mis sisaldavad dialoogi, -riba suletud pealdised, avatud pealdiste, või subtiitrid toetatud vorming, mis on kurdid või kuulmispuudega kasutajatele.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Kõik, mida peaksite teadma kirjutamiseks tõhus asetekst

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Rakenduse Windows 10: head tavad PowerPointi esitluste kättesaadavaks tegemine

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPointi esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile piltidele, kujunditele ja tabelitele asetekst.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja kujundid sisaldavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui kasutate pilt ei tekstiga, korrake selle teksti esitlus. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine kujunditele

Aseteksti lisamine tabelitele

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie esitluse tekst peaks olema loetav suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti koguse vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid (nt Arial või Calibri). Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Videote kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka helivihjeid (nt muusika või heli väljaspool ekraani).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

Aseteksti lisamine tabelitele ja muule visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist PowerPointi esitluses olevatele tabelitele ja muule visuaalsisule.

Märkus.: Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine piltidele nagu pildid ja kuvatõmmised nii, et ekraanilugerite saate lugeda tekst pildi kasutajatele, kes ei näe pildi kirjeldamiseks.

 1. Valige soovitud pilt.

 2. Pilt menüü avamiseks koputage nuppu Veel suvandeid. Rakenduses PowerPoint Mobile for Windowsi telefonides rohkem suvandeid.

 3. Kerige allapoole suvandini Asetekst ja seejärel koputage seda.

 4. Tippige pildi kirjeldus.

Aseteksti dialoogiboks piltide rakenduses PowerPoint for Windows Phone'i jaoks.

Aseteksti lisamine kujunditele

 1. Valige soovitud kujund.

 2. Kujundi menüü avamiseks koputage nuppu Veel suvandeid. Rakenduses PowerPoint Mobile for Windowsi telefonides rohkem suvandeid.

 3. Kerige allapoole suvandini Asetekst ja seejärel koputage seda.

 4. Tippige kujundi kirjeldus.

Aseteksti dialoogiboksi kujundite PowerPoint for Windows Phone'i jaoks.

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Puudutage mis tahes kohta tabelis.

 2. Tabeli vahekaarti avamiseks koputage nuppu Veel suvandeid. Rakenduses PowerPoint Mobile for Windowsi telefonides rohkem suvandeid.

 3. Kerige allapoole suvandini Asetekst ja seejärel koputage seda.

 4. Tippige tabeli kirjeldus.

Aseteksti dialoogiboks tabelite rakenduses PowerPoint for Windows Phone'i jaoks.

Visuaalsete dekoratiivse tegemine

Kui esitlus sisaldab visuaalseid elemente, mis on ka ainult dekoratiivsetel piltidel, saate need kõik asetekst kirjutamiseks vajamata sellisena märkida. Kui ekraanilugeja leiab sellise pildi, seda lihtsalt teatab, et nad on Dekoratiivne, nii, et kasutaja teab, et nad on puudu teabe.

 1. Asetekst paani avamiseks valige visuaalne.

 2. Kerige allapoole suvandini Asetekst ja seejärel koputage seda.

 3. Märkige ruut Märgi dekoratiivse . Teksti sisestusväli kuvatakse tuhmina.

  PowerPoint for Windows Phone asetekst dialoogiboksis dekoratiivse suvandi märgi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Tarkvarakomplektis olevad kujundused aitavad veenduda, et teie slaidikujundused oleks juurdepääsetavad. Enamik teemad on mõeldud puuetega inimestele juurdepääsetavate värvid, kontrasti ja fondid. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Valige slaid.

 2. Avage menüü Avaleht , koputage nuppu rohkem suvandeid. Rakenduses PowerPoint Mobile for Windowsi telefonides rohkem suvandeid.

 3. Puudutage valikuid Home > Design.

 4. Puudutage valikut Themes ja valige soovitud kujundus.

PowerPoint for Windows Phone'id menüü teemad.

Tabelipäiste kasutamine

 1. Seadke kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Tabeli menüü avamiseks koputage nuppu Veel suvandeid. Rakenduses PowerPoint Mobile for Windowsi telefonides rohkem suvandeid.

 3. Puudutage valikut Laadisuvandid ja valige Päiserida.

  Näpunäide.: Kui säte on juba valitud, kuvatakse see tuhmina.

 4. Tippige tabelis veerupäised.

Päise menüü rakenduses PowerPoint for Windows Phone'id tabeli vahekaarti.

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Avage menüü Avaleht , koputage nuppu rohkem suvandeid. Rakenduses PowerPoint Mobile for Windowsi telefonides rohkem suvandeid.

 3. Valige menüüs Avaleht soovitud vormingusätted.

PowerPoint for Windows Phone'id menüü font.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

PowerPoint toetab mitme heli lood video esituse. Samuti toetab see tiitreid ja subtiitreid, mis manustatakse videofailidesse.

Tiitrid ja subtiitrid peavad olema videosse kodeeritud enne, kui see PowerPointi sisestatakse. PowerPoint ei toeta tiitreid ega subtiitreid, mis on talletatud videofailist eraldi failis.

Tiitrite ja subtiitrite toetatud videovormingud võivad olenevalt opsüsteemist varieeruda. Igal opsüsteemil on sätted, mille abil saab kohandada tiitrite või subtiitrite kuvamist.

Tiitreid, subtiitreid ja alternatiivseid heliribasid ei säilitata, kui kasutate käsku Tihenda meedium või Optimeeri meediumiühilduvus. Kui salvestate esitluse videona, ei hõlma salvestatud video manustatud videote tiitreid, subtiitreid ega alternatiivseid heliribasid.

Kui rakendate valitud videole käsku Salvesta meediumisisu nimega säilitatakse salvestatud videos manustatud tiitrid, subtiitrid ja eri heliribad. 

PowerPointi esitluste juurdepääsetavaks tegemiseks kontrollige järgmist.

 • Vajaduse korral on videotes on heliriba videokirjeldustega pimedatele või nägemispuudega inimestele.

 • Tiitrite kaasamine ka videod, mis sisaldavad dialoogi, -riba suletud pealdised, avatud pealdiste, või subtiitrid toetatud vorming, mis on kurdid või kuulmispuudega kasutajatele.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Kõik, mida peaksite teadma kirjutamiseks tõhus asetekst

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Oma OneNote'i märkmikud puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Office Online'i: Head tavad PowerPointi veebirakendus esitluste kättesaadavaks tegemine

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPointi veebirakendusi esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Kuidas see üles leida?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Kaasake kõigi tabelite ja muu visuaalsisu jaoks asetekst.

Visuaalsed sisu sisaldab pilte, SmartArt-pildi piltide, kujundite, rühmad, manusobjektid ja videod.

Aseteksti puudumise väljaselgitamiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui kasutate pilt ei tekstiga, korrake selle teksti esitlus. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

Aseteksti lisamine kujunditele või manustatud videotele

Aseteksti lisamine tabelitele

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Veendumaks, et hüperlingi tekst on eraldiseisva teabena arusaadav ja annab lugejale üheselt teada, kuhu see link viib, vaadake esitluse slaidid üle.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja. Lehe URL-i saate kasutada isegi juhul, kui on lühike kirjeldav, nt www.microsoft.com.

Hüperlingi teksti lisamine

Hüperlingi teksti muutmine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Kasutatud värvikodeeringu leidmiseks vaadake esitluse slaidid üle.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Kasutage teabe esiletõstmiseks laserkursorite või värvi asemel ringi ümbertõmbamist või animatsioone.

Kui värvi on kasutatud millegi oleku näitamiseks, lisage ka kujund. Näiteks lisage märke sümbol, kui millegi õnnestumist tähistatakse rohelise värviga, ja suur X-täht, kui nurjumist tähistatakse punasega.

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Piisava kontrastsuseta teksti leidmiseks otsige slaididelt teksti, mida on raske lugeda või taustast eristada.

Esitlustes tekst peaks olema loetav nii, et kõik, sealhulgas visuaalse erivajadustega inimesed näete seda ka.

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Vältige mallis ja tekstis oranži, punase ja rohelise värvi kasutamist.

Kasutage diagrammides teatud punktide esiletõstmiseks värvi asemel mustreid.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Slaididele kordumatute pealkirjade panemine

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli abil saate otsida slaide, millele pole tiitlid.

Slaidi tekst ning teave kujundite ja sisu kohta loetakse ekraanilugerite ja muu hõlbustustehnoloogia kasutajatele ette kindlas järjekorras. See on põhjus, miks on hea tava kasutada PowerPointi veebirakenduspaigutused, mis tagavad selle sisu on loetavad loogilises järjestuses.

Pimedad, vaegnägijad või lugemispuudega inimesed vajavad esitluses liikumiseks slaidipealkirju. Näiteks saavad nad sirvimise või ekraanilugeri abil slaidipealkirjadest kiiresti ülevaate, et liikuda siis otse neid huvitavale slaidile.

Loogilise lugemisjärjestuse kasutamine

Kordumatute slaidipealkirjade kasutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Veenduge, et tabeleid ei sisaldaks tükeldatud lahtrid, ühendatud lahtrid või pesastatud tabelid kasutage Hõlbustusfunktsioonide kontroll.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Fontide või tühja ruumiga seotud võimalike probleemide väljaselgitamiseks vaadake, et slaididel poleks alasid, mis näivad liige tiheda tekstiga või loetamatud.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti koguse vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid nagu Arial või Calibri. Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Märkus.: Hõlbustusfunktsioonide kontrolli uurib esitluse kõik probleeme, mis võib olla brauseris. Täielik kontroll, avage oma esitlus töölauarakenduse ja kasutada töölaua hõlbustusfunktsioonide Windowsi või Mac-arvutisse.

Aseteksti lisamine piltidele ja tabelitele

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist PowerPointi veebirakendusi esitluses olevatele tabelitele ja piltidele.

Märkus.: Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake soovitud pilti. Valige Redigeeri asetekst ….

   Kontekstimenüü suvand Redigeeri kujundit pilt rakenduses PowerPoint Online.
  • Valige soovitud pilt. Valige Vorming > Asetekst.

   Teksti muuteklahvi lindil pilt rakenduses PowerPoint Online.
 2. Valige Asetekst ja sisestage pildi kirjeldus.

Aseteksti dialoogiboks rakenduses PowerPoint Online.

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

 1. Valige SmartArt-pilt.

 2. Valige kujundus > asetekst.

 3. Tippige kirjeldus SmartArt-pilti.

Teksti muuteklahvi lindil soovitud SmartArt-pildi rakenduses PowerPoint Online.

Aseteksti lisamine kujunditele või manustatud videotele

 1. Valige kujund või video.

 2. Valige Vorming > Asetekst.

 3. Tippige kirjeldus kujundi või video.

Teksti muuteklahvi lindi kuju ja video rakenduses PowerPoint Online.

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Asetage kursor tabeli lahtrisse.

 2. Valige paigutus > asetekst.

 3. Tippige tabeli kirjeldus.

Alt teksti nupp lindil tabeli rakenduses PowerPoint Online.

Hüperlinkide ja tabelite juurdepääsetavaks muutmine

Järgmistes juhistes kirjeldatakse seda, kuidas saate muuta PowerPointi veebirakendus‘i esitlustes olevad hüperlingid, tekst ja tabelid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajate jaoks.

Hüperlingi teksti lisamine

 1. Valige link, millele soovite hüperlinki lisada, paremklõpsake seda ja valige Link.

  Valitud tekst kuvatakse väljal kuvatav tekst . See on hüperlingi tekst.

  Näpunäide.: Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

 2. Tippige või kleepige väljale Aadress lingi sihtkoha URL.

 3. Valige Lisa.

Hüperlingi dialoogiboksi rakenduses PowerPoint Online.

Hüperlingi teksti muutmine

 1. Valige hüperlingi tekst, paremklõpsake ja valige Redigeeri linki.

 2. Hüperlingi jaoks kuvatavat teksti saate redigeerida väljal Kuvatav tekst.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Tabelipäiste kasutamine

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Kujundus.

 3. Valige Päiserida ja tippige tabelisse päiseread.

Kuvatõmmis tabeliriistade menüü Kujundus tabelilaadi suvandite jaotisest, kus on märgitud ruut Päiserida

Slaidide muutmine hõlpsasti juurdepääsetavaks

Järgmistes juhistes kirjeldatakse, kuidas muuta PowerPointi veebirakendus‘i esitluste slaidid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajate jaoks.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage ühte kaasatud puuetega inimestele juurdepääsetavate kujundused ja mallid slaidikujunduse, värvid, kontrastsus ja fontide oleks kättesaadav kõigile. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Avage brauseris Office.com, logige sisse oma kontosse ja avage PowerPointi veebirakendus.

 2. Valige lehel Tere tulemast PowerPointiuued kujundused.

 3. Lehel Valige teema kerides lehe allserva ja valige Kõik kujundused uurimine.

 4. Väljale Otsi Office'i mallid tippige "puuetega inimestele juurdepääsetavate Mallid" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 5. Otsingutulemustes, valige sobiv mall.

 6. Malli eelvaate aken, valige Redigeeri brauseris.

Kujunduste valik tervituslehel rakenduses PowerPoint Online.

Loogilise lugemisjärjestuse kasutamine

Kui slaidide sisaldada objekte, mis pole osa slaidi malli, peate korraldage need loogilises järjestuses. Objektide on lugeda nii, et need lisas slaidile, mis võib teha mõttes ekraanilugeri kasutamisel.

Lugemisjärjestust on kõige kergem kontrollida PowerPointi töölauaversioonis, kuna paanil Valik saate objektide järjestust muuta. PowerPointi veebirakendus’is saate objektide järjestust muuta kopeerimise ja kleepimise teel.

Slaidiobjektide järjestuse kontrollimiseks valige objekt ja vajutage tabeldusklahvi, et viia fookus ühelt objektilt teisele.

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Valige menüü Avaleht.

 3. Valige jaotises Font vormindussätted.

Fondirühm PowerPoint Online'is

Slaididel kordumatute pealkirjade kasutamine

 1. Valige pealkirjata slaid.

 2. Valige menüü Avaleht alammenüü Paigutus.

 3. Slaidipaigutuse dialoogiboksis slaidi paigutus, mis sisaldab jaotises kohatäited ja seejärel valige Muuda paigutust. Uus küljendus rakendatakse slaididele.

 4. Tippige pealkirja kohatäite asemele kordumatu nimi.

Märkus.: Pealkirja kättesaadavus ei olene tingimata nähtavusest. Ekraanilugereid kasutavad inimesed kuulevad slaidi pealkirja isegi siis, kui pealkiri pole nähtav. PowerPoint töölauaversiooni, saate valikupaani sisselülitamine slaidi tiitlite ja muude objektide jaoks nähtavuse sisse- või väljalülitamine.

Rakenduses PowerPoint Online menüü Avaleht nuppu paigutus.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide parandamine hõlbustusfunktsioonide kontrolliga

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Kõik, mida peaksite teadma kirjutamiseks tõhus asetekst

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×