PowerPointi esitluste ekraanilugeriga kasutama hakkamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kas teil on vaja abi rakenduse PowerPoint 2016 koos ekraanilugeriga kasutamisel? Kiirklahvide abil saate rakenduses PowerPoint vaheldumisi vaateid aktiveerida, et esitlusi luua, redigeerida ja esitada.

Ekraanilugerid erinevad selle poolest, kuidas nendes slaidi sisule viidatakse, kui palju teksti ette loetakse ja mida neis PowerPointi akna osadeks peetakse. Selles teemas pakub nõuandeid navigeerimise hõlbustamiseks.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kasutamiseks lugege artiklit Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Mitu selles teemas kirjeldatud toimingut viitab Backstage’i vaatele. Office’i programmides (nt PowerPointis) viitab Backstage’i vaade lehele, mis avatakse pärast menüü Fail valimist. Backstage’i vaade sisaldab käske esitlusefailiga tegutsemiseks (nt selle avamiseks ja salvestamiseks), samas kui menüülint sisaldab käske esitlusefailis töötamiseks (nt slaidi või kommentaari lisamiseks).

Selle artikli teemad

Alustamine

Slaidi sisu lugemine normaalvaates

Slaidi sisu lugemine muudes vaadetes

Konkreetsete ekraanilugerite kasutamine

Alustamine

PowerPointi esitluse avamisel on fookus esitluse esimesel slaidil. Slaidid avatakse normaalvaates, kus saab redigeerida. JAWS-is kuulete teksti „Slide are“ (Slaidiala). Jutustajas kuulete teksti „Edit view“ (Redigeerimisvaade).

Iga kord, kui vajutate klahvi F6, viiakse fookus järgmisele PowerPointi akna piirkonnale järgmises järjestuses.

 1. Olekuriba ja suuminupud. Olekuribal ühelt nupult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

 2. Lint. Kui fookus on lindil, saate nooleklahve vajutades liikuda ühelt menüült teisele, ja lindi käskudele liikumise vajutada tabeldusklahvi (Tab).

  Kui fookus on slaidi, saate avada lindi menüü: vajutage muuteklahvi (Alt) ja menüüle vastavat klahvi:

  • H (Avaleht)

  • D (Lisa)

  • G (Kujundus)

  • K (Üleminekud)

  • W (Animatsioonid)

  • N (Slaidiseanss)

  • X (Läbivaatus)

  • A (Vaade)

  Olenevalt fookuses oleva objekti tüübist võidakse lindil kuvada ka Pildiriistad, Tabeliriistad, Diagrammiriistad, Heliriistad või Videoriistad.

 3. Märkmepaan Slaidile ettekandemärkmete lisamiseks tippige märkmepaanile.

  • Märkmepaani sulgemiseks või uuesti avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, P ja seejärel klahvi N

  . Olekuribal on ka otsetee Märkmed, mis avab või sulgeb märkmepaani.

 4. Pisipildipaan. Pisipildipaanil olles kõikide esitluse slaidide sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Enamik ekraanilugereid tuvastavad slaidid nende pealkirja ja numbri järgi.

  • Pisipildilt slaidile liikumiseks ja selle sisu redigeerimiseks vajutage klahvi F6.

Neis alades fookuse vastassuunas liigutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F6.

Märkus. :  Slaididel töötamise ajal võidakse avada ka muid paane. See võib funktsioonide kasutamise keeruliseks muuta. Ka nende paanide läbisirvimiseks vajutage klahvi F6. Ekraanilugerid võivad neid tuvastada fookuses oleva nupu või üksuse põhjal, mitte paani nime põhjal.

Slaidi sisu lugemine normaalvaates

Kui fookus on normaalvaates slaidil, saate slaidi sisu redigeerida ja selle kohta lisateavet hankida. Normaalvaateks avatakse pisipildipaan, slaidi redigeerimisala ja märkmepaan.

 • Normaalvaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, L.

Slaidipealkirjade ettelugemine

Kui fookus on pisipildipaanil, loevad ekraanilugerid ette iga aktiveeritava slaidi pealkirja. Järgmisele või eelmisele slaidile liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

Näpunäide. : Mõnikord kaotab ekraaniluger fookuse ja ei loe slaidi pealkirja ette. Sel juhul vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Tab kaks korda, et viia fookus PowerPointi aknast välja ja uuesti aknasse tagasi.

Kohatäidete lahtrisisu ettelugemine

Kui fookus on normaalvaates slaidil, kasutage kohatäidete ettelugemiseks järgmisi kiirklahve.

 • Ühelt kohatäitelt teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

  Ekraanilugerid tuvastavad kohatäite tüübi. Näiteks kui kohatäide sisaldab teksti või aseteksti, teab ekraaniluger, et tekst tuleb ette lugeda. Kui see sisaldab meediumsisu, tuvastab luger selle tüübi. JAWS-is peetakse ilma asetekstita videot meediumsisuks. (Jutustajas loetakse tekst ette ainult siis, kui see on valitud.)

 • Järjepunkti kohatäitesse asetamiseks ja teksti ettelugemiseks või redigeerimiseks vajutage klahvi F2. Fookuse uuesti kohatäitele viimiseks vajutage klahvi F2.

 • Kui soovite, et ekraaniluger kirjeldaks teksti vormingut (nt taustavärv, fondi värv, suurus ja laad), liikuge tabeldusklahvi abil kohatäiteni ja kasutage oma ekraanilugeri kiirklahvi. Ekraanilugeris JAWS vajutage klahvikombinatsiooni Insert+F.

Tabelite ettelugemine

Kui fookus on normaalvaates slaidil, kasutage tabelite ettelugemiseks järgmisi kiirklahve.

 • Ühest tabelist teise liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Ekraanilugerid loevad ette veerupäised ja lahtrite sisu. (Jutustajad loetakse tabelipäised ja lahtri sisu ette ainult nende valimisel.)

 • Järjepunkti lahtrisse asetamiseks vajutage klahvi F2. Seejärel vajutage üksikutele lahtritele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) või nooleklahve.

 • Fookuse uuesti tabelile viimiseks vajutage klahvi F2.

Diagrammide ettelugemine

Ekraanilugerite lugeda diagrammide piltidena, sh diagrammi ja selle kohtspikri nime, kuid need ei anna muud üksikasjad.

Loendiobjektide ettelugemine

Valikupaanil loetletakse kõik slaidil olevad objektid nende loomise kuupäeva põhjal järjestatuna. Kasutage valikupaanil töötades järgmisi kiirklahve.

 • Valikupaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, G ja P. Ekraanilugerid tuvastavad fookustatud objekti kas praegusel slaidil valitud objektina või valikupaanil oleva nupuna (nt Kuva kõik).

 • Objektide vahel liikumiseks ja nende valimiseks kasutage nooleklahve. Objekt on valitud slaidil ja valikupaanil.

 • Fookus slaidialalt valikupaanile viimiseks vajutage klahvi F6.

 • Valikupaani sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, G ja P.

Märkus. : Ekraanilugerid loevad slaidiseansis objektid ette alt üles. Selle järjestuse muutmiseks vajutage valikupaanil nuppe Too ettepoole ja Vii tahapoole.

Slaidi sisu lugemine muudes vaadetes

PowerPoint pakub lisaks normaalvaatele slaididega töötamiseks ka mitut muud vaadet. Igas vaates on mõni ainulaadne funktsioon. Eriti kasulikud on järgmised vaated.

 • Liigendus. Pakub slaidi sisust ainult tekstilist vaadet. Liigendusvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, P ja O. Normaalvaates vaheldumisi pisipildi- ja liigendusvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Tab. Kuulete teksti „Outline tab“ (Liigenduse vahekaart) ja „Thumbnails tab“ (Pisipiltide vahekaart).

  Märkus. : Võib juhtuda, et Jutustaja ei teavita pärast klahvikombinatsiooni Alt+W, P, O vajutamist liigendusvaate avamisest.

 • Slaidisorter. Kuvab kõik slaidid järjest horisontaalselt reas, et saaksite neid hõlpsalt lõigata, kopeerida, kleepida ja ümber korraldada. Ekraanilugerid tuvastavad slaide numbri ja pealkirja järgi. Slaidisorteri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, I. Normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, L.

 • Lugemisvaade. Võimaldab vaadata esitlust sarnaselt Slaidiseansiga, aga mitte täisekraanvaates. Lugemisvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, D. Eelmisesse vaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Juhtslaid. Võimaldab teha kujundusmuudatusi, mida rakendatakse kõigile slaididele. Juhtslaidivaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, M. Lindile lisatakse menüüde Fail ja Avaleht vahele menüü Juhtslaid (Alt+M). Juhtslaidivaate sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M.

 • Slaidiseansi. Pakub täisekraani Kuva publik kuvamiseks saate neile esitluse ajal slaididele. Slaidiseansi alustamiseks vajutage klahvi F5. Eelnevalt, vajutage klahvi Page Down. Tagasi liikumiseks vajutage Page Up vajutamine. Lõpetamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

 • Esinejavaade. Töö esitluse ja esineja märkmed ühel ekraanil (nt teie sülearvutis,), samal ajal publikule vaadete teises kuvaris märkmete tasuta esitlus. Kui teie arvuti on ühendatud teise ekraan slaidiseansivaates esitluse käivitamisel, avaneb Esinejavaate arvutiekraanil automaatselt. Kui töötate ühel ekraanil, Esinejavaateavamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10, R. Slaidi objektide lugemiseks kasutada järgmisi otseteid.

  • Slaidi eelvaate avamiseks vajutage klahvi Caps Lock + vasak- või paremnoolt ja vajutage suurtähelukk + Enter, et fookuse slaidiseansi aknasse.

  • Slaidiseansi aknas, vajutage suurtäheluku + nooleklahv vasakule või paremale liikumiseks kõik objektid. Objektide lugeda, vajutage suurtäheluku + M.

  • Aktiveerige Esinejavaates akna vajutage suurtäheluku + paremnool võti seni kuni kuulete "Tagasi esineja View", ja seejärel vajutage suurtäheluku + Enter.

   Märkus. : Kui esinete ilma Esinejavaate, ei kuulete "Tagasi Esinejavaatesse."

Lisateabe saamiseks minge kasutamise kiirklahvid esitluse ettekandmiseks ja kasutada ekraanilugejat oma PowerPointi esitluse kuvamiseks.

Konkreetsete ekraanilugerite kasutamine

PowerPoint töötab koos levinud ekraanilugeriga JAWS. Seda saab kasutada ka koos ekraanilugeritega Window-Eyes ja Windowsisse integreeritud ekraanilugeriga Jutustaja.

Järgmised jaotised sisaldavad ekraanilugerite PowerPointiga järgmisi näpunäiteid.

JAWS

JAWS pakub abi spetsiaalselt PowerPointis töötamise kohta. JAWS aknas, vajutage klahvi F1. Tippige otsinguväljale PowerPoint.

JAWS loeb kommentaare, kui järjepunkti paigutamiseks kommentaari tekst. JAWS ei saa lugeda diagrammide või SmartArt-piltide sisu või video ja heli slaidi vahet.

JAWS ei tuvasta kõiki slaidi redigeerimisvaateid nime järgi. Näiteks kui viite fookuse vaatesse Slaidisorter või lehele Märkmed, loeb JAWS ette teksti „Leaving menus“ (Menüüdest lahkumine). Kui avate liigendusvaate ja kui JAWS loeb slaidi numbri ja pealkirja asemel ette teksti „Blank“ (Tühi), vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni Alt+Tab, et viia fookus muusse aknasse ja seejärel tagasi PowerPointi aknasse.

Kui soovite virtuaalkursori välja lülitada, vajutage klahvikombinatsiooni Insert+Z.

Window-Eyes

Slaidiseansi vaates slaidide ette lugemiseks vajutage sirvimisrežiimi väljalülitamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+A. Kogu slaidi sisu ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+R.

Sirvimisrežiimi väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + A.

Jutustaja

Paljude objektitüüpide puhul kirjeldab Jutustaja selle tüüpi ja loeb ette teksti, kui see on olemas.

Jutustaja ei kirjelda tekstivormingut, animatsioone ega üleminekuid. See ei loe ette kommentaare, diagramme, päiseid ega jaluseid.

Jutustaja loeb slaidipealkirjad ette ainult lugemisvaates. Jutustaja ei loe slaidi sisu ette slaidiseansi vaates.

Kui fookus on pisipildipaanil, kuulete slaidi numbrit ja sõna „Image“ (Pilt). Kui fookus on slaidil, kuulete slaidi numbrit ja sõna „Slide“ (Slaid).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluses ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel

Kiirklahvide kasutamine esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×