PowerPoint 2013 videod ja õpetused

Algtase

Kujunduse rakendamine ja muutmine

Olete loonud esitluse jaoks slaidid ning mõtlete nüüd slaidikujunduse peale: taustakujundus, fondilaadid, värvid ja paigutused. Kas soovite, et teie slaididel oleks natuke rohkem visuaalseid hüpikuid? Kuidas seda saavutada? Siin tulevad appi kujundused. Kujundused muudavad teie esitlused omanäolisteks.

Vaadake võrgus

Slaidisiirete rakendamine

Slaidisiirded on efektid, mis ilmuvad siis, kui liigute esitluse ajal ühelt slaidilt teisele. Siin saate näha, kuidas need toimivad.

Vaadake võrgus

Ettekandemärkmete loomine

Ettekandemärkmete abil saate meeles pidada, mida esitlusel öelda. Saate need välja printida või vaadata neid esinejavaates, nii et publikule kuvatakse ainult slaidid.

Vaadake võrgus

Esimese PowerPoint 2013 esitluse loomine

Vaadake neid videoid PowerPoint 2013 kasutamise kohta. Siit saate teada, kuidas uues versioonis igapäevaseid toiminguid teha.

Vaadake võrgus

Teksti esiletõstmine ja fontide muutmine

Esitluse ajal saate hiirt laserkursorina kasutades teksti esile tõsta ning muuta fonte kas osaliselt või kogu PowerPoint 2013 esitluses.

Vaadake võrgus

Slaidide, märkmete või jaotusmaterjalide printimine

Teie esitlus on valmis ning soovite nüüd printida sihtrühma jaoks jaotusmaterjale. PowerPoint pakub mitmesuguseid võimalusi: võite printida täisleheslaide, mitu slaidi ühel lehel või slaidid koos esitleja märkmetega või ruumiga slaidi ääres, kuhu sihtrühm saab ise märkmeid teha. Kui tahate külluslikumat vormingut, saate sisu redigeerimiseks, laadide rakendamiseks ja seejärel printimiseks kasutada Wordi.

Vaadake võrgus

Esinejavaate kasutamine

Vaadake neid videoid, kui soovite teada saada, kuidas kasutada PowerPoint 2013 esinejavaadet, et enda ja publiku jaoks erinevaid asju kuvada.

Vaadake võrgus

Kesktase

PowerPointi taustad

Järgmistes videotes näidatakse, kuidas lisada PowerPointi slaidile või slaidipakile värvi, tekstuure ja pilte või eemaldada neid. Näitame, kuidas kohandada värve, ning anname mõned kujundusnäpunäited, et taust ei muudaks teie esitlust liiga kirjuks. Lisaks räägime natuke juhtslaididest, mille abil saab vesimärki või logo lisada või eemaldada.

Vaadake võrgus

Pildi kärpimine kujundisse mahtumiseks

PowerPointi kärpimisriistade abil saate piltide soovimatud osad trimmida ja eemaldada või pilti kärpida, et see mahuks täpselt mõnda kujundisse.

Vaadake võrgus

Kujundite või piltide rühmitamine

Kui soovite mitut kujundid käsitleda ühe üksusena, rühmitage need kujundid. Kui töötate mitme pildiga, rühmitage need, et neid oleks lihtsam paigutada ja vormindada. Kui olete kujundid või pidid rühmitanud ja soovite rühmas olevaid üksusi muuta või ümber korraldada, on mõnikord lihtsam üksuste rühmitamine tühistada ja seejärel need taasrühmitada. Sellelt kursuselt saate ülevaate kõigist nendest toimingutest.

Vaadake võrgus

Üleminek versioonile PowerPoint 2013

Versioonile PowerPoint 2013 üleminekuks vaadake neid videoid. Siit saate teada, kuidas uues versioonis igapäevaseid toiminguid teha.

Vaadake võrgus

Veebiseminar: PowerPointi paberist jaotusmaterjalid

Kas tahate PowerPointi slaidid hiljem jaotusmaterjalina välja printida? Näitame teile, kuidas seda tehakse, ning meie külaline, autor ja esitlusekspert Rick Altman selgitab, kuidas vältida olukorda, kus slaidid ega jaotusmaterjalid pole tõhusad.

Vaadake võrgus

Veebiseminar: video kasutamine PowerPointis

Näitame teile, kuidas manustada ja esitada videoid PowerPointi esitlustes ja tasuta PowerPoint Online’is.

Vaadake võrgus

Veebiseminar: võimalused, kuidas vältida PowerPointi esitluste aina uuesti loomist

Tulemas on koosolek, kus esinevad mitu meeskonnaliiget. Kuidas mitut PowerPointi esitlust kokku sobitada, ilma et samu toiminguid korrata, kaotada osa esitlustest või näida ebaprofessionaalne? Vaatame paari viisi, kuidas teha olemasolevatest slaididest uus esitlus ning kuidas saate ühest slaidipakist mitmel koosolekul kohandatud, unikaalse esitluse teha.

Vaadake võrgus

Veebiseminar: 5 sammu parema PowerPointi suunas

Kas teate, kuidas on kõige parem PowerPointiga alustada? Kas mõtlete sellele, kus koosolekuruumis istuda? Selles veebiseminaris näitame teile eespool nimetatud ja muid lihtsaid samme, mis aitavad luua väiksema vaevaga parema esitluse.

Vaadake võrgus

Vesimärkidega töötamine

Vesimärgiks nimetatakse taustapilti, mis kuvatakse kogu PowerPointi esitluses. See võib olla näiteks ettevõtte logo. Vesimärke saab kasutada tuvastamiseks või sümboolikaks või lihtsalt kujundus- või dekoratsioonielemendina.

Vaadake võrgus (inglise keeles)

Juhtjaotusmaterjalidega töötamine

Kui soovite PowerPointis jaotusmaterjale printida, saate enamiku jaotusmaterjalide sätteid valida prindieelvaates. Mõningate jaotusmaterjalide sätete muutmiseks on aga vaja muuta juhtjaotusmaterjali, milleks on jaotusmaterjalide juhtslaidi paigutust ja atribuute sisaldav leht.

Vaadake võrgus

Edasijõudnutele

Siirdele heliefekti lisamine

Saate oma esitluses siiretele (visuaalsed efektid ühelt slaidilt teisele liikumisel) heliefekte lisada. Saate need käivitada ja peatada vastavalt soovile.

Vaadake võrgus

Tekstile loendipunktide lisamine

Saate vormindada teksti loendipunktidena, muuta fondisuurust, reasammu ja taanet ning muuta juhtslaidi vormingut – muutuvad kõik slaidid.

Vaadake võrgus

Esitlustele päiste ja jaluste lisamine

Kui räägime esitluse päistest ja jalustest, peame silmas pisikesi detaile slaidide üla- või allservas. Need on näiteks slaidinumber, tekstijalus ja kuupäev. Päistel ja jalustel võib olla sõltuvalt kujundusest ja slaidipaigutusest erinev positsioon. Te ise saate valida, millised päised ja jalused kuvatakse ning milline on tekstijaluse tekst. Selle kursuse käigus õpite neid lisama ja kohandama.

Vaadake võrgus

Animatsioonile heliefektide lisamine

Microsoft Office PowerPoint 2013 esitlusele saab lisada heliefekte. Saate need käivitada ja peatada vastavalt soovile ning lisada animatsioonidele helisid.

Vaadake võrgus

Piltide, lõikepiltide, teksti ja muude objektide animeerimine

Rakenduses PowerPoint 2013 saab animeerida peaaegu kõike. Seda on lihtne teha. Animeerida saate teksti, pilte, diagramme, kujundeid ja muud. Liikumistee animatsioone kasutades saate luua suurepäraseid esitlusi.

Vaadake võrgus

Vooskeemi loomine

Rakenduses PowerPoint 2013 saate luua protsessi järjestikuste etappide näitlikustamiseks vooskeemi ning valida paigutusi ja suvandeid. Selle lühikursuse käigus saate rohkem teada.

Vaadake võrgus

Organisatsiooniskeemi loomine

Slaidile saate lisada organisatsiooniskeemi. Selles lühikursuses õpetatakse, kuidas seda teha.

Vaadake võrgus

Esitlusest malli loomine

Soovite kasutada oma esitlust mallina või juhteksemplarina, mida lisaks teile saavad vajaduse korral värskendada ja muuta ka teised. Esitluse vorming ja tekst jäävad selliseks, nagu soovite, ning seal, kuhu on vaja lisada uut sisu, saate kasutada autoritele mõeldud juhisena kohatäiteteksti. Autori aja säästmiseks ja ühtsuse tagamiseks võite kaasata ka vormingu, nagu raami laadi pildi kohatäitel. Lisaks sellele saate teha muudki, kui lihtsalt salvestate esitluse mallina.

Vaadake võrgus

Liikumisteede kujundamine

Liikumistee on animatsiooniefekt, mis teisaldab üksuse, nagu pildi, rakenduses PowerPoint 2013 täpsustatud joonele. Selle kursuse käigus õpite neid looma.

Vaadake võrgus

Lintdiagrammi lisamine

Saate oma esitlusse kiiresti lintdiagrammi lisada ning vaadata, kuidas andmeid soovitud tulemuse saamiseks korraldada. See võimaldab kohandada diagrammielemente, rakendada diagrammilaadi ja värve ning lisada lingitud Exceli diagrammi.

Vaadake võrgus

Joondiagrammi lisamine

Saate oma esitlusse kiiresti joondiagrammi lisada ning vaadata, kuidas andmeid soovitud tulemuse saamiseks korraldada. See võimaldab kohandada diagrammielemente, rakendada diagrammilaadi ja värve ning lisada lingitud Exceli diagrammi.

Vaadake võrgus

Sektordiagrammi lisamine

Saate oma esitlusse kiiresti sektordiagrammi lisada ning vaadata, kuidas andmeid soovitud tulemuse saamiseks korraldada. See võimaldab kohandada diagrammielemente, rakendada diagrammilaadi ja värve ning lisada lingitud Exceli diagrammi.

Vaadake võrgus

Arvutist video lisamine

Teil on arvutis videofail, mida soovite esitluses esitada. Selles kursuses kirjeldatakse, kuidas lisada videot ja valida esitussätteid. Samuti saate teada, kuidas trimmida videot, lisada video algusse ja lõppu hajutust ja kuidas videot tunnuskaadri abil vormindada. Kui soovite esitluses näidata mõnda YouTube’i videot, saate teavet ka sellise video lisamise kohta.

Vaadake võrgus

Muusika lisamine ja ajastamine slaididel

Kui soovite slaidiseansi taustal esitada muusikat ja ajastada slaide vastavalt muusikale, vaadake seda kursust. Saate teada, kuidas muuta esitlusefaili ühiskasutuse jaoks väiksemaks või paremini hallatavaks, kuidas trimmida muusikaklippi, et see oleks slaidiseansi pikkusele vastav, kuidas klipi lõppu hajutada, et suurendada selle loomulikkust, ning kuidas esitada klippi ainult teatud slaidijaotistes.

Vaadake võrgus

Slaidiseansi ajastuse harjutamine

Slaidiajastus aitab salvestada iga slaidi esitlemise aja ning kasutada siis salvestatud aegu sihtrühmale esitlemise ajal slaidide automaatseks edasikerimiseks.

Vaadake võrgus

Animatsiooniefekti käivitamine

Animatsiooniefekti esitamise saate käivitada heli- ja videoklipi alguses või mõnikord ka klipi esitamise ajal. Animatsiooniefekti saate käivitada ka siis, kui klõpsate kujundit või muud objekti, millele animatsioon on rakendatud.

Vaadake võrgus

Esitluse kohandamine juhtslaidide abil

Juhtslaidid on loodud selleks, et saaksite luua suurepäraseid esitlusi kiiremini ja hõlpsamini. Kui soovite, et kõik slaidid sisaldaksid samu fonte ja kujutisi (nt logod), siis tehke need muudatused juhtslaidil.

Vaadake võrgus (inglise keeles)

Tutvuge Office 2013 ülejäänud programmide koolituskursustega.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×